Ziyaüddin Serdar

Ziyaüddin Serdar

Yazar
7.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
395
Gösterim
Adı:
Ziyaüddin Serdar
Unvan:
Yazar
Doğum:
1951
1951 yılında Kuzey Pakistan'da doğdu. Çok genç yaşta, ailesiyle birlikte Londra'ya göçetti. Londra'daki City Üniversitesi'nde fizik ve iletişim bilimleri okudu.

ESERLERİ
İslam Medeniyetinin Geleceği
Hilal Doğarken
İslam yalnızca bilgi peşinde koşmayı zorunlu kılmaz, aynı zamanda onu benzersiz İslami ibadet kavramı ile ilişkilendirir; ilim bir ibadet biçimidir. Bu yüzden bilimsel bilgi, sosyal bilimler ve insani bilimler de ibadet biçimleridir ve her müslüman toplum için namaz ve oruç kadar önemli kabul edilmelidir.
İslam tarihinin çeşitli zamanlarındaki ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki karmaşıklığı ve çeşitliliğini ve İslam'ın çeşitli, çoğulcu yorumlarını radikal biçimde reddetmekle, Vahhabilik İslam'ın bütün ahlaki içeriğinden yoksun bırakılmış ve kısır bir helal haram listesine indirgenmiştir.
Tasavvuf belli bir ibadet şekli değildir; daha çok, gönlün Allah'a bağlanmasıdır. Böyle bir bağlılık, kişinin şeriat esaslarına uymasını ve onun rehberliğini izlemesini gerektirir.
Modern Müslüman kendisini gayb alemine kapatmıştır, bu dünyada donuk ve katıdır. Dininden dolayı kibirlidir ve onun varoluşun hakikatine dair deneyiminde hiçbir huşu yoktur.
Avrupa hangi sihirbazlık numarası ile kültürel borcunun hakikatini bir Sinbad, bir Alaaddin, yarı şeffaf peçeler ardındaki harem güzelleri masalına, bir pandomime ve kafa karıştırıcı yalan yorumlara dönüştürüvermişti.
Suudiler teknolojiye teoloji gibi yaklaşıyorlardı. Her ikisinin de karmaşıklığını ve çoğulluğunu görmezden geliyorlardı. Onlara göre Allah bir, peygamber bir, ümmet de birdir. İslam içindeki görüş farklılıkları ihtilafa ve ümmetin zayıflamasına yol açar.
İslam'ın üstün olduğunu ilan ediyoruz, ancak neden üstün olduğunu bilmiyoruz. İslam'ın bütün bireysel ve toplumsal problemlerimizi çözebileceğini ilan ediyoruz, ancak nasıl olacağını bilmiyoruz. Problemlerimizi çözmeye çalıştığımızda ya kapitalist ve demokratik modele ya da sosyalist ve Marksist modele veya her ikisini birleştiren modellere benzer bir modele ulaşıyoruz, sonra da bu modeli İslami olarak adlandırma yoluyla müslümanlaştırmaya çalışıyoruz.
Bir kimsenin ideolojisi hakikatin ölçüldüğü tek ölçek hâline geldiğinde o kimse başka bir karşı hakikatin giremeyeceği tamamen tecrit edilmiş bir alanda var olmaya başlar. Bu tecrit edilmiş alanda başkalarının esnekliğine objektif bir şekilde bakmak veya kendi çocuksu duygularını tarafsız bir şekilde görmek mümkün olmayacaktır.
Batı seküler dünyasında ifade özgürlüğü ancak seküler güce veya seküler güç yapısına ulaşma şansına sahip olanlara aitti, işte sekülerizmin problemi budur.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ziyaüddin Serdar
Unvan:
Yazar
Doğum:
1951
1951 yılında Kuzey Pakistan'da doğdu. Çok genç yaşta, ailesiyle birlikte Londra'ya göçetti. Londra'daki City Üniversitesi'nde fizik ve iletişim bilimleri okudu.

ESERLERİ
İslam Medeniyetinin Geleceği
Hilal Doğarken

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 8 okur okuyacak.