Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Yazar
9.6/10
5 Kişi
·
20
Okunma
·
24
Beğeni
·
679
Gösterim
Adı:
Yavuz Sultan Selim
Tam adı:
I. Selim
Unvan:
Dokuzuncu Osmanlı Padişahı, 88. İslam Halifesi, İlk Türk İslam halifesi, Yazar, Şair, Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı
Doğum:
Amasya, Türkiye, 10 Ekim 1470
Ölüm:
Çorlu, Türkiye, 21 Eylül 1520
I. Selim bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim (Osmanlı Türkçesi: سلطان سليم اول‎ Sultan Selīm-i Evvel; 10 Ekim 1470 – 21/22 Eylül 1520[1][2]), Dokuzuncu Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesidir. Aynı zamanda ilk Türk İslam halifesi ve Hâdim'ul-Harameyn'uş-Şerifeyn (Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı) unvanına sahiptir. Babası II. Bayezid, annesi Gül-Bahar Hatun, eşi Ayşe Hafsa Sultan'dır. Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2'si Avrupa'da, 1.905.000 km2'si Asya'da, 2.905.000 km2'si Afrika'da olmak üzere toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmıştır. Padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlanmış; halifelik Mısır Memlükleri'ne bağlı Abbasilerden Osmanlı Hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır.

Selim, tahta, babası II. Bayezid'e karşı darbe yaparak çıkmıştır. Şehzade Selim, tahta çıkmadan önce vali olarak Trabzon'da görev yapmıştır. Yavuz Sultan Selim'e kızını vermiş olan Kırım Hanı Mengli Giray, ona askeri destek sağlayarak tahta geçmesine yardım etmiştir. 1512'de tahta çıkan Sultan Selim, Eylül 1520'de şarbon hastalığına bağlı olarak Aslan Pençesi (Şirpençe) denilen bir çıban yüzünden henüz 49 yaşında iken vefat etti ve yerine oğlu I. Süleyman geçti.Yavuz Sultan Selim'in türbesi İstanbul'un Fatih ilçesindedir.Aynı zamanda türbesinin yanında Tanzimat Dönemi padişahlarından Abdulmecit'inde türbesi bulunmaktadır.

Sert mizacından dolayı Yavuz ve şehzâdeliğinden beri Selim Şah olarak anılan Sultan Selim, hicri 875/rumi 10 Eylül 1470 tarihinde babası Şehzade Bayezid'ın sancakbeyliği görevi nedeniyle Amasya'da dünyaya geldi. Babası II. Bayezid, annesi ise kimi kaynaklara göre Dulkadiroğulları Beyi Alaüddeyle Bozkurt Bey'in kızı Gülbahar Hatun, bazılarına göre Dulkadiroğulları Beyi Alaüddeyle Bozkurt Bey'in kızı Ayşe Hatun[6], bazı kaynaklara göre ise Zulkadiroğlu Alâüddevle'nin kızı Ayşe Hâtun'dur. Osmanlı'nın, daha küçük yaşlarda devlet tecrübesi kazanması için şehzadeleri sancaklara gönderme gereği Şehzade Selim de Trabzon'a vali olarak atandı.
sanma şâhım__/herkesi sen_____/sadıkâne____/yâr olur
herkesi sen___/dost mu sandın__/belki ol_____/ağyâr olur.
sadıkâne____/belki ol_________/âlemde_____/serdâr olur
yâr olur_____/ağyâr olur______/serdâr olur__/dîldâr olur...
Selim! Aşktan gayrı bir şeyden himâyet talep eyleme.
Cihânı zapt etmek için dil kılıcı bize kâfîdir.
Yavuz Sultan Selim
Sayfa 84 - 1. baskı, 2015
"Yaralı Mecnun, her ne kadar belâ çölünün şahnesi olduysa da ay yüzlülerin sevdasına benim gibi tutulmamıştır."

Mecnun'u küçük görmek mi ? Acaba Sultan, çöllere düşmekten daha büyük ne yaşamış olabilir duygu dünyasında
O “Gül”, aşkın | mihrâbıdır|, tende cânım| “Gül” diyor.
Mihrâbıdır |“Gül” uşşâkın|, âh eder| bülbül diyor,
Tende cânım| âh eder| dil-beste| gönül diyor,
“Gül” diyor|, bülbül diyor|, gönül diyor|, Rasûl diyor...!"
416 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Farsça konusunda Türkiye'deki büyük üstadlardan birisi kabul edilen Ali Nihat Tarlan hocanın 1904 Berlin basımı Selimi divanının nesir çevirisidir. Kitaptan sadece Sultan Selim'in şiirlerindeki anlamı anlarız. Edebi manada bir zevk ise maalesef mümkün değil.
Sert Mizacı ve Kısa Saltanatına Rağmen Osmanlı Devletinin toprak büyüklüğünü katlarca arttırmış bir padişah,
Sert mizacına rağmen Divan Edebiyatımıza Vezn-i Aher gibi büyüleyici bir cevheri kazandıran, Ama her şeye rağmen, Asi ruhu ,büyüleyici askeri dehasının yanında kavrulmuş o engin yüreğinin yansımadır, Yavuz Sultan Selim Han'ın yazdığı şu Farisi divan. Her başarının arkasında açık yahut kapalı bir destekçi vardır. Kendi fikrime göre Yavuz Sultan Selim'in Askeri ve idari başarısının ardında Sert mizacı değil , dehası değil o engin yüreğinin desteği vardır. Bu gün okurken büyülendiğimiz mısraların sahibi Sultan Selimi Rahmetle anıyorum.Galiba Yavuz Sultan Selim Divanını yani bu hazineyi ömrüm boyunca bitirmeyeceğim ,şu an bile tekrar ettiğim bir çok mısrada hala büyülenirken,böyle bir üstadın, o engin yüreğinden sert mizacına yansıyan ve kaleminde yer bulan şu mısraları Okumaya Bir Ömür Yeter mi ?

Yazarın biyografisi

Adı:
Yavuz Sultan Selim
Tam adı:
I. Selim
Unvan:
Dokuzuncu Osmanlı Padişahı, 88. İslam Halifesi, İlk Türk İslam halifesi, Yazar, Şair, Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı
Doğum:
Amasya, Türkiye, 10 Ekim 1470
Ölüm:
Çorlu, Türkiye, 21 Eylül 1520
I. Selim bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim (Osmanlı Türkçesi: سلطان سليم اول‎ Sultan Selīm-i Evvel; 10 Ekim 1470 – 21/22 Eylül 1520[1][2]), Dokuzuncu Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesidir. Aynı zamanda ilk Türk İslam halifesi ve Hâdim'ul-Harameyn'uş-Şerifeyn (Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı) unvanına sahiptir. Babası II. Bayezid, annesi Gül-Bahar Hatun, eşi Ayşe Hafsa Sultan'dır. Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2'si Avrupa'da, 1.905.000 km2'si Asya'da, 2.905.000 km2'si Afrika'da olmak üzere toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmıştır. Padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlanmış; halifelik Mısır Memlükleri'ne bağlı Abbasilerden Osmanlı Hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır.

Selim, tahta, babası II. Bayezid'e karşı darbe yaparak çıkmıştır. Şehzade Selim, tahta çıkmadan önce vali olarak Trabzon'da görev yapmıştır. Yavuz Sultan Selim'e kızını vermiş olan Kırım Hanı Mengli Giray, ona askeri destek sağlayarak tahta geçmesine yardım etmiştir. 1512'de tahta çıkan Sultan Selim, Eylül 1520'de şarbon hastalığına bağlı olarak Aslan Pençesi (Şirpençe) denilen bir çıban yüzünden henüz 49 yaşında iken vefat etti ve yerine oğlu I. Süleyman geçti.Yavuz Sultan Selim'in türbesi İstanbul'un Fatih ilçesindedir.Aynı zamanda türbesinin yanında Tanzimat Dönemi padişahlarından Abdulmecit'inde türbesi bulunmaktadır.

Sert mizacından dolayı Yavuz ve şehzâdeliğinden beri Selim Şah olarak anılan Sultan Selim, hicri 875/rumi 10 Eylül 1470 tarihinde babası Şehzade Bayezid'ın sancakbeyliği görevi nedeniyle Amasya'da dünyaya geldi. Babası II. Bayezid, annesi ise kimi kaynaklara göre Dulkadiroğulları Beyi Alaüddeyle Bozkurt Bey'in kızı Gülbahar Hatun, bazılarına göre Dulkadiroğulları Beyi Alaüddeyle Bozkurt Bey'in kızı Ayşe Hatun[6], bazı kaynaklara göre ise Zulkadiroğlu Alâüddevle'nin kızı Ayşe Hâtun'dur. Osmanlı'nın, daha küçük yaşlarda devlet tecrübesi kazanması için şehzadeleri sancaklara gönderme gereği Şehzade Selim de Trabzon'a vali olarak atandı.

Yazar istatistikleri

  • 24 okur beğendi.
  • 20 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 29 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.