• Balaban anılarında ilk resim derslerini, Bursa'da Nâzım Hikmet'ten aldığını yazar. Yağlıboya alacak kadar parası olmadığı için boyalarını zeytinyağıyla karıştırarak kullanmıştır. Nâzım Hikmet, ressam arkadaşına içinde boyaları ve fırçalarıyla bir sandık hediye eder.
 • Dünyadaki bedenli varoluşumuzu en derin biçimde hissettiğimiz, diğer varolanlar ile aramızdaki sınır çizgisinin belirsizleştiği, hakikat ile yüz yüze kaldığımız bir andır ölüm acısı.
 • Belki de zarif olan sadedir, abartısızdır.
 • Nasılın cevabı kolay, fakat neden olduğunu bilmek güç.
 • biliyorum
  matarada su
            torbada ekmek
                            ve kemerde kurşun değil şiir
  ama yine de
  matarasında su
            torbasında ekmek
                        ve kemerinde kurşun kalmamışları
                                                         ayakta tutabilir
 • "Siz Allah'ın dinine yardım edin ki,
  Allah da size yardım etsin."
  (Muhammed Sûresi, 33)
  İslâm'ın nûruyle aydınlanmış bir
  sîmâ, Allah'ın dinine yardım ettikçe
  gençleşen bir yürek: Kazakistanlı
  Orazgül hanım !.. Yaşı altmış yedi,
  ama görenleri şaşırtacak derecede
  genç ve dinç!.. İslâm dininin
  Kazakistan'da yayılması için büyük
  bir gayret sarfetmiş ve hâlâ bütün
  himmetini buna sarfediyor. Onu
  tanıdıkça, bir insanın bu kadar kısa
  sürede tek başına neler
  yapabileceğinin şâhidi olduk. Her
  şeyin bir kişiyle nasıl başladığını,
  Allah Teâlâ'nın gayret ve samimiyete
  ne sûretle bereket verdiğini
  gözyaşlarımızla yüreklerimizde
  hissettik. Buyrun siz de tanışın
  Orazgül Hanım 'ın İslâm
  heyecânıyla…
  Kendinizi tanıtır mısınız?
  İsmim Orazgül, yaşım 67. Çimkent'te
  oturuyorum. Bizim memleketimiz
  Kazakistan yetmiş yıl komünist
  rejimi altında kaldı. Kazakistanlı
  müslümanlar kendi kimliklerini
  kaybettiler. Hemen hepsi ateist ve
  komünist oldu. Ben de komünist idi.
  Resmî olarak da hükümet ve
  devlette de vazifelerim vardı.
  Taşkent'te Orta Asya Politika
  Üniversitesi'nde, ardından Gıda
  Mühendisliği Fakülteleri'nde
  okudum. Komünist Parti'ye girdim.
  Dedem mollaydı, ben komünist!.. Bir
  çark içine girmiştim ve artık
  dışarıdan başka birisinden hiç
  etkilenmiyordum. Günümü gün
  ediyor, hayatın her türlü zevkini
  çıkarmaya çalışıyordum. Domuz etini
  ve sucuğu yer, içkiyi rahat ve bolca
  içerdik. Eşim seyyid soyundan
  geliyordu, ama o benden de beterdi.
  Yıllarımız, hayatımızın çoğu böyle
  geçti.
  İslâm'la nasıl tekrar tanıştınız?
  1989 yılında eşimle birlikte
  Özbekistan'a yaptığımız bir seyahat
  esnasında elimize Özbekçe “Binbir
  Hadis” kitabı geçti. O zamana kadar
  hiçbir dînî kitab görmemiştik.
  Kazakistan'da böyle dinden,
  Peygamber Efendimiz'den bahseden
  bir eserle hiç karşılaşmamıştık.
  Merak ettik. Hemen okumaya
  başladık. Ben kitabı elimden
  bırakınca eşim alıyor, o bırakınca ben
  alıyordum. Âdeta okuma yarışına
  girmiştik. Sabaha kadar durmadan
  okuduk. Çok etkilenmiştik. Kitap
  bitince birbirimize döndük ve:
  “-Hayat bu kitaptaymış ve bizim hiç
  haberimiz yokmuş!” dedik ve bu
  kitabı Kazakça'ya tercüme etmeye
  karar verdik. Eşim ilk önce iki yüz kırk
  hadis çevirdi. Ben de izne çıktığımda
  kalan hadîs-i şerîfleri çevirdim. Âdeta
  Peygamber Efendimizin hadîs-i
  şerîfleriyle hidâyet bulmuştuk. O
  zamana kadar İslâm hakkında hiçbir
  bilgisi olmayan herkes bu kitaptan
  çok etkilendi. Hadîs-i şerîflerin
  hepsine insanların ne kadar ihtiyacı
  olduğunu o zaman fark ettik.
  İnsanların, dine olan açlığını gördük.
  Keşke buralarda da insanların
  gönüllerinin doyacağı mescidler
  olsaydı, diye düşündük. Çünkü
  bulunduğumuz şehir altı yüz bin
  kişilikti ve bir tane mescid vardı. Çok
  eski bir yapıydı. Buraya devam
  edenlerin çoğu ihtiyarlardı.
  Mescidde görevli bir molla (hoca) da
  yoktu. Cenâze merâsimi yapacak,
  insanlara namaz kıldıracak, Kur'ân ve
  hadîs-i şerîf öğretecek bir
  hocaefendi yoktu. Mescide cenaze
  gelir, oradan kabristanlığa götürülür
  ve eve dönüldüğünde içki masasında
  ölünün ardından ağıt okunurdu. Bir
  gün yolda giderken merkezî bir
  yerde boş ve büyük bir arsa gördüm.
  Burası mescid olsa ne güzel olurdu
  diye içimden geçirdim. Belediyeden
  arsayı bu maksadla istedik, bize
  cevap vermediler.
  1991 yılıydı. Kazakistan
  bağımsızlığını kazandı. Valilik,
  belediye ve mühendisler, şehirleri
  elden geçirmeye ve yeniden inşa
  etmeye başladılar. Bu sırada görevli
  bir şehir mühendisi beni çağırdı ve
  şehrin ortasında mescid yapılmak
  üzere boş bir arazi tahsis ettiklerini
  haber verdi. Bu sefer de bizim
  paramız yoktu. Kazandığımız bütün
  maaşları mescide ayırdık. Ne
  kazansak, mescidin inşası için
  harcıyorduk. Başka işlerimiz de
  olduğu için mescidin inşaatında
  bizzat bulunamıyorduk. Para da
  yeterli değildi. İhtiyarlar yeni bir
  mescid yapılıyor diye çok
  seviniyorlardı, ama onların da
  paraları yoktu. Güç belâ
  biriktirdiğimiz yedi bin dolarla bir
  mimar-mühendis tuttuk. İnşaatı ona
  havâle ettik ve parayı da kendisine
  teslim ettik. Fakat o da parayla
  birlikte kayboldu. Mescid yine yarım
  kalmıştı. Ortada kala kalmıştık. Şimdi
  ne yapacaktık?!..
  Halkımıza önce dini öğretecek bir
  müessese açalım, orada dinî
  değerleri öğretelim. Ardından
  mescid işine tekrar teşebbüs ederiz
  diye düşündük. Bu niyetle Kur'ân-ı
  Kerim'in dili olan Arapça öğreten bir
  kurs açmaya karar verdik. Kurs bir
  yıllık olacaktı. Allah'a şükür talep
  çoktu. 115 kişi başvurmuştu. Onlara
  ders vermek üzere 30 yıl imamlık
  yapmış birisini bulduk. Dersler bir
  sene sürdüğü hâlde, o hoca kimseye
  bir şey öğretmemiş. Irkçılık
  sebebiyle hiçbir kazak öğrencinin
  bunları öğrenmesini istememiş. Siz
  bunları öğrenemezsiniz, diye de alay
  etmiş. Bir başkasını bulduk. O da bir
  buçuk ay sonra eğer maaşımı üç kat
  arttırmazsanız bu işi bırakırım diye
  bir mektup yazdı. Maaşını
  yükseltmeye karar verdik, ama yine
  bırakıp gitti. Oturduk ağlamaya
  başladık:
  “-Ya Rabbi!.. Bizim eksikliğimiz
  yüzünden dinine zevâl verme!
  Mescidimiz yarım kaldı. Arapça
  kursumuza hoca bulamıyoruz.
  Talebemiz var, hocamız yok! Allah'ım
  bizi affet, yardımını esirgeme!...”
  O zamanlar ne kadar üzüldüğümüzü,
  ne kadar ağladığımızı bir Allah bilir.
  Ertesi gün eşim, işine gitmişti.
  Dönerken iki ihtiyarla geldi. Adamlar
  yetmiş yaşına yaklaşmışlardı.
  Özbekistan'da dînî eğitim almışlardı.
  Hâfızdılar. Ama amel ve ibâdetleri
  azdı. Yalnız para için çalışıyorlardı. O
  yıl 113 talebe mezun oldu.
  Talebelerimizden altı tanesi çok
  iyiydi. Bunlar arasından da üçünü
  seçtik ve özel eğitim imkânları
  sağladık. Daha sonra iki senelik bir
  medrese açtık.
  Bu medreseyi de Kazak-Arap Dili
  Enstitüsü'ne döndürdük. Sonra
  eksiğimizin dinî ilimler sahasında
  olduğunu düşünerek, Suudî
  Arabistan'a mektup yazdık ve
  kendilerinden bu enstitüde ders
  vermek üzere hoca istedik. Bu
  dâveti, Kuveyt ve Mısır'a da yaptık.
  Gelmeye başlayan hoca ve
  eğitimcilerle eksiklerimizi
  tamamlıyor, dinimizi öğrenmeye
  başlıyorduk.
  1994-5 yıllarında İlâhiyat fakültemizi
  açtık. 1996 yılında İslâm'la ilgili “Dini
  Tanımanın Temelleri” adında ilk telif
  kitabımı yazdım. O kitap, yayınlanır
  yayınlanmaz uzun bir müddet satış
  listelerinin üst sıralarında yer aldı.
  İnsanlar İslâm'a hasretti. O zamana
  kadar yazdığım kitaplar hep ateizmle
  ilgiliydi.
  1993 yılında eşim hacca gitmişti, 1995
  yılında ben de gittim.
  Hedeflerimizden birisi de
  Arabistan'daki üniversitelerle
  görüşüp fakültemize hoca
  getirebilmekti. Özbeklerle beraber
  hacca gitmiştik. Yolda câhil birisi,
  “Kazaklar da müslüman mı ki?!”
  deyince çok üzüldüm. Ona cevâben:
  “-Elhamdülillâh, müslüman tabiî!..”
  dedim. Ama yüreğim de içten içe
  sızladı ve:
  “-Yüce Allah'ım, halkıma din ver!”
  diye duâ ettim. Hac ibâdetimizi
  edâdan sonra ülkemize geri döndük.
  Tekrar Taşkent'e gittik. Özbek
  medreselerinde ders veren bir kazak
  hoca bulduk. Evinde misafir olduk. O
  akşam kendisine:
  “-Sen kazaksın. Halkına din
  öğretmelisin. Sorumlusun. Seni daha
  önce de dâvet etmiştik. Gelmedin.
  Eğer yine gelmeyecek olursan
  ayaklarının altından öpeceğim. Ne
  olur bizi yüzüstü bırakma!..” dedim
  ve dinim için kalktım, eğildim ve
  ayaklarını öpmeye teşebbüs ettim.
  Dizlerinin dibinde:
  “-Benim halkımın dine ihtiyacı var!”
  diye yalvardım. Nihâyet ikna edip
  beraberimizde Kazakistan'a
  götürdük. İki ay evimizde kaldı. İki ay
  sonra âilesini de getirdi. Bu arada
  mescid inşaatımız olduğu gibi
  duruyordu. Bir şey yapamıyorduk ve
  bu durum bizi çok üzüyordu. Nice
  geceler düşünce ve üzüntüden
  uykusuz geçti. Yakınlarımızdan bir
  genç vardı. Zeki ve terbiyeliydi. Bir
  gün onunla konuştum ve:
  “-Hadi seni Mısır'daki Ezher
  üniversitesine gönderelim. Orada
  dinimizi öğrensen de geri
  döndüğünde bize anlatsan! Çok
  büyük bir hizmet etmiş olursun!”
  dedim. O da beni kırmayarak gitti. On
  sene eğitimden sonra bu yıl
  Kazakistan'a döndü.
  O ân gözlerimle gördüm ki, Allah'tan
  samimiyetle ne istesek duâlarımızı
  kabul etmiş ve icâbet buyurmuş!...
  Üniversitede dersler düzenli olarak
  devam etmeye başlamıştı. Halktan
  da talep gittikçe artıyordu.
  Amerika'ya 11 Eylül saldırıları olunca,
  Arapların ülkemizde çalışması
  yasaklandı. Neredeyse bütün
  hizmetlerimiz durma noktasına
  gelmişti. Allah'a yalvardım, yakardım,
  yardım taplep ettim. O sırada
  nereden geldilerse Türkiyeli
  kardeşlerimiz karşımıza çıkıverdi.
  Onları bize Allah gönderdi. Onlar bize
  imkân da temin ettiler ve okullarımız
  ücretsiz oldu. Biz de fakültemizin
  ismini değiştirdik, “Oturar” koyduk.
  Türkiye'ye ne zaman geldiniz?
  İlk defa 1993 yılında Türkiye'ye
  gelmiştim. Başımda şapkam vardı,
  saçlarım açıktı. Namazı da
  bilmediğimden öylece kılardım. Bir
  hanım geldi, başıma örtü verdi.
  Şapkamı çıkarıp örtüyü başıma örttü:
  “-Çok yakıştı, namazlarını hep böyle
  kıl!” dedi. Bizi gezdirdiler. Türkler,
  çok dindar ve iyiliksever insanlar.
  Oradaki namazımdan çok huzur
  buldum. Gördüğüm her mescidde
  namaz kılmak istiyordum. Hele
  Sultanahmed câmiinde namaz
  kılarken meleklerin tepemde
  gezdiklerini hissediyordum.
  Benzer duyguları Medine'de
  Peygamber Efendimiz'in mescidinde
  de hissetmiştim. Orada Cuma namazı
  kılarken sanki câmi göklere doğru
  çekilmiş gibi hissetmiştim.
  Peygamber Efendimiz'in bastığı
  yerler bembeyazdı. Sonra
  memleketime baktım, simsiyah!..
  Selam verdiğimde yanımda namaz
  kılan kadına bir şey hissedip
  hissetmediğini sordum. Sanki
  mescid yükseldi gibi oldu, dedim. O
  da tebessüm etti. Anladım ki, o
  mübârek topraklar Hazret-i
  Peygamber -sallallâhu aleyhi ve
  sellem- ve ashâbının bastığı
  mübârek topraklar!.. Ve hâlâ o
  toprakların bereket ve rûhâniyeti
  devam ediyor.
  Hizmetlerinizi yaparken ne gibi
  zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
  Kazakistan'da müslümanların
  karşılaştığı bir çok zorluklar var. Dini
  bilmeyen insanlar, okullarımızı
  kapanmasına çalışıyorlar. İnsanların
  mescidlere gitmesinden rahatsız
  oluyorlar. Okulumuza dokunamazlar.
  Gerekirse mahkemeye giderim, bu
  işi sonuna kadar tâkip ederim.
  Canımı alırlar, okuluma
  dokunamazlar. Ben bu yola baş
  koydum.
  Mâşaallah, bu yaşta bile hâlâ içinizde
  heyecan ve aşk taşıyorsunuz. Bu
  heyecanı nasıl canlı
  tutabiliyorsunuz?
  Ben de bu işin peşini bırakırsam
  mücâdeleyi göze alacak kimse yok.
  Resmî müesseseleri çok iyi
  tanıdığımdan beni başlarından
  savamıyorlar. Allah bize güç verdiği,
  ömür verdiği nisbette canla başla
  çalışmak mecbûriyetindeyiz.
  Bize son söz olarak neleri söylemek
  istersiniz?
  Bizim kalbimizde Türkler'in
  bambaşka bir yeri vardır. Dinimizi,
  medeniyetimizi, ahlâkımızı sizden
  öğreniyoruz. Size teşekkür ederiz,
  duâlarınızı bekleriz.
  Biz de size teşekkür ederiz. Allah yâr
  ve yardımcınız olsun. Yüce Rabbimiz
  size hayırlı uzun ömürler ihsan
  buyursun. Bize bir kişinin isterse tek
  başına neleri yapabileceğinin canlı
  şâhidi oldunuz. Allah sizin din
  yolundaki hizmet şuur ve
  gayretinizden bizlere de hisseler
  versin. Âmin.
  Halime Demireşik
  Şebnem Dergisi, 14. sayı