Zeki Hayran

Zeki Hayran

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
6
Gösterim
Adı:
Zeki Hayran
Unvan:
Yazar
“Hak söylemeyi ar edip yahut başkasının hatırı için sükût ve sükûn gadab-ı Hakk’a sebeptir. S:33
Zeki Hayran
Sayfa 33 - Gözde Matbaacılık Mücellit
“…hakiki şeyh olmayanın alâmeti, mürid ve muhib çoğaltmak için el vermek, hile, riyâ ve gösterişte bulunmak, kendini sâhib-i vücûd ve hâl göstermektir. Oysa marifetten nasibi olan onu gizler, olmayan ise açığa çıkarır. S:40
“…sâlik, tâlib olmalı matlub olmamalı, av olmalı avcı olmamalı, fakir olmalı zengin olmamalı, kul olmalı sultân olmamalıdır.” S:41
"Sana mansıp mı gerek,
Mansıba adem mi gerek?
Din-ü devlete layık nedir, ey fahri kiram?" "Devlet kapısında adam kayrılıyor.
Düşün bir kere padişahım!
Bir makama ehil olan adam mı lazım,
Yoksa adama makam mı lazım?"
"Yurdumuzun birçok yerlerinde
halk zülum ve eziyet altındadır.
Bu karanlığın sebebi cahillerin ve zalimlerin vali olmasıdır."
"Sana birinci nasihatım, cahile iş verme,
Ehliyetli kişiler dururken onlar öne geçirilir mi?
" Devletleri ve milletleri ayakta tutan adalet, yıkan da zulümdür."
" Eline bilgi çapasını al ve adalet tarlasını çapala. Sonra da o tarlaya meşveret tohumunu ek. Bunun bir an evvel yeşermesi için durmadan gözyaşların ile sula..." 28
Zeki Hayran
Sayfa 28 - Gözde Matbaacılık Mücellit
Halk ve Allah Teala nezdinde muhterem olmak isteyen gıybet etmesin. Kişinin yüzüne gülüp, gönlünü yıkmasın. Halka insaf ile Hakk'a riyasız İhlas ile nefse kahr ile kendinden büyüğü hizmet, küçüğen şefkat, düşmana hilm, afv ve güler yüz, dostuna nasihat, fakire İhsan, cahiller meclisinde sükut, ulema yanında edebe riayet etmek akıl için yeterli nasihattır. 38
Zeki Hayran
Sayfa 38 - Gözde Matbaacılık Mücellit
Kaza ve kader hakkında konuşmaktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi men etmiştir. Diğer tarafta ise Allah Teâlâ'ya zulüm isnadı vardır. Bu iki meseleden birinciyi tercih ederek, asileri susturmak lazımdır. Bu iki zarardan ikinciyi seçmek umumi bir kaidedir. (zararı eşedd zararı ehaf ile izale olunur) 51
Zeki Hayran
Sayfa 51 - Gözde Matbaacılık Mücellit
“Ölümü unutup daima merâtib-i dünyeviye talebinde ve hasmından intikam almak maslahatında olmak, sebeb-i feth-i ebvâb-ı belâ ve zahmet ve ba’is-i hırs ve haseddir. S:33
Zeki Hayran
Sayfa 33 - Gözde Matbaacılık Mücellit
“Şerî’atin usulünü yitiren Hakk’a ulaşmaya güç yetiremez.” … marifet ve hakikat binası şerî’at temeli üzerine yapılır. Temelsiz bina ise yıkılmaya mahkûmdur…” S:39
89 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Sultan III. Mehmed Han tarafından İstanbul’a davet edilen Abdülmecîdi Sivasi Efendi 1563-1639 yılları arası yaşamıştır. Tarihteki üç meşhur Şems’ten biri olan Şemseddinî Sivasi Hazretlerinin yeğenidir. Sultan Ahmet Camii’nin temeline ilk taşı koymuş ibadete açılınca da ilk vaazı vermiştir. III. Mehmed, I.Ahmed, I.Mustafa ve IV. Murad devirlerinde yaşamıştır. Padişah ı.Ahmed’e;
Bir makama ehil olan adam mı lazım,
Yoksa adama makam mı lazım?"
sözleriyle devam eden, manzum şikayetnâme yazmıştır. Şeyhî maslasıyla pek güzel şiirler yazmıştır. Vefatından sonra, Mahpeyker Kösem Sultan, gördüğü bir rüya üzerine, kabrinin bulunduğu yere türbe yaptırmıştır.

Yazarın biyografisi

Adı:
Zeki Hayran
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.