• Tarihin nispeten ileri dönemlerinde insanlar, deyim yerindeyse, doğal ahlaki toplumdan yeni bir toplum biçimine, hukuki-siyasal topluma geçmişlerdir. Hukuki-siyasal toplum derken kastettiğimiz, bir toplumun üyelerinin belli bir egemen gücün yönetimi altında birbirleriyle aynı zamanda hukuki ilişkilere girdikleri, bu egemen güç tarafından yasalara uymak suretiyle yaşadıkları toplum biçimidir.
 • Allah’ın cinsiyeti erkek…

  – Peki sizce Kuran’daki Allah’ın cinsiyeti nedir?

  – Allah’ın cinsiyeti erkek. Bu ataerkillikten kaynaklanıyor. Örneğin Sümer’in ilk dönemlerinde anaerkillik vardı. İlk zamanlar Tanrıçalar çok fazlaydı. Sonra yavaş yavaş onların yerine Tanrılar geçiyor. Sadece aşk Tanrıçası İnanna’yı, bir türlü atamıyorlar kültürlerinden. Sümerler’in yanı sıra Tevrat’ta ve Kuran’da da geçiyor İnanna’ya ait hikâyeler. Bugünlerde Tevrat’ta İnanna’nın izini sürüyorum, yeni bir kitap çalışması için.

  Tevrat’ta Hezekie 16/3 ile 43 Bölümü’nde geçen ilginç bir hikâyeye rastladım. Size de anlatayım: Tevrat’ta Yahve (Yehova), yani Tanrı diyor ki: “Seni ben kırda henüz göbeğin kesilmeden kanlar içinde atılmış olarak buldum. Seni aldım, yıkadım, seni güzelleştirdim, yetiştirdim, bilezikler taktım, ipekli elbiseler aldım. Üzerine eteğimi attım ( Bu deyim İsrail dilinde cinsel ilişkide bulunmak demek ). Seninle bir anlaşmaya girdim. Sonra senin güzelliğin diğer milletler arasında yayıldı. Sen Babillere kadar gittin fahişelik yaptın…”
  Önce ben bu yazılanların ne demek olduğunu anlayamadım. Daha sonra düşününce burada anlatılanlar Sümer’in aşk Tanrıçası İnanna ya ait, dedim. Burada bereket tanrıçasını İsrailliler arasında atma çabası görülüyor. Bunun tefsirini bir de hahama sordum. O da sözüm ona Allah İsrail’i o halde bulup almış büyütmüş de sonra O Allah’a kötülük yapmış, şeklinde tefsir ettiler. Ama biz İnanna’nın öyküsü olduğunu biliyoruz Sümer tabletlerinden. Bunu ilk kez size anlatıyorum...
  Muazzez İlmiye Çığ
 • Cin'de, MÖ 1000 yılın başından itibaren bronz ayna kullanılıyordu. An­cak günümüzde bıle, Çinliler şu öykü­yü anlatmayı çok severler: Bir köylü kadın şehre giden kocasından bir tarak ister ve unutmaması için yükselen yeni aya benzeyen bir şey alacağını hatırla­masını söyler. Ancak dalgın koca bir şey alması gerektiği hatırladığında dolunay olmuştur ve bir ayna alır. Ayna­yı alan karısı kızar ve 'Ne cesaretle evebir kuma getirirsin! Hem de bu kadar çirkinini!' der. Halk arasında aynanın ruhları gö­rünür hale getirdiğine inanılırdı. Gü­nümüzde bile, yine belirli bir şekilde tutulduğunda sırtında değişik motifler görülebilen 'sihirli aynalar' vardır. Es­ki bir metne göre bunlara güneş ışığı vurduğunda çiçekler, ay ışığı vurdu­ğunda tavşan görünür. En iyi sihirli aynaların bir zamanlar Orta Çin'in Yang-zhou şehrinde ve özellikle de 5. ayın 5. gününde (bayram günlerir) ya­pılan aynalar olduğu söylenilirdi. Bu­dist rahipler bu aynaları inananlara ye­niden doğduklarında alacakları görünü­ mü göstermek için kullanırlardı. Birkişinin sihirli aynaya bakıp, kendi yü­zünü tanıyamaması ölümünün yakın olduğuna alamettir. Rüyada koyu renk­li bir ayna görmek uğursuzluktur; an­cak parlak bir ayna görmek iyiye ala­mettir. Bir erkek ayna bulursa, yakında iyi bir eş bulacağına işarettir. Kendisine ayna hediye edilen bir er­keğin, yüksek devlet kademesine erişe­cek bir oğlu olacak demektir. Bir bronz ayna (tong Jing) ve ayakkabı (xie) resmi çok uygun bir evlilik hediyesi­dir: Çiftin beraber (tong) ve uyum (xie) içinde bir hayat geçirecekleri anlamını taşır. 50 Birçok öyküde rastlandığı gibi, evinden uzun süre ayrı kalmak zorunda olan erkek aynayı ikiye kırar; eşler bi­rer parçasını saklar. Böylece, ayrılıkla­rı ne kadar uzun süreli olursa olsun, her zaman birbirlerini tanıyabilecekler­dir. Eşlerden biri ihanet ederse, ayna­nın bir parçası bir saksağana dönüşüp uçarak uzaklaşır 'Kırık ayna yeniden yuvarlak olduğunda,' eşler birbirlerıne kavuşmuş demektir. Metal aynalar zamanla kararırdı ve aynayı parlatması için usta çağrılırdı. Ancak halk arasında, 'aynayı parlatmak' kadın cinsel organlarını ellemek anla­mına gelir, ayrıca aynı deyim lezbiyen ilişkilere de bir gönderme olabilir.
 • Mücadele burjuva toplumu üyeleri arasında değil, bu toplumun üzerine temellendiği toplumsal kurgular arasında olmalıdır. (sf. 45)

  Zorbalık toplumsal kurguların işidir, onları temsil eden insanların değil. Onlar yalnızca, deyim yerindeyse kurguların bize zorbalık uygulamak için kullandığı araçlardır. Tıpkı bıçağın katilin kullanabileceği bir araç olması gibi. Ve siz elbette bıçakları ortadan kaldırarak katilleri yok edebileceğinize inanmıyorsunuz... Bakın; tüm dünyada sermaye sahibi büyük para babalarının hepsini ortadan kaldırın, ama sermayeyi yok etmeyin. Hemen ertesi gün sermaye, başka ellere geçerek, yeni mülk sahipleri kanalıyla zorbalığını uygulamaya devam edecektir. (sf. 50)

  (Can Yayınları, Nisan 2018, 6. baskı - Işık Ergüden çev.)
 • 212 syf.
  ·10/10
  Pala kelimelerle oynamaya bayılıyor. Bu kelime bilgisinin eğlenceli ve öğretici bir yapıt haline dönüştüğü hali de “İki Dirhem Bir Çekirdek”

  Eser, 99 tane deyimin kısaca nasıl oluştuğunu, ne mânâda kullanıldığını anlatıyor; hangisinin bugün doğru ya da yanlış şekilde telaffuz edildiğinden bahsediyor. Kitap boyunca günlük hayatta farkında olmadan çokça kullandığımız, hatta bazen dilimizin döndüğü şekilde değiştirdiğimiz deyimlerin derinine iniyoruz. Sıklıkla kullandığımız ya da günümüzde artık unutulmaya başlamış deyimlerin kökenlerini bazen ibret alarak bazen kahkahalarla öğreniyoruz. Bu şekilde aslında kültürümüzle ve tarihimizle yeni yeni bağlar kurmuş oluyoruz.

  Deyimler ve atasözleri sözlüğünü muhakkak bilirsin, bu eser daha özelleşmiş 99 deyimlik bir sözlük aslında. Ancak yalnızca deyimlerin anlamlarını vermekle kalmıyor; çıkış hikâyeleri, yanlış ve doğru kullanımları gibi çoğunlukla bilinmeyen, es geçilen yönlerini de ele alıyor. İçerisinde anlatılan deyimlerden bazıları şunlar: Bulgurlu’ya gelin gitmek, çizmeyi aşmak, avcunu yalamak, fertiği çekmek, pabucu dama atılmak, keçileri kaçırmak. Biz de şimdi bu kitaptan seçtiğimiz bazı deyimlerin ortaya çıkış hikâyelerine kısaca bakalım, daha fazlası için seni kitaba havale edelim.

  “Ağzından Baklayı Çıkarmak” deyiminin hikâyesi; küfürbaz olduğu için utanıp bu huyundan kurtulmak isteyen bir adamdan bahseder. Şeyh Efendi’den yardım dileyerek derviş olma yoluna sapmak ister. Şeyh Efendi de gayet istekli gördüğü bu adamı küfürbazlıktan kurtarmak için, ağzına bakla yerleştirir. Bir gün Şeyh ile müridi yolda yürürlerken sinir bozucu, münasebetsiz bir durumla karşılaşırlar. A’sâbı bozulan Şeyh Efendi, “Ulan derviş, çıkar ağzından baklayı!” der.

  “Ölür müsün; öldürür müsün?” deyimi hacdan dönen bir adamın güldüren hikâyesini anlatır. Adam hacdan dönerken köyün ağasına güzel bir hediye almak ister. Düşüne düşüne kendisine ne aldıysa ağasına da ondan almaya karar verir ve kefenlik bez ile zemzemde karar kılar. Ağanın kâhyası bu duruma sinirlenerek hediyeleri kabul etmek istemez, daha sonra adamın ısrarı üzerine alıp ağaya götürür. Ağzından şu sözler dökülür: “Ağam! Sersemin biri Hicaz’dan size kefenlik bez ile gasil suyunuza katılmak üzere zemzem getirmiş. Şimdi ölür müsünüz; öldürür müsünüz?”

  “Tası tarağı toplatmak” deyimi ise, dilenerek zengin olan Bağdat’lı Abbas’ın tebessüm ettiren hikâyesine dayanıyor. Abbas bir gün hamamda yıkanırken ondan dilenciliği öğrenmek isteyen bir sefil çıkagelir. Abbas yağlanıp ballanınca şevke gelir, “Dilenciliğin başlıca üç kuralı vardır; kulağına küpe olsun. Bir, her nerede olursa olsun istemeli. İki, her kimden olursa olsun istemeli. Ve üç, her ne olursa olsun istemeli” diye ders verir. Ders alan adam oracıkta Abbas’tan dilenmeye başlar. Abbas şaşırır, “Burası hamam, burada dilencilik mi olur?” deyince ilk kuralı hatırlatır adam. Ardından “Ben de dilenciyim.” itirazına ikinci kuralı yapıştırır. “Sana ne verebilirim, bir tasım bir tarağım var.” diyen Abbas’a bu kez üçüncü kuralla cevap verilir. Adam tası tarağı alıp hamamdan çıkar gider. Bu olaydan sonra dilenciği bırakan Abbas şöyle der; “Tası tarağı toplattık! Gayrı bizden bu işler geçmiş.”

  Son örneğimiz, sık sık kullanmama rağmen üzerine hiç düşünmediğimi fark ettiğim bir deyim: “Püf noktası”. Eski zamanda uzun yıllar çömlek ustasının yanında çalışmış bir çırak, kalfa olup kendi dükkânını açmak ister. Ancak konuyu ne zaman ustasına açsa, “Sen henüz bu işin püf noktasını öğrenmedin.” cevabıyla karşılaşır. Bir müddet sonra sabrı taşar ve gidip kendi dükkânını açar. Ancak umulmadık bir şey karşısına çıkar, yaptığı testiler, çanaklar-çömlekler yer yer çatlamaktadır. Bir türlü bu işin sebebini anlamayınca ustasına gider ve durumu anlatır. Usta eski çıraktan tezgâhın başına bir testi çıkartıp şekil vermesini ister. Çırak merdaneyi döndürüp çamura şekil verirken usta zamanla testiyi çatlatacak olan bazı hava kabarcıklarını “püf püf” diye üfleyerek patlatıp giderir. Böylece çırak mesleğin püf noktasını öğrenmiş olur. O zamandan beri her sanatın ustalık ve maharet gerektiren incelikli kısmına “püf noktası” deniliyor.
 • Havanın yüzünde bir kırlangıç sürüsü
  Ve yabanıl ak atlar doludizgin
  Bu sabah, bu sabah öylesine güzel ki
  Bu sabah yağmur yağacak
  Bu sabah gün açacak
  Bu sabah tekmil tomurcuklar patlayacak
  Bahar patlayacak
  Köpükler, bulutlar patlayacak
  Özlemlerin en güzeli, tozlu bir özlem
  Topraktan yeni çıkarılmış
  Üç bin yıllık yunan şarabı
  Atların kara gözleri
  Ve ben kederden geberiyorum
  Tam yalnızlıktan gebermenin de sırası
  Senin ellerin güzel
  Bir damla duman ovanın üstünde
  Bir damla ak bulut, altına batmış,
  Yeşile batmış
  Bir damla sıcacık, bir damla ışıltı
  Sımsıcacık tutuyorum
  Sımsıcacık tutuyorum bir şeyi
  Önüme bir adam çıkıyor
  Amma da kocaman gözleri var
  Amma da çok ağlamış
  Amma da çok çiçek açmış
  Amma da çok yüreği,
  Amma da çok yüreği sıcak
  Amma da çok yalnızlıktan geberiyor
  Amma da çok mavi tutuyor
  Bir avucunda öylesine bir mavi ki,
  Amanallah bir mavi ki,
  Bir top, bir yumak mavi ki,
  İşte o kadar
  Marlin Monronun gözleri
  İşte o kadar
  Marlin Monronun gözleri
  İşte o kadar
  Köpoğlu köpekler, zalimler, domuzlar,
  Adam olmazlar, kan içiciler,
  Kefen soyucular,
  Açların gözbebekleri,
  Darağaçları kadar iğrençler
  Sevmemiş, ama hiç hiç hiç sevmemiş,
  Sevilmemişler…
  Marlin Monronun gözleri
  işte o kadar
  Duru bir denize benziyordu der miyim
  Bir alaca şafağa,
  Seher vaktinde çiçeklere,
  Aydınlk bir akar suya benziyordu
  Der miyim,
  Kederden çıldırıyordu,
  Utançtan kahroluyordu
  Der miyim
  Marlin Monronun gözleri
  İşte o kadar
  İşte o kadar
  İşte o kadar köpoğlu köpekler
  Yağmur yağacak, yağmur yağacak
  Güneş açacak, gece olacak, bahar gelecek, kar yağacak,
  Sıcaktan kavrulacağız
  Yağmur yağacak,
  Bir yağmur yağacak
  Havanın yüzünde delişmen bir kırlangıç sürüsü
  Senin ellerin ne güzel
  Tuttum mavisini toprağa çaldım,
  Tuttum mavisini denize attım,
  Tuttum mavisini bahara vurdum,
  Tuttum mavisini güneşe verdim,
  Tuttum mavisini,
  Tuttum mavisini ak bir atı nalladım
  Tuttum mavisini ağaçlara fırlattım
  Dünyanın bütün ağaçları,
  Dünyanın tekmil bulutları,
  Dünyanın tekmil güneşleri,
  Dünyanın tekmil
  Yaaa, dünyanın tekmil insanları
  Senin ellerin ne güzel
  Sarı çiçek sarvan kurmuş oturmuş
  Bir nergis ovası Çukurovada
  Bir nergis ovası Çukurovada
  Bir nergis ovası
  Bir nergis
  Her yıl böylesine açar
  Sonra birdenbire yağmur durdu, bu ne hal
  Toprak kuruyuverdi
  Toprak çatlayıverdi
  Bir adam çıktı karşıma, dudakları çatlayıvermiş
  Sarı bulaşmış saçına
  Rüzgâr bulaşmış,
  Kırmızı bir yağmur bulaşmış
  Bir tomurcuk yağmur
  Çok ötelerde bir yıldız ışılıyordu, uzak mı uzak
  Geldi ayağının dibine düşüverdi,
  Tozu dumana katmış geliverdi
  Uğnuunup geliverdi
  Bir turna sürüsü, Marlin Monronun gözleri,
  Marlin Monronun gözleri
  Marlin Monronun gözleri
  İşte o kadar
  Siz şapka da giyiyorsunuz
  Hem de şapkanız o kadar güzel ki,
  Vallahi de güzel billahi de
  Siz ne güzel yemekler yiyorsunuz
  Siz bulutlara bakıyorsunuz
  Siz kapıları açıp kapatıyorsunuz
  Ne güzel
  Siz uzun kısa adımlar atıyorsunuz, değil mi
  Sahiden ne güzel
  Oğlunuz kızınız var mutlu mu mutlu
  Yağmur altında da dolaşırsınız, ben bilmez miyim
  Omuzlarınıza kar da düşer, ben bilmez miyim
  Bilmez olur muyum
  Boyunbağınız öyle bir oturdu ki yerine
  Bu sabah aynada gördüm
  Ben bu aynayı kırmayacağım
  Deli misiniz be
  Bu ayna türkü söylemesini bilir
  Uçak olur uçar,
  Tren olur, tren, uçsuz bucaksız ovalardan geçer
  Hem de ıssız, hem de kimsiz kimsesiz
  Hem de dumanı var
  Hem de dumanı gelir yarı aç yarı tok, yarı yer altında,
  Yarı yer üstünde bir köyün üstünde durur kalır.
  Hem de hiç utanmaz
  Utanmaz oğlu utanmaz
  Bu aynadan bir atom bombası olur ki
  Bir atom bombası
  Bir atom bombası
  Öyle bir atom bombası ki
  Bomba derim sana
  Bir dudağı yerde
  Bir dudağı gökte
  Bir atom bombası ki
  At kuyruğu gibi dökülüyor ışık
  Öyle değil mi
  Ulan köpoğlu,
  Ulan adam azgını
  Neyinle öğünüyorsun
  Neyinle öğünüyorsun
  Neyinle neyinle, neyinle ulan iki gözü çıkası
  Arkana bir dön baksana
  Daha dün değil mi
  Bu aynadan bir atom bombası olur ki
  Siz yapmazsanız ben yaparım
  Alimallah bu aynadan bir atom bombası dökerim ki,
  Bir atom bombası
  Ama ne atom bombası
  Göz açıp kapayıncaya kadar, şu bizim allı dünya pullu dünya
  Hani tomurcukları açardı ya
  Her bahar deniz gibi köpürürdü bahardı
  Hani denizi bahar gibi
  Göz açıp kapayıncaya kadar
  Bir varmış, bir varmış bir varmış, bir varmış
  Size diyorum bir varmış, size diyorum bir varmış
  Bu aynadan bir atom bombası dökerim
  Alimallah dökerim
  Öğündüğü şeye bak itimin
  Öğündüğü şeye bak
  Öğündüğü şeye bak
  Sus ulan, sus ulan, sus ulan yılancıklar çıkarası
  Ulum ulum ulası
  Sus ulan
  Sus ulan hürriyet için, sus ulan hürriyetimiz için
  Hürriyet de de dur orada
  Siz hiç utanmıyorsunuz
  Ben sizi hiç sevmiyorum
  Siz hiç utanmıyorsunuz
  Ben bu aynadan bir de ak bir kuş dökebilir
  Güvercin sandınız değil mi
  Avcunu yala tatarağası
  Ağzına bir de yalancı zeytin dalı veririm sandınız değil mi
  Ben bu aynadan daha çok şey yaparım
  Üstümüzdeki gökyüzünü alır götürürüm
  Üşümem deyin haydi
  Haydi bakalım
  Senin ellerin ne güzel
  Altınızdaki toprağı da alır götürürüm ha
  Bana mı ne
  Vay namuzsuz vay
  İşte bunu bilmiyordum
  Marlin Monronun gözleri
  İşte o kadar
  Bakın ben bu aynadan…
  Söylemem, çatlayın, patlayın
  Söylemem işte.
  Bana bakın, ben hiçbir şey söylemem
  Birisi ne diyordu geçende
  Dünyanın bütün adamları, yani sözüm ona insanları
  bir insan olsa… Bir tek kocaman insan.
  Ne olurdu
  Ne bileyim ben
  Ne yaparlardı
  Ne mi yaparlardı
  Durun azıcık düşüneyim
  Ben bu aynadaaaan… hıııım…
  Durun durun azıcık düşüneyim.
  Sen ellerin ne güzel
  İşte o kadar canım efendim
  Güzel sultanım
  Ne darılıyorsun
  Sana bir şey demedim ki
  Kızdırma kafamı
  Bir eline ak bir gül veririm
  Bir eline de ayna
  Gül oyna sevdiğim gül oyna
  Bir eline bir kedi yavrusu
  Yeni doğmuş,
  Daha ıslak ıslak
  Bir eline… dur azıcık düşüneyim…
  Amma da acelecisin güzelim…
  Bir eline bir eline
  Bir elinde kedi yavrusu
  Ben bu aynadan atom bombası yaparım
  Bir eline
  Ben bu atom bombasını
  Bir eline…
  Birdenbire aklıma ne geldi biliyor musunuz
  Nerden bileceksiniz
  Durun bir bir söyliyeyim size
  Ne geldi aklıma biliyor musunuz
  Gidip bir akar suya...
  Su pırıl pırıl,
  Su aydınlık olmalı
  Su, bizim Savrun suyu gibi güneşli,
  Dibine Kur’an düşüşünde okunmalı
  Gidip yüzümü bir iyice yıkamalıyım
  Birinde, bir yaz günü ben bir yolda yürüyordum
  yol çok tozluydu
  Baktım yolda bir karartı
  Ne olacak bir hasta kız çocuğu karartısı
  Nerede olacak, tabii Çukurovada
  Bombay dolaylarında öylesi ne gezer,
  Arabistan çölünde de aramayın
  Canım başka yerde ne ararsınız
  İşte bizim Çukurovada
  Çukurova yıldızlıdır
  Siz azıcık şişiriyorum sanacaksınız
  Hiç de değil
  Çukurovada yıldızdan gökyüzü gözükmez
  İnanmıyor musunuz
  Haydin siktirin,
  Haydin cehennem olun
  Hangi taş büyükse gidin başınızı ona vurun
  Bizim Çukurovada toprak bire kırk, bir elli verir
  Amerikada, Amerika çok büyük bir yermiş, çok çok
  Merhametli adamları varmış
  Ne bileyim ben bize öyle söylüyorlar
  Çok iyi adamları varmış
  Benim bu işlere aklım ermez
  Vebali günahı söyliyenin boynuna
  İşte bu Amerika toprağı da tamı tamına bizim
  Çukurova toprağına benzermiş
  Onlar bire yüz veren topraklarının ürününü denize
  Dökerlermiş
  Benim bu işlere aklım ermez
  Elimin üstünde sinek gibi aydınlık
  Şimdi birden aklıma bir karanlık geldi
  Sert, granit gibi bir karanlık mı desem
  Her neyse iki gözüm
  Bu kız çok hastaydı
  Bu kız sıtmadan titriyordu
  Bu kız öldü ölecek
  Ekin tarlaları sapsarıydı
  Güneşe batmış
  Kız tozlu yola upuzun yatmıştı
  Terli elleri çamur içindeydi
  Toz bulaşmış olacak
  Yani tozdan olacak
  Sonra çok titriyordu
  Ben hemen bildim, kız sıtmalıydı
  Sonra anası geldi, kızın başucuna oturdu
  Kız gerindi gerindi, bacaklarını uzattı
  Yolun tozlarına belendi
  Sonra kaskatı kesildi
  Bu kızın gözleri
  Yüzü hep gözdü
  Ne alın
  Ne kırmızı nar gibi dudak, yani narçiçeği gibi
  Ne yanak, ne çene, ne diş
  Belki ak dişleri ışılıyordu
  Aklımda kalmamış
  İşte koskocaman iki göz
  Hem de kapkara, derin, yalım karası gibi
  Siz hiç kapkara ateş gördünüz mü
  İnanmıyor musunuz
  Haydin cehennem olun
  Bizim Çukurovada vardır
  İsterseniz gidip görün
  Haydin cehennem olun
  Bu kızın gözleri
  İşte o kadar
  Avcunuzu yalayın efendiler
  Size yoksulluktan söz açar mıyım
  Ben usta sanatçıyım
  Öyle tongalara basar mıyım
  O kızın kara gözleri
  İşte o kadar
  Siz her sabah sıcak suyla yüzünüzü yıkarsınız
  Bazılarınız da soğuk suyu sever
  Ben sizi bilmez miyim
  Bunca yıl içinizde yaşadım
  Ekmeğinizi yeyip suyunuzu içtim
  Bir kahvenin kır yıllık hatırı vardır
  Ben bunu bilmez miyim
  Ben nankör müyüm
  Ben yemek yediği sofraya bıçak sokan mıyım
  O kızın gözleri işte o kadar
  Siz asfalt yolda yürürsünüz, sonracığıma virtrinlere
  Bakarsınız, çocuğunuzu elinden tutarsınız
  Saçlarını okşadığınız da olur
  Öyle değil mi
  Karınızı öpersiniz
  Yalan mı
  Yapmayın demiyorum ki
  O kız var ya, hani doktor bulamamış da yolun ortasına
  Boylu boyunca serilip ölmüştü
  İşte o kızın anası başucuna oturmuş kızın
  Ağıt söylüyordu
  Bu ağıt ne işe yarar mı diyorsunuz
  Ben ne bileyim, ben yedi tûla sahibi miyim
  Ben âllame miyim, ben büyücü, ben kahin miyim
  Onun bunun gibi bir vatandaşım
  Çok merak ediyorsanız gidin ona sorun
  Kızının başucuna oturmuş sallanarak ağıt söylüyor
  Dünden beri de ağzına bir lokma koymadı
  Sesi de yanık mı yanık
  Yürek koymuyor insanda
  Ben böylesi seslere dayanamam,
  Yüreğim götürmez
  Sahiden çok merak ediyorsanız gidin siz kendisine sorun
  Sahiden ne işe yarıyor şu ağıt
  Allaşaşkına gidin sorun
  O kızın gözleri
  İşte o kadar
  Anasının gözleri
  İşte o kadar
  Gözleri daha çoğaltırım sandınız
  Beyler, paşalar, nah, aldandınız
  Beyler, ağalar
  Marlin Monronun gözleri tamam
  İşte o kadar
  Neyinize yetmez ölü kurbağa suratlılar
  Muşmula soylular
  Siz olmuşsunuz
  Bana bakın açtırmayın ağzımı
  Siz, siz, siz…
  Ulan deli ediyorsunuz be adamı
  Haaa, senin ellerini unuttum, senin ellerin çok güzel
  Uzun, ince, beyaz, kuğu tüyü gibi
  Ben, insanın ellerini severim
  Siz de mi seversiniz
  Etmeyin eylemeyin
  Eskiden olsa inanırdım, şimdi mi,
  Geçti o günler tosunum
  Ben o aynadan var ya atom yaparım,
  Atomdan ağaç yaparım, sonra da uzay yaparım,
  Ağaçtan su yaparım,
  Sudan ne mi yaparım,
  Sudan da bir nakışlı peri böceği yaparım
  Peri böceği insanların en yakın arkadaşıdır
  Ama ben aynadan atom yaparım
  Çiçek yaparım
  Bin yıllık sürecek bir bahar yaparım
  Öyle sembolik falan değil canım
  Düpedüz bahar işte
  Yağmurlu, ıslanmış çiçekle
  Sonra genç insanlar birbirleriyle çok yatarlar baharda
  Ben bu dünyada genç insanların biribirleriyle
  Yatmaları kadar güzel bir şey görmedim
  Müthiş gerinirler
  Sonra böcekler de çiftleşirler
  Görmedim ama, mutlaka onlar da, deli gibi geriniyorlar,
  Tattan çatlayacak gibi oluyorlardır
  Hani İzmirde olgun, kocaman ballı incirler sarkar dallardan
  Hani sapsarı
  Hani tattan yarılmıştır
  İşte cümle mahlukatın gençleri böyle çiftleşirler
  Atların burun delikleri
  Bir de sağrıları
  Arıların, kelebeklerin kanatları
  İnsanların bellerinin orta yeri titrer
  Başka yerleri de titrer ama
  En çok belleri titrer
  İşte böyle adam gibi, bin yıl sürecek bir bahar yaparım
  Ben gönlü güzel, gönlü gani kişiyim
  Düpedüz adam gibi bir bahar
  Aynadan atom, atomdan su, sudan deniz,denizden kuş, kuştan solucan, solucandan adam, adamdan ateş, ses yaparım rüzgâr da yaparım, koku da… Gönlünüz ne isterse onu yaparım.
  Kürk manto ister misiniz
  Ciddi söylüyorum
  Siz alay ediyor sanıyorsunuz ya…
  Marlin Monronun gözleri
  İşte o kadar
  Anası başucuna oturmuş, şimdi hiç kımıldamıyor, ağıt yakmayı unutmuş
  Bir şey mi söylediniz kadına
  Ayıp ayıp
  Çok ayıp etmişsiniz
  Az daha unutuyordum,
  Bir de ne vardı, ben bilmem ki onları, hani çok yüksek bir ilim… Gene alay ediyor sanacaksınız… Bilmem alay edilir mi
  Vallahi büyük saygım var
  Hani o fiyat teorisi var ya… Matematiğin ekonomisi…
  Bir de o vardı işte, çok saygıdeğer… Bizi adam eden
  Kim yaptı atomu, kim öğünüyor, kim gitti uzaya, kim öğünüyüor
  Bu işlere karışmak kıl-ü kali muciptir
  Yüksek matematiktir ve de bilimdir
  Dilinin altındakini biliyoruz diyeceksiniz
  İki milyar aç, iki milyar ekmeksiz
  İftira ediyorsunuz,
  Yalan söylüyorsunuz,
  Hiç öyle bir niyetim yoktu.
  Siz bu laflara çok alışıksınız, duya duya kulağınızda
  Çan bitmiştir, kocaman kilise çanları
  Benim demek istediğim başkaydı
  Adamı söyletmiyorsunuz ki
  Allahınızı severseniz sözümü kesmeyin
  Bitireyim de ondan sonra
  Ne var bu kadar gürültü edecek
  Ben ayna yaparım, maşa yaparım, keçiler süt yapar, siz yapabilir misiniz
  Arılar da bal yapar deyim de gülün
  Ulan size bu fırsatı vermeyeceğim
  Üstüme çok güldünüz
  Tohumlar bitki yapar tohumlar
  Adam yapar, insan yapar, yürek yapar
  Demirci örsü gibi, kıpkızıl ve güzel ve çiçekli ve aydınlık
  Ve dertli ve sımsıcak, al da canının içine koy ve gözü yaşlı
  Ve ölüme ve zulüme
  Ve adamın adam öldürmesine karşı
  Ve soyguna karşı,
  Ve köleliğe karşı
  İzmirin içinde aynalı çarşı
  Parisin içinde aynalı çarşı
  Londranın, Newyorkun ve Pekinin ve Moskovanın içinde
  Ve tekmil dünyanın içinde ve tekmil evrenin içinde
  Aynalı çarşı
  Bizim Çukurovada ayna falına bakarlar
  Ve aynada umut yolları
  Ve ben demirci örsü gibi kocaman ve kıpkızıl ve sağlam
  Ve güzel, hem de aydınlık, hem de yıldızlı, hem de sıcacık eser…
  Ben daha ne yapardım
  Ben sevda yaparım, şehvet yaparım, arılar çiftleşirler, bereketli
  Bin yıllık bahar… İsterseniz azıcık kış, azıcık güz…
  Yazı da ister misiniz…
  Açın önünüzdeki nakışlı mendili
  Korkmayın açın canım
  Bakın ne çıkacak içinden
  Tuh be, tuh yüreğinize, ben de sizi bir adam sandım
  Havanın yüzünde bir kırlangıç sürüsü
  Çok hızlı uçar kırlangıçlar
  Yuvalarındaki civcivlerin ağzı sapsarıdır
  Görmediyseniz nasıl anlatayım size, sapsarı, sapsarıdır
  Senin ellerin ne güzel
  Sahi beyazdı ellerin
  Başparmağının üstüne peri böceğini ben koydum
  Sen uyuyordun
  Farkına bile varmadın
  Sen biliyor musun dünyada ne kadar çok peri böceği var
  Ben o kadar çok gördüm ki
  Sen biliyor musun dünyada ne kadar çok karınca var
  Ve ne kadar karınca doğup ne kadarı ölüyor
  Bir düşünse adam deli olur be
  Ya balıklar
  Ben sadece senin elinin üstüne bir tane peri böceği koydum
  Peri böceği hoşuma gider de ondan
  Kırmızı hoşuma gider de ondan
  Üstünde kara benekleri hoşuma gider de ondan
  Bazısında da ak olur işte onun için
  Bak gelir seni uyandırırım
  Sen şarabı sever misin
  Bana son günlerde dokunur oldu
  İçmeden de olmuyor ki birader
  İşte o sıcak yağmura, işte o uzak sıcak yağmura
  Varıp da alnını dayayan bendim
  Bütün ağaçlardan ayna yapacağım
  Bütün çiçeklerden, bütün denizlerden, bütün çiçeklerden,
  Dünyanın bütün balıklarından ayna yapacağım
  Aynalardan atom yapacağım
  Petrolden de ayna yapacağım
  İşte öyle kokacak
  Bir de bir ışık yapacağım
  Sizin inadınıza
  Yalnız be yalnız size inat olsun diye
  İzmirin altın sarısı güz salkımlarından
  Çukurovanın altın sarısı başaklarından
  Afrikanın altın sarısı karıncalarından
  Zencinin ak dişlerinden
  Zencinin ak dişlerini hiç yabana atmayın
  Ama hiç yabana atmayın
  Parıltısını iki günlük yoldan görürsünüz
  Bir gülmeye görsün
  Zencinin dişlerinden ışık yapacağım
  Bir tutam ışıktan bir fil yapacağım
  Onu da salıvericiğim Bengal ormanlarına
  Şu Bengal ormanlarını bir görmüşlüğüm,
  Yok yok bir duymuşluğum var
  Bengal ormanının otlarından,
  Bir de yapraklarından,
  Haydi çiçeklerini de ihmal etmeyeyim,
  Şiir olur da çiçeksiz olur mu
  Bunca çağların şairleri aptal mı
  Çiçeksiz bir tek şiirlerini gösterebilir misiniz
  Bir de çiçeklerinden,
  Bir de kuşlarından
  Bir de yaban arılarının kanatlarından
  Bir de ağaç köklerinden
  Bengal ormanlarının ağaç kökünden olmazsa olmaz
  Ben biliyorum büyük bir özelliği vardır Bengal ormanlarının
  Bir de asyalıların
  Sarı ve de ak derililerin
  El ve ayak tırnaklarından
  Bir de şimdiye dek söylenmiş bütün türküleri toplayacağım
  Ama dünya kurulduğundan beri söylenmiş bütün türküleri
  Aşk ve hat üstüne
  Aşk ve şehvet üstüne
  Aşk ve toprak üstüne
  Aşk ve ölüm üstüne
  Ölüm batsın
  Ölüm yerin dibine, dibine batsın
  gözüm görmesin şu ölümü
  Gözüm görmesin ölümler
  Gözüm görmesin
  Görmesin
  Başım dönüyor
  Ver elini, ver elini, ver elini
  Gözüm görmesin ölenleri
  Ver elini
  Ellerin ne kadar da sıcacık
  İşte ben bütün bunlardan ışık yapacağım
  Var mı bir diyeceğiniz
  Yeni doğmuş bebelerden atom yapacağım
  Bakın görün ki bütün ağaçların kökü ışık olmuş
  Bakın görün ki bütün yapraklar, dünyadaki bütün yapraklar
  Gece gündüz balkıyıp durur
  Yalnız Bengal ormanındakiler değil
  Karanlığın damarlarına bir kan yürüteceğim
  Pul pul ışık
  Pul balkıyacak
  Karınca ayaklarından, balinanın çene kemiğinden,
  Tekmil arıların kanatlarından,
  Yılanların yalım kırmızımsı dillerinden
  Çocuklara oyuncak yapacağım
  Bengal ormanının fili yavrulamış
  Her biri bir top ikiz ışık
  Seni gelir uyandırırım, şu bu değil, hayal mayal değil
  Gelir seni düpedüz uyandırırım
  Sevgilim değil misin
  Gözlerine bir top ak bulut sürerim
  Bir damla Çin seddi yağmuru
  Işığı şarap yaparız
  Ediyorum ediyorum uyanmıyorsun
  Amma da çok uykun varmış be sevgilim
  Şu ölümlü dünyanın yarısını da uykuya ve
  Olur mu ya, olur mu ya sevgilim
  Halbuki ben ışıktan gece
  Geceden hayat yaparım
  Canım sıkılırsa dünyanın bütün gecelerini toplarım
  Bak, hepsini hepsini hepsini toplarım
  Bir damla gece bırakmam şu sizin dünyanızda
  Bak karışmam ha, bir damlacık bırakmam
  İlâç için bırakmam
  Torlar toparlar hepsini götürür Kafdağının arkasına
  Hapsederim
  Eline ayağına zincir vururum
  Ne yaparsınız o zaman
  Elini ayağını kırk kat urganla bağlarım
  Ne etseniz neyleseniz kurtaramazsınız elimden gecelerinizi
  Gecesiz ne yaparsınız
  Deli olursunuz be
  Bütün gecelerinizden bir top kapkara mermer yaparım
  Gelir seni uyandırırım
  Dudaklarını öperim
  Uykulu, tuzlu, azıcık acı dudaklarını
  Sen şehvetten deli olursun, gerinirsin
  Alnın terler
  Hiç mi görmedim seni
  Şehvetten etine bıçak sokulmuş gibi bağırırsın
  Hiç mi rastlamadım sanıyorsun
  Ben rastlamadımsa Gagarin rastladı
  Gagarin neden ne yaptı acaba orada
  Gagarin ne düşündü acaba orada
  Gagarin ne duydu acaba orada
  Anlatsana be Gagarin
  Anlatamaz ki, söyleyemez ki, bilemez ki
  Dilinin ucuna gelir, belki de gelmez ki
  Gagarinin eli dokundu oraya, ışığın köküne eli dokundu
  Karanlığın köküne eli dokundu
  Ne mutlu bana
  Gagarin hiçbir şeyi söyleyemez ki
  Gagarin Marlin Monronun gözlerini görmüştür
  Ne var o kızın gözlerinde
  Gagarin söyleyemez ki
  Çukurovadaki kızın gözlerini ben gördüm
  Anlatmaya dilim yetmez ki
  Ben diyorum ki size, ben aşkın ve ümidin adamı
  İşte ben böylesi bir adam
  Ben diyorum ki size
  Bir dil bulacağız her şeye varan
  Bir şeyleri anlatabilen
  Böyle dilsiz, böyle düşmanca, böyle bölük pörçük
  Dolaşmayacağız bu dünyada
  Her şey her şeyi söyleyebileceğiz bu dünyada
  Her şeyi birbirimize
  Gagarin ışığın yapraklarını birbir anlatabilecek
  Dünyada iki buçuk milyar çift el
  Bir gün göreceksiniz ki bu iki buçuk milyar çift el
  İki buçuk milyar kere ışık dokuyor
  Söyleyin bana hoşunuza gitmez mi
  Işık vazgeçtim
  Şöyle bir gözünüzün önüne getirin ki
  Dünyada bir tek insan bile kalmamış
  Çiçekler, böcekler, hani şairlerin anlata anlata bitiremediği bir dünya
  Ama bir tek insan yok
  Ben bu dünyayı sizin başınıza çalarım
  Ben bu dünyadan öfke yaparım
  Kudurmuşluk yaparım
  Sözden öfke yaparım
  At kuyruğu kılından,
  Şahin teleğinden öfke yaparım
  Karınca ayağından,
  Örümcek ağından öfke yaparım
  Gölgeden öfke,
  Böcekten,
  Tekmil böceklerden öfke yaparım
  Demirden, bakırdan, çelikten, tunçtan
  Kayadan, taştan, elinizdeki atomdan
  Gagarinden,
  Bütün bebeklerin, doğmuş doğacak bebeklerin,
  Doğmuş doğacak eniklerin,
  Doğmuş doğacak bahar taylarının
  Doğmuş doğacak buzağıların,
  Doğmuş doğacak civcivlerin,
  Doğmuş doğacak kertenkelelerin,
  Gözlerinden öfke yaparım,
  Kudurmuşluk yaparım
  Aynalardan atom yaparım,
  Ulan neyinizle öğünüyorsun be
  Yabanıllar, kan içiciler, verin o elinizdeki oyuncağı
  Kızdırmayın kafamı insan yüreklerinden öfke yaparım,
  Öyle bir öfke ki
  Kızdırmayın kafamı
  Haydi defolun başımdan
  Tekmil aynalardan atom yaparım
  Haydi haydi cehennem olun başımdan
  Havanın yüzünde bir sürü leylek, ak leylek,
  Zambaklar gibi açılmış
  Ne diyordu Türkmen karısı
  Leyleğin ayağı kırmızı deynek.
 • 127 syf.
  ·5 günde·9/10
  Dedikten sonra "hücuuum" sesleri yankılanmaya başlamışken, dikkatinizi bu incelemeye çekmek istedim. Naçizane amacım kırmaktan ziyade, dikkatinizi çekmek..

  Tabii bu aslında bir incelemeden daha fazlası diyebiliriz. Çünkü benimde merak ettiklerimden çok fazla soru var kafamda. Woolf u okurken, o kadar soru sordurdu ki bana, aslında sonlara doğru bir cümle takıldı gözüme ve birçok paragrafı okurken, gerekli gereksiz birçok soruya da takıldım. Aynı paragafı anlamak için bir daha okumaya mecbur kaldım.

  Elbetteki bu soruları ben bir taraftam cevap verirken (kendimce fikir beyan edeceğim) sizinde düşüncelerinizi öğrenmiş olacağım.

  Bir kadın hayattan ne ister ? Etrafından çevresinden? Arkadaşlarından? Özellikle bir erkekten ? 2000 yılını 20 yıl daha atlatılan bu dünya da, kadınlar halen neden darbe (fiziki ve pikolojik) yiyorlar? Gerçekten bir şiddet var mıdır kadına? Pekala kadın bu şiddetin ne kadarına engel oluyor? Ya da ne kadar şiddet eğilimi duyuyor veyahutta yapıyor? Kadınlar şiddet uygular mi ? Uyguladıkları şiddetin farkındalar mı ? -ne yani "başımın etini yedin..." söylemi kendiliğinden mi ortaya çıktı?

  Aslında şunu merak ediyorum. Dünya`nın bir çok yerinde kadınlae bu denli etraflarındaki yasam koşullarina, söz haklarına sahip iken, neden halen ezildiklerini, yani, şiddete maruz kaldıklarını ve korunamayıp kollanmadiklarindan şikayet ediyorlar? Bir dönem bü ülkenin başında "kadın başbakan" dahi yok muydu? Hatta biraz daha geri dönelim. Virginia Woolf da söz ettiği. üç aşır evvel Kraliçe Elizabeth dönemine. Kadınlar her dönem biryerlerde vardılar, yok diyemezsiniz. Ama 1700 lü yıllara da gitmeye gerek yok -neden gittiğimi bir sonraki paragrafta anlayacaksiniz- .

  Siz kadınlara en harikulâde kötülüğü yine siz kendinize yapıyorsunuz. Acımasizca ve de farkında olmadan. En sert dil ile, hatta dilinizi bile kullanmadan -bunu her kadın başarıyor- bir hareketle kendini ifade etme becerisine sahipsiniz. Sadece kusurunuz, galiba göremiyorsunuz -ayna her zaman işe yaramıyor olmalı- (güzel görecelidir) -heralde- :p . Peki ya; feminist bayanlara bir soru sormak isterim. Erkek muhtaç kalmayıp doğum mu yapmayı tercih ediyorsunuz? Veyahutta mutlak olmali mı? Ya da feministlik ne kadar üst saffada ? Erkeksiz bir hayat; hayattır? Her neyse, şimdi bu zırvalıklari cevaplamak isteyen zaten mutlaka cevaplayacaktır...

  Virginia Woolf `a baktığımızdan bu yana epey bi yıl geçmiş ama ortada sadece bir adımdan öteye geçilememiş. Zaten sevgili Woolf da bize ne yapmamız gerektiğini kitapta pek de belirtmemiş dersek yeri var. Sadece kadınların artık hikaye şiir roman yazması gerektiği konusunda serzenişte bulunmuş ve birka sey daha, mesela saygınlık gibi... biraz evvel demiştik değil mi ? Bir sonraki paragraf, işte o paragrafa gelelim o halde.

  Günümüzde kadınlar birçok alanda kendilerine sözhakki bulsalarda, nedense bir türlü umduklarını bulamamakta, yaşam hakkı bir ailenin fertlerinde başlıyor. -"öyle degil mi ?"- bakin günümüz kosullarında sosyal aile bakanımız bir kadın, ölümün önüne geçebiliyor mu? Başka bir ülkeyi yorumlamaya gerek yok. Önceki paragrafta da belirttiğim gibi bu ülkenin başına bir kadın başbakan geldi? Sonuç değişti mi ? Eğitim dediğimizde dört duvarlarla çevrili kantini olan binalar aklımıza geliyor; nedense hiç aile ortamını sorgulayan yok -neredeyse yok denecek kadar az- . Annelerimimiz nenelerimiz nenelerimizin anneleri ! değil mi ? Kadına rahatlık çok!.. diyeceksiniz ki "yahu bu adam ne diyor?" Diyorum ki "eğitim üniversite değildir.

  Koca bir kaosun içindeyiz. Ulkece de değil, dünya genelinde koca bir kaos yaşiyoruz asırlardır. Woolf`unda dediği gibi, "dünya var olduğundan beri kadınlar bu durumda." Eğer anneler evlatlarina arkadaş olabilseydi(burada özellikle annelerden söz etmemin tek sebebi, en çok vakit geçirdikleri ve peşlerinden gittimiz değerli varlıktır anne) sevgili Woolf bu konuda hic bahsetmemiş.. kendisine ne kadar kırıldığımı anlatamam.... Ama Woolf Hanım başka bir konuya değinmiş. Tek bir cümle ve de beni kurtaran cümle, birazdan size o konudanda söz edeceğim. Evvela şu konuya bi açıklık getirmek şart.

  Bir anne kızının sevgilisi veyahutta gönlünü kaptırdığı çocuğa -ki 12 yaşındaki bir kız cocuğundan bahsediyorum (hadi amaa! Bu yollardan hepimiz sırayla gectik)- - - arkadaş olması gerekirken. Ve dahi deneyimlerini öğretmesi gerek duyulurken ve yol göstermesi söz konuysa; bir anne "senin bacaklarını kırarım..." , "kız baban duymasın...", " aleme rezil mi edeceksin kız sen bizi..." , "aleme o... mu olacaksın... ( ne kadar edepsizce bir deyim) derseniz bu kız 15 yaşina geldiğinde evden kaçınca dövünmemek lazım.

  "Duygular köreltilemez, zihni yok edersiniz!"

  Bu durumda kızınızı Muge Anlı`nın programında gözlerinizi açarsınız. Kızım evden on dört- on beş yaşında kaçtı. Kaçar abi ! Çünkü siz şikayet etmiş olduğunuz hayata onu da gömdünüz. Onu yalnız bıraktınız ve de terk ettiniz! Sadece bu konu sadece kız çocuklarını ilgilendirmiyor! Gecelim bi sonraki paragrafımıza.

  Erkek çocuklar da bu konuya fazlaca dahildir. Daha çocukluk-döneminde bir anne ve mutlaka baba yardımıda dahil, bir kadının önemini belirtmek, ögretmek gerekiyor. Tıpki elbise dikilir gibi ilmik ilmik işlenmeli. Kadın nedir? Ne yapar? Ne düşünür? Nasıl yaşar? Ne besler? Ne güzellestirir? Ne ye muhtactır? Daha bir dünya soru var! Ne de olsa kadın derdi biter mi :) en azından kadının bir insan olduğunu ve ona bir erkekten çok daha naif davranılmasi gerektiğini -ki kadınlar zarif ve incedirler- öğretilmesi gerekiyor-du. Ne zaman mı eğer 1900 yıl başlarında bu ögretilseydi. Bu yüzyılda kadınin hak ettiği deger saygı ve yaşm hakki neredeyse 1 asır da ancak toparlanılırdim 100 yıl da ancak iyi bir eğitimle gerçek bulunabilirdi. Dedim ya " dünya koca bir kaos yaşıyor." Bugün başlasak 2100 yılının kadınları istedikleri özgürlük ve üne sahip olabilirler mi demek ? Sanırim evet. O zaman ne diyoruz? Geçmiş olsun dünya, elveda insanlık . :)

  Tabii Wirginia Woolf , kadınları ele alırken, kadın yazarların erkek isimleriyle kitap çikarttiğini ile getirmekte ve birkaç isim saymaktalar. Ben bu konuya girmeyeceğim, muhakkak diğer inceleme yapan arkadaslar bu konuya değinmişlerdir. Yeni paragrafımizda Bayan Woolf`un bir cümlesi ile yola devam edecek ve kadınlara biraz piskolijik şiddet uygulayacağız -ister istemez- :) öncelikle o banyo terliğini, şu topuklu ayakkabıyı, "hey sen" süpürgeyi de bi zahmet bırakır mısın ?" Kitapla bi insana asla vurmamalısin. ! :) tamam silahlar bırakıldıysak devam..

  Evet sen sarışın bağyaan o yumurtayı bana atmayıp omlet yapacağını umuyorum.. neyse...

  "Kadınlar birbirlerine karşı serttir." Ne kadar manidar bir cümle. Belkide 125 sayfalık kitap içerisinde altı çizilecek tek cümle herhalde bu cümledir. Yani kadınlar birbirlerine bu kadar bağlıyken neden savaş içerisinde olurlar anlamak mümkün değil. Harbiden:birbirinizle neden çatışıyorsunuz? Bir kıskançlıktır almış başını gidiyor... "Bey bak hatçeler yeni oturma gurubu almış, biz...." saaağane :) tabii ki söz gelmini ne bir kıskanclıkla bitiyor, ne de kıskançlık bu kadar basit bir olguda yer almakta. Çok geniş bir yaşamı ele almakta. Bir çekememezlikle biten bir sey değil, bu son dönemde , ilhinctirki erkeklerde de baş göstermeye başladı. Keşke salgın, bulaşıcı hastalıklarımizi sevgi üzerinden etrafımıza yaysaydık. Görüyorum ki mutsuzlukluk gibi kötü unsurlar bulaşıcı hal almiş durumda. Birinin mutluluğuni dahi kıskanır duruma geldik. İstiyoruz ki ben mutsuzken o da gülmesin. Ağlasın mi ? Bir insanin mutluluğuyla dahi mutlu olmak bu kadar zor mu? Peki onun var olan mutluluğuna neden gölge düşürmek istiyoruz?

  En acı tablolardan biridir Gelin-Kaynama sürtüşmesi, "kendini ezdirme yavrum!" Eee bunu gören, duyan, yaşayan çocuk; bir anneye büyüdüğü yaşlarda -hayatı kendi ellerine aldığında - seni umursar mı? Ya güzelom kaynana? Ne güzel söz etmişti değil mi? "Kızım....' ,' ne kadar da güzelsin..." ah ah... ne kada cahil bir hayat ve farkında olmadan sebepsiz ve nedensiz yaşıyoruz. Söz dinleteceğim diye gelinleri... kızını ezdirmemek adına da kaynanaları (annelerimizi) ezip geçiyoruz zalimce ve acımasızca.

  ////////
  Unutmadan şu bilgileri paylaşayım:
  -AB'de her 20 kadından 1'i tecavüz mağduru
  ZDanimarka'da tecavüz neredeyse suç değil
  -Taciz ve tecavüz vakalarında ilk sırada İngiltere var
  -Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2017 verilerine göre, taciz ve tecavüz olaylarında zirve İngiltere'nin. Ülkede 2017 yılında 48 bin 122 kadın tecavüze uğradı. Listede 14 bin 899 hadiseyle Fransa ikinci, 7 bin 831 hadiseyle Almanya üçüncü, 6 bin 810 hadiseyle de İsveç dördüncü sırada yer aldı.
  - Dünyada kadın cinayetleri = 87 bin katil erkek
  Yani ülkemize birileri fena carpıtmalar yapıyor ama, dünya geneli bi felaket!
  /////
  Konumuza dönelim. Ülkemizde pek parlak değil..
  Eee ne diyorduk ?
  "Kadınlar birbirlerine karşı serttir."
  Peki bu durumu "geniş aile" olarak baktığımızda ortaya ne çıkıyor? "Benim annem, benim babam" derken.... bir bakmışiz ki çocuklarımizda hanımköylü oluvermiş.. aboo :)) ( yaaaa.. naber ? ) baba ocağını bilmeyen oğul, anne kucağını cabuk unutur yavrum.. evladım:) neydi o deyim "pirinçe giderken eldeki bulgur dan olma" durumu sanırım bunu gösteriyor. Merhamet ve büyüklere sevgi saygı eğitimi esasında ne kadar önemli değil mi ? Kocamın/ karımın babası yerine annem-babam demek ne kadar onure edici! Hani biz ne kadar kusursuz varlıklarız ki; yarınımız yaşlanacak bizler, büyüklerimize onun-bunun-şunun babası diyebiliyoruz acımasızca. Sonra da gün geliyor ve devran da dönüyor ya. "Emine öğretmiştir o cadaloz kaynanan yok mu senin?..." SANKI KENDİSİ NE ÖĞRETTI İSE ? :)))

  Evvela bir kadın diğerine saygı, sevgi de hürmet edecek ki, aynısını yaşasın ve dahi erkekde bunu görürde, bir kadına ne denli saygılı olur, saygınlıkla sevilir ö ğ r e n s i n.


  Ee bu kadar zaman ayırdınız, bilmiyorum size ne kadar yardımcı oldu. Daha fazla konuşulabilecek o kadar konu var ki, benden bu kadar diğerek ayrılıyorum.

  O değerli kiymetli zamanınızı, değer vererek ayıran bütün arkadaşlarıma kardeş ve dostlarıma sevgi ve saygıyla teşekkür ederim. Umarım incitmeden kırmadan bir incelemeyi de böylelikle beraber bitirmiş olduk.

  Mutlu bir ömür diler, pırlanta gibi parıldayan kadınsı gözleri görmeyi temenni ediyorum :)

  Kadınların Kendine Ait Bir Oda `dan çok daha fazla şeylere ihtiyacları var.