Tuğrul Özcan

Tuğrul Özcan

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
4
Gösterim
Adı:
Tuğrul Özcan
Tam adı:
Yrd.Doç. Tuğrul Özcan
Unvan:
Yazar
Doğum:
Fatsa, 10 Temmuz 1977
DOĞUM TARİHİ : 10.07.1977 DOĞUM YERİ : Fatsa MEZUNİYET BİLGİLERİ ▪ Tarih Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, 1999. (Lisans): XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Demografik Yapısı (Danışmanı: Prof. Dr. Nedim İPEK), Mezuniyet Tarihi: 16/06/1999. ▪ Yakınçağ Bilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ondokuzmayıs Üniversitesi, 2003. (Y.Lisans): II. Abdülhamid Dönemi’nde Orta ve Doğu Karadeniz’de Ermeni Tedhişi (Yüksek Lisans Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Nedim İPEK), Mezuniyet Tarihi: 29/08/2003. ▪ Yakınçağ Bilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ondokuzmayıs Üniversitesi, 2010. Sosyal ve Ekonomik Etkileri Açısından 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı (Doktora Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ), Mezuniyet Tarihi: 15/12/2010. KİTAPLARI ▪ ÖZCAN, Tuğrul, II. Abdülhamit Döneminde Orta ve Doğu Karadeniz’de Ermeni Olayları, Akis Yayınları, İstanbul 2007. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, Sosyal ve Ekonomik Etkileri Açsından 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara, 2014. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, Merkezî ve Modern Eğitim Kapsamında Osmanlı Gayrimüslim Cemaat ve Yabancı Okulları, Gece Yayınları, Ankara, 2017. KİTAP BÖLÜMLERİ ▪ ÖZCAN, Tuğrul ve diğerleri, Tarih Nasıl Yazılır? Tarih Yazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji, ed. Ahmet Şimşek, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2011. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rumeli’de Salgın Hastalıklar”, Balkanlarda Savaşlar Göçler ve Günümüze Yansımaları, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği, Kültür Yayınları, Samsun 2009, s. 41-49. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “The Nasceny of Bulgarian National Identy from Autonomy to Indepence (1878-1908)”, Glimpes Balkans (Cultural History), Gece Kitaplığı, Ankara, 2017, s. 69-96. KİTAP KRİTİKLERİ ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “İsmail Altınöz, Osmanlı Devleti’nde Çingeneler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014”, Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayınları, C. 1, S. 123, Ankara 2014, s. 525-533. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “İbrahim Serbestoğlu, Osmanlı Kimdir? Osmanlı Devleti’nde Tabiiyet Sorunu, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2014”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Kahramanmaraş 2014, s. 185-188. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Süleyman Uygun: Osmanlı Sularında Rekabet (Mesajeri Maritim Kumpanyası (1851-1914)”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14, Ordu 2016, s. 344-347. TEBLİĞLER ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Prens Alexander Dönemi’nde Bulgar Parlamentosu (1879-1885)”, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, Cilt: 2, Libra Kitap, İstanbul 2015, s. 631-647. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılmasının Sosyal Etkileri (Bosna Eyaleti Örneği)”, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, (ed. Zafer Gölen-Abidin Temizer), Cilt: 3, Gece Kitaplığı, Ankara, 2016, s. 1321-1364. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “II. Abdülhamid Döneminde Gayrimüslim Okullarının İdari İşleyişine Dair Bir Değerlendirme (An Evaluation on the Administrative Functioning of Foreign and Community Schools in Period of Abdulhamid II)”, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (18-21 Mayıs 2017, Roma/İtalya), Cilt: 1, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017, s. 121-141. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Okullarının Teftişi (1876-1908)”, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi [IX. International Congress of Educational Research(11-14 May 2017, Ordu/Turkey)], Eğitim Araştırmaları Birliği, Ordu, 2017, s. 184-195. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “II. Abdülhamid Dönemi’nde Rumeli’deki Gayrimüslim Okullarında Türkçe Eğitimine Dair Dair Bir Değerlendirme”, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi [IX. International Congress of Educational Research (11-14 May 2017, Ordu/Turkey)], Eğitim Araştırmaları Birliği, Ordu, 2017, s. 196-201. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Sivas Mülhakatında Ermeni Olayları (1895-1897)”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, C. 1, Sivas 2007, s. 525-533. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Celaleddin Paşa’nın Maraş Valiliğindeki Son Dönemi (1827-1829)” Uluslararası Osmanlılar Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş 2012. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Nöbet Usulü Uygulamasına Bir Örnek: XX. Yüzyıl Başlarında Fatsa Limanı”, [Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu VII: Karadeniz Limanları (Özel Sayı)], Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, Temmuz 2015,
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Tuğrul Özcan
Tam adı:
Yrd.Doç. Tuğrul Özcan
Unvan:
Yazar
Doğum:
Fatsa, 10 Temmuz 1977
DOĞUM TARİHİ : 10.07.1977 DOĞUM YERİ : Fatsa MEZUNİYET BİLGİLERİ ▪ Tarih Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, 1999. (Lisans): XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Demografik Yapısı (Danışmanı: Prof. Dr. Nedim İPEK), Mezuniyet Tarihi: 16/06/1999. ▪ Yakınçağ Bilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ondokuzmayıs Üniversitesi, 2003. (Y.Lisans): II. Abdülhamid Dönemi’nde Orta ve Doğu Karadeniz’de Ermeni Tedhişi (Yüksek Lisans Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Nedim İPEK), Mezuniyet Tarihi: 29/08/2003. ▪ Yakınçağ Bilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ondokuzmayıs Üniversitesi, 2010. Sosyal ve Ekonomik Etkileri Açısından 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı (Doktora Tezi Danışmanı: Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ), Mezuniyet Tarihi: 15/12/2010. KİTAPLARI ▪ ÖZCAN, Tuğrul, II. Abdülhamit Döneminde Orta ve Doğu Karadeniz’de Ermeni Olayları, Akis Yayınları, İstanbul 2007. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, Sosyal ve Ekonomik Etkileri Açsından 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara, 2014. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, Merkezî ve Modern Eğitim Kapsamında Osmanlı Gayrimüslim Cemaat ve Yabancı Okulları, Gece Yayınları, Ankara, 2017. KİTAP BÖLÜMLERİ ▪ ÖZCAN, Tuğrul ve diğerleri, Tarih Nasıl Yazılır? Tarih Yazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji, ed. Ahmet Şimşek, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2011. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rumeli’de Salgın Hastalıklar”, Balkanlarda Savaşlar Göçler ve Günümüze Yansımaları, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği, Kültür Yayınları, Samsun 2009, s. 41-49. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “The Nasceny of Bulgarian National Identy from Autonomy to Indepence (1878-1908)”, Glimpes Balkans (Cultural History), Gece Kitaplığı, Ankara, 2017, s. 69-96. KİTAP KRİTİKLERİ ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “İsmail Altınöz, Osmanlı Devleti’nde Çingeneler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014”, Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayınları, C. 1, S. 123, Ankara 2014, s. 525-533. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “İbrahim Serbestoğlu, Osmanlı Kimdir? Osmanlı Devleti’nde Tabiiyet Sorunu, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2014”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Kahramanmaraş 2014, s. 185-188. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Süleyman Uygun: Osmanlı Sularında Rekabet (Mesajeri Maritim Kumpanyası (1851-1914)”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14, Ordu 2016, s. 344-347. TEBLİĞLER ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Prens Alexander Dönemi’nde Bulgar Parlamentosu (1879-1885)”, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, Cilt: 2, Libra Kitap, İstanbul 2015, s. 631-647. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılmasının Sosyal Etkileri (Bosna Eyaleti Örneği)”, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, (ed. Zafer Gölen-Abidin Temizer), Cilt: 3, Gece Kitaplığı, Ankara, 2016, s. 1321-1364. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “II. Abdülhamid Döneminde Gayrimüslim Okullarının İdari İşleyişine Dair Bir Değerlendirme (An Evaluation on the Administrative Functioning of Foreign and Community Schools in Period of Abdulhamid II)”, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (18-21 Mayıs 2017, Roma/İtalya), Cilt: 1, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017, s. 121-141. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Okullarının Teftişi (1876-1908)”, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi [IX. International Congress of Educational Research(11-14 May 2017, Ordu/Turkey)], Eğitim Araştırmaları Birliği, Ordu, 2017, s. 184-195. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “II. Abdülhamid Dönemi’nde Rumeli’deki Gayrimüslim Okullarında Türkçe Eğitimine Dair Dair Bir Değerlendirme”, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi [IX. International Congress of Educational Research (11-14 May 2017, Ordu/Turkey)], Eğitim Araştırmaları Birliği, Ordu, 2017, s. 196-201. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Sivas Mülhakatında Ermeni Olayları (1895-1897)”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, C. 1, Sivas 2007, s. 525-533. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Celaleddin Paşa’nın Maraş Valiliğindeki Son Dönemi (1827-1829)” Uluslararası Osmanlılar Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş 2012. ▪ ÖZCAN, Tuğrul, “Nöbet Usulü Uygulamasına Bir Örnek: XX. Yüzyıl Başlarında Fatsa Limanı”, [Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu VII: Karadeniz Limanları (Özel Sayı)], Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, Temmuz 2015,

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.