Ali Rıza MALKOÇ, bir alıntı ekledi.
15 saat önce

Sinerjinin gücü
Çiçero diyor ki: hiçbir bilgili insan düşüncesini değiştirdiği için, başka birine tutarsızlık atfetmez.

Zihinsel Terapi, Zülfikar Özkan (Sayfa 239 - Hayat yayınları)Zihinsel Terapi, Zülfikar Özkan (Sayfa 239 - Hayat yayınları)
Ali Rıza MALKOÇ, bir alıntı ekledi.
Dün 13:31

Bilincin tekâmülü için NLP
Bütün gelişmelerin, yeni medeniyetlerin felsefi ve bilimsel dönüşümlerin temelinde Bu dört ilke vardır: kişisel bütünlük uyum, sezgi ve esneklik.

Zihinsel Terapi, Zülfikar Özkan (Sayfa 171 - Hayat yayınları)Zihinsel Terapi, Zülfikar Özkan (Sayfa 171 - Hayat yayınları)
Ali Rıza MALKOÇ, bir alıntı ekledi.
17 Mar 22:39

Bilinç gelişimi
Efendiniz size, sizden beklentilerini söyler. Oysa Bir öğretmen sizin kendi beklentilerinizin farkına varmanızı sağlar.
Patricia Neal

Zihinsel Terapi, Zülfikar Özkan (Sayfa 25 - Hayat yayınları)Zihinsel Terapi, Zülfikar Özkan (Sayfa 25 - Hayat yayınları)

Tutalım ki Ali’den Zülfikâr sana miras kaldı. Sende Ali kolu ve kalbi yoksa Zülfikar neye yarar ki?

Mevlana
Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar ! Sen de Ali'nin yüreği yoksa , Zülfikar neye yarar?

Hor Görme Toprağı Toprakta Kimler Yatar :
Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
Hani bunca Evliya yüz bin Peygamber yatar,
Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen,
Kâbe'ye bina kuran Adem Peygamber yatar.
Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


Ol Tur Dağına çıkan, Mevlâ ile söyleşen,
Binbir kelimat kuran Musa Peygamber yatar,
Ol şahin gibi duran, devlere hüküm kılan,
Tahtını yel götüren, Süleyman Peygamber yatar.
Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


Ol bezirgana satılan, kuyuya tutsak atılan,
Yakub Peygamber oğlu Yusuf-u Kenan yatar,
Arkasıyla kum çeken, göz yaşıyla yoğuran
Kâbe'ye bina kuran Halil İbrahim yatar.
Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


Kurban için emir alan, emre itaat eden,
İbrahim Halil oğlu İsmail kurban yatar,
Buraka binip giden, Arş-ı Âlâ'yı seyreden,
Varuben Hakk'ı gören Hz. Muhammed yatar.
Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


Hayber Kalesini alan, Zülfikar'ını çalan,
Kafiri ateşe yakan, ol Ali aslan yatar,
Ali'nin nesilleri Kur'an okur hep dilleri,
Fatıma'nın oğulları Hasan ile Hüseyin yatar.
Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


İğnesin denize atan, balıklara çıkartan,
Tahtın tacın terkeden İbrahim Edhem Hz. yatar,
Gündüzleri saim, geceleri kaim olan,
Evliyalar arifi Bayazıd-ı Bestami yatar.
Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


Hakikat erenleri geçti dünyadan herbiri,
Konya'da ol Hüdavendigar Mevlâna yatar,
Çoktur Hakk'ın has kulları, fikir eyle hep bunları,
Zikreyle Erenleri görürsün nice Sultanlar yatar.
Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden,
Belalara sabreden Eyyüb Peygamber yatar,
Balık karnında iken deryaları seyreden,
Kabak köküne yaslanan Yunus Peygamber yatar.
Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi,
Enbiyalar serveri, Resûl Muhammed yatar.
Yunus sende ölürsün, kara topraklara girersin,
Mürşidlerin ulusu ol Emre Sultan yatar.
Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.

Uhud savaşında fırsatı değerlendiren Putperestler Hz.Muhammedin üzerine saldırınca Hz Muhammed ; ''Yetiş Ya Ali'' diye bağırır. Haydar-ı Kerrar Hz.Ali, Zülfikarı çekip müşrik düşman askerlerinin karşısına çıkar ve cümlesini öldürür. Hz. Muhammed'in dişinin kanadığını gören Hz.Ali başındaki sarığın beyaz bezini Hz.Muhammedin kanayan dişine basarak kanamayı durdurur. Sarığının bezi kıp kırmızı kan olmuştur. Hz Ali bu bezi öpüp başına bağladıktan sonra savaşa devam eder. Biz Alevilerin Kerbela ve diğer törenlerde başına kırmızı bez bağlamasının sebebi budur. Hz. Ali'nin Hz.Muhammedi nasıl savunduğunu gören Kutsal Melek Cebrail as. Hz. Muhammedin kulağına şöyle fısıldar ''Ya Resulullah Hz.Ali'nin senin için yaptığı bu iyilik sana olan Sevgisinden ve Mertliğindendir. Hz Muhammed te cevaben : “ O bendendir bende ondanım ” der. Bunun üzerine Cebrail as : “ Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfa illâ Zülfikâr '' buyurur. (Zülfikar gibi keskin kılıç Ali gibi bir yiğit bulunmaz)

@07mbaln
Tut ki, Ali'den mîrâs kaldı sana Zülfikâr
Sende Ali'nin yüreği yoksa
Zülfikâr neye yarar?
Mevlana

Betül Deniz, bir alıntı ekledi.
20 Şub 17:24 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Bir Zülfikar gibi savurdu,
Söz'ünü, ne yara
Ne ağrı, ne bir şey ve bitti durdu
Taşın, kurdun ve çiçeğin İlhadı

Yara Şiirleri, Hilmi YavuzYara Şiirleri, Hilmi Yavuz
《Mizgine_İslâm / ميزگينه اسلام》Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ, bir alıntı ekledi.
 10 Şub 23:24 · Kitabı okuyor · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

3.Bölüm Sorgular - İlk Sorgular ve İlk İdamlar :
16 Nisan 1925 tarihinde Siverek ilçesinden Karabahçeli Şeyh Eyüp Efendi ile Diyarbakırlı Doktor Fuat beyin yargılanmalarına başlandı. Karabahçeli Şeyh Eyüp Efendiye yapılan iddianame, mahiyetindekilerle beraber askerlere karşı koyması idi. Bir de duruşmasında Cumhuriyet Halk Partisine karşıyım demesi idi. Ancak en büyük delil olarak Şeyh Said Efendinin aşağıdaki mektubu kullanılıyordu.
BİTEVFİKİHÎ HUDA
Biraderim Şeyh Abdürrahim ve Azizim İsmail Efendiye. 19 Şaban 1341 tarihli mektubunuzu cuma günü saat dörtte aldım. Şeyh Mehmet Rüştü Efendi'nin mektubu da beraberdi. Bozan ağa ile Şeyh Eyüp Efendinin Karabahçe’ye gelmelerini yazmışsınız. Ve mülakatımıza muntazırdırlar. Alelre-is-i velayin ziyaretlerinize de gelirdim fakat şark cephesine taze dün Reşif Ağa yüz piyade ile Semaki'ye gönderdim ve bugün de inşaallah Tirkanlı Aşireti gelecekler. Anları da cepheye göndereyim ve Şeyh Tahir'i ve Şeyh Sarraci asker cem'ine gönderdim. Hâlâ gelmediler ve Şeyh Münir Zağbe-rim ve Medyan ve Şark Cephesine gönderdim hâlâ gelmemişler ve Salih Bey ve Mehdi Efendiyi Lice'ye gönderdim, henüz gelmemişler bu gece Lice'dedirler, inşaallah bunlar gelirlerse bu tarafı tertip ettikten sonra tarafınıza gelirim ve bozan Ağa ve Şeyh Eyüp Efendi ile mülakat ederim.
Tamam askerimize sabır ve sebat ve Şeriat-ı Mutahhara ile amel etmekle nasihat eylerim. Mebada askerlerimiz tarafından müslümanlar ve efendiler emval ve ağnamlarını gasp ve garet etmiyeler. Lâkin zahire için size evvelki mektupta yazdım eğer zaruret vuku bulursa bir anbardan bir emin bir muhasip adam eliyle badefter çıkarıp erzak versinler sonra İnşaallahü teala ya aynen veya kıymeten tesviye eyleriz. Mire Sadık Beye ve Mire Hamit Beye ve ekil umeralarına ve Zülfikâr ağanın biraderi Mehmet Reşit Efendi ve Şevki Efendiye ve Mecit Ağaya ve tamamı mücahidini Islamiyelere ve selam ve dua eylerim ve cümlesine Şeriat'ı Muhammediyeden huruc etmemeklerine vasiyet ve nasihat eylerim. İşidürüz Cem'an Kelek Ağa, Çermikten gelmiştir. Acaba doğrumudur veyahut esassızdır. Beyan edesiniz. Allah Teala hazretleri, Odabaşı Mahmut Efendi'nin mahdumu Mehmet Eminin keydini kendinin nahrina astıra ve kalbini iman ve şecaati diniye ile memluk ede ve iradei ezeliyesinde hidayet kabul etmek mukadder değilse an karip kahru mahzul eyliye ve İslamı şerrinden emin eyliye ve eğer mümkün ise ba şure bilittifak Alibardakta Türk askerlerine geceleyin savt ve sedasız baskın verseydiniz ve eğer mümkün değilse tehiri sevaptır. Ve askerlerimiz Siverek yolunu muhasara etsinler.
Yevmi Cum'a saat 5 Şaban Sene 1343
Hadimül Mücahidin Mehmet Sait El Nakşibendi

Adım Şeyh Said, İlhami Aras (Sayfa 47)Adım Şeyh Said, İlhami Aras (Sayfa 47)