Zeynep Korkmaz

Zeynep Korkmaz

Yazar
9.0/10
2 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
26
Gösterim
Adı:
Zeynep Korkmaz
Unvan:
Prof. Dr.
Doğum:
Nevşehir, 5 Temmuz 1922
1922 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İzmir'de yaptı. 1940 yılında İzmir Kız Lisesi'ni, 1944 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1945 yılında aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne ilmi yardımcı, 1948 yılında da Türk Dili asistanı olarak atandı. 1950 yılı başında Anadolu ağızları üzerindeki tezi ile edebiyat doktoru unvanını aldı. Daha sonra meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak üzere Hamburg Üniversitesi'ne gönderildi. 1954, 1955 yıllarında bu üniversitenin Ön-Asya Dil ve Kültürleri Bölümü’nde, İslamlık öncesi Türk dili uzmanı Prof. Dr. Annamaria von Gabain, Altayist Prof. Dr. Omeljan Pritsak ve fonetikçi Prof. Dr. Von Essen'in yanlarında misafir asistan olarak çalıştı, meslekî araştırmalar yaptı.

1957 yılında doçentlik sınavlarını vererek Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne Türk dili doçenti olarak atandı. 1957-1963 yılları arasında, doçent temsilcisi olarak profesörler kuruluna katıldı. 1964 yılı başında profesörlüğe yükseltildi. Ekim 1965-Temmuz 1996 yılları arasında British Council ve Alexander von Humboldt Stiftung'un verdiği araştırma bursları ile İngiltere ve Almanya'ya gitti. Londra'da British Museum ve Oxford'da Bodlaien Kütüphanelerinin Şarkiyat Bölümü'ndeki yazmalar üzerine meslekî araştırmalar ve incelemeler yaptı.

Fakültedeki öğretim üyeliğine ilaveten 1958-1960, 1066-1968, 1972-1976 yılları arasında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliğinde, 1974-1978 yılları arasında Ankara Üniversitesi Senatörlüğünde, 1974-1983 yılları arasında Kültür Bakanlığı Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1981-1983 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Türk Dili Bölümü başkanlığı ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı başkanlığını yürüttü. Eylül 1983 ve Aralık 1987 tarihlerinde Üniversiteler Arası Kurulca Yükseköğretim Kurulu üyeliğine seçilmiş olduğundan l Ekim 1983-15 Mayıs 1990 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu üyesi olarak, 5 Ocak 1989-15 Mayıs 1990 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı ve bu görevdeyken yaş sınırından emekliye ayrıldı.

1984-1988 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı. 1 Ocak 1991 tarihinden başlayarak birkaç yıl Gazi Üniversitesi’nde "sözleşmeli profesör" olarak çalıştı. 1945-1980 yılları arasında, TDK asli üyeliği, yönetim ve yürütme kurulu üyeliği, gramer kolu başkanlıkları yaptı.
1983 yılından sonra TDK da çeşitli görevlerde bulundu.

Eşini 1984 yılında kaybetti. Korkmaz'ın mesleki çalışmalarını Amerika Birleşik Devletlerinde sürdüren iki oğlu (A. Gültekin - A. İltekin Korkmaz) ile Ender Burak ve Ceylan Zeynep adlarında iki torunu vardır.

ESERLERİ:
Kendi bilim alanında 14 kitabı ve 250 civarında araştırma yazısı vardır.

Ayrıca, Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama Koordinasyon Kurulunun görevlendirmesi ile Nutuk'u günümüz Türkçesine aktarmış ve eser AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezince son baskısı 2000 yılında olmak üzere altı kez bastırılmıştır. Ayrıca, CD'ye alınmıştır.

Güney-Batı Anadolu Ağızları adlı kitabı 1955 yılında Türk Dil Kurumu’ndan teşvik ödülü almıştır.

Türk Dilinin Tarihî Akışı İçinde Atatürk ve Türk Dili adlı kitabı da bilimsel yayınlar arasındaki bir yarışmada 1967 yılı "Yunus Nadi Armağanı" birinciliğini kazanmıştır.

Türk Kültürü Araştırma Enstitüsünce de Türk Kültürü Araştırmaları'nın XXXII cildi "Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'a Armağan cildi" olarak yayınlanmıştır. Ankara 1996.

Üyesi bulunduğu yerli ve yabancı bilim kuruluşları:

- Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Aslî üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi (Ankara), -Kadının Sosyal Hayatını Araştırma Derneği Kurucu Üyesi (Ankara), -Milletler Arası Şark Tetkikleri Cemiyeti (International Society far Oriental Research : Leiden-Holland ), -PIAC (Permanent Internationel Altaistic Conferense : Bloomington İndiana, Amerika Birleşik Devletleri), -CIEPO ( Osmanlı-Osmanlı Öncesi Araştırmaları Komitesi : Napoli- İtalya, Hollanda), -Societas Uralo-Altaica, e. V. Göttingen, Birleşik Almanya, -İLESAM (Ankara).
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın bu kitabı aslen 2010 yılında Turkish Studies dergisinde yayınlanan "Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme Süreçleri" isimli makalesinin geliştirilmiş ve kitaba dönüştürülmüş halidir. Bu geniş ve önemli konunun TDK yayını olarak kitaplaştırılması kanaatimce de gereklidir. Oğuz Türkçesi; bugünkü Balkanlar, Gagauzya, Türkiye, Suriye, Irak, Azerbaycan, Kafkasya, Türkmenistan ve Özbekistan'ın bir bölümünde konuşulan bir lehçedir. Konu içeriği olarak dönem ve bölgelere göre tasnif yapılmış ve bu dönemlere ait ses ve şekil bilgileri ayrı ayrı incelenmiş. Akademik bir yayın olduğu için konu hakkında bilgi gerektirebilir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Zeynep Korkmaz
Unvan:
Prof. Dr.
Doğum:
Nevşehir, 5 Temmuz 1922
1922 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İzmir'de yaptı. 1940 yılında İzmir Kız Lisesi'ni, 1944 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1945 yılında aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne ilmi yardımcı, 1948 yılında da Türk Dili asistanı olarak atandı. 1950 yılı başında Anadolu ağızları üzerindeki tezi ile edebiyat doktoru unvanını aldı. Daha sonra meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak üzere Hamburg Üniversitesi'ne gönderildi. 1954, 1955 yıllarında bu üniversitenin Ön-Asya Dil ve Kültürleri Bölümü’nde, İslamlık öncesi Türk dili uzmanı Prof. Dr. Annamaria von Gabain, Altayist Prof. Dr. Omeljan Pritsak ve fonetikçi Prof. Dr. Von Essen'in yanlarında misafir asistan olarak çalıştı, meslekî araştırmalar yaptı.

1957 yılında doçentlik sınavlarını vererek Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne Türk dili doçenti olarak atandı. 1957-1963 yılları arasında, doçent temsilcisi olarak profesörler kuruluna katıldı. 1964 yılı başında profesörlüğe yükseltildi. Ekim 1965-Temmuz 1996 yılları arasında British Council ve Alexander von Humboldt Stiftung'un verdiği araştırma bursları ile İngiltere ve Almanya'ya gitti. Londra'da British Museum ve Oxford'da Bodlaien Kütüphanelerinin Şarkiyat Bölümü'ndeki yazmalar üzerine meslekî araştırmalar ve incelemeler yaptı.

Fakültedeki öğretim üyeliğine ilaveten 1958-1960, 1066-1968, 1972-1976 yılları arasında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliğinde, 1974-1978 yılları arasında Ankara Üniversitesi Senatörlüğünde, 1974-1983 yılları arasında Kültür Bakanlığı Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1981-1983 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Türk Dili Bölümü başkanlığı ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı başkanlığını yürüttü. Eylül 1983 ve Aralık 1987 tarihlerinde Üniversiteler Arası Kurulca Yükseköğretim Kurulu üyeliğine seçilmiş olduğundan l Ekim 1983-15 Mayıs 1990 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu üyesi olarak, 5 Ocak 1989-15 Mayıs 1990 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı ve bu görevdeyken yaş sınırından emekliye ayrıldı.

1984-1988 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı. 1 Ocak 1991 tarihinden başlayarak birkaç yıl Gazi Üniversitesi’nde "sözleşmeli profesör" olarak çalıştı. 1945-1980 yılları arasında, TDK asli üyeliği, yönetim ve yürütme kurulu üyeliği, gramer kolu başkanlıkları yaptı.
1983 yılından sonra TDK da çeşitli görevlerde bulundu.

Eşini 1984 yılında kaybetti. Korkmaz'ın mesleki çalışmalarını Amerika Birleşik Devletlerinde sürdüren iki oğlu (A. Gültekin - A. İltekin Korkmaz) ile Ender Burak ve Ceylan Zeynep adlarında iki torunu vardır.

ESERLERİ:
Kendi bilim alanında 14 kitabı ve 250 civarında araştırma yazısı vardır.

Ayrıca, Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama Koordinasyon Kurulunun görevlendirmesi ile Nutuk'u günümüz Türkçesine aktarmış ve eser AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezince son baskısı 2000 yılında olmak üzere altı kez bastırılmıştır. Ayrıca, CD'ye alınmıştır.

Güney-Batı Anadolu Ağızları adlı kitabı 1955 yılında Türk Dil Kurumu’ndan teşvik ödülü almıştır.

Türk Dilinin Tarihî Akışı İçinde Atatürk ve Türk Dili adlı kitabı da bilimsel yayınlar arasındaki bir yarışmada 1967 yılı "Yunus Nadi Armağanı" birinciliğini kazanmıştır.

Türk Kültürü Araştırma Enstitüsünce de Türk Kültürü Araştırmaları'nın XXXII cildi "Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'a Armağan cildi" olarak yayınlanmıştır. Ankara 1996.

Üyesi bulunduğu yerli ve yabancı bilim kuruluşları:

- Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Aslî üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi (Ankara), -Kadının Sosyal Hayatını Araştırma Derneği Kurucu Üyesi (Ankara), -Milletler Arası Şark Tetkikleri Cemiyeti (International Society far Oriental Research : Leiden-Holland ), -PIAC (Permanent Internationel Altaistic Conferense : Bloomington İndiana, Amerika Birleşik Devletleri), -CIEPO ( Osmanlı-Osmanlı Öncesi Araştırmaları Komitesi : Napoli- İtalya, Hollanda), -Societas Uralo-Altaica, e. V. Göttingen, Birleşik Almanya, -İLESAM (Ankara).

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 3 okur okuyacak.