• Bir zafer müjdesi burda her isim:
  Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
  Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
  Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.
  Güvercin bakışlı sessizlik bile
  Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.
  Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,
  Muradiye, sabrın acı meyvası,
  Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
  Türbeler, camiler, eski bahçeler,
  Şanlı hikâyesi binlerce erin
  Sesi nabzım olmuş hengâmelerin
  Nakleder yâdını gelen geçene.

  Bu hayalde uyur Bursa her gece,
  Her şafak onunla uyanır, güler
  Gümüş aydınlıkta serviler, güller
  Serin hülyasıyla çeşmelerinin.
  Başındayım sanki bir mucizenin,
  Su sesi ve kanat şakırtısından
  Billûr bir âvize Bursa'da zaman.

  Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
  Duyduk bir musiki gibi zamandan
  Çinilere sinmiş Kur'an sesini.
  Fetih günlerinin saf neşesini
  Aydınlanmış buldum tebessümünle.

  İsterdim bu eski yerde seninle
  Başbaşa uyumak son uykumuzu,
  Bu hayal içinde... Ve ufkumuzu
  Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
  Havayı dolduran uhrevî âhenk.
  Bir ilâh uykusu olur elbette
  Ölüm bu tılsımlı ebediyette,
  Belki de rüyâsı büyük cetlerin,
  Beyaz bahçesinde su seslerinin
 • Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur.
 • "Beni dinliyor, bana zeki dendiğini duyuyordum. Fakat sıradan bir insanın sahip olduğu niteliklerin, bir suçluya yöneltilen ezici suçlamalar haline nasıl gelebildiğini anlayamıyordum. Bende hayret uyandıran işte buydu ve Savcı'nın şu sözleri söylediğini işitinceye kadar onu dinlemedim: "Peki pişmanlık gösterdi mi? Ne gezer, beyler! Sorgu boyunca bu adam, işlediği iğrenç eylemlerden dolayı bir tek defa üzgün görünmemiştir." O sırada bana döndü ve sebebini iyice anlayamadığım saldırılarına devam ederek parmağıyla beni gösterdi.Haklı olduğunu kabul etmekten kendim alıkoyamazdım şüphesiz. İşlediğim eylem yüzünden pek o kadar pişmanlık duymuyordum.
  Yaptığım her hangi bir şeyden dolayı hiçbir zaman gerçek pişmanlık duyamamış olduğumu ona samimi olarak, hatta dostça açıklamaya çalışmak isterdim. Ben her zaman olacak şeyin , bugünün veya yarının etkisi altında olan bir insandım. Fakat şimdi içinde bulunduğum bu durumda, hiç kimseye bu tarz bir şey söyleyemezdim. Savcı, ruhumdan söz etmeye başladığı için yine dinlemeye çalıştım."
  Albert Camus
  Sayfa 92 - Can Yayınları