Ramazan Aydın, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Yapıtaşı aile olan, aile yapısı karı-koca arasındaki iş bölümüne dayanan ve bu ailenin en önemli vazifesinin yeni nesli muhafaza etmek olan toplum, medeni toplumdur. Zira insanî ahlâk ve değer yargıları, ancak bu tür bir aile ortamında doğup gelişir ve bir sonraki kuşağa aktarılır. Söz konusu insanî ahlâk ve değer yargıları, aile dışında başka bir sosyal kurum veya kuruluşta asla doğup gelişemez. Diğer taraftan toplumun esasının -kendi deyimleriyle- cinsel özgürlük ve gayr-i meşru kuşak olması ve aile içi ilişkilerin vazife taksimi ve karşılıklı iş bölümü yerine heva ve heveste, arzulara ve dürtülere dayanması, kadının işlevinin süslenip püslenmek, tahrik etmek, baştan çıkarmak hâline gelmesi, -etkilenerek veya toplumu etkileyerek- asli vazifesi olan bir sonraki kuşağı yetiştirme işinden elçektirilerek otellerde, gemi ve uçaklarda işçi-memur yapılması, maddî üretime katkıda bulunmak insan yetiştirmekten daha kârlı, daha şerefli ve saygın sayıldığından kadın enerjisinin insan yetiştirmede değil, maddî üretim ve araç imali alanlarında istihdam edilmesi... insani değerlere vurulduğunda ilkellik, medeniyetten uzaklık veya İslâmî tabirle cahiliye demektir.

Karşı cinsler arasındaki ilişki ve aile yapısı, bir toplumun ilkel mi, medeni mi, cahilî mi, İslâmî mi olduğuna dair karekter tespitinde başvurulacak kesin bir kriterdir. Bu ilişkilerin temelinde hayvani dürtüler, hayvani ahlâk ve değer yargıları yaratan toplumlar teknolojide, sanayide, iktisat ve bilimde ne dereceye ulaşmış olursa olsun kesinlikle medeni olamazlar. Cinsler arası ilişkinin niteliği, insanî olgunluk derecesinin tespitinde asla yanılmayan bir kriterdir.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 132 - Beka Yayıncılık)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 132 - Beka Yayıncılık)
Elif Kp, bir alıntı ekledi.
Dün 03:32 · Kitabı okuyor

İslam
Bu din tüm dünyayı yaratıcısına döndürmeyi ve Allah'tan başka herkesin köleliğinden kurtarmayı ister.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 65)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 65)
Ramazan Aydın, bir alıntı ekledi.
23 May 01:28 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Müslüman, fiilen cihad alanına çıkmadan nefsi için şeytanla, heva ve hevesleriyle, kişisel arzu ve ihtirasları ile, ailesinin, kabile ve milletinin çıkarları ile cihad etmelidir. Kısacası Müslüman, Allah rızası ve İslâmî değerler dışındaki her çeşit endişe ile mücadele ettikten sonra Allah'ın hakkını gasbeden tâğutların otoritesini kırıp yeryüzünde onun hâkimiyetini sağlamak için önündeki her çeşit engele en büyük cihad ile karşı çıkan kimsedir.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 92 - Beka Yayıncılık)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 92 - Beka Yayıncılık)
Ramazan Aydın, bir alıntı ekledi.
22 May 17:07 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Cihad, insanlığın tüm prangalardan kurtuluşuna ve dinin tamamının Allah'a ait oluşuna dek bitmeyecek ebedî bir olgudur.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 83 - Beka Yayıncılık)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 83 - Beka Yayıncılık)
Ramazan Aydın, bir alıntı ekledi.
22 May 16:20 · Kitabı okudu · Puan vermedi

... Müslümanların karşı karşıya kaldığı, ümitsizliğe sevkeden pratiğin baskısı altında akıl ve ruhça yılgınlığa kapılan bu insanlar: "İslam'da cihadın gayesi yalnızca müdafaadır." derler. Bu şekilde tâğutların tümünü yeryüzünden tamamen silmek, insanları kulların kulluğundan kurtarıp tüm kulların Rabbi olan tek Allah'ın kulu haline getirmek yönteminden uzaklaştırmakla bu dini şirin gösterdiklerini zannederler. Hâlbuki sahip olduğu akîdeyi insanlara zorla kabul ettirmeye kalkışmaksızın, bu akîde ile insanlar arasında bulunan engelleri ortadan kaldırmak suretiyle onları kula kulluktan kurtarıp yalnızca Rablerine kul olma mertebesine yükseltmek, İslâmî yöntemin bir gereğidir.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 69 - Beka Yayıncılık)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 69 - Beka Yayıncılık)
Nurten Güzel, Yoldaki İşaretler'i inceledi.
17 May 12:49 · Kitabı okudu · 25 günde · Puan vermedi

Selamunaleykum.
Kitap müslüman bir toplumun olmazsa olmazlarından bahsetmektedir. İslamın sadece Arabların dini olmadığından, bu dinin muhatabı insan olduğundan ve insan için zaruri gördüğü konuları içermektedir. Bunlar genel olarak; İman, Kur'an nesli, İslam toplumu, Cihad, İslam nizamı, Medeniyet'tir. Kitapta ağır cümleler vardır. Okurken o ağırlığın üzerinize yüklendiğini farkedebilirsiniz. Tavsiyedir.

Kâri, bir alıntı ekledi.
13 May 18:01 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kimya,fizik,biyoloji,astronomi,tıp,sanat,ziraat,teknoloji,idare usulü,sanatsal çalışma yöntemleri ve savaş teknikleri gibi alanlara gelince;Müslümanlar,bütün bu konularda hem diğer Müslümanların hem de gayr-i müslümlerin bilgilerinden,deneyim ve birikimlerinden istifade edebilir. Ortaya çıktığı andan itibaren bir İslam toplumunun bahsi geçen alanların tümünden uzman kişileri bu konuda yetiştirmenin farz-ı kifaye olduğu bilinciyle bazı kişileri bu konularda uzman olarak eğitmesi gerekir.Yetiştirilmemesi ve bunun için gerekli imkanların sağlanmaması halinde her bireyin ayrı gerekli ayrı sorumlu olacağı bilinci ile hareket ederek bunların bir an önce yetiştirme yolunda gayret sarf etmeli ise de başlangıç aşamasında olunup birçok imkandan mahrum bulunacağından hedefe ulaşılıncaya dek Müslüman gerek teori gerek pratik boyutta Müslümanlardan da gayr-i Müslimlerden de bilgi alabilir.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 150)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 150)
Kâri, bir alıntı ekledi.
13 May 16:55 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Zira her toplumda geçerli olan ahlak ve davranış ilkeleri ile değer yargıları,direk olarak o toplumca kabul gören akide sistemine dayanır.Bu değerle düşünce yapısına şekil veren akide sisteminin kaynağı aynıdır.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 149)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 149)