mikail çetinkaya, bir alıntı ekledi.
Dün 18:39 · Kitabı okuyor

" Dünyadan vazgeçip bir köşede tesbih çekerek oturmak da ibadet değildir. İbadet; Allah'ın yolunu takip ederken günlük yaşamada bağlı kalmaktır. Zikir (Allah'ı hatırlamak); Allah'ın adını sürekli söylemek değildir. O'nun gerçekten hatırlamak; günlük yaşamınızdaki olayların içine daldığınızda O'nun adını ve iradesini aklınızda tutmanız gerektirir. Allah'ı hatırlamak demek, O'nun size unutturacak pek çok iş arasındayken bile unutmamak demektir. Hayatta Allah'ın yolundan çıkmaya müsait olan zamanlarda, çıkar sağlama içgüdünün sizi kışkırttığı anlarda, O'nun kanunlarını izlemeniz gerektiğini bir an bile aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu, Allah'ı gerçekten hatırlamak demektir. "

Gelin Müslüman Olalım, Ebu'l A'lâ el-Mevdudi (Sayfa 132 - Pınar Yayınları)Gelin Müslüman Olalım, Ebu'l A'lâ el-Mevdudi (Sayfa 132 - Pınar Yayınları)

Ey Aziz Mü’minler! :
Dinimiz İslâm, Cenâb-ı Hak tarafından Resûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) aracılığı ile bizlere gönderilen son Hak Din’dir. Başka bir dinin gelmeyeceği, İslâm’ın da kıyamete kadar Cenâb-ı Hak tarafından korunacağı Kur’ân-ı Kerîm’de bizlere müjdelenmiştir.

Mevlâ Teâlâ mü’minlere en güzel örnek «Usve-i Hasene» olarak Resûlünü göstermiş, «O, size ne emrediyorsa onu alınız; neyi de yasaklıyorsa ondan sakınınız» emr-i ilâhisini vermiştir.

Resûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz; izi takip edilecek, yaşadığı hayat her şekliyle insanlığa örnek olacak Kur’ân ahlâkının en büyük rehberidir. O, yaşayan, yürüyen Kur’ân’dır.

İslâm-küfür savaşı, başladığı günden kıyamete kadar devam edeceği gerçeğinden hareketle, Allah Resûlü’ne yapılan hakaret, zulüm ve işkenceler değişik şekilleriyle günümüz Müslümanları için de bir devamlılık arz edecektir. Aklı olan her mü’min bu gerçeği bilir, görür ve yaşar. Onu umutlu kılan en önemli husus ise, «Hak üzere olan bir topluluğun devamlı bulunacağı; düşmanlarının onlara asla zarar veremeyeceği» gerçeğidir.

Şunu özetle belirtelim ki; günümüzde hakiki İslâm, diğer ifadesiyle Ehl-i Sünnet inancı ve ameline karşı bu savaşın şekli ve yöntemi değişmiştir.

Düşmanlarımız çok iyi bilmektedir ki; bu itikadı çökertmedikçe İslâm’ı ve müslümanları yoldan saptırmak mümkün değildir. Onlara göre öncelikle Hazreti Peygamber devre dışı bırakılmalıdır. Bunun için hadis-i şerifler hafife alınmalı, sonradan gelenlerin uydurduğu sözler olarak yansıtılmalı, O’nun sadece bir postacı olduğu izlenimi verilmelidir.

Ayrıca mezhepler ve mezhep imamları aşağılanmalı, onların sıradan birer âlim olduğu anlatılmalıdır.

Tasavvufu ve Allah dostlarını dünyevi menfaatlerin otağı olarak tanıtmalı, tekkelerin irtica yuvası ve tembelhaneler olduğu vurgulanmalıdır. Kısacası Ehl-i Sünnet itikadı berhava edilmelidir.

Müslümanlara; Hıristiyanlar gibi peygamberi olmayan, Yahudiler gibi ahiret inancına fazlaca yer vermeyen bir din algısı sunulmalıdır.

Sorgulamayan, sorumluluk yüklemeyen, herkese hoşgörü ile bakan, ikide bir de Müslümanın tutum ve davranışlarına müdahale etmeyen, hep müjdeleyen, hiç korkutmayan, ne yaparsan yap sonunda cennete gireceğin bir müslümanlık. Kısaca peygambersiz, âlimi, mürşidi, sünnet-i seniyyesi olmayan bir İslâm toplumu.

Tabiidir ki Resûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz devre dışı bırakılınca ortam Reformculara kalacak. Gayr-i Müslimlerin veya modernistlerin söz ve davranışları örnek gösterilecek, yol gösterici telakki edilecektir.

Bu aşamadan sonra İslâm güncelleştirilmeli, tarihsellik gündeme gelmeli, eskiye ait inanç ve ibadet şekilleriyle bu modern çağı yaşamak zorlaşacağından yeni modern kurallar gündeme gelmelidir.

Kadere imanın, kabir azabının, şefaatin olmadığı, hatta Âdem diye bir insanın yaşamadığı sadece Âdemiyyet (insanlık) diye bir kavramın bulunduğu gündem hâline gelmelidir.

Israrlı bir şekilde Kur’ân ayetlerini ve hadis-i şerifleri dile getiren hoca efendiler tedricen susturulmalı, yetkileri ellerinden alınmalı hatta linç edilmelidir.

İslâm’ın güncellenmesi söz konusu edilmişti. Evet bizler de güncelleşmeden yanayız. Ama bu, İslâm’ın değil Müslümanın kendisini güncelleştirmesi meselesidir. Evet Resûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz ve sahâbe gibi yaşayabilmek. Mezhep imamlarımıza ve onların izini takip eden ulema ve meşayıha uyma konusunda bir güncelleşmeye ihtiyaç vardır hem de acilen. Bizim kaybettiğimiz, bu değerlerdir.

Aziz Kardeşlerimiz!

Ecdadımız Osmanlı, idaresindeki İslâm toplumunu üç özelliği ile bir arada huzur içinde yaşatmıştır.

Talebe medresesindedir.
Ordu kışlasındadır.

Müslümanlar da gündüz işinde, akşam da tekkesinde, üstadının rehberliğinde zikir ve ibadetle meşguldür.

Ne zaman ki medrese okula; kışla İslâm karşıtlığına, tekke de kahve, kafe veya meyhaneye dönüştü; bütün bu faciaların vanası açılmış oldu. Üstüne üstlük kadınlarımız da mukaddes yuvaları olan evlerinden çıkarılarak erkeklerle savaşacakları, başa baş, dişe diş mücadele edecekleri, her makam ve mevkiyi ellerine geçirecekleri bir ortamı da yakalayınca şer halkası tamamlanmış oldu.

Şimdi Ey Müslümanlar!

Sanki bizler Nûh Aleyhisselâm’ın maruz kaldığı bu şer orduları ile sınanmaktayız.

Ona, “Şu deliye bak” dediler. “Karada gemi yapılır mı?” dediler. “Denizi nerede bulacaksın?” dediler. Dediler de dediler. Ama O, mevlâsının emrinden çıkmadı. “Acaba bunlar doğru mu söylüyor” demedi. Son ana kadar kendisine verilen emri uyguladı ve inananları ile birlikte kurtuldu.

Bizlerin de görevi budur. Deli desinler, yobaz desinler, kılık ve kıyafetimizi, cübbemizi, sarığımızı itici bulsunlar. Bizimle bir karede fotoğraf çektirmekten imtina etsinler. Bizi, dışlasınlar, hakaret etsinler…

Ama bilsinler ki bizim yolumuz Resûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin yoludur. O’nun gidin dediği yere gider, bakın dediği yere bakar, giyin dediği şeyi giyer, hiçbir sözüne muhalefet etmeyiz.

Eksiklerimiz olsa da istikametimiz doğrudur biiznillah.

Bütün mü’min kardeşlerimizin bizi böyle bilmesi, böyle tanıması cemaatimiz için şereflerin en büyüğüdür.

Selâm ve dua ile.

Zynp Arı, Kur'an Okumaları 1'ı inceledi.
 10 Mar 21:00 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 10/10 puan

KURAN OKUMALARI 1


“Allahım, Kuran’ı kalbimizin baharı kıl ( Hz. Muhammed s.a.v)


Zaman zaman , bizler de zor kışlara maruz kalmış , umudumuzu yitirmiş baharın geleceğinden ümidimizi kesmiş halde buluruz kendimizi . Halbuki nice elemler , kederler , sevinçler, kırıklıklar yok ki geçmemiş olsun bahar etrafımızı kuşatmamış olsun. İnsan-ı mahluk ; sabırsız ve aceleci olduğundan ne baharı ne de kışı bilmez . Mevsimler gelir geçer ama insan nerde olduğunu yine bilmez . Yaprak misali ordan oraya amaçsız biçare sürüklenir . Rüzgar nereye eserse oraya yelken açar. Yüreklerde kış ağır geçer elbet, yalnızlık ve korkunun ağları arasında kalan gönül bir kuş misali titrek ve mahzun kalır . Ta ki , Allah’ın yüce kelamından bir ayet gelip etrafını sarıp kuşatana dek . İnsan elbette ki başıboş yaratılmış değildir .


İnsanoğlu hem enfüs hem de afak aleminde dolanır . Bu iki gerçeklik arasında kendi varlığını koruma gayreti sarf eder . Kişi her iki alemde de doğru adresi bulmakla yükümlüdür . Bu sorumluluk onun varlığının başlangıcından ta sonuna kadar sürüp gider . Bu sorumluluları dahilinde hareket ederken , yoluna klavuzluk edecek Kuran’ı Hakimi hayatına, ruhuna ve yaşantısına dahil etmekte eksiklikler yaşar. Nitekim bu yüce kitabın her bir ayeti bizlere hayatın nasıl daha doğru , nasıl daha yaşanılır , insan ilişkilerindeki ölçüleri muazzam bir şekilde bize sunar . Her müslümanın okuması gereken bu rehber yoldaş gerektiği kadar anlaşılmamakta , veyahut yanlış anlaşılmakta .
Kuran’ın tarifiyle , alemlerin Rabbinden gelen(1);insanları hidayete eriştiren ve hakkı batıldan ayıran(2)sonsuz hikmetler yüklü (3) ; sonsuz derece de Kerim (4) diye tarif edilen mucizevi bir rehberdir .

1/bkz. Vakıa suresi, 56:80
2/bkz.bakara suresi2:185
3/bkz.yasin suresi 36:2
4/bkz. Vakıa süresi 56:77

Kuran’dan öğrendiğimize göre , ona yönelirken dikkat edilecek ilk husus , recmediliş şeytana karşı , Rabbimize sığınmaktır . Nahl suresinin 98. Ayeti , bize bunu emretmektedir . (S.21)

“Kuran okumaya başladığın zaman , kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” Demek oluyor ki bu noktada kovulmuş şeytandan Allah’a sığınmak büyük önem arz ediyor . Zira bunun tersi durumlarda üzerimizdeki zırh kalkmış ve ona karşı savunmasız kalmış olduğumuzun kanıtıdır. Öyle ki ; başka bir ayet şeytanın kanın damarlarda dolaştığı gibi her an insanı baştan çıkaracak kadar yakınında olmasıdır. Okumak, ilk önce bu hususa dikkat edilerek usûlen uygun yapılırsa anlaşılabilir .
İkinci bir husus ise , ona temiz olarak yönelmektir . Muazzam bir tevhid dersi veren Vâkıa sûresinin 79. Ayetinde , sultanı ezeli şöyle ferman etmektedir . (S.23)
“Temizlerden başkası ona dokunamaz.” Ancak temiz olanlar bedeni ve ruhi kirlerden arınmış olanlar ona dokunabilir şeklinde yorumlanabilir .
Araf sûresinin , 204. Ayetinde mealen şöyle denmektedir.
“O kuran okunduğunda ona kulak verin ve susun ki rahmet edilesiniz .” Nitekim anlamanın ilk şartı dinlemek ve anlamaktır . Onu dinlemeyen birinin yahut sırf okumak için okuyan birinin ,bu mucizevi rehber olan Kuran’ın ruhunu da es geçerek ona gereken ihtimamı göstermediğinin de kanıtıdır. Kuran bize kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nereden gelip nereye gideceğimizi ve ne yapmamız gerektiğini söyler. Yüce yaratıcı direk kendi kelamını biz aciz kullarına yönelterek bizi muhatap kabul eder . Kendinden birşeyi olmayan , sahip olduğu her bir meziyetinin sanatçısı ona kurtuluş reçetesi sunarak gafletten uyanıp , hakikat perdesini aralamasını ister .

Mehmet Akif’in “inmemiştir hele kur’ân şunu hakkıyla bilin / ne mezarlıkta okunmak , ne de fal bakmak için “ sözünü söyleten ve hep bin asırdır Kuran’ı tozlu raflara , işlemeli kılıflara , hatta ve hatta çok yüksekte kimsenin ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğine inanılarak yaşanılan bu coğrafya da gittikçe kuran ahlakından uzaklaşılmasının sebebi dairesi içindedir. Hele ki ölülere okunması için herkesin yarıştığı , Perşembe ve cuma geceleri neredeyse yalnızca bu niyetle anlaşılmadan okunarak geçilmiştir . Halbuki bu ezeli rahmet deryası biz yaşayanlar için , büyük çağrılarda bulunup bizi kurtuluşa davet ederek kalplerdeki pası silmeye muktedir bir kitaptır . Onu kendinizden uzak tutarak değil, bilakis sürekli elinizin ulaşabileceği yerlerde hayatınıza dahil etmeniz gerekmektedir . Çünkü bizi yaratan Zülcelal bize tenezzül edip doğrudan doğruya bize konuşuyor . Elbette burda düşünen akıl sahipleri için nice ibretler vardır mealine istinaden düşünelim ve hayatlarımıza onu rehber edinelim . Kurtuluşumuz zira buna bağlıdır .

Sad suresinde anlatılan bir kısadır . Allah Süleyman Aleyhisselam’a , bir çok nimetin yanında safkan koşu atları da İhsan etmiştir . Hz Süleyman ,bir öğlen sonrası , şaha kalkan atlara biner . Öyle yerlere gider ki , gönlü inmeye hiç razı olmaz . Güneş gurub eder . Güneş’in batması demek , Süleyman Aleyhisselam’ın ifa etmesi gereken bir ibadetinin kazaya uğraması demektir. Ayette “ Rabbimin zikri “ diye belirtilen ibadet , kimi müfessirlere göre ikindi namazıdır , kimine göre zikir ve tesbihtir. Süleyman , öyle ya da böyle Rabbine karşı bu görevini unutmuştur . Bu hal Süleyman’ı derinden etkiler ve muhasebeye yöneltir . “Bu mal sevgisi “ der , “ beni Rabbimin zikrinden alıkoydu “. Bu muhasebe içinde, bir anlığına da olsa mal sevgisini Rabbini anmaya tercih ettiğini düşünür. Dedesi İbrahim’in en sevdiği şeyi Rabbine kurban etmesi gibi , o güzelim atları bir bir kurban eder . Sürenin devamında , insan , bu son tavrı dolayısıyla bağışlandığını bekler . Fakat tam tersi olur. Süleyman imtihan edilmiştir . Tahtı elinden alınmış , tahtının üstüne bir ceset bırakılıvermiştir. Hz Süleyman problemin atlar değil, nefsinin ibadetten alıkoyan talepleri olduğunu ihtar ediyor gibidir . Süleyman , “Ey Rabbim “ diyecektir ,” beni bağışla “ ve dua edecektir . “ Bana öyle bir mülk ver ki , benden sonra hiç kimsede olmasın. Muhakkak ki sen verensin , Vehhab’sın. Hz. Süleyman asıl meseleyi ne denli berrak bir şekilde tespit ettiğinin habercidir . Asıl imtihanın kendi içimizde ve nefsimize karşı yaşandığını net bir şekilde gözler önüne serer Sad suresi. O halde , hayatı dışarıda değil iç dünyamızda arayıp , iç dünyamızı tamir etmemiz gerektiğini göstermek ister . Bunca mülkün Süleyman Aleyhisselam’a yaşattığı hal ise , şu mealdeki ayetle anılır : “ Süleyman ne güzel kuldu! Hep Rabbine rücu edendi !” Enfes bir kıssa bize öyle dersler veriyor ki , sanırım hiç birimiz sad suresini bu şekilde okuyup idrak etmedik . Bu kıssayı okuduktan sonra açıp bir Sad suresini bu ışıkta okursak umulur ki , gönlümüze rahmet gözyaşları dökülür . Bu dünyadaki tüm problemlerimizin temeli eşyada değil, bizim bakışımızdadır.
Hayata tutunamayanlar için , tutunacak harika ayetler var . Hepimiz şöyle göz ucuyla bakıp , kıyısından kösesinden, habersizce döndüğümüz, kulağımızı gerçeklere tıkayıp gözlerimize perde çektiğimiz onca ayetin içinde bize rahmet deryaları , inci mercanlar sunuyor Rabbi Rahim .

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme !

Ayeti , ne ayağın , ne de ayağın yürüme kabiliyetinin bizden olmadığına dair bir uyarı hükmündedir . Rabbı Rahim bu ihtarıyla “sana ayağı veren ve yürümeyi nasip eden benim . O halde , nefsine uyup o fiili kendinden bilerek yürüme . O fiilin benim ihsanım olduğunu bil , ve bunu bilerek yürü demektedir” .

Sonsöz : Metin Karabaşoğlu’nun Kuran okumaları serisinin ilkini bitirmiş bulunmaktayım. Konu gönüllerin rehberi olunca insan yazacağı her kelimede dikkat etmeye özen gösteriyor . Zira yaptığınız tahlil sıradan bir roman veyahut şiir tahlili değildir . Bu yüzden bütün günümü bu incelemeye adadım umulur ki , gönlünüze , ruhunuza ve aklınıza tesir eder . Karşılığında sadece hayır dualarından başka bir derdi olmayan nice kişiden biriyim . Serinin tüm kitaplarını okuyacağım zira ilkinin tadı dimağımda kalmış beni şöyle hafifçe sarsmış, her daim okuduğum kitabı azimin sırına az da olsa vakıf olmuş bulunmaktayım . Kıssalar muhteşem ayetlerin güzelliği ışığında huzur bulmak istiyorsanız , kalbimizin baharı kuran okumaları 1 kitabını okuyunuz ve etrafınıza da hediye ediniz. Oruçlunun suya susaması misali tatlı bir rayiha bırakıyor etrafta . Bu incelemeyi belki bir çok kişi okuyamayacak ama, temennim dilerim Kuran ayetleri hayatlarınıza rehber olacak şekilde yüreklerinize akseder. İnanıyorum ki ; Rabbe , kutlu Nebiye ve gönüllerin aydınlığı Kuran’a ram olduğumuz sürece insan olmanın şerefine nail olabiliriz .

Keyifli okumalar. Allah kalbimize her dem baharı müjdelesin ayet ayet...

Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
 04 Mar 11:12 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

- Yüce Yaradan insana bu iki hali vermiş ve bu halleri en iyi ve en doğru şekilde idrak etmesini, yaşamasını insanın lehine olacak şekilde ihsan etmiştir. İnsan bu iki halden birini farkederse şüphesiz insan olarak kalamaz. Meleklik durumda, hep ibadet etse, zikir ile vaktini geçirse ve tüm hayvanî arzularını yenerek veya yenmeye çalışırsa tabi ki bu toplumumuzda pek normal karşılanmaz. İnsan olarak üzerine düşen diğer vazifelerini terketmiş olur. Hayvanî durumunu devam ettirmek isterse bu sefer de Melekî durumunu yani yüce Yaradanına karşı görevlerini yerine getiremez ve tamamen çıkmaza girer. Oysa yüce Yaradanımız bize bu iki hali vermiş ki, birbirlerini tamamlasınlar diye insanı hem hayvandan, hem de Melekten üstün kılmıştır.

Gün Doğmadan, Ahmet Aytaç (Sayfa 14)Gün Doğmadan, Ahmet Aytaç (Sayfa 14)
Ahmet Kürşat ARSLAN, bir alıntı ekledi.
20 Şub 14:13 · Kitabı okuyor

İbadet mi Hizmet mi?
“Zamanın îcâbı ve zarureti ne ise onunla meşgul olmak lâzımdır. Zikir ve murâkabe, bir müslümanı huzura kavuşturacak olan bir hizmet bulunmadığı zaman yapılır. Bir insanın sıkıntısını giderip gönlünü kazanmaya vesîle olacak olan hizmet; zikir ve murâkabeden daha önde gelir. Bâzıları nâfile ibadetle meşgul olmayı, hizmetten daha mühim zannederler. Hizmetin semeresi, gönüllerde muhabbet ve huzurun yeşermesidir. «Kalpler, kendisine iyilik eden kişiye mu-habbet besleyen bir tabiatta yaratılmıştır.» sözü bunu açıklamaktadır. Nâfilelerin neticeleri, mü’minlerin sevgisinin neticeleriyle aslâ bir olamaz... Ben bu yolu sûfîlerin kitaplarından öğrenmedim, halka hizmetle elde ettim.”

Altın Silsile, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 49)Altın Silsile, Osman Nuri Topbaş (Sayfa 49)

Ilk Denemem...
İlk insan yani Hz Adem diğer bir deyişle ;insan modelinin piyasaya sürülmüş olan ilk hali, prototipi. Şimdi siz bu çocuk yada adam içinizden aklınızdan tam anlamıyla nasıl geçirdiğinizi bilmiyorum ama ne düşündüğünüzü biliyorum, o da şu "kafayı yemiş, ne söylüyor ne yazıyor farkında değil, sapıtmış, dinden çıkacak haberi yok" hadi sizi daha fazla korkutup kızdırmayayım.
Konumuza dönecek olursak ilk insan, ilk Peygamber, ilk prototip.
Neden böyle söyledim.
Çünkü materyalistiz ve görmediğimiz bir şeyin varlığına inanmıyoruz.
Ya ona ışık tutmak yada daha anlaşılır olmak için,buna nasıl örnek verebilirim diye düşünürken aklıma teknolojik aletler yani otomobil,uzay mekiği,uzaya fırlatılan uydu sistemleri geldi.
Düşünün günümüzde bu tür teknolojik aletler bile üretilmeden önce bir prototipi yapılıyor ve insan hayatını nasıl daha kolay hale getirebiliriz diye üzerinde uzun uzadıya düşünülüyor tartışılıyor varılabilecek son noktaya gelindiğinde işe koyuluyorlar binbir türlü testlerden geçiriliyor kusurlu kısımlar tespit ediliyor ve olabildiğince kusursuz insan hayatına en konforlu ve en kullanışlı şekliyle hizmet verebilecek hale geldikten sonra piyasaya sürülüyor.
İşte Hz Adem'de mühendisi ve yaratıcısı yaratıcıların en yücesi en kudretlisi her şeye gücü yeten ve her şeye kadir olan Allah tarafından yaratılmış bir insan modeliydi ve ilkti...
Zamanla yaradılış gayesini unuttu amacından uzaklaştı ve ilk kıyamet o zaman koptu.
Birlik, teklik ve yalnızlık yalnızca Allah'a mahsus olduğu için, onun için yaratılmış olan eşiyle birlikte Cennetten kovuldu.
İnsandı beşerdi şaşardı ve şaştı.
Hatasını anladı ama artık çok geçti.
Hüküm verilmiş ve çoktan uygulanmıştı.
Hükmü veren her şeye Hakim olan Allah'tı ve adem hatasını anladıktan sonra tekrar yaradılış gayesine yani varlık nedenine geri döndü oda yalnız ve yalnız Allah'a kulluktu...
Zamanla çocukları oldu çoğaldı vaktiyle nefsine yenik düşen adem çocuklarına nasıl dosdoğru olunacağını Allah'a kulluğun nasıl yapılacağını nasıl zikredilir nasıl dua edilir ve nasıl şükredilir bunları anlatmaya bunları öğretmeye başladı.
Çünkü onlarda kendisi gibi birer insandı ve beşerdi, kendi düştüğü hata ve günaha düşmelerini istemiyordu ve çünkü biliyordu ki bu dünya hayatı sonsuz değil.
Çok hata yapan, hatada (günahta) ısrar eden günahkâr kullar için cehennem vardı.
İstiyordu ki evlatları varlığını bildiği birebir şahit olup bir dönem yaşadığı fakat nefsine yenik düşüp kovulduğu Cennete gitsinler...
Elinden geldiğince ve hakkıyla hakka kul evlatlar yetiştirdi taa ki habil ve kabil'e kadar.
Bu iki kardeş yaşça birbirine çok yakın fakat kişilik olarak çok uzaktı. Habil ;naif sessiz, sakin, uyumlu ve paylaşmayı seven itaatkar bir çocukken, Kabil tam aksine bencil, sert, kavgacı, hırçın ve kıskanç bir çocuktu.
O dönemde Allah'a ibadet yalnızca dua zikir ve şükürle oluyordu bu yüzden adem çocuklarına bunları öğretmek için bir gün habil ve kabil'i yanına çağırdı ve "ürettiğiniz yetiştirdiğiniz sahip olduğunuz her şeyin en güzel ve kıymetli olanını Allah'a şükür ve teşekkürünüzün bir göstergesi olarak Allah'a sunacak kurban edeceksiniz" dedi.
Habil hemen her gün tamda babasının söylediği gibi sahip olduğu ürettiği yada yetiştirdiği her şeyin en güzel ve kıymetli olanını Allah'a sundu ve şükretti.
Kabil ise tabiatı ve karakterinin gereği olarak tam aksini yaptı ki haliyle habil babasının takdir sevgi ve övgüsünü kazanırken kabil uyarı üstüne uyarı ceza üstüne ceza aldı...
Günler böyle geçip giderken kibir nefs ve kin üçlüsü bir araya geldi. Kabil kardeşi Habil'in canına kıydı.
İşte o günden itibaren yer yüzünde akan kardeş kanı hiç durmadı...
İnsan oğlu öyle çığrından çıktı ki Allah yer yüzüne bir prototip daha indirdi Hz Nuh.
İnsanları doğru yola döndürsün diye ama insan oğlu öyle çığrından çıkmıştı ki onun söyledikleri çırpınışları yakarışları hiç fayda etmedi.
İşte ikinci kıyamet böyle koptu. Bütün canlı varlıklar yok edildi.
Yalnızca Hz Nuh'un Allah tarafından emredildiği üzere her canlı türünden seçmiş olduğu birer çift varlıktan bütün canlı varlıklar ve insan oğlu yeniden inşaa edildi. Derken beşeri insanın varlık nedenini ve Var edenini unutmaması için yeni Peygamberler ve onlara Allah tarafından Vahyedilmiş sözler ve içi örnek anlatımlarla dolu kitaplar indirildi.
Hz Musa Peygambere Tevrat ,
Hz Davut Peygambere Zebur ,
Hz İsa Peygambere incildi ve bu kutsal kitapların her biri birbirini tamamlar türdendi taa ki son Peygamber Hz Muhammed (sav)'leme kadar. O ki "Yerleri ve gökleri 'Sen'in yüzün suyun hürmetine yarattım" diyordu kainatın efendisi. O son Peygamberdi ve getirdiği kitap Kur-an da son kitap son klavuzdu ki biz insan oğlu yeniden ve tekrar dünya hayatına daldık. Var oluş yaradılış gayemizi unuttuk, Nefse ağır gelen ölümü Cennet ve Cehennemi unuttuk.
Dünya hayatını dünya malını ahiret hayatına ve Cennete tercih eder olduk. Dinleri Peygamberleri hatta Allah'ın varlığını inkâr eder hale geldik.
Şimdi diyeceksiniz ki "nerden biliyoruz son Peygamber olduğunu"  hani çocukken söylediğimiz bir söz vardı "Allah'ın hakkı üçtür" diye hatırladınız mı hah işte o söz aslında çocuk aklımızla bulduğumuz çok doğru bir söz, yukarıda belirttiğim gibi iki kıyamet yaşandı o yüzden diyorum ki Hz Muhammed (sav) son Peygamber ve Kur-an son klavuz ve biz belkide bu son şansın tanındığı son insanlarız...

Saat sabaha karşı 03:15 ve aklımda deli sorular var...
07/02/2016

Yüsra, İhyau Ulumi'd-Din'i inceledi.
22 Oca 17:54 · Kitabı okudu · 43 günde · 10/10 puan

Büyük İslam düşünürü İmam Gazali'nin okuduğum ilk eseri budur. Aslında 3 ciltten oluşan bu kitabın, özetlenmiş halini bir halk kütüphanesinde buldum ve okudum. Gazali bu eserinde birçok konuya değinmiş. Bu kitabıyla insan davranışlarını dine göre şekillendirip, kendisine en faydalı olan hale getirmeye çalışmıştır.
Dünyevi endişelerimiz karşısında nasıl bir tutum sergilemeliyiz veya bu endişeleri nasıl yok edebiliriz?
Şeytan kılığına bürünmüş insanların kötü hasletleri karşısında nasıl bir yaklaşımla hareket etmeliyiz? Bunlardan etkilenmemek veya en az tesirle kurtulmak için neler yapabiliriz?
Kendi nefsimizin bize hükmetmesine nasıl engel olabiliriz? Mevcut olan kötü hasletleri nasıl iyi hasletlerle değiştirebiliriz? gibi birçok mühim sorunun cevabını veriyor. Hayatı anlamlı kılabilmek ve doğru hedeflerle idame ettirebilmek için Kuran ın rehber olduğu bir kılavuz gibidir. İbadetlerin ruhu gibi önemli konulara değinmiştir. Şekil ve hareketten ibaretmiş gibi görünen namazın, mali ibadet olan zekat ve haccın, bedeni ibadet olan orucun insan bedenine ve ruhuna olan tüm faydalarından bahsedilerek Allah ın farz kıldığı ibadetlerin insan ve yaşam için ne kadar mühim, eksikliğinin ise ne kadar acı olduğunu göstermiştir.
Yine ibadetler ve zikir konusunda pratikte başarı sağlayabilmemiz için yönlendirmelerde bulunmuştur.
Böylesi yüksek zatın böyle bir şaheserinin incelemesini yapmak benim için de zor. Sadece okumaya sizi de teşvik etmek için bu incelemeyi yapıyorum. Yoksa bu eserin yanında sözlerim mutlaka eksik kalacaktır. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.

Filiz, bir alıntı ekledi.
21 Oca 09:37 · Kitabı okuyor

Zikir, ibadet
Zikrin kalbi istilâsı, ibadete devam la olur, ibadet zevkini o za­man bulur, işte bu zaman arzu ve şehvet bağlan kalbden kopar.
Arzu bağlarının kalbden kopması, mâsiyetten, günahtan el çekmek­le olur. O hâlde günahlardan sakınmak, kalbin rahatlığına sebep olur. Saadetin tohumu da budur. Buna felâh kurtuluş denir. Hususan Allahü Teâlâ buyurur: «Muhakkak ki, kendini temizleyen ve
Rabbinin İsmini anan kurtuldu»

Kimyâ-i Saâdet, İmam GazaliKimyâ-i Saâdet, İmam Gazali
elif gün, bir alıntı ekledi.
10 Ara 2017 · Kitabı okuyor · 10/10 puan

İbadetin temeli üç esas üzerine kurulmuştur ; göz, kalp ve dil.

Göz, ibret alarak ibadet eder.
Kalp, tefekkür ederek ibadet eder.
Dil, doğru söyleyerek, tesbih cekerek ve zikir yaparak ibadet eder.

Kalplerin Keşfi - Mükaşefetü'l Kulub, İmam Gazali (Sayfa 72)Kalplerin Keşfi - Mükaşefetü'l Kulub, İmam Gazali (Sayfa 72)
beyzanur, bir alıntı ekledi.
28 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Modern dönem öncesi her türlü meslekte olduğu gibi, daha sonraları "spor" olarak icra edilecek olan savunma ve mücadele sanatlarından "Ju-Do", "Aiki-Do" ve "Tek-Van-Do"da belli bir bedensel disiplinin yanında ahlaki olgunluğu ve manevi yetkinliği de gerektiren meslekler ve sporlardır. Adeta bir ibadet ve bir "zikir" olarak telakki edilen bu sporların adlarında yer alan ve "Tanrı" anlamına gelen "Do" ismi, Taoizm'in tanrı için kullandığı "Tao" (Yol) adının farklı bir telaffuzudur. Buradan da anlaşılacağı üzere, Uzakdoğu kültüründe söz konusu savunma sporları asıl itibariyle "kişiye nefsini tanımasını sağlayarak Tanrı'ya götüren yollar" olarak kabul edilir.

Dinler Tarih ve Sembolizm, İsmail Taşpınar (Sayfa 164)Dinler Tarih ve Sembolizm, İsmail Taşpınar (Sayfa 164)