Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
02 Haz 2017

Ziya Gökalp ve İstanbul Türkçesi
Ziya Gökalp bir bakıma haklıydı. Bir bakıma, çünkü İstanbul konuşmasını yazı dili haline getirmek, yazı dili ile konuşma dili arasındaki uçurum hatırlanınca, arzuya şayan bir ideal sayılabilir. Nitekim o ideal gerçekleşmişti veya gerçekleşmek yolundaydı. Ondan sonra, dile yeni mefhumlar getirmek, düşünmek ve geçen nesilleri aşmak kalıyordu

Jurnal Cilt 1, Cemil Meriç (Sayfa 54)Jurnal Cilt 1, Cemil Meriç (Sayfa 54)