Teoman Alparslan

Teoman Alparslan

Yazar
7.7/10
15 Kişi
·
54
Okunma
·
2
Beğeni
·
749
Gösterim
Adı:
Teoman Alparslan
Unvan:
Türk Yazar-Öğretim Üyesi
15 Mayıs 1919 sabanı Yunan askerleri İzmir'de karaya çıkıp şehri işgal etti. Karaya Yunan askerleri çıkınca kilise çanları çalıyor, kadınlı erkekli yerli Rumlar büyük bir coşku ile onları karşılıyor ve İzmir Metropoliti Yunan askerleri takdis ediliyordu.
Yunan askerleri şehir içinde ilerlemeye başlayınca gazeteci Osman Recep Nevres (Hasan Tahsin) Yunan bayrağını taşıyan askeri öldürerek Türk milletinin sesini duyurdu. Kendisi de şehit oldu.
Böl ve yönet politikası gereğince, emperyalizmin dostu yada düşmanı yoktur; çıkarları vardır. Bu çıkarlar neyi gerektiriyorsa o yapılır. 20. yüzyılda uluslar arası ilişkilerde bu anlayış temel ilke⁶⁵ olmuştur.
Teoman Alparslan
Sayfa 49 - ABD kurucusu George Washington, 1796 tarihinde yaptığı konuşmada, "ABD'nin dostu yoktur, çıkarları vardır. Hiçbir devlete hayran olmayınız!" şeklinde, ABD emperyal politikasının temel ilkesini vurgulamıştır.
Kapitülasyonlar devlet için çok ağır bir yüktü. En güzel tanımlamayı Fransız Büyükelçisi Bompart yapmıştır;
"Kapitülasyonlar yüzünden Türkiye'de yabancılar, istisnasız bütün yabancılar, ne vergiye, ne polise, ne adliyeye tabidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancılar topluluğu, ülke yasalarının üstünde bulunan bir kast, yabancıları içine almayan zümre oluşturmuşlardı."
Bugünlerde gençlerimiz ellerinde bayrak, yüreklerince gerçek Mustafa Kemal sevgisi ile birlik ve beraberlik için yürürken, ülkenin ne kadar zor şartlar altında kurulduğunu bilmek zorundadır. Ayrıca, o zor şartlarda "dedelerinin neler hissettiğini" benliklerinde de daima yaşatmalıdırlar.
"İzmir dağlarında hep Osmanlı hükümetiyle anlaşmazlık vardı. Eşkıyalar zenginlerin çocuklarını yakalayıp onlardan para alırlar, zengin tüccarları, hükümet ileri gelenlerini öldürürlerdi. Fakat yoksul köylülere yardım ederlerdi. Eşkıyalar Yunan işgalinin ilk günlerinde dağdan inerek Yunanlılara katılmışlardı.
Bunların başında Gökçe Efe bulunuyordu ve Yunanlılar kendisini çok seviyorlar, İzmir kahvelerinde buluşup konuşuyorlardı. Bu böyle sürüp giderken bir gün Efe kahvede birdenbire iki Yunan askerini öldürerek ortadan kaybolmuştu.
Anlatıldığına göre, bir Yunan çavuşu Efe'ye mavi bir keseden tütün ikram etmiş. Bu keseyi Efe beğenmiş ve çavuş da, anlaşılan sarhoş bir durumda bunun hikayesini anlatmış.
Çavuşun anlattığına göre, dağda bir Türk kızına rastlamış, ona taarruz edip öldürdükten sonra boynundaki mavi keseyi almış ve bunu bir tütün kesesi yapmıştı. İşte Gökçe Efe bundan dolayı adamı öldürmüş, kaçmış ve yardakçıları da onu izlemişti."
Bu, biraz yağmaya katılmak hırsından, biraz da Osmanlı hükümetine karşı besletikleri hınçtan geliyordu. Gökçe Efe orada Yunanlılara karşı silahlı direnmeyi yapan ilk adamdır.
İşgalcilerle işbirliği yapanlardan bazıları ise, suyun yatağını bulması misali sonunda doğru yolu bulup, Kuvayı Milliye (vatanperverler) tarafına geçiyordu.
Kurtuluş Savaşı döneminde, evlattan daha önemli olan vatanı, vatan yapma mücadelesi olan "Kuvayı Milliye (vatanperver)" hareketin diğer adı Milliyetçilik Ülküsü'dür.
Hiç kimse, Mirliva Mustafa Kemal'in 'Topal Osman Ağa ve müfrezesi' ile 'Ulusal Bağımsızlık' mücadelesine Karadeniz kıyılarında birlikte başlayacağını akıllarına bile getiremiyordu.
Samsun'a gönderilmesinin en önemli nedeni; bölgede Rumların çekindiği tek silahlı gücün Giresunlu Topal Osman Ağa olmasıdır. Bu sebeple, aslında kendileri "zulüm" yaptığı halde, zulme uğradıkları propagandası yapıyorlardı.
Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılmadan önce Padişah Vahdettin'le 16 Mayıs 1919'da bir görüşme yapar. Vahdettin kendisine, "Paşa, Paşa, devleti kurtarabilirsin!" der.
Teoman Alparslan
Sayfa 150 - Vahdettin bu görüşme anısına Mustafa Kemal'e bir saat hediye etmiştir.
Samsun'un tüm eli silah tutan erkekleri, Sarıkamış dağlarında kırılmış, şehrin bedel verebilen zenginleri dışındaki evlerde erkek kalmamıştı. İşte bunlar Ermeni ve Pontus çetelerine karşı savunmasız bir durumda ne yapacaklarını bilmez bir haldeydi. Cephelerde ölen 'kahramanların' çocukları, Talat Paşa'nın emriyle Öksüz Yurtlarında toplanmıştı.
Talat Paşa'nın bırakışma sonrasında kaçmasıyla bu yurtlardaki çocuklar sahipsiz kalmış; kız çocukları bir zevk aracı olarak Samsun'un zenginlerine hizmete başlamıştı. Kız çocuklarından 30 civarında çocuk kalmıştı. Erkeklerden ise yüz civarında, açlığa ve yoksulluğa karşı direnen öksüz kalmıştı...
İşte, Mustafa Kemal, Samsun'a ayak bastığında, dört korkunç savaş yılında can veren sayısız Türk askerinin öksüzlerinden arta kalan birkaç kız ve erkek çocuk, belediyenin karşısındaki medreseye kapatılmış durumdaydı.
"...Çarşamba ve Terme Ermeni ve Rumları birlikte eşkıyalığa çıkmışlar; üç yüz otuz beş ev, iki cami, iki okul, yirmi iki samanlık yakmışlar, iki kişiyi de öldürmüşlerdi. Amasya'da Rum eşkıyaları yirmi beş kişiyi öldürmüşlerdi. Bu cinayetlerin işlendiği on yedi köyde yüz ev yakılmış, sığır çobanı köyünden geçen altı Türk askeri tüyler ürpertici bir biçimde öldürülmüştü.
Bu çeteler soydukları eşya, altın, mücevherat ve parayı kendilerinde alı koymuyor, emri altına girdikleri metropolitlere gönderiyorlardı. Metropolitler bu parayı kurulmuş yada yeni kurulacak olan Pontus örgütlerine harcıyorlardı."
İşte bu zulümlerden, Türkleri Gazi Topal Osman Ağa ve müfrezesi, bu hain ve insanlıktan nasibini almamış kasapları imha ederek kurtarmıştı.
687 syf.
·20 günde·9/10
O kadar çok unutulan Milli kahramanlarımız varki, Onlardan birisi, Milli Mücadelenin,Karadenizin Vatansever Delikanlısı Topal Osman.. Okunmalı Okutulmalı...!
687 syf.
·Puan vermedi
Bedeli ödendiği halde gönullu olarak balkan savasına katılan ve topal namını kazanan , izmirin isgali ardindan tüm vilayetlere silahlı direniş çağrısı ileten idam fermanı var iken yiģitleriyle mucadeleye katılan, fedailerine paşanın eceliyle dahi olmesine izin vermeyeceksiniz diye emir veren mustafa kemlin kormua taburunun komutanınin tartısmalı hayat hikayesi

Yazarın biyografisi

Adı:
Teoman Alparslan
Unvan:
Türk Yazar-Öğretim Üyesi

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 54 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 32 okur okuyacak.
  • 5 okur yarım bıraktı.