124 syf.
8/10 puan verdi
Dağ başı Zulüm boran boran, Dağ doğurur zalime karşı civan Yaşar Kemal her zaman olduğu gibi halktan diliyle, halkı anlattığı bir küçük romanıyla karşımıza çıkıyor bugün. Beylikten devlete, devletten imparatorluğa geçiş sürecinde beylik ve Türklük adetlerini unutmuş Osmanlı paşasının zulmünü, Ağrı Dağı'nın bağrından kopan yiğitlerin bu zulme direnişini, bir aşk hikayesini ve zulme başkaldırıyı konu ediyor roman. Birlik ve beraberliğin öneminin anlaşılmasında, aşkın yüce mahiyeti ve ince çizgileri hususunda, sere düştü mü yiğitlik, candan vazgeçmek yolunda bu anlatı hem halkın diliyle sade ve anlaşılır, hem seçilen sembolik unsurlar gayet güçlü ve sanatsal yetkinliği yüksek bir eser olmasından dolayı tüm okurlara öneririm. Herkese iyi okumalar.
Ağrıdağı Efsanesi
Ağrıdağı EfsanesiYaşar Kemal · Yapı Kredi Yayınları · 202225,2bin okunma
Gelde anlat
Yiğitlik başka şeydi , savaşçılık başka.
Dört beş asır evvel yaşamak... Bu ne tatlı bir hayattı! Şan, şöhret, zorbalık, başarı, aşk, hırs, despotluk... Hayatı hissettiren ve şimdi maalesef bir masal, bir tarih konusundan başka bir şey olmayan bu tatlı ve hakiki heyecanlar vardı. Ah, bu toprakların üzerinde benim ecdadım zaferin şimşekli kasırgası gibi akıncılık ederken ne kadar mesut, mağrurdular... Kahramanlık, yiğitlik ve saf cesaret içinde geçen gençlikleri onlara ihtiyarlıkları için ne teselli edici hatıralar, ne aldatıcı iftiharlar bırakıyordu. Halbuki biz, silahsız, kansız, azametsiz olduğu kadar yorucu, harap edici olan medeniyet mücadelesinin biçare savaşçıları, ne kadar sefiliz...
Sayfa 90
Bazılarına söylemek istediğim...
Başaramayacağı yiğitlik gösterileriyle kendini gülünç duruma düşüren kimselere, "Donkişotluk yapma" deriz.
Peygamberimiz neden Arap Yarımadası'na gönderilmiştir?
"Dünya haritasına kuş bakışı ile bir göz atmak Arap yarımadası'nı Asya ile Avrupa'nın tam ortasında olan jeopolitik yerini görmeye yeter. Tarih boyunca Mekke'nin hem dini hem de ekonomik merkez olması uluslararası yol kavşağında bulunması dönemin medeniyet merkezi ile temasını arttırmış ve kolaylaştırmıştır. İslam doğmadan önce Hindistan gibi bölgelerde Budizm, Hinduizm, konfüçyüsçülük gibi inançlar varken Avrupa'da ise ehli kitap olan Yahudilik ve Hristiyanlık mevcuttu. Arap Yarımadası ve çevresinde ise yaklaşık 2500 seneden beri peygamber gelmemiş, ama buna rağmen cesaret, yiğitlik, cömertlik, doğru sözlülük gibi meziyetler var olagelmiştir. Bu bölgede putperestlik hakimdi tevhide davet eden bir peygamber olan inanç suya olan ihtiyaçtan daha az değildi..."
Sayfa 44
“ Hiçbir yönetim demokrasi ya da halk yönetimi kadar iç savaş ve karışıklıklara elverişli degildir. Çünkü demokrasi kadar durmadan biçim değiştirmeye alabildiğine kayan, varlığını korumak için de daha çok uyanıklık ve yiğitlik isteyen hiçbir yönetim yoktur. Böylesi bir kuruluş içinde yurttaş güçlenmeli, diretme kazanmalı.”
Sayfa 64 - Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
Demokrasinin zor yanı
Hiçbir yönetim demokrasi ya da halk yönetimi kadar iç savaş ve karışıklıklara elverişli değildir. Çünkü demokrasi kadar durmadan biçim değiştirmeye alabildiğine kayan, varlığını korumak için de daha çok uyanıklık ve yiğitlik isteyen hiçbir yönetim yoktur.
Hiçbir yönetim demokrasi ya da halk yönetimi kadar iç savaş ve karışıklıklara elverişli değildir. Çünkü demokrasi kadar durmadan biçim değiştirmeye alabildiğine kayan, varlığını korumak için de daha çok uyanıklık ve yiğitlik isteyen hiçbir yönetim yoktur.
Güçten ve yetenekten yoksun olanlara değer verilmez. İnsanlık, adalet, yiğitlik gerekle­rini, bütün bu niteliklere sahip olduğunu gösterenler isteyebilir.
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.