• Emir Timur bir başka deyişle TİMURLENK. Tartışmasız Türk tarihinin gelmiş geçmiş en büyük komutanlarından ve hükümdarlarından bir tanesi de Emir Timur'dur. Ve ne yazıktır ki böyle bir şahsiyeti tarih derslerinde anlatırken sadece Ankara savaşında Yıldırım Bayezit hanı yenen ve bunun neticesinde Osmanlı devletinin fetret devrine girmesine sebep olan hükümdar diye anlatılıp geçilir. Dünyaya küçük bir oba beyinin oğlu olarak gelip askeri ve siyasi dehasını ortaya çıkarıp son nefesini verirken arkasında bir imparatorluk bırakan Emir Timur herkesin okuyup öğrenmesi ve çevresine öğretmesi gereken bir tarihi şahsiyettir diye düşünüyorum. Kitabımıza gelince yazarımız şu anda moda akım olan, tarihi fantastik bir kurgu ile kurgulayıp bir tarafgirlik içinde yazmaktansa akademik bir yazı dilini seçerek çok güzel bir eser meydana çıkarmış. Benim için çok başarılı ve öğretici bir kitap oldu. Bu kitapla yetinmeyip Emir Timur ile ilgili başka kitaplarda okumak istiyorum. Türk tarihinin yetiştirmiş olduğu bu büyük şahsiyeti öğrenmek adına başlangıç için yeterli bir kitap olduğuna inanıp herkese iyi okumalar diliyorum.
 • Yıldırım Bâyezid, Niğbolu zaferinde birçok asilzade ve şövalyeyi de esir almıştır. Eserlerin arasında Fransızların meşhur şövalyesi Jean da vardı. Yıldırım Beyazıt Han onları fidye karşılığı serbest bıraktı. Ayrıca memleketlerine dönecektir gün hepsine bir ziyafet verdi. Bütün şövalyeler, sultanın bu insanî muameleleri karşısında kendilerinin esirlere yaptığı fena davranış ve zulümleri düşünerek mahcub kaldılar ve:
  "-Şu andan itibaren Anadolu ve Rumeli Hakanı Yıldırım Bayezit Han'a karşı gelmeyeceğimize ve ona karşı silah kullanmayacağımıza dair namus ve şerefimiz üzerine yemin ediyoruz!.." dediler.
  Onların minnet altında söylemiş olduğu bu sözler üzerine Osmanlı'nın ehl-i küfre karşı ihtişam ve cesaret abidesi olan koca sultan Yıldırım Beyazıt Han, gür sesi ile şövalyeleri söyle hitap etti:
  "-Avrupada korkusuz lakabını almış olan Jean ve arkadaşlarının bana karşı silah kullanmayacaklarina dair etmiş oldukları yeminleri geri iade ediyorum. Gidiniz yeniden ordular toplayıp üzerime geliniz! Biliniz ki bu hareketiniz bana bir kez daha zafer kazanma şansı verecektir. ..."
 • "1- Osman Gazi (I. Osman): Bursa'da Tophane semtinde kendi adını taşıyan türbesinde yatıyor.
  2- Orhan Gazi: Aynı yerde, babasının yanıbaşında kendine ait türbesinde ebediyete uyuyor.
  3- Sultan I. Murad (Hüdavendigar): Bursa, Çekirge'de kendine ait üstü açık türbesinde kıyameti bekliyor.
  4- Sultan I. Bayezid (Yıldırım): Bursa'da Bayezit Han Türbesi'nde yatıyor.
  5- Sultan I. Mehmed (Çelebi): Bursa Yeşil Türbe'de yatıyor.
  6- Sultan II. Murad: Bursa, Muradiye semtinde yatıyor.
  7- Sultan II. Mehmed (Fatih): Fatih'te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  8- Sultan II. Bayezid (Veli): Bayezıt'ta Bayezit Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  9- Sultan I. Selim (Yavuz): Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  10- Sultan I. Süleyman (Kanuni): Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  11- II. Selim (Sarı): Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.
  12- Sultan III. Murad: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  13- Sultan III. Mehmed: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  14- Sultan I. Ahmed: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor.
  15- Sultan I. Mustafa: Ayasofya Camii önündeki türbesinde yatıyor.
  16- II. Osman (Genç): Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor.
  17- Sultan IV. Murad: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor.
  18- Sultan İbrâhim: Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde yatıyor.
  19- Sultan IV. Mehmed (Avcı): Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesi'nde yatıyor.
  20- Sultan II. Süleyman: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi'nde yatıyor.
  21- Sultan II. Ahmed: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi'nde yatıyor.
  22- Sultan II. Mustafa: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde yatıyor.
  23- Sultan III. Ahmed: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde yatıyor.
  24- Sultan I. Mahmud: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde yatıyor.
  25- Sultan III. Osman: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde yatıyor.
  26- Sultan III. Mustafa: Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor.
  27- I. Abdülhamid: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde yatıyor.
  28- Sultan III. Selim: Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor.
  29- Sultan IV. Mustafa: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde yatıyor.
  30- Sultan II. Mahmud: Çemberlitaş'taki kendi türbesinde yatıyor.
  31- Sultan I. Abdülmecid: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor.
  32- Sultan I. Abdülaziz: Çemberlitaş'taki Sultan II. Mahmud Türbesi'nde yatıyor.
  33- Sultan V. Murad: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.
  34- Sultan II. Abdülhamid: Çemberlitaş'ta Sultan II. Mahmud Türbesi'nde yatıyor.
  35- Sultan Mehmed Reşad: Eyüp'te Sultan Reşad Türbesi'nde yatıyor.
  36- Sultan Vahideddin: Şam'da Sultan Selim Camii kabristanında yatıyor.

  Ayrı ayrı hepsine Allah rahmet eylesin."
 • "I. Murad, ufak tefek çizgi değişiklikleriyle Yıldırım Bayezıt, 1402 felaketinden sonra imparatorluğu derleyip toparlayan o kadar akıllı ve iradeli I. Mehmed, büyüklükle sadeliği birleştiren devrinin birinci sınıf devlet ve harp adamı, sırasına göre şair ve eslet II. Murad az çok onun ileri zamana vurmuş akisleri gibidirler. Fakat niçin bu devamı sade prenslerde arıyoruz? Bir buçuk asır bütün imparatorluk için model Orhan'dı."
  Ahmet Hamdi Tanpınar
  Sayfa 90 - Dergah Yayınları
 • Yolunu islam bellemiş olan iki hükümdar, iki hakan, iki yiğit, iki mert ve her şeyden önce iki TÜRK..
  Belki en büyük hataları birbirleriyle savaşmaktı bu iki yiğidin. Belki el ele vererek tüm cihanı 5 yıl içerisinde ayakları altına alabilirlerdi. Tüm cihani islamla şereflendirip Türk hükmünü vurabilirlerdi Çinden Avrupaya.. Tarih onları "kuru cihangirlik davasındaki iki adam" olarak yazdı. Timur, Yıldırım'a galip geldi. Yıldırım ise düştüğü keder denizinde boğulup gitti. Tüm cihanı titreten Timur bile diz çöktü Yıldırım'a. "Yıldırım Han gibi bir yiğidin göçtüğü âlemin sultanlığından ne çıkar?" dedi kendi ağzıyla. Türk sahiden kime denirdi? Bir Türk tüm cihana bedeldir değil midi? Gerçekten de öyle oldu. İki Türk bir cihana sığamadı ancak tek çadıra sığdı. Bu savaşın galibi yoktu aslında. Yıldırım Bayezit Han Timur'a yenilmişti. Timur ise kendi kederine.. İki yiğit göçtü bu âlemden.. Belki de en büyük şansızlıkları aynı zamanda yaşamaktı...
 • Osmanlılarda Hutbe üç sefer değiştirilmiştir: İlkönce Yıldırım Bayezit “Emir” unvanını “Sultan” a çevirmiştir. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethinden sonra, “Sultanü’l-berreyn ve hakanü’l-bahreyn (iki karanın ve iki denizin sahibi)” niteliğini buna ekledi. Daha sonra da Yavuz Sultan Selim, Mısır’ın alınışının peşi sıra, “Hadimü’l-Haremeyn’iş-şerifeyn (Mekke ve Medine’nin koruyanı, hizmet edeni)” sözleriyle bunu tamamlamıştır.