Utkan Kocatürk

Utkan Kocatürk

Yazar
8.6/10
5 Kişi
·
14
Okunma
·
0
Beğeni
·
292
Gösterim
Adı:
Utkan Kocatürk
Unvan:
Türk profesör ve siyasetçi
Doğum:
Gümüşhane, Türkiye, 1937
Ölüm:
12 Mart 2011
Muzaffer Utkan Kocatürk 1937 yılında Gümüşhane’de doğdu. Babası Yedi Meşalecilerden Vasfi Mahir Kocatürk, annesi Neziha Hanımdır. İlkokulu İzmir’de, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan Kocatürk, 1961 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.1967’de uzman, 1973’de doçent, 1979’da profesör unvanlarını aldı. Bir süre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kürsü başkanlığı ve aynı üniversitede kurulan “Atatürk Devrimleri Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. 15 Ekim 1981’de Erzurum’dan Danışma Meclisi üyeliğine seçildi.1983’de üçlü kararname ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’na atanarak ilk başkan olan Prof. Dr. Utkan Kocatürk, 14 Ekim 1993 tarihi itibariyle istifa ederek görevden ayrılmıştır.01.01.1992 – 19.07.1993 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı olarak görev yapmıştır.12 Mart 2011 günü Ankara’da tedavi gördüğü Ufuk Üniversitesi Hastahanesi’nde vefat etti.14 Mart 2011 günü TBMM”de düzenlenen törenden sonra, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu binası önünde bir tören düzenlendi. Törende kurumun ilk Başkanı E. Korgeneral Suat İlhan ile kurum Başkanı Bahaeddin Yediyıldız birer konuşma yaptı. Kocatepe Camii’nde öğlen kılınan Cenaze namazını müteakip Ankara’da toprağa verildi.Birsen Hanım’la evliliğinden K.B.B. Uzmanı Prof. Dr. Sinan Kocatürk ve Elektronik Mühendisi Aydın Kocatürk’ün babasıydı.Çok sayıda bilimsel makalesi yayınlanan Prof. Dr. Utkan Kocatürk’ün başlıca eserleri şunlardır:
* Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri,
* Atatürk ve Türk Devrimi Kronolojisi,
* Atatürk’ün Hatıra Defterlerine Yazdıkları,
* Atatürk’ün Toplanmamış Telgrafları,
* Atatürk’ün Sohbetleri,
* Atatürk’ün Yazdırdıkları,
* Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi,
* Doğumundan Ölümüne Kadar Atatürk Günlüğü,
* Atatürk Çizgisinde Geçmişten Geleceğe
Kadınlarımız, erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha fazla bilgili olmak zorundadırlar.
Bu millet, esas eğitimini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki, her dönemin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir.
Utkan Kocatürk
Sayfa 227 - Atatürk araştırma merkezi
->Mustafa Kemal Paşa’nın sabah Samsun’a çıkışı.

->Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan emrinde bulunan vilâyetler mülkî âmirleri ile XV. ve XX. Kolordu Komutanlıklarına -bölgelerindeki asayiş durumunu belirten bir rapor göndermelerini istiyen telgrafı.

->İstanbul’da General Milne'in “Mustafa Kemal Paşa’ niçin Sivas (!) a gönderildi hakkında” Harbiye Nezareti’ne yazısı. (Bu Kabine’de Harbiye Nazırı: Şevket Turgut Paşa)

->Damat Ferit Paşa’nın beyannamesi: “...Bu felâketli devrede, Padişahın kalbi milletin kalbi ile beraber çarpıyor... Ben tekrar Sadrazam oldum. Fakat, icabederse yarın vatanın bir eri olarak vazife ifasına hazırım(!)”

->57. Tümen Komutanı Albay Şefik (Aker) Bey’in -fîrar eden erlerin tutuklanarak Aydın’a gönderilmesi,

->Dur emrine uymayanlara tereddütsüz ateş edilmesi hakkındaTümen’in yayıldığı illere bildirisi (K.S.M. s. 199-200).

->Aydın’da halkın İzmir işgalini protesto mitingi. (AJ. T. 5. 110).

->Yunanlıların İzmir’e çıkışını protesto amacıyla İstanbul’da Fatih Belediye Dairesi önünde büyük miting (M.M.B.I, ;. 88; B.Ü. s. 106; M.M.İ.M. s. 12; İ.H.G. 720:5, 6; D.C. s. 9).
Utkan Kocatürk
Sayfa 41 - Türk Tarih Kurumu Basımevi, 3.Baskı - Ankara, Prof. Dr. Utkan Kocatürk
Osmanlı Devletinin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele, bunun da taksimini teminle uğraşılmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükûmet, bunlar hepsi anlamı kalmamış birtakım mânasız sözlerden ibaretti. O halde ciddî ve hakikî karar ne olabilirdi? Bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da millî egemenliğe dayanan, kayıtsız ve şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti tesis etmek!
afyonkarahisar-dumlupınar meydan savaşı ve ondan sonra düşman ordusunu bütünüyle ortadan kaldıran veya tutsak eden ve kılıçtan kurtulanları akdeniz'e, marmara' ya döken harekatımızı açıklama ve niteleme için söz söylemeyi gereksiz sayarım. zaferle sonuçlandırılmış bu harekat çok büyük bir eserdir. bu eser, türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölmez anıtıdır.
Utkan Kocatürk
Sayfa 161 - atatürk araştırma merkezi
->Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun‘dan Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya telgrafı:

“İzmir’in Yunan askerleri tarafından işgali hadisesi yakından temasta bulunduğum milleti ve orduyu tasavvur ve tasvir edilemiyecek derecede dilhun etmiştir. Ne millet ve ne ordu, mevcudiyetine karşı yapılan bu haksız tecavüzü hazm ve kabul etmiyecektir”

-> Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan Harbiye Nezaretine -İngilizlerin Samsun’a bir kısım asker çıkarmaları sebebiyle bu gibi tecavüzlerin men’i ile siyasî vaziyetten icabettikçe haberdar edilmekliğine dair telgrafı

-> Samsun’da görevli İngiliz askerî temsilci Yüzbaşı Hurst’in -bölgedeki umumî durum hakkında Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi. (Bu görüşmenin 19 veya 21 Mayıs’da yapılmış olmak ihtimali de vardır).


->Samsun’da halkın -İzmir işgalini protesto amacıyla bir miting düzenlemesi ve Dahiliye Nezaretine yüzlerce imzalı bir telgraf çekilmesi

->İstanbul’da İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin kuruluşu.

->İzmir İşgali üzerine İstanbul’da 300 kadar İzmirlinin Sirkeci’deki Ali Efendi Tiyatrosu’nda toplanarak “Aydın Vilâyeti Muavenet-i Hayriye Cemiyeti”ni teşkil etmeleri.

->Venizelos’un Paris’ten, İzmir’de bulunan I. Yunan Tümenine emri: “...Aydın’ı işgal etmeyi lüzumlu hissediyorsanız, yapınız... Asayişin temini için, Aydın, Manisa ve Ayvalık Sancaklarını işgal edilmesi gerektir (!)”

->56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami (Günsav) Bey’in 17. Kolordu Komutan Vekilliğine tayini.

-> Yunan kuvvetlerinin Torbalı’yı işgali (K.M.T. ;. 53). Istanbul’da Üsküdar Doğancılar’da İzmir işgalini protesto mitingi.
Utkan Kocatürk
Sayfa 42 - Türk Tarih Kurumu Basımevi, 3.Baskı - Ankara, Prof. Dr. Utkan Kocatürk
Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynunu geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete göre dost ve düşman nazarındaki yeri, farklı olur.
"Halkın saflığından faydalanarak milletin maneviyatına saldıran kimselerle, onların ardından gidenler elbette ki birtakım cahillerden ibarettir.
Bunlar, Türk milleti için yüzkarası oluşturacak vaziyetlerin meydana gelmesinde daima etken olmuşlardır.
Bu gibilerin mevcudiyetini müsamaha ile karşılayanlar, Menemen'de Kubilay'ın başı kesilirken kayıtsızca seyretmeye tahammül ve hatta alkışlamaya cesaret edenlerle birdir.."
Mustafa Kemal Atatürk
"Mustafa Kemal Paşa’nın Bandırma vapuru ile Sinop’a gelişi, kasabaya çıkarak Samsun’a karadan yol olup olmadığını sorması, müteakiben vapura dönerek Samsun’a hareketi." ( A.H. s. 125; İ.H.V.R. s. 96).
Utkan Kocatürk
Sayfa 41 - Türk Tarih Kurumu Basımevi, 3.Baskı - Ankara, Prof. Dr. Utkan Kocatürk
Millî sınırlarımız içinde, millî benliğimizi duyarak varlığımızı yükseltmeye çalışmak, Atatürk milliyetçiliğinin esasıdır. Atatürk, kendisini Türk hisseden herkesi Türk kabul etmiştir. Irkçılığı dışlayan Atatürk milliyetçiliği bütünleştirici, birleştirici, ülkede millî birliği temin edici bir milliyetçiliktir. “Ne mutlu Türküm diyene!” özdeyişiyle kalplere millî bilinci perçinleyen Atatürk, aynı zamanda insanlık ülküsünün ve insan sevgisinin de simgesidir. “Biz kimsenin düşmanı değiliz; yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız!” diyen Atatürk’tür.
Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin yüzyıllar süren arayışlarının özü ve onun kendi kendisini yönetmek bilincinin canlı bir simgesidir.

Türk Milleti, yazgısını Büyük Millet Meclisi’nin yeterli ve vatansever eline bıraktığı günden itibaren karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitleri boğan felaketlerden milletin gözlerini kamaştıran güneşler ve zaferler çıkarmıştır.

( Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’nden )
Utkan Kocatürk
Sayfa 175 - Atatürk Araştırma Merkezi
510 syf.
·Puan vermedi
Atatürk'ün yaptıklarına sahip çıkmak onu anlamakla olur. Atatürk'ü bütün yönleriyle ele alan bu kitapta okuyucusuna o bu gün halâ yaptıklarıyla yaşıyor dedirtiyor. Teşekkürler Prof.Dr. Utkan Kocatürk

Yazarın biyografisi

Adı:
Utkan Kocatürk
Unvan:
Türk profesör ve siyasetçi
Doğum:
Gümüşhane, Türkiye, 1937
Ölüm:
12 Mart 2011
Muzaffer Utkan Kocatürk 1937 yılında Gümüşhane’de doğdu. Babası Yedi Meşalecilerden Vasfi Mahir Kocatürk, annesi Neziha Hanımdır. İlkokulu İzmir’de, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan Kocatürk, 1961 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.1967’de uzman, 1973’de doçent, 1979’da profesör unvanlarını aldı. Bir süre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kürsü başkanlığı ve aynı üniversitede kurulan “Atatürk Devrimleri Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. 15 Ekim 1981’de Erzurum’dan Danışma Meclisi üyeliğine seçildi.1983’de üçlü kararname ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’na atanarak ilk başkan olan Prof. Dr. Utkan Kocatürk, 14 Ekim 1993 tarihi itibariyle istifa ederek görevden ayrılmıştır.01.01.1992 – 19.07.1993 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı olarak görev yapmıştır.12 Mart 2011 günü Ankara’da tedavi gördüğü Ufuk Üniversitesi Hastahanesi’nde vefat etti.14 Mart 2011 günü TBMM”de düzenlenen törenden sonra, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu binası önünde bir tören düzenlendi. Törende kurumun ilk Başkanı E. Korgeneral Suat İlhan ile kurum Başkanı Bahaeddin Yediyıldız birer konuşma yaptı. Kocatepe Camii’nde öğlen kılınan Cenaze namazını müteakip Ankara’da toprağa verildi.Birsen Hanım’la evliliğinden K.B.B. Uzmanı Prof. Dr. Sinan Kocatürk ve Elektronik Mühendisi Aydın Kocatürk’ün babasıydı.Çok sayıda bilimsel makalesi yayınlanan Prof. Dr. Utkan Kocatürk’ün başlıca eserleri şunlardır:
* Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri,
* Atatürk ve Türk Devrimi Kronolojisi,
* Atatürk’ün Hatıra Defterlerine Yazdıkları,
* Atatürk’ün Toplanmamış Telgrafları,
* Atatürk’ün Sohbetleri,
* Atatürk’ün Yazdırdıkları,
* Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi,
* Doğumundan Ölümüne Kadar Atatürk Günlüğü,
* Atatürk Çizgisinde Geçmişten Geleceğe

Yazar istatistikleri

  • 14 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 23 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.