Yusuf Turan Günaydın

Yusuf Turan Günaydın

YazarÇevirmenEditör
8.3/10
7 Kişi
·
14
Okunma
·
0
Beğeni
·
403
Gösterim
“Allah, bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp
yaratmadı (. .).”(Ahzab,4)

Gerçekten insanda iki kalbin bulunması mümkün değildir. 65 Müfessirler, bu âyetin; müşriklerin Peygamberimize iki kalp isnat etmelerini veya Ma’mer el Führî adlı birinin iki kalbi olduğunu, bu yüzden Hz. Muhammed (a.s.)’den üstün olduğu şeklindeki iddialarını yalanlamak için indiğini belirtirler. 66

Ayet, dirayet yoluyla da tefsir edilmiş; iki kalpten maksat, iki vicdandır, yani hiçbir kimseye iki Vicdan verilmemiştir, hiçbir adam kalbinde bire iki diyemez 67 şeklinde açıklanmıştır.

Yine insanın bir kalp taşıdığı, öyleyse yürüyeceği yolun da tek olması gerektiği, değerleri ölçecek, hadiseleri ve eşyayı değerlendirecek tek bir terazisi de olması gerektiği şeklinde de yorumlanmıştır?68

Buna dayanarak şunlar söylenebilmektedir:

İnsan, edeplerini ve ahlâkıni bir kaynaktan, şeriatını ve kanunlarını başka bir kaynaktan, iktisadî ve içtimaî prensiplerini bir üçüncü kaynaktan alamaz. Bu terkip, bir tek kalbi olan insanı insan olmaktan çıkarır. Bunun sonu, hiçbir tutar tarafı olmaksızın dağılma ve parçalanmadır. Akide sahibi kimse, tam bir itikada sahip olsun da, sonra bütün hayatının bölümlerinden bir bölümde bu imanın icaplarından ve ona mahsus değerlerden sıyrılsın... Bu mümkün değildir.

Yine böyle bir kimsenin imanına muhalif bir söz söylemesi veya bir harekette bulunması ve böyle bir niyetle niyetlenmesi mümkün olmaz. Zira Allah insanda birden fazla kalp yaratmamıştır ki başka kanuna, başka düşünceye, başka ölçüye boyun eğebilsin. Ve tek olan kalp, iki ilâha tapmaz, iki efendiye hizmet etmez, iki yolda birden yürümez ve iki gayeyi hedef olarak seçmez. Bunlardan ikisni de seçerse hiç şüphesiz parçalanır, bölünür, hâli dağınıklığa ve perişanlığa dönüşür. 69
--------------


65 Bkz. Beydâvî, age., C. 2, s. 264; İbn Kesîr, Tefsirül Kurani’lAzim, C. 3, s. 46S.

66. el-Kâdî, age., s. 304; çeşitli rivayetler için bk. el-Cevzî, age., C. 6, s. 348-350; es-Suyütî, Kitâbü Esbabin-Nüzül, s. 474.

67 Yazır, age., C. 6, s. 3869.
68 Kutub, age., C. 11, s. 545-546.
69.Kutub, age., C. 11, s. 546-547
112 syf.
·1 günde·Beğendi·5/10
Kitapta Yusuf Turan Günaydın hayatını ve cinayete kurban gidişini anlatıyor ve dönemin gazete haberlerinden örnekler veriyor. Ne korkunç ifadeler kullanılmış öldürülüş şekliyle ilgili. Yüzünün nasıl taşla ezildiği, kafatasının aldığı darbe, kaç kemik bulunduğu ve cesedin ordan oraya taşınırken kaybolduğu! ile ilgili verilen bilgiler resmen dehşet dolu. Bir sürü gazete haberi ek olarak sunulmuş fakat netice olarak Sabahattin Ali neden öldürüldü? Neden ölümünden 8 ay kadar sonra ancak haberlere konu oldu? Bu soruların cevabı hala yok!

Yazarın biyografisi

Adı:
Yusuf Turan Günaydın
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 14 okur okudu.
  • 15 okur okuyacak.