Ömer Efeoğlu, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bu suçlamaları dinlerken, kalbimde bir üzüntü duyuyorum. Abartılı övgülere bakılacak olursa, bizde her şey var. Fakat gerçekte ise hiçbir şey yok!.. Topraklarımızın zengin olduğundan hiç kimsenin şüphesi yok!
Fakat bu toprakların üstünde yaşayan insanlar çok fakir durumdadırlar. Bu insanlar, bu topraklarda pek az şey üretiyorlar. Kendilerine gerekli olan şeylerin büyük bir kısmını, başka ülkelerden satın alıyorlar. Yabancıların ürettikleri âletleri kullanıyorlar. Vatandaşlarımız makineler, kumaşlar, hazır elbise ve ayakkabılar satın alıyorlar; cam, ilâç ve sabun alıyorlar; her cins damızlık hayvan, temiz tohumluk buğday satın alıyorlar; hatta kâğıt, mum ve boya malzemelerini bile dışarıdan alıyorlar.

İdealist Öğretmen (İdeal Öğretmen), Grigory Petrovİdealist Öğretmen (İdeal Öğretmen), Grigory Petrov
NİLGÜN RANA, bir alıntı ekledi.
10 saat önce · Kitabı okuyor

Kudüs öncelikli hakları olsa da yalnızca Filistinlilerin değildir. Ümmetten önce onu koruması gereken kimseler olmalarına karşın sadece Arapların da değildir. Aksine Kudüs yeryüzünün doğusunda veya batısında, kuzeyinde veya güneyinde olsun, yöneten veya yönetilen, tahsilli veya tahsilsiz, zengin veya fakir, erkek veya kadın olsun bütün müslümanlarının. Herkes konumunu ve imkanı nispetinde kendine düşen görevi yapmakla sorumludur.

Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs, Yusuf El Karadavi (Sayfa 12)Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs, Yusuf El Karadavi (Sayfa 12)
Filosofiam, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okuyor

biz neden zengin olamıyoruz diyen emir kullarına ..bu biiir
Epiküros’un düşüncesiyle anlatmak istediği şeydir: “Eğer yaşamınız, doğaya göre şekillendirirseniz, asla fakir olamayacaksınız; eğer insanların görüşlerine göre şekillendirirseniz, asla varlıklı olamayacaksınız.”

Yaşam Sanatı, Zygmunt BaumanYaşam Sanatı, Zygmunt Bauman

Memleket isterim Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun; Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Aşk oku meşk oku
Dert oku tasa oku
Onu oku bunu oku
Yeter ki sen oku
Bugün oku yarın oku
Gelecek için oku
Zengin oku fakir oku
Yeter ki sen oku. M.K

Gülizar Yetim, bir alıntı ekledi.
20 May 18:53 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Suçlu belli: Ahir zaman!
Uzak yakın insanlar dostlarına, yakınlarına bağlıydılar. Severler, sevilirlerdi. Garipler bilinir, hastalar aranırdı. Zengin de insandı fakir de... Küçüğün küçüklüğü, büyüğün büyüklüğü belli idi. Bir örf vardı. Nesep belli soy belliydi.
Şu kadar yıl aynı binada oturup birbirini tanımayanlar, bakıp görmeyenler, varlığı yokluğu gibi olanlar geldi. İnsan gitti para geldi. Ruh gitti, ceset kaldı. Zevk gitti, şekil kaldı.
Sabır yok, sebat yok. Aceleci ve bitkin bir nesil yetişti.

Suçlu belli: Ahir zaman!

Ramazan Risalesi, Nureddin Yıldız (Sayfa 81)Ramazan Risalesi, Nureddin Yıldız (Sayfa 81)
Abdullah SAFİDEMİR, bir alıntı ekledi.
20 May 00:44 · Kitabı okuyor

Cüz: 5 Sûre: 4 Nisâ 135
Ey îmân edenler! Adâleti titizlikle ayakta tutan (hâkim)ler, Allah için şâhidlik eden kimseler olun! (Bu tavrınız) velev kendiniz veya ana-baba ve akrabâlar(ınız) aleyhine olsun! (Hem aleyhlerine karar verilen veya şâhidlik edilen) ister zengin, ister fakir olsun; Allah, ikisine de (sizden) daha yakındır (onların maslahatını daha iyi bilir); öyleyse (haktan) saparak nefsin arzûsuna uymayın! Buna rağmen (dilinizi) eğip büker veya (îcâb eden hüküm ya da şâhidlikten) yüz çevirirseniz, artık muhakkak ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.

Kur-ân’ı Kerîm Muhtasar Meâli (Açıklamalı), Kolektif (Sayfa 99 - Hayrât Neşriyat)Kur-ân’ı Kerîm Muhtasar Meâli (Açıklamalı), Kolektif (Sayfa 99 - Hayrât Neşriyat)
Kütüphane kedisi, Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens'i inceledi.
18 May 13:55 · Kitabı okudu · 19 günde · Beğendi · 9/10 puan

HAYVANLARDAN TANRILARA
13,5 milyar yıl önce Bigbang le birlikte madde, enerji ve uzay ortaya çıktı. 300 bin yıl sonra atom ve moleküller, 3.8 milyar yıl önce ilk basit organizmalar oluştu. 70 bin yıl önce Homo sapiensin evrendeki yolculuğu başladı.12 bin önce ki tarım devrimi ve 5 bin yıl önceki Bilimsel devrim Sapiensin yolculuğundaki önemli dönemeçlerdi.
Homo cinsinin evrim öncesi farklı türleri de vardı.Yaklaşık 2.5 milyar yıl öncesi Afrika da bir maymundan evrimleşmeye başlayan Homo cinsi, Neanderthallere evrildi. Homo erectus, denisova vs. arasında seçilim savaşını Homo Sapiens kazandı.
Ateşin bulunması, alet yapımı ve nihayetinde iletişim kurmayı sağlayacak basit bir dil bulunması önemli aşamalardı.Tarım devrimiyle birlikte komünler halinde yaşamaya başlayan Sapiens sosyal düzenin en ilkel halini yaşıyordu.Sosyal düzen güçlü-güçsüz, zengin- fakir kavramlarını getirdi. Ve bu noktadan itibaren sömürü başladı. Ataerk gücünü garanti edebilmek adına Hukuk, Din gibi olguları devreye soktu.
M.Ö. 3000 yıllarında Mısır krallığı, 1000-500 arası Asur, Babil, Pers 220 de Çin ve Roma imparoturlukları o dönemin büyük güçleriydi. Yahudiliğin ortaya çıkışı bu döneme rastlar. Çok Tanrılı dinlerden, tek tanrılı dinlere geçiş Hiyerarşinin oturmasında etkili oldu. Sömürü düzeni, savaşlar diğer dinleri doğurdu.Ve İnsan uzunca bir zaman Din hakimiyetinde Tanrı ile korkutularak sömürülmeye devam edildi.
Sapiensi DİN-İmparatorluklar- Ticaret birleştirerek küresel dünyaya götüedü. !500-1600 yılları bilimsel devrimin başlangıcıdır.Macellan, Kolomb, kaptan cook, Vasco de gama gibi kaşifler yepyeni keşifler yaptılar. Kopernik le başlayan evreni anlama serüveni Kepler kanunları ile devam etti ve !687 de Newton modern tarhin en önemli kitabını yazdı.'' Doğal felsefenin matematiksel ilkeleri'' Bir taraftan da büyük filozoflar metafiziki olguları tartışıyor. Dinin altını eşeliyorlardı.1800 yıllarda endüstriyel devrim başladı.Avrupa'nın ekonomik ve bilimsel anlamda güçlenmesi daha cahil ve güçsüz halkın sömürgelere dönüşmesi demekti.
!900 lü yıllar Einstein,Darwin, Freud gibi bilim adamlarının o ana kadar öğrendiğimiz ne varsa sorgulamamıza neden olan kuramlarıyla sarsıldı. Ve 1945 de modern çağın en acımasız olaylarından biri yaşandı.Atom bombası Hiroşima da denendi.
Bu süreçte ilahi dinler ideolojilere dönüştü. Sapiensin anlam arayışı çağdaş dinler Nazizm, Komünizm ,Kapitalizm ve liberal hümanizm le devam etti.Bu ideolojiler Avrupa da şiddetli bir kasırga estirdiler......

deli kızın türküsü, bir alıntı ekledi.
18 May 11:02

Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şâhidlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

En-NİSA (135.Ayet)

Kuran-ı Kerim Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet VakfıKuran-ı Kerim Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı