• Çay, geceye yaraşır. Geceyi kaçırma.
 • Ne çıkar siz bizi anlamasanız da
  Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar
  Eh, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da.Hiçbir şey! Kadınlar geçtiği o kadın kokusu anlarında
  Yıkanmış, mayhoş ve taranmış duygularıyla
  Dönüşür içimizde az menekşe, bir sarmaşık
  Menekşe, hadi neyse, mor deriz sarmaşıklara
  Mor deriz, mor bilinir çünkü, bir yandan güneşler kurur
  Her yandan güneşler kurur, sanki yaz günüyledir
  Bir adam kayboluyordur bir taşra sıkıntısıyla
  Deriz ki, “şuram ağrıyor” bir de, “başım dönüyor”, “yanıyor
  avuçlarım”
  Belki de bir çığlık mı bu, bu seziş, bu yakınma
  Bir çığlık, hem de nasıl, katılmış, donmuş,yaşıyorcasına
  Uzansak ellerimizde uzansak avuçlarımızda, bir çığlık
  Nedir mi ellerimiz-korkunçtur bir elin bir köşesinde insan
  olmalarıyla-
  Korkunçtur insan olmalarıyla kıyısında bir yüreğin
  Kıyısında gibi yangından, çok karanlıktan geçilmez caddelerin
  Ve korkunç anlamsız gözlerinde ha dünya ha bir park
  bekçisinin
  Korkunçtur insan olmaları, bir ceset, suda bir şapka gibi
  sallanaraktanBitmeyen bir selam gibi, hastayken, inceyken, yalnızlıklarda
  aranan
  Korkunçtur-bunu anlıyoruz-bir yüzün en çoğul beyazında
  Korkunctur insan olmaları güz ortalarında, eriyen türbe
  ışıklarında
  Ve korkunçtur eriyip kaybolmaların bir köşesinde insan
  olmalarıyla
  Korkunçtur korkunç!
  Diyerek: ben kimim, kime anlatıyorum, neyi anlatıyorum
  ayrıca
  Neyim ben, bu olanlar ne, ya kimdir tüketen isteklerimi
  Tüketen kim. Hani görmeden daha, sezmeden herşeyin bittiğini
  Ama ne zaman saçları kurularken çok eski bir alışkanlıkla
  Çökerken üstümüze bir sözün, bir gümüş kupanın o sebepsiz
  inceliği
  Ansızın bir ürperişte: bitti mi herşey bitti mi
  Yoo, hayır! öyleyse kimdir tüketen isteklerimi
  Bir rüzgar, duyulup binlercesi birden bir rüzgar
  Birakıp giden beni bir kenara, bir uzağı, yada bir boşluğu bırakır
  gibi
  Ve ben ki hazırımdır bir süre unutulmaya
  Ama hep sorulur gibidir benden: ben şimdi ne yapsam acaba.
  Ben şimdi ne yapsam, ben şimdi ne yapsam kaç kere yalnız
  Hem bunu kaç kere söylemek, ne türlü söylemek adına
  Eskimiş fırçalarda, kırılmış şişelerde, tozlanmış ilaç kutularında
  Okunmaz kitaplarda, uzaksı giyişlerde çocuksuz avlularda
  Anlamsız kahvelerde, bir yolun çok ucunda, asılmış koyun
  butlarında
  Ben şimdi ne yapsam, ben işte ne yapsam kaç kere yalnız
  Kaç kere yalnız, ama kaç kere yalnız, gene kaç kere insan
  olmalarımlaKapansam, evlere kapansam, yıkanmış bir deniz bulacaksam orada
  Anılar bulacaksam- anılar mi dediniz? ne sesli bir vuruşma
  Odalar bulacaksam, odalarda kadınlar, çiçekler, çok aynalar
  Rakılar, gene rakılar, kırıklar sonsuz yaralar
  Bulacaksam orada, bir koltuğu bir koltuğa doğru
  Bir yüzü bir yüze, bir eli bir ele doğru yaklaştıran çocuklar
  Sinekler bulacaksam, kaskatı yapan boşluğu, sinekler
  Zorlanmış bir gülüşten-iğrenip birden-kusmalar, bulantılar
  Bulacaksam belki de: susanlar, bilmem ki niye susanlar
  Ölüler bulacaksam-ölü gözleri onlar, cesetler, giderek dışa
  vurmalar
  Ne dedik, dışa vurmalar mı, yani ilk aydınlığı mı ölümün
  Ölümün ilk aydınlığı mı, ne dedik, sahi biz ne deseydik bu
  konuda
  Ne deseydik bilmiyorum, ama var bu kadarcık birşey insanın
  sonsuzunda
  Bu kadarcık bir şey-İyi ya, peki, şimdi kim var sırada
  Sakın haaaa! . biz yoğuz, bizi unutun, yok deyin adımıza
  Yok deyin çünkü biz..biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla
  Ne güzel ellerimizle.. Başlayın, hadi başlasanıza
  Örneğin bir kahve falı? Az müzik? Diyorum biraz İskambil! ..
  Ama hiç seslenmeyelim-seslenmeyelim-içimizden oynayalım
  ayrıca
  – Dört kişiyiz!
  – Hayır on! .
  – Bin kişiyiz!
  – Bana kalırsa..
  Ne kadarcık bir fark var bizimle bütün insanlar arasında
  Öyleyse başlayalım: Koz kupa! Ah şu sinek onlusu bire bir
  unutulmaya
  Çayınız soğuyacak! Çayınız mı dediniz? Ne tuhaf biraz
  anlıyorum– Üç karo!
  – Pas diyorum!
  – Susalım baylar, dört kupa!
  Ah şu sinek onlusu! Koz kupa! Çayınız mı dediniz? Susalım!
  Susalım-Niye susalım-Anılar mı dediniz? Ne sesli bir
  vuruşma!
  Ya sonra? Bırakın şu sonrayı, bilmem ki nedir o sonra
  Gene mi, başladınız mı? peki şimdi kim var sırada
  Sakın haaaa! . biz yoğuz, bizi unutun, yok deyin adımıza
  Yok deyin çünkü biz..biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla
  Ne güzel ağzımızla.. Yok canım, ben var ya, istiyorum sırada
  olmayı istiyorum-Sahi mi- ama isterseniz siz olun
  Siz olun, biz olalım kim olacak? -Hep böyle oyalansanıza
  Yani “Şu sinek onlusu, susalım baylar, koz kupa.”
  Gibi oyalansanıza
  Biraz oyalansanıza.Bir oyun başka olamaz oyundan gibi
  Bir söz başka olamaz sözden gibi
  Bir şey başka olamaz şeyden gibi
  Tam öyle gibi, varıyor gibi bir mutluluğa
  Ne gelir elimizden insan olmaktan başka
  Ne gelir elimizden insan olmaktan başkaNe çıkar siz bizi anlamasanız da
  Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar
  Eh, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da.Hiçbir şey! Kimse bir gün gözlerimi sevmeyecek korkuyorum
  Bir yaşlı kadın en erkek boyutundaKendisiyle çiftleşecek kaç kere yalnız
  Kaç kere yalnız, kaç kere şaşırmış, bitkin kaç kere
  Bir ölgün ses bulacak sesinden çok uzaklarda
  Vardır ya, hani bir yer, uzakta çok uzakta
  Ölüm mü- yok canım, çok sesli bir evrende çok erken daha
  Üstelik bilmiyoruz da, doğrusu bilmiyoruz, ölüm mü, bunu
  hiç bilmiyoruz
  Diyoruz: yaşasak çıkmazları, sevişsek olmayanlarla
  Tavşansı sıçramalarla bitirsek şu ormanı
  Böylece, niye olmasın, işte bir orman daha
  Sanki bir gölgeye geldik; yorulduk, acıktık, susadık biraz
  Ve doyduk, ve içtik, ayıldık bir anlamda
  Ayıldık ve sorduk, baktık ki hep ormandayız
  Kaç kere ölmemişiz, kaç kere sormamışız, bu kaçıncı dalgınlığımız
  Yani kaç sesli bir evrende kaç kere yalnız
  Ne ölmek, ne ansımak! sadece yaşamakla
  Tam öyle gibi.. Demeyin: eh, biraz yorulsak da
  Demeyin, sakın haa, yok şu kadar bir şey insanın sonsuzunda
  Biz şimdi ne yapsak, biz şimdi ne yapsak, biz işte biraz
  bilmiyoruz ya
  Diyoruz: yaşasak çıkmazları, sevişsek olmayanlarla. Edip Cansever
 • Ne çıkar siz bizi anlamasanız da
  Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar
  Eh, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da.

  Hiçbir şey! Kadınlar geçtiği o kadın kokusu anlarında
  Yıkanmış, mayhoş ve taranmış duygularıyla
  Dönüşür içimizde az menekşe, bir sarmaşık
  Menekşe, hadi neyse, mor deriz sarmaşıklara
  Mor deriz, mor bilinir çünkü, bir yandan güneşler kurur
  Her yandan güneşler kurur, sanki yaz günüyledir
  Bir adam kayboluyordur bir taşra sıkıntısıyla
  Deriz ki, “şuram ağrıyor” bir de, “başım dönüyor”, “yanıyor avuçlarım”
  Belki de bir çığlık mı bu, bu seziş, bu yakınma
  Bir çığlık, hem de nasıl, katılmış, donmuş, yaşıyorcasına
  Uzansak ellerimizde uzansak avuçlarımızda, bir çığlık
  Nedir mi ellerimiz-korkunçtur bir elin bir köşesinde insan olmalarıyla-
  Korkunçtur insan olmalarıyla kıyısında bir yüreğin
  Kıyısında gibi yangından, çok karanlıktan geçilmez caddelerin
  Ve korkunç anlamsız gözlerinde ha dünya ha bir park bekçisinin
  Korkunçtur insan olmaları, bir ceset, suda bir şapka gibi sallanaraktan
  Bitmeyen bir selam gibi, hastayken, inceyken, yalnızlıklarda aranan
  Korkunçtur-bunu anlıyoruz-bir yüzün en çoğul beyazında
  Korkunctur insan olmaları güz ortalarında, eriyen türbe ışıklarında
  Ve korkunçtur eriyip kaybolmaların bir köşesinde insan olmalarıyla
  Korkunçtur korkunç!
  Diyerek: ben kimim, kime anlatıyorum, neyi anlatıyorum ayrıca
  Neyim ben, bu olanlar ne, ya kimdir tüketen isteklerimi
  Tüketen kim. Hani görmeden daha, sezmeden herşeyin bittiğini
  Ama ne zaman saçları kurularken çok eski bir alışkanlıkla
  Çökerken üstümüze bir sözün, bir gümüş kupanın o sebepsiz inceliği
  Ansızın bir ürperişte: bitti mi herşey bitti mi
  Yoo, hayır! öyleyse kimdir tüketen isteklerimi
  Bir rüzgar, duyulup binlercesi birden bir rüzgar
  Birakıp giden beni bir kenara, bir uzağı, yada bir boşluğu bırakır gibi
  Ve ben ki hazırımdır bir süre unutulmaya
  Ama hep sorulur gibidir benden: ben şimdi ne yapsam acaba.
  Ben şimdi ne yapsam, ben şimdi ne yapsam kaç kere yalnız
  Hem bunu kaç kere söylemek, ne türlü söylemek adına
  Eskimiş fırçalarda, kırılmış şişelerde, tozlanmış ilaç kutularında
  Okunmaz kitaplarda, uzaksı giyişlerde çocuksuz avlularda
  Anlamsız kahvelerde, bir yolun çok ucunda, asılmış koyun butlarında
  Ben şimdi ne yapsam, ben işte ne yapsam kaç kere yalnız
  Kaç kere yalnız, ama kaç kere yalnız, gene kaç kere insan olmalarımla

  Kapansam, evlere kapansam, yıkanmış bir deniz bulacaksam orada
  Anılar bulacaksam – anılar mı dediniz? – ne sesli bir vuruşma
  Odalar bulacaksam, odalarda kadınlar, çiçekler, çok aynalar
  Rakılar, gene rakılar, kırıklar sonsuz yaralar
  Bulacaksam orada, bir koltuğu bir koltuğa doğru
  Bir yüzü bir yüze, bir eli bir ele doğru yaklaştıran çocuklar
  Sinekler bulacaksam, kaskatı yapan boşluğu, sinekler
  Zorlanmış bir gülüşten – iğrenip birden – kusmalar, bulantılar
  bulacaksam belki de: susanlar, bilmem ki niye susanlar
  Ölüler bulacaksam – ölü gözleri onlar, cesetler, giderek dışa vurmalar –
  Ne dedik, dışa vurmalar mı, yani ilk aydınlığı mı ölümün?
  Ölümün ilk aydınlığı mı, ne dedik, sahi biz ne deseydik bu konuda?
  Ne deseydik bilmiyorum, ama var bu kadarcık bir şey insanın sonsuzunda.
  Bu kadarcık bir şey – iyi ya, peki, şimdi kim var sırada? –
  Sakın ha! Biz yoğuz, bizi unutun, yok deyin adımıza.
  Yok deyin çünkü biz.. Biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla
  Ne güzel ellerimizle.. Başlayın, hadi başlasanıza!
  Örneğin bir kahve falı? Az müzik? Diyorum biraz iskambil!..
  Ama hiç seslenmeyelim – seslenmeyelim – içimizden oynayalım.
  Ayrıca,

  – Dört kişiyiz!
  – Hayır on!.
  – Bin kişiyiz!
  – Bana kalırsa..

  Ne kadarcık bir fark var bizimle bütün insanlar arasında?
  Öyleyse başlayalım: Koz kupa! Ah şu sinek onlusu bire bir unutulmaya..
  Çayınız soğuyacak! Çayınız mı dediniz? Ne tuhaf biraz anlıyorum.

  – Üç karo!
  – Pas diyorum!
  – Susalım baylar, dört kupa!

  Ah şu sinek onlusu! Koz kupa! Çayınız mı dediniz? Susalım!
  Susalım – niye susalım – Anılar mı dediniz? Ne sesli bir vuruşma!
  Ya sonra? Bırakın şu sonrayı, bilmem ki nedir o sonra?
  Gene mi? Başladınız mı? Peki şimdi kim var sırada?
  Sakın ha!
  Biz yoğuz, bizi unutun, yok deyin adımıza.
  Yok deyin çünkü biz..
  Biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla
  Ne güzel ağzımızla..
  Yok canım, ben var ya, istiyorum sırada olmayı.
  İstiyorum – sahi mi? – ama isterseniz siz olun.
  Siz olun, biz olalım, kim olacak? – hep böyle oyalansanıza –
  Yani; “Şu sinek onlusu, susalım baylar, koz kupa.”
  Gibi oyalansanıza,
  Biraz oyalansanıza.

  Bir oyun başka olamaz oyundan gibi
  Bir söz başka olamaz sözden gibi
  Bir şey başka olamaz bir şeyden gibi
  Tam öyle gibi, varıyor gibi bir mutluluğa
  Ne gelir elimizden insan olmaktan başka
  Ne gelir elimizden insan olmaktan başka
  Ne çıkar siz bizi anlamasanız da
  Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar
  Eh, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da.

  Hiçbir şey ! Kimse bir gün gözlerimi sevmiyecek, biliyorum
  Kimse bir gün kemseyi sevmiyecek korkuyorum
  Bir yaşlı kadın en erkek boyutunda
  Kendisiyle çiftleşecek kaç kere yalnız
  Kaç kere yalnız, kaç kere şaşırmış, bitkin kaç kere
  Bir ölgün ses bulacak sesinden çok uzaklarda
  Vardır ya, hani bir yer, uzakta çok uzakta
  Ölüm mü- yok canım, çok sesli bir evrende çok erken daha
  Üstelik bilmiyoruz da, doğrusu bilmiyoruz, ölüm mü, bunu hiç bilmiyoruz
  Diyoruz: yaşasak çıkmazları, sevişsek olmayanlarla
  Tavşansı sıçramalarla bitirsek şu ormanı
  Böylece, niye olmasın, işte bir orman daha
  Sanki bir gölgeye geldik; yorulduk, acıktık, susadık biraz
  Ve doyduk, ve içtik, ayıldık bir anlamda
  Ayıldık ve sorduk, baktık ki hep ormandayız
  Kaç kere ölmemişiz, kaç kere sormamışız, bu kaçıncı dalgınlığımız
  Yani kaç sesli bir evrende kaç kere yalnız
  Ne ölmek, ne ansımak! sadece yaşamakla
  Tam öyle gibi.. Demeyin: eh, biraz yorulsak da
  Demeyin, sakın haa, yok şu kadar bir şey insanın sonsuzunda
  Biz şimdi ne yapsak, biz şimdi ne yapsak, biz işte biraz bilmiyoruz ya
  Diyoruz: yaşasak çıkmazları, sevişsek olmayanlarla.