1000Kitap Logosu
Theodore John Kaczynski
Theodore John Kaczynski
Theodore John Kaczynski

Theodore John Kaczynski

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
8.4
87 Kişi
226
Okunma
27
Beğeni
1.480
Gösterim
Unvan
Matematikçi, anarşist teorisyen ve eylemci
Doğum
Şikago, Illinois, ABD, 22 Mayıs 1942
Yaşamı
Theodore John Kaczynski veya kısaca Ted Kaczynski ABD'li matematikçi, anarşist teorisyen ve eylemci. Harvard Üniversitesinden mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesinde matematik alanında doktora yapmış, Berkeley Üniversitesinin o döneme değin en genç öğretim üyesi olarak görev almıştır. Kaczynski Berkeley üniversitesindeki yardımcı profesörlük görevinden istifa ettikten sonra Montana'ya yerleşerek ormanın içinde bir kulübede yaşamaya başlamış, yaşamını tamamen kendi kendine sürdürmenin yollarını aramıştır. Ancak endüstriyel gelişmenin yaşam alanını gittikçe daha çok daralttığına ve çevresindeki doğanın sürekli olarak tahrip edildiğine şahit olması, kendisini önce ufak tefek sabotaj eylemlerine, daha sonra ise kararlı ve planlı bombalamalar yapmaya itmiştir. Bir American Airlines uçağına yerleştirdiği patlamayan bombayla işlediği suçlar "federal suç" kapsamına girmiş ve FBI'ın hakkında dosya açmasına neden olmuştur. Unabomber adı, Üniversite ve Havayolları Bombacısının kısaltmasıdır. 1995 yılında yazdığı uzun bir manifestoyu tehdit ve yayınlandığı takdirde bombalama eylemlerini bırakma vaadiyle Washington Post ve NewYork Times gazetelerinde yayınlatmayı başarmıştır. Türkiye'de Kaos Yayınları tarafından Türkçeleştirilerek kitap halinde yayınlanan manifesto sanayi devriminin insanlığın başına gelen en büyük felaket olduğu iddiasıyla başlayarak Amerikan sosyal demokratlarından endüstriyel güçlere değin birçok kesime derin eleştiriler girmekte ve bireysel, bağımsız ve kararlı bir tepkiyi öğütlemektedir. Manifesto, tek yazarının Kaczynski olmasına karşın birinci çoğul şahıs zamiriyle ve "biz Freedom Club üyeleri" şeklinde ifadelerle kaleme alınmıştır.(Kaczynski'nin manifestosu wikisource'de bulunmaktadır.)
Gökhan
Sanayi Toplumu ve Geleceği'yi inceledi.
112 syf.
·
7 günde
·
Puan vermedi
İncelemeye başlamadan önce, yazar anarşist Ted Kaczynski'yi kısaca tanıtayım. Kaczynski, Harvard'da matematik bölümünü bitirdikten sonra, Berkeley de Matematik Profesörü olarak görev yapmış bir akademisyendir. Aynı zamanda ders verdiği üniversite'de en genç hoca olma ünvanı da sahip olacak kadar akıllı birisidir. Kendi söylemine göre; medeniyetten ve matematikten sıkıldığını, monoton bir hayatı tercih etmek istemediğini söylemektedir. Bu sebeple, iki sene kadar profesörlük yapmış, para biriktirdikten sonra ise işini bırakarak, ıssız bir orman da bir baraka inşa ederek burada yaşamaya başlamıştır. Kaczynski'nin hayatı bu dönemde normal seyri içinde doğa ile başbaşa geçerken, bir gün kendisini sarsan bir olay meydana gelir. Çok sevdiği doğal bir alan, yol yapılarak katledilmiştir. Bu duruma çok öfkelenen Kaczynski, koyu bir eko-anarşist olmasının da verdiği dürtü ile dünyaya olan tavrını terör eylemleriyle göstermeye karar verir! 17 yıl boyunca kendi el yapımı bombalı paketlerini çeşitli sanayi kuruluşlarına yollar. Tam olarak 16 bombalı paket eylemi yapar. İnsanların ölümlerine sebep olur. Trajik olarak fbi ve yerel polis, bombalar ile alakalı olarak 17 yıl boyunca yoğun bir tempoda çalışmalarına rağmen, bombaları yollayan Kaczynski'nin kim olduğuna dair hiç bir gelişme kaydememişlerdir. Hatta olaylar öyle bir seviyeye gelmiştir ki, yazar kendisine ait manifestosunu tehdit yoluyla tv kanallarından okutturmuştur. Bir gün Kaczynski'nin kaldığı barakaya kardeşi gelir. Şans eseri daktilo'da yazmış olduğu yazıları görür ve meşhur bombacının kendi öz abisi olduğunu fark ederek onu ihbar eder. Kaczynski'nin terör eylemleri bu şekilde son bulur. Halen müebbet hapis cezasıyla hapishane de yatmaktadır. Meşhur bombacı'nın Harvardalı bir Profesör çıkması kamuoyunu şok eder. Bu, beklenen bir terörist profili değildir ve kendisine "unabomber" lakabı takılır. abd'de gündelik yaşantıda ve medya da, kendisine pek çok vesile ile göndermeler yapılan, filme konu olan, dizisi çekilen bir şahıs haline gelir. İncelediğim kitap, Ted Kaczynski'nin kendisine ait teknoloji karşıtı manifestosudur. Yazar, eko-anarşizm görüşünü savunmuş, teknolojinin; doğa'nın ve insanlığın en büyük düşmanı olduğunu vurgulamıştır. Genel olarak manifesto'nun sade ve anlaşılır bir dille yazıldığını fakat siyasi yönünün zayıf kaldığını belirtmeliyim. Yazar, teorik açıklamalardan ziyade, pratik çıkarımları tercih etmiştir. Yazar, ifade ettiği konularda yeteri kadar felsefi derinliğe ve siyasal kabiliyete haiz olmadığından, yazıları "bir siyasi düşüncenin kaba ilanından" öteye geçememiştir. Yine de tarihsel bir kişiliğe dönmüş olan Kaczynski'nin görüşlerinin anlaşılması adına okunabilir olduğunu, bazı noktalarda güzel tespitlerinin bulunduğunu söylemeliyim. Keyifli okumalar dilerim.
Sanayi Toplumu ve Geleceği
OKUYACAKLARIMA EKLE
5
48
İlker Uzun
Sanayi Toplumu ve Geleceği'yi inceledi.
112 syf.
Theodore John Kaczynski namı diğer Unabomber.. Kendisi bir matematik profesörü. Genç yaşta yaptığı akademik kariyerini bir anda herhangi bir açıklama yapmadan bırakır. Daha sonra bulaşıkçılık, temizlik gibi birçok işte çalışır ve bir ormandaki on iki metre karelik bir kulübeye çekilip orada düşünceleri doğrultusunda yaşamaya başlar. Elektrik, su, televizyon, bilgisayar gibi şeylerden uzaklaşmış, yetiştirdiği sebzelerle ve avladığı tavşanlarla beslenmektedir. Ormanda yaşadığı 18 yıl boyunca tekno-sanayiye (bilim ve teknoloji merkezleri) savaş açmıştır. Şirketlere gönderdiği bombalı paketler ekolojik bir mesaj niteliğindedir. Bu süre zarfı içerisinde Endüstri toplumlarına karşı dünya çapında devrim çağrısında bulunmak amacıyla bir manifesto yazar. . . -Unabombere göre modern toplumun, toplumsal ve psikolojik sorunları, insan soyunun evrimleştiği koşullardan tamamen farklı koşullarda yaşaması kaynaklıdır. Sistem, insanları, doğal insan davranış kalıplarına çok uzak bir biçimde davranmaya zorlamaktadır. Yazar, tüm sorunların kaynağını endüstri toplumu olarak görmektedir. Unabombere göre: -Modern toplumlarda insanların çoğu fiziksel ihtiyaçlarını (gerçek amaç) karşılamak için çabalamak zorunda kalmadıklarından kendilerine yapay amaçlar edinirler. (Yazarın deyimiyle "ikâme"etkinlikler) İkâme etkinlikler, insanların bir amacın peşinde koşarken elde edeceği tatmin uğrunda edindiği uğraşlardır ve bu uğraşlar insanın gerçek amaçlarından daha az tatmin edicidir, nihayetinde insanların asla tatmin olmama ve huzur bulmama durumuna yol açacaktır. * Paragöz, sürekli daha fazla servet için can atacak *Uzun mesafe koşucusu kendisini sürekli daha hızlı koşmaya zorlayacak gibi... Toplumda gerçek amaçların varlığı konusundaki eksiklik ve bu amaçlara ulaşmada gereken "özerklik" eksikliği nedeniyle kişilerin "güç süreci" ( Amaç, çaba ve amaca ulaşma) bozulmakta ve bu kişilerde ve nihayetinde toplumda ciddi problemlere sebep olmaktadır. İtaate dayalı bir sistemde kisinin güç sürecini doyurması imkansızdır. Endüstriyel-teknolojik toplum bireyin özgürlük alanını sürekli daraltmaktadır. Modern insanın eli kolu kurallar ve düzenlemeler ağı ile bağlanmıştır. Bu durum kaçınılmazdır. Teknolojik açıdan ilerlemiş toplumlarda, sistem ilerleyebilmek için insan davranışlarını sıkı sıkıya düzenlemek zorundadır. - Yazar, modern toplumun etkin bir şekilde ilerlemesini, aile bağlarının ve yerel toplulukların zayıflamasına bağlı olduğunu söyler. Modern toplumda bireyin bağlılığı önce sisteme çok daha sonra küçük ölçekli topluluklara olmalıdır der.(Hatta milliyetçilik gibi kavramlar bunun için yaratılmıştır) -Teknolojinin kötü yanlarının iyi yanlarından ayrılamaz olduğunu, her teknolojik gelişme çözüm getirdiği sorunların beraberinde daha büyük problemleri beraberinde getirdiğini belirtir. En basitinden örnek vermek gerekirse, günümüzde kullanılan motorlu taşıtlar insanın ulaşım ve seyahatini kolaylaştırıyor olarak görünüyordu daha sonra motorlu taşıtların artışı insanın hareket özgürlüğünü kısıtlar oldu, insanlar yoğun trafikte istediği yere istediği zamanda gidemez olmuş ve bu durum birçok kural ve zorunluluğu da beraberinde getirmiştir.(sigorta, ehliyet, vergiler vs.) -Unabomber, sistemin elinde bulundurduğu teknolojiyi kullanarak ilerleyen zamanlarda insan üzerinde biyolojik düzenlemeler yapabileceğini söylemektedir. Bu durum bazı hastalıkların tespit ve kontrolü bakımından kulağa hoş gelse de madalyonun diğer yüzünün farklı olduğunu söyler. Genetik mühendisliğinin ilerlemesiyle beraber insan genine müdahalelerle sisteme elverişli insanlar oluşturabilmenin de önünü açılacak, İnsan davranışları biyolojik ve psikolojik yöntemlerle kontrol altında tutulacaktır der. - Günümüzde yapay zeka çalışmalarının yapıldığını insanlar gibi hareket eden karar veren robotların geliştirilmeye çalışıldığını biliyoruz. Unabomber bu durumun ilerisini öngörerek makinelerin insan emeğinin yerini alacağını kitlelerin sistem üzerinde gereksiz bir güç haline geleceğini belirtir. Hatta insanların yapacağı tüm isleri makineler görmeye başladığında dünya üzerinde sadece seçkin insanların bırakılacağını fazlalık olarak görülenlerin yok edileceğini söylemektedir. Bunları birer bilim kurgu olduğunu düşünenlere ise dünün bilim kurgusunun bu günün gerçeği olduğunu hatırlatıyor yazar. - Unabomber, tüm sorunların kaynağını endüstri toplumu olarak görmekte ve bu sistemin yıkılarak insanın doğal yaşamına dönmesinin tek çıkış yolu olduğunu söylemektedir. Tüm teknolojik sistemle bir bütün olarak savaşmak gerektiğini söyler. Devrimin mümkün olması için sistemin yıkılması ya da yeterince zayıflaması olasılığını arttırmak için sistem içindeki toplumsal gerilimi artırmak gerektiğini ikinci olarakta sistem yeterince güçsüz düştüğünde teknoloji ve endüstriyel sisteme karşı bir ideoloji geliştirmek ve onu yaymak gerektiğini söyler. Devrim stratejisinin Fransız ve ya Rus devrimi tarzında olabileceğini belirtir. Kendince bir sol portre çizerek, solculuğu da bir çok yönden eleştirmiş, solculuğun uzun vadede vahşi doğayla, insan özgürlüğü ve modern teknolojinin tasviyesiyle bağdaşmaz olarak görmüştür. -Solculuğun kolektivist olduğundan doğayı ve tüm insan soyunu birleşmiş bir toplum halinde sarmak istediğini, örgütlü bir toplumun doğayı ve insan hayatını yönetmesinin yüksek düzeyde bir teknoloji ile mümkün olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden ve burada yer vermediğim daha bir çok nedenden dolayı solculuğu benimsememiş ve ciddi eleştirilere tabi tutmuştur. -Nihayetinde bu kitap, Endüstri toplumlarına karşı birleşik mücadele çağrısında bulunan bir manifestodur. Bir savaş çağrısıdır...
Sanayi Toplumu ve Geleceği
OKUYACAKLARIMA EKLE
2
23
Ömer Karani Denizoğlu
Sanayi Toplumu ve Geleceği'yi inceledi.
Amerikada 17 yıl boyunca yakalanamayan bir bombacı vardı: Theodore John Kaczynski, unabomber. Kendini FC sembolüyle ifade eden unabomber, Amerikada 3 patlama ile teknoloji ile kendini ifade eden yerlere saldırı düzenledi. Kişiler hedef aldı ve seçtiği kişiler amacıyla uyumluydu. FC nin amacı dünyayı olumsuz yönde etkileyen teknolojiye son verilmesi için kitleleri devrime çağırmaktı. Bunun için bir manifesto yayınladı ve bombacıyı bulmakta zorlanan FBI, onun tanınması umuduyla manifestoyu Times gazetesinde yayınlanmasına yönelik kararını açıkladı. Unabomber'in yakalanmasi ise tam bir trajedi idi. Yakalanmasi o zamana kadar esi benzeri gorulmemis bir teknik yani "Yazi dilinden Suclu bulma" teknolojisi olacakti. Manifestoya göre FC, bir matematik proseförü olmasına karşın bilgili bir sosyal bilimci gibi duruyor, insanların karşılamaya ihtiyaç duyduğu bir güç döngüsünden söz ediyor. Bir amaç belirleyip amaca ulaşmanın da güç ihtiyacını karşıladığını öne sürüyor. Bu ihtiyacı karşılayamaz isek bizi bekleyen şey bunalım ve depresyon. Bu ihtiyaçlar aslında fizyolojik ihtiyaçlar olmalıyken şu an bunları itaat edersek kolayca karşılayabildiğimizi ve güç ihtiyacının yarım kaldığını dile getiriyor. İtaat et, verilen birkaç görevi yerine getir, maaşını al ve tamam. Temel ihtiyaçların kapında, ölemezsin. Ama güç ihtiyacın zarar görür ve zedelenirsin. İkame etkinlikler, hobilerimiz vb, bu eksikliği kapatmak için bir yol. Tüm bunların yanında kölesi olduğumuz teknolojinin esiri olmaya devam ediyoruz. Arabanın icadı başlangıçta özgürlük hissi verse de artan nüfus ve araba eşliğinde düzene konması gereken kurallarla trafiğe sıkışıp kalıyor ve arabayı gerekli bir ihtiyaç haline getiriyoruz. Yol boşken bile kırmızı ışıkta bekler hale geliyoruz. Teknoloji özgürlüğü esir alıyor. Ted Kaczynski düşündürecek bilimsel bir makale ele almış gibi. İlginizi çekerde 'unabomber' dizisi de izleyebilirsiniz. Harvard da okuyan Ted in katıldığı psikoloji deneyi ve hayatı ilginizi çekebilir ve manifestoyu daha dikkatli okuyabilirsiniz.
Sanayi Toplumu ve Geleceği
OKUYACAKLARIMA EKLE
1