Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
24 May 09:25 · Kitabı okuyor

...Bir ameli ruhiyat âlimi der ki: “Fiil, hissi takib eder gibi görünmekte ise de, hakikatte fiil ile his beraber giderler. İradenin tasarrufu altında bulunan fiili tanzim edersek, dolayısıyla öyle olmayan hissi de tanzim edebiliriz.”

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
24 May 09:19 · Kitabı okuyor

"...Şu hakikat gayet kat’i ve çoklukla vakidir ki; İnsanlar iman ve itikad ilmiyle münevver olmakla ve düşüncelerini düzeltmekle ye’s, üzüntü ve ümitsizliği, korku ve muhtelif hastalıkları def edebilir, hayatlarını değiştirebilirler."

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
24 May 09:13 · Kitabı okuyor

"...İmansızlıkla, gayet aciz, korkak ve evhamlı olan din düşmanları, çaresiz kalınca kuvvete başvururlar. Halbuki “hak kuvvette değil, kuvvet haktadır.” Onlar haksız oldukları için kuvvetsizdirler..."

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
24 May 09:08 · Kitabı okuyor

"Risale-i Nur bir mektepli talebeden feylesofa kadar, avamdan en alime kadar kadın, erkek, genç, ihtiyar herkesin dinî, ahlakî, kalbî, aklî, felsefî v.s. ihtiyaçlarını en mükemmel ve en zevkli bir tarzda karşılayan ve ikna eden, taptaze bir eser külliyatıdır."

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
24 May 09:01 · Kitabı okuyor

"Hususan yeknesak dünyevi meşguliyetler; insanın mahiyetindeki ulvi melekeleri körletir. Manevi terakkiyata medar olacak yüksek istidatları söndürür, kabiliyetleri verimsiz kılar."

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
24 May 08:58 · Kitabı okuyor

...Büyük zatlar bunda müttefiktir ki; “Başkalarıyla uğraşan yolundan kalır”

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
23 May 22:17 · Kitabı okuyor

"...Bozulmuş olan cemiyet nizamını düzenlemenin çare-i yeganesi; o cemiyetin iman ve i’tikadını kuvvetlendirmektir. Bu da ancak, Kur’anın imanî ayetlerini tefsir eden ve iman esaslarını; aklen, kalben ve mantıken izah ve isbat eden eserleri o cemiyete okutmakla mümkündür..."

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
23 May 22:14 · Kitabı okuyor

"...Hayatta sıkıntı, musibet, dert ve meşakkatlere düçar olmayanlar; büyük feragat, hamiyyet ve cesaret sahibi olamazlar..."

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
23 May 05:18 · Kitabı okuyor

"...Dünyada huzur ve saadetin, hür ve insanca yaşamanın bir tek çaresi vardır, o da şudur; İnsanı, insan eden belki insanı sultan eden hakiki imanı kazanmak ve inkişaf ettirmektir..."

Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)Bir Dava Adamından Notlar, Zübeyir Gündüzalp (Bir Dava Adamından Notlar 2)