• https://getdailyart.com/...an-dongen/maria-lani

  Hem Pablo Picasso hem de Hollandalı ressam Kees van Dongen 1900'lü yıllarda Paris'e taşındı. Dili iyi bilmedikleri ve kültüre aşina olmadıkları için toplumun dışında ve yabancıydılar. Diğer birçok sanatçı gibi Picasso ve Van Dongen de Montmartre'de stüdyolar buldular ve orada etraflarında ne gördüklerini resmettiler: yoksullar, fahişeler ve sokak sanatçıları (yine yabancılar). Ayrıca, Paris'in her yerinde görülebilen sanata aşina oldular. Edgar Degas ve İsviçreli sanatçı Théophile Steinlen de onlara ilham kaynağı oldular.

  Diğer birçok sanatçı arasında öne çıkmak için cesur adımlar atmak gerekiyordu. Picasso ve Van Dongen kısa bir süre sonra renkler, malzemeler ve farklı bakış açıları deneyimlemenin önemli rol oynadığı radikal modernizmi seçtiler. Fovizm, 1907 yılına kadar en yenilikçi stildi, ancak, karşılaştırma yapıldığında, Picasso’nun kübizmi gerçekten devrim niteliğindeydi. Van Dongen’in eseri olan eski bir palyaçonun portresi fovist tarzındadır.

  Dünyanın dört bir yanından bu şekilde çalışan sanatçılar geldiler. Sanatın, en iyi, kişinin kendi zamanını yansıtabileceği fikriyle hareket ettiler. Paris'te, kendine özgü, karakteristik fikirleri olan sanatçıların şekillendirdiği uluslararası bir modernizm oluşturdular. Bu modernizm onlara aynı zamanda hırslı sanat satıcılarına, etkili eleştirmenlere ve zamanın ruhuna ayak uydurmak isteyen uluslararası zengin koleksiyonculara erişebilecekleri bağlantılar sağlamıştır.
 • 304 syf.
  ·Beğendi·10/10
  Siyasi ideolojiler ile ilgili çok güzel bir yazı...

  Herkes teknik direktör, herkes politikacıdır güzel ülkemde. Memleketin her köşesinde geçmişten günümüze siyaset konuşulur. Ama bir de kavram karmaşası var ki akıllara zarar. 3-5 ideolojik kelam sözlere zenginlik katar ama kullanımı yerinde midir, tartışılır. Nitekim geçenlerde yapılan bir araştırmada kendini ateist diye tanımlayanların %61’inin Allah’a inandığını şaşkınlıkla karşılamıştık. Oysa benzer bir durum uzun yıllardır siyasi jargonla bize içten içe göz kırpıyor. Çok yakından tanıdığım bir kişinin (X) sözü ile bu yazıyı kaleme almaya karar verdim.


  X - Çevreme benim ideolojimi sorduğunuzda alacağınız yanıt Muhafazakâr olduğum yönündedir. Oysa ben “Rasyonalist Neoliberal Sosyal Demokrat” olarak kendimi tanımlıyorum. Kesinlikle Muhafazakâr değilim.


  Burada amacım ideolojileri değerlendirmek değil, kavramların kullanımını değerlendirmek diyerek bir girizgâh yapalım. Sizleri de kısa bir süre siyaset gözlüğünüzü çıkararak yazıyı değerlendirmeye davet ediyorum.

  Ülke de oy potansiyeli en yüksek 2 partinin ideolojileri ile başlayalım;

  1. partimiz Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu partinin ideolojisi nedir diye sorduğumuzda aslında kendi tabirleriyle de “Muhafazakâr Demokrat” en yoğun karşılaşacağımız yanıt olacaktır.

  2. partimiz Cumhuriyet Halk Partisi. Yine sonuç sabit, herkesin “Sosyal Demokrat” dediğini duyar gibiyim.

  Gelelim bu tabirlerin partinin hareketleriyle, izlediği politikayla uyumuna;


  Maalesef ülkede Muhafazakârlık ile Dindarlık eşdeğer kabul ediliyor. Lâkin siyaset dili açısından muhafazakârlık çok farklı ve günümüz AK Partisiyle çok da ilgili değil. Muhafazakâr ve Demokrat kavramlarını siyaset literatüründe incelediğimizde farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Muhafazakâr kavramını basitçe tanımlamak gerekirse mevcut durumu muhafaza etmeyi öngören, yenilikçi karşıtı ideoloji biçimidir. Statükoculuk kavramına yakın olduğunu da ifade edebiliriz. Statükoyu muhafaza etmek gibi. Oysa 2002 seçimlerinden sonrasına bakınca farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Ana Muhalefet Partisinin (CHP) en büyük eleştirisi sistemi ele geçirmeye yönelik yenilikler peşinde olmasıydı. Hatta yeni anayasa, kürt açılımı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve başkanlık sistemi başlı başına ülke açısından devrim niteliğinde adımlar. Doğrusu yanlışı tartışılır, ki tartışılmalıdır ama statükonun değişimine yönelik adımlar olduğu açık. Bu yeniliklerin hemen hemen tamamına karşı çıkan bir Ana Muhalefet Partisi var. Sırf bu hareketlerden yola çıkarak ülkede Muhafazakâr bir politika izleyen partinin AK Partiden ziyade CHP olduğunu söyleyebiliriz. Muhafazakârlık sistemin türüne ve değiştirilmek istenen yapıya göre iyi ya da kötü olarak kabul edilebilir. Burada AKP ya da CHP’nin izlediği politikayı eleştirmekten ziyade 2002 sonrası izlenen politikaların siyasi jargona göre hangi sınıfa girdiğini belirtmek istiyorum.


  Demokrat kısmı ise ülkemde en önemli ideoloji türüdür. Çünkü hemen hemen her kesimin sahiplenmeye çalıştığı bir ideoloji tipi. Ülkenin birbirine karşıt iki partisinin dahi (AKP, CHP) kendilerini tanımlarken Demokrat ifadesini kullanmasından da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Demokrat, adından da anlaşılacağı üzere demokrasi yanlısı diye ifade edilebilir. Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi gibi klişe bir tabirden ziyade daha gerçekçi bir tabirle konuya giriş yapmak istiyorum. Demokratlık, azınlıkların haklarının korunduğu çoğulculuk olarak tanımlanabilir. Tıpkı Başbakanın diline doladığı “Azınlığın, çoğunluğa tahakkümünün ortadan kaldırılması” diyebiliriz. Nitekim Cumhurbaşkanlığı seçiminin meclisten ziyade halka seçtirilmesi de Demokratlık kavramının son 10 yıldaki en önemli adımı niteliğindedir diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığının Cumhur tarafından seçimine muhalefet eden anamuhalefet partisinin ise Cumhurdan çekiniyor olması, demokrasiden korkması anlamına gelebilir. Ayrıca azınlık haklarında bazı kesimlerin taviz diye nitelendirdiği yeniliklerde azınlık haklarının korunduğunun kanıtı. Dolayısıyla AKP’yi demokrat olarak nitelendirebiliriz. Her ne kadar son dönemdeki kızlı erkekli ev tartışmaları ve yolsuzluk sonrası izlenen temel politikalarında demokratlıktan öte bir diktatorya havası görülse de genel itibariyle izlenen politikanın Demokratlıkla örtüştüğü söylenebilir. Dolayısıyla yaygın kanının aksine AKP’yi Demokrat ve CHP’yi de Muhafazakâr olarak tanımlamak çok da yanlış olmayacaktır.


  Peki sosyal demokrat nedir? Farklı bir kavram. Öyle ki siyaset bilimciler bile net değil. Kimi sosyal ve demokrat kelimeleri eş zamanlı kullanılamaz derken, kimi ise sosyalizmin diğer adı olarak kabul ediliyor. Hatta sosyalizmi öngören tarihteki bazı ideolojilerin parti isimlerini sosyal demokrat şeklinde ifade ettiğini biliyoruz(Alman Sosyal Demokrat Partisi, 1875). Sosyal demokrasinin, sosyalizmden temel farkını sermaye sınıfını dışlamaması olarak kabul edebiliriz. Nitekim Bolşeviklerin Sovyet Devriminde ihtilalci sosyalistler kendilerini sosyal demokratlardan ayırmak için kendilerini komünist parti diye tanımladıklarını biliyoruz. Sosyal demokratlık daha temel bir ifadeyle “sosyalist liberallik” olarak da algılanabilir. Evet, farklı bir kavram daha ortaya çıktı, “Liberallik” J


  Liberallik Türkiye’deki siyasi tarih açısından önemli yere sahiptir. İçeriğini güzel ülkemde %80’inin bilmediği bu ideoloji aslında güzel ülkeme çok tanıdık. Şöyle ki, yoldan çevirdiğiniz kişilere sorsanız Türkiye’nin Atatürk’ten sonraki en beğendiğiniz iktidarlar hangi iktidarlardır diye alacağınız yanıtlar büyük ölçüde Menderes, Özal ve Erdoğan iktidarlarıdır(Özellikle ilk dönemleri). Liberallik kavramının Türkiye’deki karşılığı da yine bu 3 kişiyle özdeşleşmiştir diyebiliriz. İşte bu nedenle Liberallik güzel ülkemin en çok taraf bulan ve en az tanınan ideoloji türü. Öyle ki, Liberal Demokrat Parti diye kapı gibi Liberalliği adına yansıtmış bir parti var ve oy yüzdesi kuruluşundan itibaren hiçbir seçimde %0,41’i geçememiştir. Biraz da ideolojisini ifade edememekten bu halde olduğunu söyleyebiliriz. Ya da AK Partinin dile getirmese de liberal politikaları izlemesi olarak da düşünebilirsiniz.


  Peki, nedir bu Liberallik? Kelime anlamı özgürlük olup temelde iktisadi ve siyasi açıdan özgürlüğü hedefler. Farklı bir bakış açıında göre sanayileşmeyi öngören batı tarzı toplumsal ideoloji türü veya sanayi toplumunun ve ekonominin başrolde yer aldığı, bunun yanı sıra otoriteden ziyade sivil özgürlükleri ilke edinen ideoloji olarak tanımlayabiliriz. Hatta Özgürlük Bildirgesi olarak tanınan “Magna Carta Libertatum”, Liberalliğin çıkış noktalarından olarak kabul edilmektedir. Bir de neoliberallik kavramı vardır ki o da olayı daha karmaşık hale getirmemek için basitçe liberallik kavramının gelişmiş modeli diye tanımlanabilir. Türkiye siyasi tarihi incelendiğinde özellikle ekonomik açıdan Liberal yaklaşımları ile Menderes, Özal ve Erdoğan tanınmaktadır diyebiliriz.


  Son olarak ülkemizde yer alan bir çıkmazdan bahsedip konuyu sonuçlandıracağım. Şöyle ki, ülkemizde yerel bölge milliyetçiliği (Ulusçuluk, nasyonalistlik) ve sosyalist ideolojisi ile tanınan Barış ve Demokrasi Partisini incelediğimizde iki karşıt görüşü aynı anda barındırdığını görüyoruz. Evet, hem sosyalist hem de nasyonalist. Nedense aklıma Adolf Hitler’in “Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi” geldi. Bir de İtalyan Sosyal Cumhuriyeti’nin Duçe’si Mussolini’n Ulusal Faşist Partisi var ki akıllara zarar. Konuyu burada kesmekte fayda var sanırım J


  Bir de güzel ülkemde ideolojik simgeler var ki en büyük çıkmazı da o oluşturuyor. Bu ülkede hem Müslüman, hem Osmanlıyı seven hem de Atatürk’ü seven biri olamazsınız. Hepsi bir siyasi partinin tekelinde. Böyle şey olabilir mi Allah aşkına. Zaten bu tekelleştirmenin sonucu olarak bugün çatışıyoruz. Solcuları dinsiz, dindarı Şeriatçı ve Atatürk düşmanı, Osmanlıcıyı da Osmanlının yönetim anlayışına ters olarak Turancı kabul ediyor ötekileştiriyoruz. Düşünmeden yaygın kanı ile hareket ediyoruz, hem de en çok düşünmesi gereken kişiler olarak. Oysa Malcolm X’in dediği gibi “Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.” diyemiyoruz maalesef. Söz de öyle olsak da özde olamadığımız kesin.


  Herşeyden önemlisi ideolojilerin çıkış noktasıdır. Her ideoloji halkın, devletin, milletin daha iyiye doğru hareket etmesini amaçlayan hareketlerdir. Kimi A yolunu, kimi B yolunu, kimi ise C yolunu takip eder ve hedef her zaman aynıdır. O yolun daha hayırlı, faydalı, olumlu katkı yapacağını düşünen farklı ideolojiler var, bu şekilde düşünmeliyiz ve saygı duymayı öğrenmeliyiz. Ben ülkemde genel anlamıyla olumsuzluğunu öngören bir ideoloji olduğuna inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Benim düşünceme göre bir yol diğerine göre çok dolambaçlı, çok tuzaklarla dolu olabilir ama her yolun hedefi aynıdır. Nitekim başkasına göre de benim takip ettiğim yolun çok daha zorluklarla dolu olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. Bizde ise temel mantık senin gibi düşünmeyeni ölümüne eleştirip, eleştirinin ötesinde ötekileştirmek ve devamında şiddete başvurmak. Oysa kendi ideolojisini neden seçtiği veya bir diğer ideolojinin artılarını eksilerini tartışan yok. Yani ideolojiler değil ideolojistler savaşıyor. Hâl böyle olunca dinlemeyen, dediğim dedik tavırlarla (kelimenin tam anlamıyla) mutaassıp oluyoruz. Sağcı, solcu, muhafazakâr, sosyalist, milliyetçi, liberal farketmez, mutaassıp (bağnaz) oluyoruz. Bu sayede dindarlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan mutaassıp (bağnaz) kavramını da dindarlıkla eşdeğer görenlere sinyal göndermiş olup yazımı yine bir söz ile sonlandırmak istiyorum.  Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır. Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerdeki cephenin suskunluğudur..! Mustafa Kemal ATATÜRK
 • Entelektüel Sözcükler

  abesle iştigal: Yersiz, yararsız işlerle vakit öldürmek
  absorbe: (Enerji, kuvvet vb. için) Soğurma, yutma, içine alma, yutma.
  adaptasyon: Uyarlama
  adapte: Uyum
  afaki: Belli bir konu üzerine olmayan, dereden tepeden (konuşma)
  ajitasyon: Duygu sömürüsü yapma
  ajite: Duygu sömürüsü, kışkırtmak, körüklemek
  akabinde: Arkasından, hemen arkadan
  akustik: Yankı bilimi.
  aktivite: Etkinlik, faaliyet
  aktüalite: Güncellik. Günün olayı veya konusu
  aktüel: Güncel
  aleyhtar: Karşıtçı, karşı görüşlü
  alicenap: Cömert, onurlu, şerefli
  almanak: Yıllık.
  ambiyans: Durum, ortam, çevre, atmosfer, hava.
  amorf: Biçimsiz.
  anbean: Her an, zaman ilerledikçe
  anekdot: Kısa öykü, hikayecik. Olağanüstü olaylarla ilgili anlatı
  angaje: Bağlamak
  angaje etmek: Bağlanmak
  anomali: Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu.
  antipatik : Sevimsiz, itici, soğuk.
  antrparantez: Söz arasında, sırası gelmişken. Ayrıca.
  araf: Cennet ile cehennem arasında bir yer. Mecazi olarak "ara"
  arafta kalmak: Arada kalmak
  aranje: Düzenlemek.
  arena: Alan. Siyasi çekişmelerin geçtiği yer
  argüman: Delil, kanıt, tez, iddia, sav
  arketip: İlk (kök) örnek, ilk ve özgün biçim
  aroma: Hoş koku
  arz etmek: Sunmak, saygı ile bildirmek
  asimile: Benzeşmek, kendine uydurmak
  asparagas: Uydurma
  atıf: Gönderme, ilişkili bulma, bağlantı
  avangart: Öncü, yenilikçi
  ayrışmak: Birbirinden ayrılmak, birliği bozulmak
  ayrıyeten:
  aysberg: Buz dağı
  badire: Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
  bağlam: Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı
  bendeniz: Alçak gönüllülük ile "ben" anlamında kullanılır
  betik: Yazılı olan şey, kitap, yapıt
  beyanat: Demeç, bildiri
  beyhude: Yararsız, anlamsız, boşuna
  beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen
  bienal: İki yılda bir yapılan, yılaşırı.
  bilahare: Sonra, sonradan, daha sonra
  bilakis: Tam tersine, aksine
  bilhassa: Özellikle
  bilmukabele: Birinin söylediği söze karşılık söylenen "ben de, size de, sizlere de" anlamında kullanılan bir söz
  binaen: Dayanarak, -den ötürü, -den dolayı
  binaenaleyh: Bundan dolayı
  bu bağlamda:
  bundan mütevellit: Bundan meydana gelmiş, ileri gelmiş
  çağrışım: Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması
  çıkarım: Belli önermelerin kabul edilen ya da gerçek olan doğruluklarından ya da yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen ya da gerçek olan doğruluk ya da yanlışlıklarını çıkarmak.
  data: Veri.
  defaatle: Defalarca, tekrar tekrar
  defakto: Bilfiil, fiilen, hakikatte, gerçekte veya pratikte
  defans: Savunma
  defaten: Defalarca
  dejenerasyon: Bozulma
  dejenere: Bozulmuş, soysuzlaşmış
  deklarasyon: Bildiri
  deklare: Bildirmek
  demagoji: Laf ebeliği, lafazanlık
  demo: Tanıtım için olan
  departman: Bölüm
  desise: Aldatma, oyun, düzen, hile
  despot: Buyurgan, zorba.
  destinasyon: Gidilecek yer.
  determinist: Bir olgunun aynı koşullar ve aynı bileşenler dahilinde her zaman aynı sonucu vereceğini ve bu durumun her zaman öngörülebileceğini söyleyen görüş, belirlenimcilik.
  detone: Ses kayması, ses tonunu bulamama
  devinim: Zaman içinde durum değiştirme. Hareket
  deyim yerindeyse: Söylenen sözün uygun olması umuduyla
  dezenformasyon: Yanıltma, bilgi çarpıtma.
  diaspora: Azınlıklar ve bunların yaşadıkları yer veya yurt.
  dikte: Birine isteklerini zorla kabul ettirmek. Bir başkasına söyleyerek yazdırma ve yazdırılan yazı
  dogma: Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.
  doğaçlama: Önceden düşünüp hazırlanmadan içe doğduğu gibi söyleme veya bir şey yapma
  doktrin: Öğreti
  doküman: Belge
  donatı: Teçhizat, araç gereç
  done: Veri, bilgi.
  duayen: Alanının uzmanı, işinin erbabı
  duyumsamak: Duyular aracılığıyla bir şeyi algılamak
  edinim: Kazanma, kazanç
  efor: Çaba, gayret, güç
  efsun: Büyü
  egale: "Bir rekoru yinelemek" anlamındaki egale etmek sözünde geçer
  ego: Ben.
  egoist : Bencil.
  egzotik: Yabancı bir ülkeden gelme, bulunduğu yörede bulunmayan, yabancıl
  ehemmiyet: Önem anlamında, ehemmiyetli önemli olarak da kullanılabilir
  ekarte: Saf dışı etmek, konu dışında tutmak
  ekoloji : Çevre bilimi.
  ekipman: Donanım
  eklektik: Her sistemin sunduğunun en iyisini almak denilebilir felsefi olarak. Seçmeci
  ekseriyet: Çoğunluk, çokluk
  ekstrem: Aşırı, uç, sıradışı.
  elimine: Eleme
  elzem: Zorunlu
  empati: Aynı duyguları paylaşma, duygudaşlık
  empoze: Dayatmak
  enformasyon: Bilgilendirme, danışma, tanıtma. Haber alma, haber verme, haberleşme
  enstantane: Anlık. Bir fotoğrafın çekildiği kısa süre.
  enstrüman: Çalgı. Mali belge.
  entegre: Bütünleşmiş
  entrika: Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma,
  entropi: Enerjinin tesadüfen, düzensiz ve geriye dönüşümsüz olarak dağılması
  epik: Destansı
  ergonomik: Kullanışlı
  esasen: Zaten
  esasında: Aslında demenin farklı bir yolu
  estetik: Güzellik duygusuna uygun olan, sanatsal.
  etik: Ahlaki, ahlakla ilgili
  etnik: Bir topluluğun oluşturduğu, kültürel gruba özgü her türlü özellik
  ezoterik: Gizemli. Yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti).
  farazi: Varsayımsal
  farkındalık:
  fenomen: Olağanüstü şey, harika
  fikstür: Yarışma veya karşılaşmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
  filhakika: Gerçekten, doğrusu, hakikaten
  fizibilite: Herhangi bir yatırımın sağlayacağı kazanca değer olup olmadığının saptanması için yapılan çalışmalardır
  flora: Bitki örtüsü.
  fonetik: Ses bilgisi
  format: Biçim
  fraksiyon: Parti içi karşıt grup, parça.
  fütursuzca: Önemsemeyerek, aldırmayarak
  fütürist: Gelecekçi.
  garantör: Güvence veren
  gark olmak: Gömülmek, batmak, boğulmak
  gayri ihtiyari: İstemeyerek, düşünmeden, elinde olmayarak
  gayri tabii: Olağan dışı
  gelgelelim: Ne var ki
  gıyabi: Bir kimse bulunmadığı sırada yapılan, verilen. Uzaktan, görüşmeden olan
  global: Küresel, dünya çapında
  haddizatında: Aslında
  hakikaten: Gerçekten
  handikap: Engel
  harikulade: Eşi görülmemiş, şaşkınlık oluşturan, olağanüstü
  hiç şüphesiz:
  hinterlant: İç bölge, arkabahçe.
  hipotez: Varsayım
  hiyerarşi: Aşama sırası. Sıralanım. Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası
  husus: Konu
  hülasa: Özetle, kısacası
  içselleştirme: Etrafta olan biteni kabullenmek, yadırgamamaya başlamak; çıkan sonuçları yorumlayıp, içe aktarmak anlamında kullanılır
  idol: Kayıtsız şartsız bağlanılan ve sevilen şey.
  ilinti: İki şey arasında ilgi, ilişki, bağ.
  ilintilemek: Bir şeyle ilgili kılmak, bağ ve alaka kurmak.
  illüstrasyon: Resimleme.
  imaj: Görüntü
  imge: Düş, hayal. Genel görünüş, izlenim, imaj
  imitasyon: Taklit
  inisiyatif: Öncelik, üstünlük
  inovasyon: Yenilik
  ironi: Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme
  ironik: İroniye dayalı
  irrite: "Sinirlendirmek, rahatsız etmek" ve tıp alanında "tahriş etmek, kaşındırmak" anlamında irrite etmek birleşik fiilinde kullanılan bir söz
  ismi ile müsemma: İsminin içerdiği manayı karakter olarak bulundurma hali
  istinaden: Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak. Bir söyleme göre
  jakoben: Demokrasi yanlısı. Tepeden inmeci
  jakuzi: Yıkanma havuzu.
  jaluzi: Şeritlerden oluşan perde.
  jargon: Belli bir zümreye veya meslek grubuna özgü günlük konuşmada kullanılan kelimeler bütünü, ağız
  jenerasyon: Kuşak, nesil
  jenerik: Tanıtma adı ya da yazısı.
  kadim: Eski zamanlara ait
  kadirşinas: Değerbilir.
  kampüs: Yerleşke
  kalibrasyon: Ölçümleme.
  kalifikasyon: Ustalık kazanma, vasıflı nitelikli olma.
  kanalize olmak: Tek bir hedefe kilitlenmek, odaklanmak
  kanıksamak: Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak
  kaos: Karışıklık
  kaotik: Kaos, karmaşık olma durumu, kargaşa hali.
  kapı aralamak: Bir konuya giriş yapmak, karşısındakini hazırlamak
  karakteristik: Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik.
  kariyer: Meslek, uzmanlaşma
  karizma: Büyüleyici özellik
  karşın:
  keza: Nitelenecek herhangi iki ayrı şeyde nitelemenin tekrarlanmaması için ilk şey nitelendikten sonra ikincinin niteliğinin de aynı olduğunu belirtmek için "oda öyle, aynı biçimde" anlamlarında kullanılır
  kırılma noktası: Bir olay veya gelişmenin ulaştığı en duyarlı an, değişmeye en müsait olduğu durum
  klasifikasyon: Sınıflandırma
  klon: Kopya.
  kombinasyon: Birleştirme.
  kompanse: Dengelenmiş
  kompetan: Uzman, yetkili.
  kompleks: Karmaşık
  komplike: Karmaşık, çözülmesi ve anlaşılması güç
  konfirmasyon: Doğrulama, geçerleme, onaylama
  konjonktür: Bir ülkenin ekonomik ve siyasi durumunu ifade eden bir kelime
  konsantrasyon: Yoğunlaşma
  konsensüs: Görüş birliği, bir noktada anlaşma, uzlaşı
  konsept: Kavram. Tarz. Anlayış, görüş
  konsültasyon: Doktorların fikir alışverişi, danışım.
  kontrast: Karşıt, karşıtlık
  koordinasyon: Eşgüdüm, uyum
  koordine: Çeşitli işler arasında bağlantı, uyum ve düzen sağlama, eş güdüm
  kozmik: Evrensel
  kozmopolit: Farklı etnik kökenlerden insanları içinde bulunduran
  kripto: Gizli, saklı, şifreli.
  kriter: Ölçüt, kıstas
  kuvvetle muhtemel: Büyük bir ihtimal
  kümülatif: Toplam
  lakırdı: Laf, söz. http://www.lafsozluk.com
  lakin: Ama, ancak
  lanse etmek: Öne sürmek, sunmak
  lansman: Tanıtım.
  literatür: Edebiyat, kaynak, yazın
  makro: Büyük, geniş
  malayani: Boş ve yararsız, saçma
  mamafih: Ama, ancak
  mantalite: Anlayış, zihniyet
  marjinal: Aykırı, sıra dışı
  markaj: Tutma, gölgeleme.
  maruzat: Mevki, makam veya yaş bakımından büyük birine sunulan, bildirilen dilek veya bilgi, sunuş
  mecmua: Dergi
  menfi: Olumsuz, negatif
  mental: Zihinsel
  meta: Mal, ticaret malı, sermaye
  metafor: Mecaz. Bir şeyi başka şey ile benzetmeye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan mecazlar
  metamorfoz: Başkalaşma.
  metropol: Büyükşehir, anakent
  mevzubahis: Söz konusu ile benzer anlamda
  mezkur: Adı geçen, sözü edilen
  mikro: Küçük, dar
  milenyum: Binyıl.
  minval: Biçim, yol, tarz
  misyon: Özel görev
  monoton: Tekdüze, sıkıcı
  motivasyon: İsteklendirme, güdüleme
  motive: İstek
  motto: Slogan, özdeyiş
  mönü: Menü
  muallak: Asılı, sonuca bağlanmamış, sürüncemede kalmış
  muamma: Anlaşılmayan, bilinmeyen şey, bilmece
  muazzam: Çok büyük, çok iri, koskoca
  muğlak: Anlaşılması güç
  muhammen: Oranlanan, tahmin edilen
  mutedil: Ilımlı
  mutlak: Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, saltık, salt, arı
  mübalağa: Abartma
  mükellef: Sorumlu, vergi yükümlüsü
  mülahaza: Düşünce
  mülemma: Alaca renkli, renk renk. Bulaşmış, sıvanmış
  müspet: Olumlu, pozitif
  müsterih: Bütün kaygılardan kurtulup gönlü rahata kavuşan, içi rahat olan
  müstesna: Dışında, ayrı, hariç tutularak
  mütebessim: Gülümseyen güleç
  mütedeyyin: Dindar
  müteessir: Üzüntülü
  mütemadiyen: Ara vermeden, sürekli olarak
  naçizane: Önemsiz, değersiz
  namütenahi: Sonsuz, ucu bucağı olmayan bir biçimde
  natürel: Doğal
  ne var ki:
  nitekim: Sonuç olarak
  norm: Kural olarak benimsenmiş
  nüans: İnce ayrım, ayırtı
  nükte: İnce anlamlı söz, düşündürücü espri
  objektif: Nesnel, tarafsız
  obsesif: Takıntılı.
  ofansif: Atak yapmaya dayalı.
  olgu: Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
  oportünist: Fırsatçı.
  opsiyonel: Seçmeli, isteğe bağlı
  optimist: İyimser
  optimizasyon: En iyi duruma getirmek
  optimum: En elverişli, en iyi olan.
  orijin: Köken, başlangıç, kaynak, soy, sop
  oryantasyon: Yönlendirme. Uyumlanma. Eğitme.
  otantik: Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan
  otokritik: Öz (kendini) eleştiri
  öngörü: Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme.
  öykünmek: Birinin yaptığı gibi yapmak, birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek
  özgün: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal.
  paradigma: Değerler dizisi, dizi
  paradoks: Çelişki, aykırı düşünce
  parametre: Değişken
  partikül: Parçacık
  pejmürde: Eski püskü, dağınık, perişan
  pek tabi:
  periyodik: Süreli, dönemli
  periyot: Süreli
  perküsyon: Vurmalı çalgı.
  perspektif: Bakış açısı
  plankton: Sularda yaşayan mikroskobik canlılar.
  platform: Alan
  plaza: İş merkezi
  polemik: Tartışma
  potansiyel: Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil. Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan
  pragmatik: Yararcı, faydacı, çıkarcı, menfaatçi.
  prensip: İlke
  prezantabl: Sunulabilir durumda olan. Derli toplu, düzenli. Olumlu özellikleri bir arada bulunduran
  prezantasyon: Sunum, tanıtma, takdim etme
  profil: Kimlik
  prosedür: İşlem. Yöntem
  proses: Süreç
  prototip: İlk örnek
  provoke: Kışkırtma
  prömiyer: İlk gösteri
  rantabl: Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli.
  rasyonel: Akılcı
  reaksiyon: Tepkime
  realite: Gerçeklik
  reel: Gerçek
  referans: Kaynak, kaynak gösterme.
  rekreasyon: Eğlence ve spor amacıyla yapılan etkinlik, bu etkinliklerin yapılması için hazırlanan yer.
  retorik: Güzel söz söyleme, hitabet sanatı.
  retrospektif: Geriye dönük, geçmişi ele alan.
  reverans: Sahnede selam vermek için dizleri kırarak yapılan hareket
  revize: Yenileme, düzeltme
  rezidans: Konut
  rezonans: Frekansların ya da titreşimlerin başka frekans ve titreşimi etkileyerek kendine benzetmesi, frekansların uyumu.
  rutin: Alışılagelen, sıradan, sıradanlık.
  safsata: Gereksiz söz
  salık vermek: Tavsiye etmek, önermek
  salt: İçinde yabancı bir öğe bulunmayan, yabancı bir şey karışmamış, arı, mutlak
  sansasyonel: Çarpıcı
  sarkastik: Acıtıcı bir şekilde alay eden, ironik.
  sav: İleri sürülerek savunulan düşünce.
  seans: Oturum
  segment: Bölüm
  seleksiyon: 1. Seçim. 2. Ayıklanma. Doğal seleksiyon vb.
  semantik: Anlamları inceleyen bilim, anlambilim
  sempozyum: Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, bilgi şöleni
  semptom: Bulgu, belirti
  senkron: Eş zamanlı, aynı anda, aynı şekilde hareketle
  sentez: Düşüncenin ayrı öğelerini, ya da ayrı düşünce veya ideolojileri mantıksal bir tarzda bir araya getirme işlemi
  sentezleme: Bir araya getirme, birleştirme
  serzeniş: Yakınma.
  sığ: Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan.
  simya: Elementleri altına çevirmek isteyen bir öğreti alanı.
  sinerji: Görevdaşlık, eş etkime, birliktelik. Birkaç insanın bir araya gelip herhangi bir konuda fikir yürütmeleri
  skala: Gösterge çizelgesi.
  skolastik: 1. Düşünmeyi ve düşünerek ortaya çıkan özgür düşünceleri reddederek sadece belli bir kesimin dediklerinin doğru olduğunu kabul eden düşünce sistemi. 2. Orta Çağ yöntemlerine uygun, eski
  slayt: Sunu
  sofistike: Karmaşık, yapmacık, yanıltıcı
  son tahlilde: Sonuç olarak
  söylem: Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade, söyleyiş, telaffuz
  söz konusu: Bahse konu, konu edilen
  spekülatif: Kurgusal, saptırıcı, yanıltıcı
  spesifik: Özellikli, yalnız bir türe özgü olan
  spesiyal: Özel
  sponsor: Destekleyici
  spontane: Anlık. Kendiliğinden. Doğaçlama
  stabil: İstikrarlı, sabit
  stabilize: İstikrarlı. Kararlı bir duruma getirmek, sağlamlaştırmak
  statüko: Süregelen düzenin korunması durumu. Yürürlükteki antlaşmaya göre olması gereken veya süregelen durum
  stokastik: Değişken, rastlantısal.
  suistimal: Görev, yetki vb.ni kötüye kullanma
  sularında: Saat gibi kelimelerle birlikte yaklaşık zaman bildiren bir söz, raddelerinde, civarında.
  sübjektif: Bireyin düşünce ve duygularına dayanan, öznel
  sübvanse: Para yardımı yapmak, desteklemek
  süje: Konu, özne.
  sürrealite: Gerçeküstü
  sürrealizm: Gerçeküstücülük
  sürünceme: Bir işin sonuçlanıncaya kadar boş yere uğradığı gecikmelerin tümü.
  şayet: Eğer
  şerh: Açma, ayırma
  şöyle ki: Açıklama cümlesi başlangıcında söylenir
  takdire şayan: Takdir edilmeyi hak eden
  temaşa: Hoşlanarak bakma, seyretme. Seyredilecek görüntü, görülmeye değer şey
  tenzih: Kusur kondurmama
  teori: Kuram, nazariye
  terminoloji: Terimler dizgesi, terim bilimi
  tevatür: Bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın söylenti
  teveccüh: Bir yana doğru yönelme, yüzünü, çevirme. Güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma
  tezat: Çelişki, karşıtlık.
  tını: Söyleniş biçimi, ses özelliği, vurgu
  trajedi: Facia. Acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, ağlatı
  trajikomik: Hem acıklı hem güldürücü özelliği olan olay ya da durum
  trend: Eğilim
  türbülans: Bir sıvının ya da gazın hareket halindeki düzensizliği, çalkantı
  ütopik: Ütopyaya dayanan, imkansız
  ütopya: Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce.
  varyasyon: Değişim biçim, değişim, çeşitleme
  veciz: Kısa ve etkili söz
  veçhe: Yön
  velev ki: İster, isterse, olsa da, kaldı ki, hatta, "-hadi diyelim öyle oldu" anlamlarında kullanılır
  vesselam: "İşte o kadar, son söz şudur, kısacası" anlamlarında kullanılan bir söz
  yadsımak: İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
  yakamoz: Denizdeki parıltı.
  yaşanmışlık:
  yazın: Edebiyat
  yordam: 1. Yatkınlık, alışkanlık, yeti, yetenek, meleke 2. Kılavuz, yöntem, bir şeyin aracılığı. El yordamıyla vb.
  zaruret: Zorunluluk, gereklilik
  zikretme: Adını söylemek, anmak
 • O zamanlarda psikanalitik fikirler dünyası erkeklere aitti; fallusun üstünlüğü, sınırsız, kuşku götürmez ve çürütülemez biçimde kabul görmüştü. Bu kadınların kendi alanlarına ilişkin fikirleri daha önce erkeklerin söylediklerine kıyasla çok daha ileri düzeyde ve yenilikçi olduğu halde, geleneksel psikanaliz onların söylediklerinden hiç etkilenmemiş görünüyordu. Bu görüşler, psikanalitik hareket içinde pek az ilgi gören ve gün ışığına çıkmayan çalışmalar olarak kaldılar. Aslında kadın psikanalistler, kendi alanlarında "ikame anne" ve hastabakıcı gibi çalışmakla görevlendirilmişti; yeni kuramlar öne sürmeleri beklenmiyordu. Penis, anatomik bir gerçeklik olarak kabul edilirken, tüm gücün atfedildiği kapsayıcı bir simge olarak "fallus" terimi kullanılırdı; erkeklerin düşün ve felsefe dünyasında öyle bir egemenlik vardı ki fallusun üstün gücünü kabul etmek doğal bir hal aldı. Kadınların fikirleri, psikanaliz dünyasından değil, kadın hareketinden gelen baskıların bir sonucu olarak ancak son yirmi yılda yeniden canlandı. Bundan önce kadınlar, erkek efendilerinin kuramlarını dinlemek ve onlara boyun eğmek zorundaydılar. Bu alanda çalışan birçok analist, hala, Freud ile Jones arasında kadın cinselliği konusundaki anlaşmazlıklara göndermeler yapıyor; kadın çağdaşlarının fikirlerini, yadsımayla ve buyurgan bir kayıtsızlıkla karşılıyorlar.
 • 184 syf.
  Zezemmmm
  Uzun zamandır kitaplığımda duran ve okumayı hep ertelediğim bir kitaptı. Komşumun bana tavsiye ettiği bu güzel kitap için arkadaşıma teşekkür ederim. Kitap hayatın acı yüzünü bir çocuğun dünyasında işlemesi ve onun diliyle bunu anlatması yönüyle oldukça etkili bir eserdir. Bu anlatımı okurken duygusallığın ağır basımına sebep olmaktadır. Kitap bittiğinde Zeze'yi anlıyorsak çocukların dünyasına adım atmışız demektir. Onların davranışlarındaki hareket noktalarını Saptamak gerektiğini kuvvetle hissettiren bir romandır. Bunların yanında iyi, kötü karakterlerin ayrımının tam yapılmadığı( zeze' nin babasının çocuklarının isteklerini yerine getirmediği İçin Üzülmesenin yanında, onları dövmesi ), karakterlerin özelliklerinin ayrıntıyla verilmeyip yalnızca çocuğun o karekter hakkındaki düşüncesinin verilmesiyle yetinilmiş olması ( Edmundo dayı )Zeze 'nin korkuyla karşılık Güven veriyor. Fakat bunda çocuğun doğru kararda olup olmadığını anlayabileceğimiz bir ayrıntı verilmiyor. Kitabın hangi anlayışla yazıldığı hususunda gelince; daha çok çocuğun duyguları ele alınarak çocuğa içten bir bakış yapılmıştır Bu nedenle yenilikçi anlayışla yazıldığını söyleyebilirim.
 • Tasavvuf ve ihvan
  Evvela bilinmeli ki, İhvan-i muslimin bir fıkıh ya da hadis mektebi değil, bir İslami harekettir. İçerisinde farklı mezheplere mensup Müslümanlar olduğu gibi "selefi" diyebileceğimiz bir grub da vardır. Fakat İhvân'a, "tasavvuf karşıtı, yenilikçi, meshepsiz bir hareket" demek doğru değildir. Zira Hasan el benna'nın bizzat kendisi Şazeli tarikatına mensup, babası Abdurrahman el benna da hem büyük bir muhaddis, hem de tarikat şeyhi idi.
  Hasan el benna, ihvan adına çıkan ilk dergide "tasavvuf" köşesi açmış, yazıları da bizzat kendisi kaleme almıştı. Bu köşede. Tasavvufa yöneltilen eleştirilere cevap vermiş, tevessül gibi itiraz edilen mevzuların İslam'da olduğunu belirtmiştir. Tasavvufun etkisi, ilerleyen yıllarda ihvan da devam etmiştir
  İhsan Şenocak
  Sayfa 213 - Hüküm
 • katılımlar dalgasında bünyeye giren yerli görünümlü yabancı zihinler partide yeni bir hat oluşturmuşlardır bu yeni hat çok daha sonra "yenilikçi hareket" olarak tebaruz etmiştir