Bir Annenin Kızına Öğütleri - Enderunlu Vâsıf :
Kız dinle nush ü pendimi kavline sâdık ol
Gönle rızâ-yı kaynanayı kul halâyık ol
Kim der sana ki bir çamura var bulaşık ol
Ne kesret ile zâhide ne pek de açık ol
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Bir nev-civân kocaya varub et dediklerin
Beş altı parça kesdiregör yediliklerin
Eksiklilerin er düzer eksik gediklerin
Yarım papûşla giyüb a postal çediklerin
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Böyle kılıkla görse a kız oynaşın şaşar
Bir kez alan miyânını âguuşa bin yaşar
Hâsılsız olma ol hamarat evde iş başar
Fakîr börekci sonra seni her alan boşar
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Bak büyük ablan oldu Küçük Tevbe’de gelin
Siz de bacınla dâye dadı bir yere gelin
El birliğiyle yenge kadınlar tutub elin
Var bir kibâr-zâdeye sardıragör belin
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Görüb giyimli elleri yüksünme hey düdük
Elbet biçer sana da sağ olsun koca kütük
Huysuzluk etme gayri değilsin kızım küçük
Oldun şükür yetişdirene işte bösbüyük
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Oldu gelin bak Âtike darısı başına
Ta Kıztaşı’nda girdi birinin firâşına
Düşme pek öyle çengi çegâne telâşına
Girdin a dil-baz artık on üçüncü yaşına
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Baban vereydi seni bolay kim mevâliye
Sâyende biz de taşınıruz belki yalıya
Baldırı çıplak alıp oturtdurma halıya
Ne pırpırîye eyle meyil ne paşalıya
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Neymiş pateste telli pataküte yok deve
Sana sevâyi kesdireyim giy seve seve
Gîce yarısı gezme dönüb düzd-i şeb-reve
Koğlar babana komşu konu hayda gel eve
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Kız kaç yanımda vızlama sivrisinek gibi
Fink urma iki yanına kırnak köçek gibi
Yere geçer arından erin köstebek gibi
Ayak bağıyla sonra kalırsın eşek gibi
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Erlerle etme pencerelerden alış veriş
Dadına gâhi yardım edüb sen de gör ki iş
Yağ bağlasun yüreği ninenin karış karış
Dek dur küçükden evde oturmaklığa alış
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Dik çocuğun başına çörekotu sarımsak
Sûsenle uyhu nüshası alub beşiğe tak
Söndür kömür ki kötü nazardan ola uzak
Gezmek senin nene keferet otur işe bak
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Çekdir çiçekli enterine telli bir şerit
Akrânlarına pâçe günü giy de körlük it
Kâküllerini bağla saçı düğününe git
Alur seni de belki bu günlerde bir yiğit
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Hay hây bâri yordamına güleyim biraz
Turp sıkayım zerâfetine fos çoğa bu naz
Gel tuzlayım da kokma seni vay zavallı kaz
Bin kerre sana etmedi mi süt ninen niyâz
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Dik başlı kahbe yansılayıb gitme dikime
Pay verip öyle taş başına ninemin dime
Yazık değil mi âbo çekilen emeğime
Sonra seni herifler omuzlarsa kim kime
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol

Dil dök yabana söylemeyüb durma hem-çü put
İçim sıkıldı hortlayası ma’tuhu uyut
Kimseden iylik umma da var gönlünü avut
Al elden örnek işle geçin kuut-i lâ-yemût
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol.

Zenanname, Enderunlu FazılZenanname, Enderunlu Fazıl
Hakan Ç, bir alıntı ekledi.
24 Şub 05:30 · Kitabı okudu · Beğendi · 5/10 puan

Zahide hurilerle dolu cennet hoş gelir  
Oysa bana üzümün suyu daha hoş gelir  
Onun cenneti veresiye benimki peşin  
Ne var ki uzaktan davulun sesi hoş gelir. 

Dörtlükler -Rubailer-, Ömer Hayyam (Sayfa 192)Dörtlükler -Rubailer-, Ömer Hayyam (Sayfa 192)
Yonca Tezman, bir alıntı ekledi.
17 Şub 12:36 · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Zahide Kurbanım Ne Olacak Halim 
Gene Lir Laf Duydum Kırıldı Belim "

Erkek Dublajı, Oğuz Bal (Sayfa 23)Erkek Dublajı, Oğuz Bal (Sayfa 23)
Sümeyye TETİK, bir alıntı ekledi.
10 Şub 16:26 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bilginlere para ver ki daha çok okusunlar; zâhide bir şey verme ki oldukları gibi kalsınlar!"

Gülistan, Şeyh Sadi Şirazi (Sayfa 117)Gülistan, Şeyh Sadi Şirazi (Sayfa 117)

Atsız'a "Geri Dönen Mektup" şiirini, Neşet Ertaş'a "Zahide" Ali Kınık'a "Çal Kemancı" türküsünü yazdıran dünya, bize ne yapmaz ki !

Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
28 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Mehmet, iki sene önce, bir akraba düğününde gördüğü Zahide'nin endamına hayran olmuş, gözlerinin maviliği uzun zaman aklından çıkmamıştı. Babasına danıştığında da, "Biraz bekleyelim, kız daha çok küçük." olmuştu cevabı. Ancak, o da Zahide'nin etrafında dönenenleri biliyordu. Bir çoğu da arkadaşı idi. Biraz daha beklerse, onu başkasına yâr etmekten korkuyordu. Halbuki, güzel kız, her eve gelen görücü için, annesine babasına ayrı bir bahane uydurup, hayalindeki prensini bekliyordu.

Kurt Seyt - Shura, Nermin BezmenKurt Seyt - Shura, Nermin Bezmen
ÇAĞRI BEY, bir alıntı ekledi.
11 Ara 2017

Bağdatlı Ruhî Terkib-i Benti
Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayım der
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der

(Mürşit olmak isteyen şu zahide bak! Daha dün mektebe başladı, bugün üstat olmak ister.)

Divan Edebiyatı, İskender Pala (Sayfa 100 - Kapı Yayınları)Divan Edebiyatı, İskender Pala (Sayfa 100 - Kapı Yayınları)
Fatma Nur, bir alıntı ekledi.
10 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

O hiç kimseyi sevmiyor. Çok gençken bir sevdiği varmış. Vermemişler ona.
Kaçacaklarmış birlikte. Zahide Ana bohçasını almak için eve dönmüş. Eve dönünce ağabeyleri yakalayıp kilitlemişler onu. Hem de çok dövmüşler. Zahide Ana bir daha hiç kimseyi sevmemiş.
"Şimdiki sevdalar naylondandır. Sevdanın hası bizim zamanımızdaydı," diyor.
Annemin naylon gömleği var. Çamaşır ipimiz de naylondan. Naylondan sevda nasıl olur İnci?

Uçurtmayı Vurmasınlar, Feride Çiçekoğlu (Sayfa 80)Uçurtmayı Vurmasınlar, Feride Çiçekoğlu (Sayfa 80)