OHA FARUK BU NE, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okuyor

Her yurttaş tek başına kalıncaya kadar parçala. Her bir oy değersiz hale gelene kadar. Tek başına kalmış birey kutsanır özel olduğu için... aslında, güçsüz bırakılmıştır.
Ancak devletin amaçlarına adanmışlık yurttaşa gerçek gücünü bağışlar. Devlet görevi ve ideali, çaresiz bireyi, şanslı bir varoluş nedeni olan soylu bir kimlik haline getirir.

Pigme, Chuck Palahniuk (Sayfa 144)Pigme, Chuck Palahniuk (Sayfa 144)
ibiaryu, bir alıntı ekledi.
16 Mar 17:23 · Kitabı okuyor

Sıradan yurttaş kendini polis karşısında her zaman rahatsız hisseder. Logan'ın bu konuda bir teorisi vardı. herkesin itiraf edemediği sırları olduğu kanısındaydı.

Garez, Alexis AubenqueGarez, Alexis Aubenque
Kübra, bir alıntı ekledi.
12 Mar 00:04

Kaygıyla bakıyorum bizim kuşağa!
Geleceği ya boş ya karanlık görünüyor.
Böyleyken, bilincin ve kuşkunun yükü altında
Eylemsizlik içinde kocuyor.

Zenginiz biz, ta beşikten beri
Babalarımızın yanlışlıkları ve akılsızlıklarıyla!
Yaşam üzüyor bizi; dümdüz amaçsız bir yol gibi,
Bir şölen gibi yabancı bir bayramda.

Utanç verici bir umursamazlığımız var iyiye ve kötüye,
Solup gidiyoruz kavgaya girmeden daha;
Yüz kızartıcı korkaklarız tehlikeyi görünce
Ve iğrenç tutsaklarız iktidar karşısında.

Cılız bir yemiş gibiyiz, erkenden olgunlaşan,
Okşamayan gözleri ve beğenileri,
O öksüz yabancı gibi, çiçekler arasında asılı duran,
Ve düşüp giden, onların açma mevsimi.

Kuruttuk aklımızı yararsız bilimlerle,
En içten umutlarımızı ve o soylu sesi
Gizledik kıskançlıkla en yakınlarımızdan bile
İçimizde alaya alınmış tutkuların güvensizliği.

Henüz varıyorken tadına mutluluğun,
Genç güçlerimizi koruyamadık;
Duygunluk korkusuyla her sevinçli duygunun
Özünü sonsuzca çıkardık.

Şiirsel imgeler, sanat yapıtları
Tatlı bir çoşku vermiyor bize;
Göğsümüzdeki yarasız gömüyü ve son duygu kırıntısını
Koruyoruz açgözlülükle.

Sevgimiz de raslantısal iğrentimiz de,
Kurban vermiyoruz ne kine ne aşka,
Kanımızın kaynadığı an bile
Gizemli bir soğukluk egemen onda.

Sevmiyoruz atalarımızın görkemli eğlencilerini,
Uçarılıklarını, ölçülü ve çocukça;
Alaylı bir bakışla süzüp gerileri
Koşuyoruz, mutsuz ve silik tabuta.

Sevimsiz ve unutulmaya yazgılı bir kalabalık halinde
Geçeceğiz gürültüsüz ve izsiz, dünyadan.
Çağlara ne bir verimli düşünce, ne de
Deha ürünü bir yapıt bırakmadan.

Çocuklarımız horgörüyle anacaklar bizi,
Aşağsayarak anacaklar, bir yargıç ve yurttaş sertliğiyle.
Aldatılmış bir çocuğun acı alayı gibi
Savruk ve batkın babası üstüne!

Hançer, Mihail Yuryeviç Lermontov (Sayfa 25)Hançer, Mihail Yuryeviç Lermontov (Sayfa 25)
Selimov, bir alıntı ekledi.
 11 Mar 23:44 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Öksürükten hemşeriyi farketmek
"ve öksürüğünüzün sesinden dost bir yurttaş olduğunuzu anladım. "

Yurttaşla hemşehri Türkçe'de aynı anlama mı geliyor? Daha isbetli çeviri şöyle olmalı :

"öksürüğün sesinden hemşehrim olduğunuzu anladım"

Maşenka, Vladimir Nabokov (Sayfa 13 - İletişim)Maşenka, Vladimir Nabokov (Sayfa 13 - İletişim)

Fıkralarla Rusya
"Moskova metrosunun durak çıkışında iki adam dilenmektedir. birinin önündeki kartonda "Şu zavallı savaş gazisine yardım edin." yazmaktadır. diğerinin önündeki kartonda ise "Şu zavallı Yahudiye yardım edin" yazmaktadır. savaş gazisi yazısı olan dilencinin önü para ile doluyken, zavallı Yahudi yazanın önünde tek kopik dahi yoktur. Metrodan çıkan sarhoş bir Rus işgüzar bir tavırla bizim yahudiye çıkışır. "Yazık sana şu yanındaki dilenciden örnek al bari ,hangi yurttaş, bir Yahudiye para verir ki?"

önünde Yahudi yazısı olan, önünde savaş gazisi olan dilenciye döner ve der ki: "Görüyorsun yâ Khaim, bu adam bize ticaret öğretiyor."

Erim Asya, Parlamenter Demokrasinin Krizi'yi inceledi.
10 Mar 03:03 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

Demokrasimizin bir sorunu var.

Carl Schmitt başta Avrupa olmak üzere bütün Dünya'da pratik deneyimlerin artmasıyla parti hakimiyetinin kusurlarının ortaya çıkışını anlatmaktadır. Bu konu üzerine Carl Schmitt şöyle diyor; "Böylece, sağ ve sol eğilimler, muhafazakâr, sendikalist ve anarşist argümanlar, monarşisi, aristokratik ve demokratik perspektifler bu nokta da ittifak haline gelmişlerdir." Bunu çok önemli bir eleştiri olarak ele almalıyız. Çünkü Schmitt Weimar Cumhuriyetini, 3.Reichi ve İtalyan hükümetlerini yakından inceleme fırsatı bulmuştur.
Sanırım bunları bildikten sonra artık Parlamenter Demokrasinin Krizine odaklanabiliriz. Şunu kabul etmeliyiz ki Halkın egemenliği düşüncesi yüz yılımızın en kuvvetli fikirlerinden. Schmitt'in tabiri ile 19. ve 20.yüzyılda monarşi ile mücadele eden demokrasinin yegane zaferi. Ama Schmitt Demokrasi yavaş yavaş hayata geçirilmeye başlandıkça aslında beklendiği gibi olmadığını ve bir çok efendiye hizmet ettiğini ve özü itibariyle net bir hedefe asla sahip olamayacağını savunuyordu. Açık bir şekilde ifade etmek gerekirse kendilerini yönetsin diye halk tarafından seçilen vekillerin halkı temsil etmenin dışında kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri var olan parlamentonun meşruluğunu yitirmesine sebep olmaktadır. Bu birinci ve en önemli sorundur.
İkinci ve en önemli sorun Schmitt'e göre seçmenin iradesine karşı gelen yasalar. Buna şöyle bir açıklama getirmektedir. "Demokraside yurttaş, kendi iradesine karşı gelen yasalara da rıza gösterir çünkü yasa genel irade ve bu da, yine özgür yurttaşların iradesidir. Böylece, yurttaş aslında hiçbir zaman somut bir içeriğe rıza göstermez soyut olarak sonuca, oylama sonucu ortaya çıkan genel iradeye rıza gösterir ve yalnızca oyların toplanması sonucu genel iradenin ne olduğu anlaşılabildiği için oy verir. Eğer sonuç bireyin verdiği oyun içeriğinden farklıysa, azınlıkta kalan, genel iradenin içeriği hakkında yanılmış olduğunu öğrenir."

Bunu günümüzde sıkça yaşamaktayız. Azınlıkta kalan iradenin hiç bir şekilde özgür olamayacağını söyleyebiliriz. Ülkemizde ve bir çok ülkede rastlanıldığı gibi gerçek irade halkın azınlığının fikri olabilir. Bu konuda Schmitt'in dediği gibi "Halk aldatılabilir; propaganda ve kamuoyunu manipüle etme teknikleri uzun süredir bilinmektedir". Kendisinin Nazi Almanya'sının ideologlarından olduğunu düşündüğümüzde bolca pratik bilgiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

İnceleme çok uzadı aslında ama yazacak daha çok şeyim var böyle bir kitap yazıldı ise yazarın bir şeylerde önermesi gerekmektedir. İşte o konuda bir bu kadar daha inceleme yazılabilir. Yine de üstün körü değinmek gerekirse bahsettiğim konu "Rasyonalist Diktatörlük". "Hegel'in fikirleri diktatörlüğe son verebileceği gibi, kalıcı bir diktatörlüğü ilan edebilir" diyor Schmitt ve ekliyor. İnsanların eylemleri açısından daha bilinçli olanın, daha az bilinçli olan üzerinde hakimiyet kurabileceği ve kurmak zorunda olduğu hususu hep tartışma konusu olmuştur. Siyasal pratikte bu, rasyonalist bir eğitim diktatörlüğü ile eş anlamlıdır. Ve son olarak Hegel felsefesi diyalektiğinin Marksizim açısından değerlendirilmesi. Alıntıda bahsettiğimiz zenginlik ve sefaletin yüzleşmesi durumu yüzyıllardır devam ettiği için insanlığın batışını engelleyebilecek geleceğin komünist toplumları yani sınıfsız insanlığın daha yüksek mertebesi sadece ve sadece Hegelci diyalektik yapının korunması durumunda ortaya çıkabilir. Hala yazmak istediklerim olmasına rağmen hem daha fazla uzatmamak adına hem de Marksizm ve Hegelci düşünce açısından karmaşıklık yaratmamak adına incelememi burada sonlandırıyorum.

Mustafa Kemal Atatürk
“Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır.”

•Muhayyîr•, bir alıntı ekledi.
06 Mar 09:48 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

“Genel olarak insanların İslâm’ı yaşama telakkisi arasında da farklar var. Bir kesim, elan olup bitenlerden habersiz halde “kendi evinde” samimiyetle İslâm’ı yaşamaya çalışırken, diğer bir kesim kendisinin Müslüman olduğunu reddetmemekle birlikte beyni yıkanmış bir yurttaş halinde içinde bulunduğu ortama uyum sağlamış olarak hayatını sürdürmektedir. ”

Müslümanca Yaşamak, Rasim ÖzdenörenMüslümanca Yaşamak, Rasim Özdenören
Elif Tosun, bir alıntı ekledi.
 06 Mar 01:39

Kendisinde ku­ruş olmadığı halde, Kraliçenin zenginliğinden dolayı
seviniyor. Onun beyni tam bir yurttaş beynidir.

Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur, Ernst Alexander Rauter (Sayfa 46 - undefined)Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur, Ernst Alexander Rauter (Sayfa 46 - undefined)
Muallim, bir alıntı ekledi.
04 Mar 21:39 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Devletin amaçlarıyla butunlesmemis yurttaş,devlet hizmetleri konusunda asksizdir, sevksizdir. Yüklendiği görev,evet yasal olarak angarya değildir fakat gercekte angaryadan başka bir sey de değildir. Bunun içindir ki işini yaparken cogu zaman gonulsuzdur.

Müslümanca Yaşamak, Rasim Özdenören (Sayfa 157 - İz)Müslümanca Yaşamak, Rasim Özdenören (Sayfa 157 - İz)