1000Kitap Logosu
Theodor W. Adorno

Theodor W. Adorno

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
1.386
Okunma
327
Beğeni
14,6bin
Gösterim
Tam adı
Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno
Unvan
Alman Felsefeci, Toplumbilimci, Bestekâr ve Müzikbilimci
Doğum
Frankfurt am Main, Almanya, 11 Eylül 1903
Ölüm
İsviçre, 6 Ağustos 1969
Yaşamı
Theodor W. Adorno (Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno), 11 Eylül 1903 yılında Frankfurt am Main'de doğmuş ve 6 Ağustos 1969'da Visp, Valais, İsviçre'de bir klinikte hayata gözlerini yummuş Alman felsefeci, toplumbilimci, bestekâr ve müzikbilimcidir. Adorno, sosyoloji ve felsefe profesörüydü. Aynı zamanda kompozitörlük de yapan bir müzikolog ve eleştirmendi. Düşüncelerinin ağırlık noktası toplumsal kritiğin bütününü oluşturduğundan bir toplum bilimci olarak da anılır. Nesnel olanın özdeşleşmesindeki "düşüncenin ilk ortaya çıkış formu" onun ideoloji kritiğinin diyalektini temsil ederken aracı olmaya çalışarak paylaştığı görünen dolaysızlığın ki bütün aşamalarında yine kendine dağılan değişkenliği, doğru düzleminde aracısız olarak varlığını kabullenmeliydi. Sanki kendi içinde, mantık sınırlarını aşmadan gelinen felsefik bir kritik noktada istençle yoğrulmuş, geriye bakmadan objektif verilerle beslenerek sakinleştirici özellik taşıyan bir denemeyi, düşüncenin asıl çıktığı yerin dışına taşırmak gibi Bir filozof ve toplum bilimci olarak Adorno'nun, Institut für Sozialforschung (Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Frankfurt Okulu) 1950'lerdeki totaliter antisemitizm ve üniversite öğrenci hareketinin kültürel kimliği ve kritiği bağlamında bütün nesnelliğinde objektifleştrmeye çalıştığı "Vatandaşlığın körleşen birlikteliği"ndeki değerlendirmesi günümüzde önemini hâlâ yitirmemiş olması açısından önemlidir. Diyalektik der Aufklärung (Aydınlanmanın Diyalektiği), Philosophische Fragmente (Felsefik Parçalar), 1947, Max Horkheimer ile beraber yapılmış, kültür endüstrisi üzerine başlık taşır, Minima Moralia Reflexionen aus dem beschædigten Leben 1951 (Asgari Etik, hasar görmüş yaşamdan yansımalar), Ästhetische Theorie (Estetik Teorisi) 1970 posthum, Modern Müziğin Felsefesi 1949, Otoriter Kişilik, (Adorno yönetiminde bir çalışma grubu tarafından 1950'de hazırlanmıştır), Negative Dialektik (Negatif Diyalektik) 1966'da yayınlanmış başlıca eserleridir.
184 syf.
·
Puan vermedi
Podcast: Edebiyat Yazıları, Theodor W. Adorno
Podcasti dinlemek için YouTube linki: youtu.be/RBUlppRNrSQ Merhaba kitapçokseverler. Bu bölümümüzde Frankfurt Okulu temsilcilerinden Theodor W. Adorno'nun "Huxley ve Ütopya", "Kültürel Eleştiri ve Toplum", "Biçim Olarak Deneme" makalelerinin yanı sıra Balzac, Proust, Hegel, Marx, Nietzsche ve Freud'a dair düşüncelerini aktardığı Edebiyat Yazıları kitabını konuşuyoruz. Keyifli dinlemeleriniz olması dileğiyle.
Edebiyat Yazıları
Okuyacaklarıma Ekle
sanayi devrimi'nden sonra, sanatın; üretim araçlarına sahip olanların elinde nasıl kullanıldığına ve insanlar üzerinde baskı aracı olduğuna dikkat çeker. azınlığın, çoğunluk üzerinde, bilinçli fakat bilinçsiz bir toplum yarattığını belirtiyor. burjuva kültürünün oluşturduğu sistemi, burjuvalardan daha çok sahiplenen toplumların okuması gereken bir kitap.
Kültür Endüstrisi - Kültür Yönetimi
Okuyacaklarıma Ekle
152 syf.
·
9 günde
·
Beğendi
·
Puan vermedi
Kitap Adorno’nun üç makalesinden oluşmaktadır. Bunlardan ilki "Kültür Endüstrisi"di. Bu kavramını Adorno Nazizm sona ererken ortaya atar (1944). İkinci olarak da "Kültür ve Yönetim" üzerine düşünceleri adlı makaleyi yayınlamıştır (1960). Üçüncüsü ise "Kültür Endüstrisine Genel Bir Bakış" makalesinidir (1963). Bu kitapta derlenen yukarıdaki üç yazı, gerek kültür kuramı, gerekse kültürel hayatın dönüşümü konusundaki eleştirel çalışmaların vazgeçilmez kaynaklarını oluşturur. 19. yüzyılda, Endüstri Devrimi'nin akılcılığına karşıt bir anlamda tanımlanan sanatın nasıl giderek maddi üretim süreçlerine ve onları yöneten akla yenik düştüğünü anlatırlar. Endüstriyel mantığın ve bürokratik işletme disiplinlerinin denetimine giren modern sanatın özerkliğini ve eleştirelliğini yitirmesini incelerler. Adorno'nun düşüncelerinin ufkunda, kültür ve sanat yönetiminin zamanımızdaki baş döndürücü yükselişini izleriz. Adorno kültür endüstrisinin gidişatını da, yol açtığı tehdidi de açıkça görmüştür. En kötümser tahminlerinin zamanla gerçekleşmesi, kültür endüstrisi üzerine yazdıklarının, rahatsız edici de olsa, ne kadar çağdaş olduğunu gösterir. Keyifli okumalar...
Kültür Endüstrisi - Kültür Yönetimi
Okuyacaklarıma Ekle
278 syf.
·
6 günde
·
8/10 puan
“Yanlış hayat doğru yaşanamaz” Aforizmalar və qısa mətnlərdən ibarət 153 bölümlük fəlsəfi əsər. Bəzən realistik, bəzən də ironik olan kitab, fərdin modern kapitalist toplumda əxlaqına və yaşamına dair zəngin, anlaşılan, hərtərəfli mövzuları ələ alır. Adorno, Faşist rejimininin sürgünündən sonra Amerikaya gəlir və burda kapitalizm tərəfindən deformasiyaya uğramış yaşam şərtləri ilə qarşılaşır. Bu kimi məsələlərə baxışlarından dolayı yaranan teorik və ədəbi əsər keçən əsrin düşüncə klassiklərindən biridir. Tək bir mövzuda deyil, fərdi maraqlandıra biləcək demək olar ki bütün mövzuları ustaca işləyərək oxucuya fərqli baxmağı təklif edir və hər bölüm üçün ayrıca kitab yazılacaq məzmunda fikirlər qoyur. Bunları yazarkən Adorno bugünki toplum barədə öncədən xəbər verirdimi bilmirəm, amma dövrünün ruhunu yansıdan nadir əsərlərdən birini yaratmağı bacarıb. Minima Moralia azad düşünənlər üçün həm tənqid etməyə, həm də tənqid edilməyə açıq bir əsərdir. Çünki yazarın da dediyi kimi “düşünmeyi sevmemek çok geçmeden düşünmeyi becermemeye dönüşür.”
Minima Moralia
9.0/10 · 416 okunma
Okuyacaklarıma Ekle
88 syf.
·
4 günde
·
Puan vermedi
Herkese merhaba geçtiğimiz günlerde Yeni Sağ Radikalizmin Veçheleri isimli bir kitap okudum.Biraz bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Theodor W. Adorno’nun 1959 ve 1967 yıllarında verdiği iki konferans, başlıkları korunarak 'Yeni Sağ Radikalizmin Veçheleri ve Geçmişin İşlenmesi Ne Demektir?' adıyla Şeyda Öztürk ve Tarhan Onur’un çevirisi, Volker Weiss’ın sunuşuyla Metis Yayınları’ndan çıktı. İki konferansta da benzer noktalara değinen Adorno, faşizmi oluşturan ön koşullar devam ettikçe sağ radikalizmin de devam edeceğini işaret ederek bugüne ışık tutmakta. Almanya örneği üzerinden sağ radikalizmi açıklıyor Adorno çünkü sağ radikalizmin faşizmi oluşturan ön koşullara sahip olduğunu görmekte: Dönem Almanya’sında Keynesçi liberalizm enflasyonu arttırıyor ve Fordizm revaçta. Bu yüzden de “teknolojik işsizlik hayaleti” kol gezmekte ve insanlar kendilerini potansiyel olarak işe yaramaz sanmaktalar. Aynı sebepten dolayı insanlar öfke dolu fakat öfkeleri onları bu hâle getiren devlete ve devlet aygıtlarına değil, aksine ne olduğunu bilmedikleri sisteme. Onların ne olduğunu bilmediği sistemle özdeşleşen, bundan çıkar sağlayan gruplar da eski Naziler, yani hayaletlerin hayaletleri, fakat bu hayaletler artık kurmaca veçhelerle Alman halkının karşısındalar. kendi kavramsal içeriğinin hakkını bugüne kadar tam anlamıyla verememiş bir demokrasinin yara izleri” olarak söz ederek, radikal sağ propagandanın başvurduğu hileleri ve yenilginin toplumda yol açtığı narsisist incinmenin izlerini ele alıyor.Beğendiğimi söyleyebilirim türü sevenlere tavsiye ederim.
Yeni Sağ Radikalizmin Veçheleri
Okuyacaklarıma Ekle
278 syf.
·
Puan vermedi
1903-1969 arasında yaşamış Alman felsefeci, toplumbilimci, bestekar, müzikbilimci Theodor W. Adorno’nun başyapıtı olarak kabul edilen eser günümüz insanının ve aydınının günlük yaşamda izlenebilen minima noralia(sakatlanmış hayatlar )’nın fenomen olarak aktarımları verilmiştir. İsmiyle özdeşleşen Kültür Endüstrisi kavramıyla bu sakatlanmış hayatların betimlemesi ve sakatlanma sürecinin betimlenmesi yapılmaya çalışılmıştır. "yanlış bir hayat doğru yaşanamaz.” sözleriyle ifade olanağı bulan Adorno’nun kültür endüstrisi ile sakatlanan bireyin/toplumun hayatlarındaki bozulmalarına dönük ve felsefeden sanata, bilimden teolojiye birçok alanla ilgili bir merkezden yoksun düşüncelerinin anlatıldığı kitap adeta bir gözlemler ve itiraflar şahitliğinin gösterimi niteliğine sahip. Ufuk açıcı bir kitap gibi geldi bana. Düşünürün kişisel hayatında tanık olduğu yahudi soykırımı, sürgün, göçmen hayatı gibi deneyimleri de düşünüldüğünde eserde dile getirilen düşünce ve izlenimlerin doğru anlaşılması daha bir önem kazanıyor.
Minima Moralia
9.0/10 · 416 okunma
Okuyacaklarıma Ekle
224 syf.
·
6 günde
·
Beğendi
·
Puan vermedi
Adorno ve Horkheimer’in birlikte kaleme aldığı bir eser. Yazarlar sosyoloji alanında verdikleri bu eser de; öncelikle Sosyolojinin tanımını yaparak, bu alanın nasıl ortaya çıktığını, sınırlılarının neler olduğunu çeşitli bilimler açısından ele alarak tartışmaktadır. Eserde ayrıca birey ve toplum üzerinde durarak bireylerin kapitalist sistemde nasıl sömürüldüğünü anlatmaktadır. Topluma yönelik ise kitle psikolojisinin önemi ve etkisi üzerinde durulmaktadır. Eserde bir sorun belirmektedir. Okurken iki yazara ait eserin hangi konuları kime ait diye sorguladığınızda bir ayrımın olmadığı görülmektedir. Yani; hangi başlığın Horkheimer, hangisinin Adorno'ya ait oldu­ ğu kitabın orijinalinde de belirtilmemiş olup, Adomo'ya ait gibi gözüken bazı metinlerin Horkheimer veya Horkheimer'a aitmiş gibi gözüken bazı bölümlerin de Adomo tarafmdan dillendi­ rilmiş olması olasıdır. Örneğin kitle konusuyla normalde Adorno çok ilgili olmakla birlikte, sanki ona göre daha çok Horkheimer'm izleri bulunmakta gibidir. Sosyoloji üzerine güzel bir eser, okumanızı öneririm...
Sosyolojik Açılımlar
Okuyacaklarıma Ekle
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.