• "İnsanların zor zamanlar geçirmesi de gerekli kuşkusuz." dedim, "bu zamanların ne zaman sona ereceğini bilirsen çok daha iyi tabii."
 • Bir zamanlar gençliğin tutku ve özlemleriyle giriştiğimiz şiddetli mücadeleleri hatırlamanın, yetişkinliğin monotonluğuna boğulmuş olan bizler için nasıl da zor olduğunu gösteriyor. Yaşlı olan, genç olanın kendi ruhuyla giriştiği kavgayı kavrayamaz.
 • Acı çekeceğiz, zor zamanlar yaşayacağız, ne var ki bunlar geçici, iz bırakmayan dönemler olacaktır. ve daha sonra geriye dönüp gururla ve inançla bakacağız. 
 • I
  Bu ağaçlar katlanamaz daha basık bir göğe
  Bu taşlar katlanamaz yabancı çizmelere.
  Yalnız güneşe boyun eğer bu yüzler,
  Yalnız doğruluğa boyun eğer bu yürekler.
  Sessizlik gibi katı bu toprak
  korlaşan taşları basar bağrına,
  güneşte yetim kalmış zeytinliklerle
  bağları kucaklar.
  Dişleri kenetli.
  Su yok. Yalnız güneş.
  Güneşte yitip gidiyor yol,
  ve demirden bir gölge köyün duvarları.
  Ağaçlar, dereler ve sesler
  mermere dönüşüyor güneşin kirecinde.
  Kök, mermerin üzerinde sürçüyor.
  Tozlu fundalıklar, katırlar, kayalar. Hepsi
  soluk soluğa.
  Su yok. Hep susuzluk çekmişler yıllarca.
  Hep çiğneyip durmuşlar bir lokma gökyüzünü
  duydukları acıyı boğabilmek için.
  Gözleri kan çanağına dönmüş uykusuzluktan
  Gün batarken dağların arasında bir servi gibi
  derin bir çizgi belirmiş kaşları arasında.
  Tüfeğin bir parçası olmuş elleri.
  Tüfek ellerinin bir uzantısı.
  Elleri ruhlarının bir uzantısı.
  Dudaklarında öfke
  ve gözlerinin derinliklerinde
  tuzdan bir aylada yansıyan yıldız gibi
  dinmeyen acıları,
  Onlar el sıkıştıklarında, bütün insanlık için
  parlar güneş.
  Onlar gülümsediklerinde, küçük bir kırlangıç fırlar
  gür sakallarından.
  Onlar uyuduklarında, on iki yıldız düşer boş ceplerinden.
  Onlar öldüklerinde, onların bayrakları ve davullarıyla
  yokuşu tırmanır hayat.
  Bunca yıl hep aç kalmışlar, hep susuz kalmışlar,
  hep öldürülmüşler amansızca, karadan ve denizden kuşatılarak.
  Ateş kavurmuş tarlalarını. Tuzlu suya
  kanıksamış evleri.
  Rüzgâr kapılarını devirmiş, köklerinden sökmüş
  meydandaki leylâkları.
  Paltolarının deliklerinden gelip geçmiş ölüm.
  Servi kozalağı gibi gittikçe acılaşmış dilleri.
  Sahiplerinin gölgelerine sarınıp yok olmuş köpekleri.
  Şimdi yağmurlar dövüyor kemiklerini.
  Kalelerinde, sessiz birer kaya gibiydiler, nöbette,
  içlerine çekiyorlardı dumanı tüten at gübreleriyle geceyi,
  ayın kırılan direklerini yutan azgın denizi gözlerken.
  Artık ne ekmekleri vardı, ne cephaneleri.
  Artık toplara yalnız yüreklerini sürebilirlerdi.
  Bunca yıl kuşatılıp karadan ve denizden,
  aç kalıp kırılmışlar, gene de dayanmışlar yılmadan.
  Korudukları tepelerde bugün bile parlıyor gözleri
  ( koca bir bayrak, göz alan bir ateş)
  ve ufkun dört kapısına kanat çırparak
  binlerce güvercin havalanıyor ellerinden her şafak.
  II
  Her gün bitiminde kayanın bağrından tüten kekikle
  yalnız bir damla su vardır, çağların ötesinden sızıp
  sessizliğin iliğine işleyen;
  ve geçen yılları çağırır
  kocamış çınarın dallarına asılı bir çan.
  Çölün külleri içinde uyuklar kıvılcımlar
  ve çiftçinin üst dudağındaki altın tüyü kara kara
  düşünür damlar,
  mısır püskülü kadar sarı, akşamın özlemiyle kavrulmuş
  bir tüyü.
  Meryem Ana mersinler üzerine uzanmış,
  yayılmış eteklerinde üzüm lekeleri.
  Bir çocuk ağlar dağ yolunda ve kırlardan
  ses verir kuzuları yitiren koyun.
  Gölge vurur gözenin çevresine. Fıçı buz gibidir.
  Nalbantın kızı ıslak ayaklarıyla.
  Masada kabuk ekmek ve zeytin.
  Tırmanan asmaya takılı duran akşam yıldızı.
  Ve çok yükseklerde, bir şişe geçirilmiş gibi dönen,
  sarmısak, biber ve yanık yağ kokan samanyolu.
  Daha nice yıldız dokulu ibrişim gerek çam pürlerinin
  “Bu da geçer, yahu!” sözlerini işleyebilmesi için
  yazın kavrulmuş ağılına.
  Daha nice germeli yüreğinin tellerini
  yedi oğlu boğazlanmış bu ana mezarları başında,
  daha kaç gün geçmeli ki, yeniden aydınlık ulaşsın
  ruhunun sarp yamacına?
  Bu kemik, toprağın altından çıkan bu kemik,
  bir uçtan bir uca ölçer bu toprağı.
  Ve gün battıktan gün doğana dek bu klarnet ve keman
  seslerinin yankıları
  anlatır otlara ve çamlara onların özlemleriyle
  acılarını.
  Ve lir gibi türkü çağırır kayıkların halatları.
  Ve Odysseus’un şarap kupasından acı denizi yudumlar
  denizci.
  Kim tutacak şimdi bu yolları, hangi kılıç
  yaratacak korkusuzluğu,
  ve hangi anahtar zincire vuracak yüreğini,
  ruh, iki kanadı ardına kadar açık, seyrederken
  göğün yıldız serpilmiş bahçelerini?
  Mayıs’ta, Cumartesi geceleri, gemici meyhanelerindeki gibi
  civcivli bir saat bu.
  Gece, kalaycının duvarına asılı bir tepsi gibi kocaman.
  Süngercinin masasındaki somun gibi iri söylenen türkü.
  Bak, nasıl yuvarlıyor çakılları şu Giritli ay —
  Rap! Rap! Rap! Yirmi dizi koç boynuzu çizmelerini çekmiş
  Ve işte onlar Nauplion limanının merdivenlerinden inip çıkıyorlar
  Karanlığın kaba kıyılmış tütünüyle doldurarak çubuklarını.
  Ve Rumeli’nin yıldızlara bulanmış kekiği gibi kalın bıyıkları.
  Ve çam kökleri gibi Ege’nin kayasına ve tuzuna iyice
  geçmiş dişleri.
  Onlar alevlerin ve demirin içinden geçmişler.
  Onlar oturup taşlarla söyleşmişler.
  Onlar atalarının kafataslarıyla sunmuşlar
  Ölüme ısmarladıkları rakıyı.
  Digenis’le karşılaştıkları harman yerlerinde
  yemeğe oturduklarında,
  bir zamanlar dizlerinde kırarak nasıl
  bölüşmüşlerse kara somunlarını
  onunla öyle bölüşmüşler acılarını.
  Gel kadınım, tuza bulanmış kirpiklerin,
  yılların çilesiyle tunçlaşmış elin
  ve yoksulların yakasını bırakmayan kederinle.
  Sevgi, yolunu bekliyor fundalıkta.
  Martı, mağarasına asıyor senin kararmış, azizleşmiş
  suretini
  ve saygıyla ayaklarını öpüyor küskün deniz kirpisi.
  Kara üzüm tanesinin şırası yanıyor kıpkızıl,
  yaprağını dökmeyen meşenin filizi kaynıyor.
  Ve toprakta suyu arıyor bir ölünün kökü bir çamı
  coşturmak için.
  Ve çatık kaşları arasında gizlediği bıçağını kavrıyor bir ana.
  Gel, gök gürültüsünün altın yumurtaları üstünde
  kuluçkaya yatan kadınım.
  Ne zaman gelecek o deniz mavisi gün, peçeni indirip
  yeniden silahlanacağın,
  Mayısta yağan doluların alnına çarpacağı,
  güneşin bir nar gibi alacalı urbanın kucağında
  parçalanacağı.
  ve o nar tanelerini birer birer on iki yetimine dağıtacağın,
  ve denizin nisanda yağmış kar gibi, öç almaya susamış
  bir kılıç gibi, donuk donuk parlayacağı,
  ve kaya yengecinin gizlendiği delikten çıkıp
  kıskaçlarını kavuşturarak güneşleneceği.
  III
  Burada gözümüzün yağını azaltmaz hiç gökyüzü.
  Bu ülkede, sırtımızda taşıdığımız kayanın
  yarı ağırlığını, yüklenir güneş.
  Damlar sessizce çatlar öğle sıcağının dizinde
  ve gölgeleri önünde sıçrayıp gider insanlar
  Skiaothos kayıklarıyla yarışan yunuslar gibi.
  Sonra bir kartala dönüşür gölgeleri
  kanatlarını batan güneşin rengine bulayan
  ve onlar kızıl-kara salkımlar arasında uzanırlarken
  güneşli yamaçta
  yıldızları düşünmek için başlarına tüneyen.
  Bu ülkede, üç bin yıllık bir ad yazılıdır her kapıda
  Bir ermişin kızgın gözleri ve keçeleşmiş saçları
  bir resim çizer her kayada.
  Her erkek kırmızı bir denizkızı döğdürmüştür koluna
  ve her genç kız, eteğinin altında bir avuç tuzlanmış
  ışık taşır.
  (Ve çocukların yüreklerinden acılarının küçük haçları
  sarkar
  martıların ikindi üzeri kumsalda bıraktıkları izler gibi).
  Hatırlamak gerekmez. Biliyoruz bunları.
  Yukarı Harman Yerine çıkıyor bütün yollar.
  Orada daha sert eser rüzgâr.
  Güneşin Minos’tan kalma duvar resimleri solunca
  ve kıyıdaki tınazın alevi söndüğü zaman,
  kayaya oyulmuş basamaklardan ta buraya kadar
  tırmanır yaşlı kadınlar
  ve oturup Koca Kayaya yün eğirirler gözleri
  denize dönük.
  Oturur yıldızları sayarlar, atalarından kalma
  gümüş takımları sayarcasına,
  sonra ağır ağır inerler
  torunlarını Missolongi’den gelme barutla doyurmaya.
  Gerçekten, ne kadar hüzünlü elleri, zincirler içinde,
  bu Yazgılı Prens’in,
  gene de, uçurumun ucunda sallanan bir kaya gibi,
  acılı gözünün üstündeki kaşı.
  Denizin derinliklerinden geliyor yalvarmalara
  aldırmayan bu dalga
  ve göğün en yüksek tavanından gelen bu rüzgâr
  sakızlı damarı çalılı ciğeriyle güdüyor.
  Bırak bir kere essin rüzgâr anıların portakallarını
  unutturmak için.
  Bırak iki kere essin dinamit kapsülü gibi kıvılcım
  çıkarmak için demir kayadan.
  Bırak üç kere uğuldasın Liakura’nın sedir ormanlarını
  çıldırtmak için
  ve yumruğuyla paramparça etsin her türlü zulmü.
  Gökte bir tef gibi duran ayı çalarak
  boynundan sürüklesin geceyi, köy meydanında ayı
  oynatır gibi
  uykularından uyanan çocuklar ve Sulili analar
  adanın balkonlarına koşuşurken.
  Büyük Koyaktan bir haberci gelir her sabah.
  Terleyen güneş parlar yüzünde.
  Kolunun altında Yunanlıların Destanını tutar
  sımsıkı
  kilisede kasketini kavrayan işçi gibi.
  “Vakit geldi,” der, “Hazır ol.
  Artık bizim yaşanacak her saat.”
  IV
  Açlığı bilen insanların gururuyla
  şafağa yöneldiler.
  Bir yıldız billûrlaştı kararlı bakışlarında.
  Yaralı yazı taşıdılar omuzlarında.
  Buradan geçti birlikler, bayrakları gövdelerine yapışmış,
  kararları buruk bir ahlat gibi dişleri arasında.
  Ayın kumları dolmuş çizmelerine,
  gecenin kömürü tıkamış kulaklarıyla burunlarını.
  Ağaçtan ağaca, taştan taşa dünyadan geçtiler.
  Dikenden yastıklarda uykudan geçtiler.
  Kavrulmuş elleriyle hayat ırmağını getirmekteydiler.
  Attıkları her adımda gökten pay kazanıyorlardı —
  dağıtmak için,
  Nöbet yerlerinde yanık ağaçlar gibi dimdiktiler
  ve köy alanında horona durduklarında,
  tavanlar titrer, fincanlar şangırdardı raflarda.
  Nasıl bir türküydü o dorukları titreten!
  Dizleri arasına alıp ayı bir tepsi gibi yemek yerlerdi.
  Yüreklerinin kerpeteniyle bükerlerdi acının belini
  Kalın tırnaklarıyla bit kırar gibi.
  Kim getirecek şimdi size yumuşak körpe yaprağı
  düşlerinizi beslemek için gecede?
  Kim bekleyecek zeytinlerin gölgesinde susmasın diye
  ağustosböceği, ona eşlik ederek?
  Öğle saatinin yanan kireci ufkun ağılını dört yandan
  lekeleyip
  onların yiğit adlarını sildiğine göre?
  Bu toprak ki kokular içindeydi şafakta,
  bu toprak ki onlarındı, bizimdi.
  Kanları- nasıl kokular içindeydi toprak!
  Nasıl oldu da kapandı kapıları bağlarımızın?
  Nasıl karardı damların, ağaçların üstündeki aydınlık?
  Kimin dili varır demeye? Neden toprak altında yarısı?
  Yarısı prangaya vurulu?
  Bak nasıl iyi günler diliyor güneş sayısız yapraklarla
  ve uçuşan bayraklarla dolu gökyüzü,
  gene de prangaya vurulu kimi, kimi toprakta.
  Dinleyin! çanlar çaldı çalacak.
  Bu toprak hem onların, hem bizim.
  Toprağın altında çapraz elleri
  kavramış çanların iplerini.
  “Bekliyorlar saati”, uyumuyorlar.
  Diriliş çanlarını çalmayı bekliyorlar.
  Bu toprak hem onların, hem bizim.
  Hiç kimse alamaz elimizden!
  V
  Oturup zeytinlerin altına ikindi saatlerinde
  külrengi ışığı elediler nasırlı parmaklarından.
  Yüklerini yıkıp düşündüler
  nice ter döküldüğünü gecenin yolunu yürümek için,
  ebegümeci saplarında nice acılık,
  bayraklarını dalgalandıran yalınayak çocuğun gözlerinde
  nice yiğitlik olduğunu.
  Koyaktaki son kırlangıç da süzüldü
  güzün kolunda kara bir şerit gibi havada kendini
  tartarak.
  Hiç bir şey kalmadı bunun dışında.
  Sadece yakılan evlerin dumanları tütüyor.
  Taşların altındakiler, sırtlarında yırtık gömlekleri
  ve yıkılan kapıya asılı duayla, az önce ayrıldılar
  yanımızdan.
  Kimse ağlamadı. Vaktimiz yoktu. Yalnız sessizlik
  koyulaştı gitgide.
  Tam yerli yerindeydi kıyıdaki ışık, öldürülen kadının
  hamaratlığı gibi.
  Şimdi ne olacak onlara, yağmur boşanınca toprağa
  ve çürüyen çınar yapraklarına?
  Ne olacak onlara, bir köylünün çarşafında ezilmiş
  tahtabitini andıran güneş kururken bulutlarda,
  ya da kar, mumyadan bir leylek gibi,
  yerleşince gecenin bacasına?
  Ateşe tuz serpiyor yaşlı analar. Saçlarına toprak
  serpiyorlar.
  Bir kara üzümün bile tadına bakamasın diye düşmanlar
  söküp bozmuşlar Monovazya’nın bağlarını.
  Sofra takımlarıyla aynı torbaya koyup kaldırmışlar
  dedelerinin kemiklerini.
  Ve yurtlarının dışındaki kalelerde kök salacak bir yer
  arıyorlar gecede.
  Zor olacak şimdi tatlı sözler bulmak,
  daha az güçlü, daha az sert sözler.
  Unutmaz tarlalardan, dağlardan, denizin diplerinden
  arta kalan bu eller,
  zor olacak bizim için onların ellerini unutmak,
  zor olacak tetiklerde nasırlaşan o ellerin
  bir papatyayı incitmeden diz çökmeleri
  ya da soru sormaları kitap üzerinde yemin ederek yıldız
  aydınlığında
  gönül borcu ödemeleri.
  Buna zamanla alışılacak. Ve bizim susmamız gerek
  onlar ekmeğe ve haklarına kavuşuncaya dek.
  Kumlara çakılı iki kürek, şafakta, kıyı döven fırtınada.
  Tekne nerede?
  Toprağa saplanmış bir saban ve esen rüzgâr. Toprak
  kavrulmuş.
  Çiftçi nerede?
  Zeytin ağacı, asma ve ev küller içinde.
  Bir köylünün çorabındaki paralar gibi yıldız
  biriktiriyor gece.
  Kuru defne dalları ve bir parça kekik duvardaki
  orta sürgüde -ateş nasılsa oraya erişememiş.
  Ocakta isli bir tencere -ve hâlâ kaynıyor içindeki su,
  kapısı sürgülü evde.
  Yemeğe oturacak vakitleri olmamış.
  Ormanın damarları eşiklerinin tüten yıkıntısı üzerinde.
  Damarlarda dolaşan kan.
  Dinleyin! Yabancı değil bu ayak sesi. Kim var orda?
  Yamaçta yankılanan o bildik kabaralı adımlar.
  Köklerin belirmesi taşların arasından. Yaklaşan biri var.
  Parola. Geç. Bizden biri. İyi akşamlar!
  Işık böyle bulacak ağacını,
  ağaç böyle bulacak meyvesini.
  Hâlâ su ve ışık var ölünün matarasında.
  İyi akşamlar, kardeş. İyi akşamlar!
  Batan gün, o yaşlı nine, iplik ve baharat satıyor
  kulübesinde
  Ama alacak hali yok kimsenin. Dağlara çıkmış herkes.
  Kolay olmayacak bir daha inmeleri.
  Kolay olmayacak anlatmak tırmandıkları yükseklikleri.
  Yiğitlerin bir gece yemek yedikleri harman yerlerinde
  zeytin çekirdekleri kalmış,
  ayın kurumuş kanı ve tabancalarının
  dillere destan on beş hecesi.
  Ertesi gün serçeler yemiş yerde kalan kara ekmeğin
  kırıntılarını.
  Çocuklar oyuncak yapmış cıgaralarını ve yıldızların
  çalılarını yaktıkları kibrit çöplerinden.
  Ve ikindiüstü zeytinlerin altında oturup
  denize baktıkları bu taş –
  bu taş yarın kirece dönüşecek fırında.
  Öbür gün evlerimizi ve manastırın merdivenlerini
  badana edeceğiz o kireçle.
  Ve ondan sonraki gün tohum ekeceğiz uyudukları yere.
  Ve çocukların ilk gülüşü gibi bir nar fışkıracak
  gün ışığının göğsünden.
  Ve sonunda yüreklerini okumak için o taşın üstüne
  oturacağız
  bütün insanlığın tarihini o yüreklerde okurcasına.
  VI
  Güneş denize vurduğu zaman günün karşı kıyısını
  beyaza boyayıp,
  yeniden çekilir kuşatmaların acısı, susuzluğun sancısı.
  Yeniden kanar eski yara.
  Ve kapı önüne serilmiş soğanlar gibi kavrulur yürek.
  Zamanla daha çok toprağa benzer elleri.
  Zamanla daha çok göğe benzer gözleri.
  Küpteki yağ tükenmiş. Tortusu kalmış yalnız. Bir de fare
  ölüsü.
  Ananın sabrı tükenmiş, testiyle sarnıçtaki su gibi.
  Kekremsi bir tat kalmış çölün damağında barut
  dumanından.
  Nereden bulacaksın şimdi ermişlerin kandilinde yakacak
  yağı?
  Nerede ikindinin yaldızlı suretine
  buhurdanla sunacağın nane?
  Nerede yıldızdan çalgısını kapında çalacak
  dilenci kadına akşam vereceğin bir lokma ekmek?
  Adanın tepesindeki kalede birer hortlağa dönmüş
  incir ağaçlarıyla çiriş otları.
  Topçu ateşi ve mezarcılar sürmüş toprağı.
  Ağzı açık bakıyor yağmalanmış hükümet konağı
  gökyüzüyle yamalı.
  Ölüleri gömecek yer kalmamış artık.
  Acının durup saçını öreceği yer kalmamış.
  Mermer bir denize çevirmiş fersiz gözlerini
  yağmaya uğramış evler.
  Kurşunlar saçılmış her duvara
  serviye bağlı ermişin kaburgalarındaki bıçaklar gibi.
  Bütün gün güneşte yatıyor ölüler.
  Ancak gün kavuşunca sürünerek ilerliyor askerler
  isli taşların üzerinde
  ölümün üzerine çöken havayı koklayıp
  ayın bir yana atılmış kunduralarını arayarak,
  bir kösele parçası çiğneyip
  biriken suyu çıkarmak için bir kayanın yüzünde
  yumruklarını paralayarak.
  Oysa kof, kayanın öbür yanı
  ve bir kez daha duyuyorlar denizde patlayan
  mermilerin gümbürtüsünü
  ve bir kez daha duyuyorlar kapıların önünde
  haykıran ölüleri.
  Hangi yola sapacaksın şimdi? Çağırıyor yoldaşın.
  Gece yabancı gemilerin gölgeleriyle kuşatılmış.
  Yollar yıkılan duvarlarla tıkanmış.
  Bir yol var, o da dağlara çıkıyor.
  Bu yüzden gemilere sövüp dillerini ısırıyorlar
  daha kemiğe dönmemiş sancıyı duyabilmek için.
  Siperlerde ölü komutanlar koruyor kaleleri.
  Etleri kaputları içinde çürüyor
  Daha yorulmadın mı kardeş?
  Çiçek açtı yüreğine saplanan kurşun.
  Beş sümbül filizlendi kayanın koltukaltından.
  Her solukta bu masalı anlatıyor kokusu. Hatırlamıyor
  musun?
  Sana hayatı anlatıyor yaraya saplanan her bıçak.
  Ve sana anlatmak için dünyanın güzelliğini
  şifalı bir ot yeşeriyor tırnağının kirinde.
  Tut elimden. Bu el senin. Deniz suyuyla beslenmiş.
  Bu deniz senin. Acı özsuyu damlıyor incir dalından,
  nerede olursan ol, gökyüzü seni görüyor, sen bir tel saç
  koparırken sessizliğin başından.
  Akşam bir cıgara sarar gibi sarıyor ruhunu parmaklarıyla.
  Sen de böyle tüttürmelisin ruhunu orada uzanıp yatarken
  sol elin yıldızların ışltısına batmış,
  sağ elin yavukluna sarılır gibi tüfeğini kavramış.
  Ve sakın unutma göğün de seni unutmadığını
  onun buruşuk mektubunu cebinden çıkarıp
  yaralı ellerinle ayışığının yapraklarını açarak
  erkekliği ve zaferi okuduğun zaman.
  Tırmanacaksın adanın tepesindeki ileri karakola
  ve bir yıldızı dinamit gibi ateşleyerek surların
  ve direklerin üstünden,
  vurulmuş bir asker gibi eğilen dağbaşlarından
  bir el silâh sıkacaksın havaya
  kovup kaçırmak için hortlakları gölgelerin
  karanlık örtüsüne.
  Bir kurşun sıkacaksın göklerin merkezine, arayarak
  gökmavisi hedefi
  yarın senin çocuğunu emzirecek kadının gömleği içindeki
  memeyi ararcasına,
  yıllarca sonra, baba evinin kapısındaki
  mandalı ararcasına.
  VII
  Ev, yol, atlasçiçeği, avluda güneşin kabuklarını
  gagalayan tavuklar-
  Bunları tanıyoruz.
  Onlar da bizi tanıyor.
  Burada yaban gülleri arasında sarı derisini
  dökmüş yılan.
  Karıncanın yuvasını, eşekarısının burçlu kalesini
  bulacaksın burada.
  Aynı zeytin ağacında, geçen yılki cırcır böceğinin
  kabuğu ile
  bu yılki cırcır böceğinin sesi.
  Sonra katırtırnaklarına vuran gölgen, nicedir yaralı,
  sadık bir köpek gibi seni izleyen.
  Öğle üzeri, topraksı uykunun yanıbaşına oturup
  acı defneleri koklayan,
  geceleri, ayakucuna kıvrılıp bir yıldızı gözetleyen
  gölgen.
  Yazın oyluklarında beliren bir armut sessizliği var,
  keçiboynuzlarının köklerinde bir durgun su uyuşukluğu-
  İlkyazın kucağıda uyuyan yedi öksüz
  ve gözlerinde can çekişen bir kartal.
  Tâ yukarılarda, çam ormanından ötede,
  geniş dut yaprağında toza dönüşen serçe pisliği gibi
  güneşte kuruyor Ayi Yannis kilisesi.
  Çapraz değneklerle arşınladım tarlalarımızı
  toprağın iliğine ve yüreklerimize işleyen çok eski
  bir yağmurla
  ve yaralarla dolu güneşin derisi.
  Gocuğuna sarınmış bu çobanın
  kurumuş bir ırmak var her bir kılında.
  Kavalının her deliğinde, fışkıran meşe ormanları
  ve Hellespont’un sularına değen ilk küreğin
  budaklarıyla pürüzlü değneği.
  Hatırlaman gerekmez. Çınarın damarları
  senin kanını paylaşıyor çirişotlarının, gebrelerin
  damarlarıyla.
  Dilsiz kuyunun bağrı kara cam ve ak rüzgârdan
  yuvarlak bir ses yankılıyor öğle üzeri,
  eski şarap küpleri gibi yuvarlak, onlar kadar eski-
  yarın maviye ve kızıla dönüşen o sesle sesleneceksin
  dağlara.
  Ve gökyüzü çivit rengiyle duruluyor kayaları ve
  gözlerimizi.
  Her gece, kırlarda, ay sırtüstü çevirip ölüleri
  donmuş parmaklarını gezdiriyor yüzlerinde
  ve çenesindeki yara izinden, çatık kaşından
  bulmaya çalışıyor oğlunu.
  Ceplerini arıyor. Her zaman bir şeyler bulur o ceplerde.
  Her zaman bir şey buluruz aradığımızda.
  Kutsal Haçtan bir parçaya bağlanmış bir muska.
  Ezik bir cıgara. Bir anahtar. Bir mektup. Yedide durmuş
  bir saat.
  Yeniden kurarız saati. Ve ilerlemeye başlar zaman
  Üst üste yığılmış kunduraları daha ad vermediğimiz
  bir dağ gibi.
  Üstlerinde ne varsa çürüyüp yok olduğu zaman,
  göğün yaz yıldızları arasında kalan parçaları
  ve defneler arasında kalan dereler
  ve ilkyazda limon ağaçları arasındaki dağ yolları gibi,
  kaputlarının düğmeleri arasında serilmiş yatarlarken
  çırılçıplak,
  belki de bulacağız künyelerini,
  belki de, “Seviyorum!” diye bağıracağız o zaman.
  Hem sonra, belki biraz fazla uzak, biraz fazla yakın
  olabilir bunlar,
  nasıl ki, karanlıkta selamlaşmak için birinin elini
  tuttuğun zaman,
  baba evine dönen sürgünün o acı sezgisini duyarsın.
  Nasıl ki, en yakınları bile, tanıyamamışlardır onu-
  çünkü o hayattan önce ve ölümden sonra gelen hayatla
  karşılaştığı gibi,
  yüz yüze gelmiştir ölümle.
  Ama o tanır onları. Kırgın değildir kimseye. Yarın, der
  ve Tanrının gönlüne varan en kısa yolun
  en uzun yol olduğuna kesindir inancı.
  Ve ay onu hüzünle yanağından öptüğü zaman,
  deniz yosunu, saksı, hasır iskemle, taş merdiven
  iyi akşamlar dilerler ona,
  dağlar, şehirler ve gökyüzü ona iyi akşamlar
  dilerler
  ve işte o zaman silkerek cıgarasının külünü
  balkonun korkuluğundan,
  ağlayabilir duyduğu bu güvenlik içinde.
  Ağlayabilir ağaçların, yıldızların ve kardeşlerinin
  verdiği bu güvenlik içinde
  Yannis Ritsos
  Atina, 1945-1947
  Çeviri :Cevat Çapan
 • Zor zamanlar geçiriyoruz...
  Pek çok insan fazlasıyla talihsiz.
 • "Dünyayı değiştirmenin ne kadar zor olduğunu öğrendim. İnsanların, benim bir zamanlar düşündüğümden daha kötü olduğuna karar verdim."