• 262 syf.
  ·Beğendi·10/10
  Dikkat: Tatkaçıran/oyunbozan içerir.

  ‘Şafakta Kazandık Zaferi’


  Ulaş Başar Gezgin


  ‘Şafakta Kazandık Zaferi’, 1969’da yayınlanmış bir Güney Vietnam direnişi kitabı (Vietnamca adı, “Hòn Đất”[ Kitabın Vietnamcası bugün erişilebilir durumda. Diğer birçok savaş dönemi kitabı erişilebilir değil, sahaflarda zor bulunuyor. Bu nedenle not ediyoruz: https://gacsach.com/...huong-01-phan-1.html
  Kitabın bir de film uyarlaması var: https://www.youtube.com/watch?v=pzQebwXfrd4 ]). Türkçe’de ilk kez 1977’de yayınlanan kitaba yönelik ilginin 12 Eylül öncesiyle kısıtlı kalmaması ve 1990’larda birkaç baskı yapılması dikkat çekici. Kitabın yazarının adı Türkçe’de yanlış yazılmış, doğrusu ‘Anh Duc’ olacak. Kitabın Vietnamca adının Türkçesi’yle aynı anlamda olmadığını da buraya not edelim. Kitap, adını Vietnam-Kamboçya sınırı yakınlarındaki deniz kıyısı olan Hon Dat ilçesinden alıyor. Yine de, Türkçe adının daha ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Kitap, 1961’de yazılmış; önsözü ise 1965’te.

  Quyen, partili Nan’ı önce evinin bodrumunda gizler, sonra mezarlıkta.[ Kitabın Vietnamca aslında bu kişiliğin adı, Ngan. Kızın adı Vietnamca aslında Quyen, Türkçe çeviride Kuyen olarak yer alıyor. Buna benzer başka farklar da var. Örneğin, üs komutanı Türkçe’de Zam, Vietnamca’da Xam. Anlaşılan, çeviride okunuş temel alınmaya çalışılmış. Bunun dışında, korucuların Türkçe’ye ‘ranger’ olarak çevrildiği görülüyor. ] Her gece ona yemek götürür. Annesi Sao, Nan’ı çok sever. Quyen ile Nan nişanlı (aslında bir tür sözlü) sayılırlar. Fakat birgün Nan yakalanır, sonra da köy basılır. Köylüler, Nan’ın hain olduğunu, köyü ele verdiğini söylerler. Neyse ki sonradan gerçek ortaya çıkar. Quyen’in ablası olan Su ise, yedi yıldır cephede olan kocasından ilk kez mektup almaktadır.

  İlerleyen sayfalarda, Nan’ı, Parti’nin bölge sorumluları Tam Çan’la Hay Tep’i ve Sao Ana’yı daha yakından tanırız. 62 yaşındaki Sao Ana’nın kocası kurşuna dizilmiş devrimcilerden. Oğlu da öyle. Kendisi protestolarda ön saflarda. Amerikancı Güney Vietnam askerlerinin bölgedeki temsilcisi olan Teğmen Zam, toprak ağasının oğludur. Katliamları, tecavüzleriyle tanınmaktadır. Annesi Ca Zoy, onu doğurduğuna çok pişmandır, kendisi ve kızı, onun ölmesini istemektedir. Kitapta yer alan kişiliklerin çoğunun ya annesi ya babası ya da her ikisi birden kendini devrim için feda etmiş.

  Daha sonra Amerikancı güçlerle gerillalar arasındaki çarpışmaya tanık oluruz. Gerillalar mağaraya çekilirler. Çevreleri sarılır ve Amerikancı güçlere denizden de destek gelir. Kitap, 19 kişilik bu küçük gerilla grubunun 1500 kişilik Amerikancı askerlere karşı direnişini anlatır. Sayısal üstünlüğe silah ve mühimmat üstünlüğü de eklenir. Bu açıdan kitap, direnişe bir güzellemedir.

  Kitabın başkişilerinin çoğunlukla Vietnam’ın azınlık halklarından biri olan Kmerlerden olmaları dikkat çekici. Ayrıca yazarın ‘düşman’la ilgili betimlemeleri de çok içeriden ve ayrıntılı. Amerikancı askerlerin kötülükleri anlatılırken bir yandan neden asker olduklarıyla ilgili bilgiler de ediniyoruz. Bu da bize ‘Aslan Asker Şvayk’ kitabıyla ‘Bolivyalı Küçük Asker’ şiirini anımsatıyor.[ Kitabın dipnotlarında geçen Vo Thi Sau şarkısı şuradan dinlenebilir: https://www.youtube.com/watch?v=mX2g-K3wUCw
  Vo Thi Sau (1933-1952), 19 yaşında Fransız sömürgecilerce idam edilmiş kadın gerilla. 14 yaşında direnişe katılmış. ]

  Direnişin sonraki günlerinde Su tutsak edilir, pişmanlığı reddettiğinden önce kılıçla boynu kesilir, sonra ağaca asılır. Son sözleri “öcümü alın” olur. Halk onu ağaçtan alır, askerler izin vermese de cenazeyi zorla alır, annesiyle birlikte gömerler. Cenazesi büyük bir gösteriye dönüşür. Yolu mağara yakınından geçirip gecenin karanlığından faydalanarak mağaraya yiyecek götürürler. Hepsinin devrim yolunda feda olmuş, yaralanmış ya da hapsedilmiş bir akrabası vardır. Su’nun kanı yerde kalmaz. Bu arada, Amerikancı askerlerden yüzbaşı dahil olmak üzere yüzü can vermiştir.

  Amerikancı komutanların kendi yaralılarını tedavi etmektense okyanusta boğulmaya terk etmesi, birçok askeri etkiler. Bir grup firar eder. Bu süreçte Amerikancı askerler psikolojik savaşa girişirler, ancak bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar. Mağarayı dumana boğmak ya da ona duvar örmek gibi girişimleri başarısızlıkla sonuçlanır. Okyanusta bulunan asker cesedi, Amerikancıların yaralıları boğulmaya bıraktığını kanıtlamış olur. Bu, orduda büyük bir sivil itaatsizlik hareketine yol açar. Sonunda zafer direnenlerin olacaktır.

  ‘Şafakta Kazandık Zaferi’ kitabında en küçük yerleşimlerde bile direnmenin ne kadar önemli olduğunu görürüz. Bu küçük küçük direnişler, toplamda Amerikancı Güney Vietnam’a pahalıya patlar; yenilginin ve iki Vietnam’ın birleşmesinin önünü açar. Ayrıca, kitap bir askeri strateji kitabı olarak okunmaya da uygun… Hem bir devrim romanı olarak hem de bir strateji kitabı olarak önerilir.  Kaynakça

  Anh Duc (1969/1977). Şafakta Kazandık Zaferi. İstanbul: Zafer.  Kaynakça

  Nguyen Duc Thuan (1979/1967). Direnme Savaşı: Saygon Zindanlarında Mücadele (çev. Mehmet Taş). İstanbul: Oda Yayınları.  Kaynak: Gezgin, U. B. (2017). Anlatıbilim Açısından Roman, Öykü ve Masal İncelemeleri (2000-2017) [Novel, Story and Fairy Tale Analyses through Narratology].

  ANLATIBİLİM AÇISINDAN ROMAN, ÖYKÜ VE MASAL İNCELEMELERİ (2000-2017)

  Prof.Dr. Ulaş Başar Gezgin

  Yazında Ezilenler ve Ezilenlerin Yazını
  1. Marksist Açıdan Türk Romanı.
  2. Sovyet Türkologlarının Gözüyle Türk Yazını.
  3. Yaşar Kemal’i Yaşar Kemal Yapan 6 Özellik.
  4. ‘Boynu Bükük Öldüler’: İlk Yılmaz Güney Romanı.
  5. Yıllar Sonra Yeniden Genç Gorki ve Arabesk.
  6. İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu?
  7. Bulgaristan Hatırası Bir Marksist Türkolog: İbrahim Tatarlı

  Sabahattin Ali Yazını
  8. Anlatıbilim Açısından Kürk Mantolu Madonna.
  9. Merhum Marko Paşa’nın Size Çok Selamı Var.
  10. ‘Değirmen’de Sabahattin Ali Öykücülüğü.
  11. ‘Kağnı’da Sabahattin Ali Öykücülüğü.
  12. ‘Yeni Dünya’da Sabahattin Ali Öykücülüğü.
  13. ‘Sırça Köşk’te Sabahattin Ali Öykücülüğü.
  14. ‘Ses’te ve ‘Esirler’de Sabahattin Ali Öykücülüğü.

  Gülmece ve Hiciv Anlatıları
  15. Muzaffer İzgü Öykücülüğü: Azrail’den Bir Namussuz’a.
  16. Gülmece yazarı olarak Hasan Hüseyin: ‘Made in Turkey’.
  17. ‘Bay Düdük’ (1958).
  18. Bir Heccav Olarak Ümit Yaşar Oğuzcan.

  Çokkültürlü Yazın Çokkültürlü Toplum
  19. Türk Yazınında ‘Etnik Öteki’ İmgesinin Açımlanmasına Giriş Olarak Hüseyin Rahmi Yazını ve “Yankesiciler” Adlı Öykü.
  20. Çokkültürlü Toplum Çokkültürlü Öykü: Sait Faik Öykücülüğünde Ermeni İmgesi.
  21. Saroyan Öykücülüğü ve Yetmiş Bin Süryani.

  Masallar ve Efsaneler
  22. Eskimeyen Bir Yazın Evreni: 30 Yıl Sonra Yeniden Behrengi.
  23. Ferçler ve Zebler: ‘Binbir Gece Masalları’ Üstüne Bir İçerik Çözümlemesi Denemesi
  24. ‘Masalın Aslı’.
  25. ‘Vietnam Efsaneleri/ Vietnam Söylenceleri’.
  26. Tibet Masalları.

  Vietnam ve Tayland Yazını
  27. ‘Direnme Savaşı’: Direnenlerin Tarafından Vietnam-Amerikan Savaşı.
  28. ‘Şafakta Kazandık Zaferi’.
  29. Bir Vietnam-Amerikan Savaşı Romanı: Gök Cephesi
  30. Siyam Romancılığı Bağlamında Romanda Gerçeklik Sorunu.
  31. Siyamlı Romancı Siburapha’nın Yaşamı.
  32. Siyamlı Şair Sunthorn Phu’nun 'Phra Abhai Mani' Adlı Yapıtındaki Anlatının Özeti ve Değiniler.

  Türkiye Yazını, Türkçe Yazın
  33. Öykücü Yönüyle Ahmet Cemal’i Anarak.
  34. Torik Akını: Az, Öz, Akıcı, Okunası
  35. İstanbul Öyküleri.
  36. Onyıllar Sonra ‘Vatandaş’ı Yeniden Okumak
  37. Ölü Çiçekler Müzesi’nde Gezinti.
  38. ‘Uzaklara Mektuplar’.
  39. Ali Rıza Arıcan Öykücülüğü
  40. Puslu Kentin Mavisi: Modern Çin’den Öyküler.

  Taylan Kara Yazını
  41. Poe’nun Kuzgunu: Derinden ve Uzun...
  42. ‘Böyle de Buyurabilirdi Zerdüşt’: Hiççi Bir Başarı Öyküsü.
  43.‘Vasatlığa Giriş Dersleri’: Yine de İnsana Dair.
  44. Vasat Edebiyatı 101: Mizahla Polemik Arasında.

  Ütopya Anlatıları
  45. Uzaklaşan Ütopya ve Distopyalaşan Dünya.
  46. Devrim Öncesi Edebiyatında Ütopya: Kızıl Yıldız (1908) Örneği.

  İranlı Öykücüler
  47. İranlı Öykücüler: Hem Yakın Hem Yakın (1-4).
  48. Çağdaş İran Yazınının Öncüsü Sâdık Hidâyet (1-4).

  Avrupa Yazını
  49. Fransız Yazınında Bir ‘Muhalif Yazar Miti’ni Sorgulamak: Marguerite Duras.
  50. (Ölüm Yıldönümünde) Jose Saramago’yu Anarak...
  51. Bilişsel Bilimlere İlişkin Bir Roman: ‘Düşünce Balonları’

  Diğer Yazılar
  52. Darüşşafaka ve İmkansız Hayatlar.
  53. Endonezya’dan Bir Öykü: ‘Kral, Cadı ve Papaz’.
  54. Azerbaycan’dan Bir Öykücü: Anar.
  55. ‘En-Dor’a Giden Yol’.
  56. İki Çocuk Öyküsü: ‘Başka Karıncalar Diyarı’ ve ‘Yerle Gök Arasında’
  57. Defterde Kalan Borges (1899-1986) Dipçeleri.
  58. Latin Amerika’nın Çatık Kaşları: Bir Cehennem Ağacı Olarak Muz Ağacı.
  59. Başka Dünyalar Açısından Nobel Yazın Ödülü’ne İlişkin Değiniler.

  Gezgin Yazını
  60. Ulaş Başar Gezgin’le Yeni Romanı Üzerine (Söyleşi).
  61. Babasız Bir Roman Kişiliği Yaratmak (Söyleşi).
 • İl il Kurban Bayramı namaz saatleri!
  Adana için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:15

  Adıyaman için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:01

  Afyonkarahisar için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:31

  Ağrı için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:39

  Aksaray için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:17

  Amasya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:06

  Ankara için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:19
  Antalya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:33
  Ardahan için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:38

  Artvin için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:41

  Aydın için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:43

  Balıkesir için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:40

  Bartın için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:18

  Batman için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:50

  Bayburt için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:49

  Bilecik için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:30

  Bingöl için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:51

  Bitlis için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:45

  Bolu için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:23

  Burdur için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:34

  Bursa için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:34
  Çanakkale için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:45

  Çankırı için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:15

  Çorum için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:10

  Denizli için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:38

  Diyarbakır için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:53

  Düzce için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:24

  Edirne için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:41

  Elazığ için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:56

  Erzincan için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:53

  Erzurum için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:46
  Eskişehir için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:29

  Gaziantep için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:06

  Giresun için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:55

  Gümüşhane için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:52

  Hakkari için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:40

  Hatay için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:13

  Iğdır için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:35

  Isparta için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:32

  İstanbul için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:33
  İzmir için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:45
  Kahramanmaraş için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:07

  Karabük için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:18

  Karaman için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:23

  Kars için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:37

  Kastamonu için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:13

  Kayseri için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:11

  Kırıkkale için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:17

  Kırklareli için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:38

  Kırşehir için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:15

  Kilis için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:08

  Kocaeli için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:29
  Konya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:24
  Kütahya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:32

  Malatya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:00

  Manisa için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:43

  Mardin için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:52

  Mersin için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:18

  Muğla için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:42

  Muş için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:47

  Nevşehir için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:14

  Niğde için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:16

  Ordu için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:57

  Osmaniye için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:11

  Rize için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:47

  Sakarya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:27

  Samsun için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:03

  Siirt için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:47

  Sinop için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:06

  Sivas için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:03

  Şanlıurfa için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:00

  Şırnak için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:45

  Tekirdağ için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:39

  Tokat için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:04

  Trabzon için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:50

  Tunceli için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:54

  Uşak için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:35

  Van için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:40

  Yalova için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:32

  Yozgat için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:12

  Zonguldak için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:21
 • Peygamber Efendimiz Aleyhisselâm’ın 80 Sünneti

  01- Affetmek,
  02- Çalışmak,
  03- Süt içmek,
  04- Saç örmek,
  05- Etli yemek,
  06- Koşmamak,
  07- Saç uzatmak,
  08- Koku sürmek,
  09- Sohbet etmek,
  10- Kabak yemek,
  11- Teravi kılmak,
  12- Selâm vermek,
  13- Yardımlaşmak,
  14- 3 kez sarılmak,
  15- Sahur yapmak,
  16- Düzenli olmak,
  17- İlim öğrenmek,
  18- Sessiz ağlamak,
  19- Sadaka vermek,
  20- Ezanı dinlemek,
  21- İki öğün yemek,
  22- Teşekkür etmek,
  23- Temiz giyinmek,
  24- Birbirini sevmek,
  25- Pazarlık yapmak,
  26- Hal hatır sormak,
  27- Tebessüm etmek,
  28- Misafir ağırlamak,
  29- Kıyafeti katlamak,
  30- Birbirini uyarmak,
  31- Artık bırakmamak,
  32- Kaşları düzeltmek,
  33- İğne iplik taşımak,
  34- Eşikte oturmamak,
  35- Ölümü hatırlamak,
  36- Misafiri uğurlamak,
  37- Sevdiğini söylemek,
  38- Heybetli görünmek,
  39- Yumurtayı yıkamak,
  40- Yastıksız yatmamak,
  41- Birbirine sabretmek,
  42- Doymadan kalkmak,
  43- Yerde yemek, yemek,
  44- Gül suyu kullanmak,
  45- Davete icabet etmek,
  46- Yemeği yavaş yemek,
  47- Sebze ve eti yıkamak,
  48- Öğle uykusu uyumak,
  49- Ekmeği elle koparmak,
  50- Yeri gelince konuşmak,
  51- Vakıa sûresini okumak,
  52- Misafire ilgi göstermek,
  53- Hasta iken hamd etmek,
  54- İlk verilen sözü tutmak,
  55- Yemeğe tuzla başlamak,
  56- Beyaz ve yeşil giyinmek,
  57- Yavaş ve tane konuşmak,
  58- Suyu üç yudumda içmek,
  59- Yoldaki engeli kaldırmak,
  60- Yemekte güzel konuşmak,
  61- Kahvaltıda 7 zeytin yemek,
  62- Aynaya bakınca dua etmek,
  63- Misafiri tekrar davet etmek,
  64- Sabah uyanınca el yıkamak,
  65- Birbirinin kusurunu örtmek,
  66- Elleri ve yüzü kurulamamak,
  67- Akşam bulaşık bırakmamak,
  68- Yemekten sonra tatlı yemek,
  69- Yemeklerin ağzını kapatmak,
  70- Su içerken kıbleye yönelmek,
  71- Kapı açıldığında yan durmak,
  72- Her işe besmele ile başlamak,
  73- Çatlak bardaktan su içmemek,
  74- Yemeğe besmele ile başlamak,
  75- Arkadaş ziyaretinde bulunmak,
  76- Seccadeyi sünnet üzere katlamak,
  77- Abdest alırken yüzüğü çevirmek,
  78- Cuma günü gusül abdesti almak,
  79- Bir şey yerken 3 parmakla yemek,
  80- İsraf etmemek, ışıkları söndürmek,

  *اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِى لَهُ اَجْرُ شَهِيدٍ*
  “Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime sarılana yüz şehit sevabı vardır.” (Taberanî, el-Mu’cemu’l-Evsat, c 5, s 315, hadis no 5414; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, c 6, s 339, hadis no: 9171)
 • 01.10 Seni Çok Seviyor Ama Utanıyor
  02.20 Senin Verdiğin Huzurla Uyuyor
  04.40 Seni Özleyerek Uyandı
  05.50 Rüyalarda Berabersiniz
  10.01 Senin Düşünüyor Çok Özlemiş
  12.21 Evlilik Hazırlıkları Tamam
  13.31 Seni Çok Özlemiş
  14.41 Evlenme Teklifi Gelebilir
  15.51 Senin için Tatlı Sürprizi Var
  20.02 Seni Görmek İstiyor
  21.12 Kalbi Kırık Mesaj Atmanı Bekliyor
  23.32 Uyumadan Önce Seninle Konuşmak İstiyor
 • Sürekli film isteyip post atanlar için filmler

  Ölmeden Önce Filmleri ;
  Memento (2000)
  Fight Club (1999)
  Forrest Gump (1994)
  Children Of Men (2008)
  V For Vendetta (2006)
  Zombieland (2009)
  The Shawshank Redemption (1994)
  inception (2010)
  The Matrix (1999)
  The Prestige (2006)
  Donnie Darko (2001)
  Source Code (2011)
  Requiem For A Dream (2000)
  Transpotting (1996)
  Rounders (1998)
  Cindirella Man (2005)
  I Am Legend (2007)
  Perfume The Story Of A Murderer (2006)
  Amélie (2001)
  Green Mile (1999)
  The Notbook (1999)

  En İyi Aksiyon Filmleri ;
  1) The Bourne Identıty
  2) Dıe Hard
  3) The Italıan Job
  4) Wanted
  5) Con Aır
  6) John Wıck
  7) The A-Team
  😎 Enemy Of The State
  9) Madmax Fury Road
  10)Sherlock Holmes?
  11.Usual Suspects/ IMDB 8.6
  12.The Departed/ IMDB 8.5
  13.Bourne serisi
  14.Die Hard serisi
  15.Rezarvuar Köpekleri/IMDB 8.3
  16.Pulp fiction/IMDB 8.9
  17.Django/IMDB 8.4
  18.Indıana Jones serisi
  19.No country for old man/IMDB 8.1
  20. Kara şövalye/IMDB 9
  21.Mad max fury road/IMDB 8.1
  22.Terminator Serisi(Özellikle 2.si)
  23.Matrix/IMDB 8.7
  24.Edge of tomorrow/IMDB 7.9
  25.Face off/IMDB 7.3
  26.Rocky serisi
  27.Catch me if you can/IMDB 8.1

  En İyi Bilim Kurgu Filmleri;
  1. Star wars serisi
  2.LOTR serisi/Bütün filmleri ilk 20'de
  3.Interstellar/IMDB 8.6
  4.E.T/IMDB 7.9
  5.Marslı/IMDB 8.1
  6.Guardians of the Galaxy/IMDB 8.1
  7.Avatar/IMDB 7.8
  8.Back to the Future serisi/ilk film 8.5
  9.Harry potter serisi
  10.THE MATRİX
  11.INCEPTİON
  12.E.T THE EXTRA TERRESTRIAL
  13.EX MACHİNA
  14.İNDEPENDENCE DAY
  15.ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  16.12 MONKEYS
  17.MINORITY REPORT
  18.INTERSTELLAR

  Hard Dövüş Filmleri;
  TEKKEN - JAPONYA
  KAN VE KEMİK – ABD
  ONG BAK – Tayland
  THE KARATE KID
  KORUYUCU – TAYLAND
  BASKIN – ENDONEZYA
  YENİLMEZ 2-3 - ABD
  CROWS ZERO 1-2 – JAPONYA
  IP MAN 1-2 – HONG KONG

  Beyin Yakan En İyi 10 Film ;
  1- 1408
  2- ENEMY
  3- The Machınıst
  4- Fight Club
  5- The Thırteenth Floor
  6- Lost Hıghway
  7- A Beautıful Mınd
  8- The Usual Suspects
  9- CUBE
  10- The Prestige?
  11.Prestij/IMDB 8.5
  12.Inception/IMDB 8.9
  13.Memento/IMDB 8.5
  14.Predestination/IMDB 7.5
  15.Fight Club/IMDB 8.8
  16.Mr Nobody/IMDB7.9
  17.Mulholland Drive/IMDB 8

  Mutlaka İzlenilmesi Gereken 10 Film

  1-)Fight Club
  2-)Forrest Gump
  3-)Truman Show
  4-)Schlindler's List
  5-)The Shawshank Redemption
  6-)Pulp Fiction
  7-)The Man From Earth
  8-)12 Angry Man
  9-)The Butterfly Effect
  10-)Into the Wild

  Güzel Çerez Filmler
  1-)Snatch
  2-)Who am I
  3-)Olympus Has Fallen
  4-)Split
  5-)Mr. and Mrs. Smith
  6-)Now You See Me 1-2
  7-)Edge of Tomorrow

  Hapishane Konulu Filmler
  1-)Brubaker
  2-)The Shawshank Redemption
  3-)Celda 211
  4-)Escape from Alcatraz
  5-)American History X
  6-)Le Trou

  Dünya Düzenine Karşı Çıkan Filmler ;
  1-)Fight Club
  2-)V For Vandetta
  3-)The Anarchist Cookbook
  4-)Born in Flames
  5-)The Anarchist's Wife

  Süper Kahraman Konulu En Güzel Filmler
  1-)The Dark Night Trilogy(Batman Begins,The Dark Knight,TDK Rises)
  2-)Avengers 1-2
  3-)Batman V Superman:Dawn of Justice
  4-)Captain America:The Winter Soldier
  5-)Guardians of The Galaxy 1-2
  6-)Wonder Woman
  7-)Ant Man
  8-)X-Men (Apocalypse, Days of Future Past)
  9-)Man of Steel
  10-)Dr.Strange

  En İyi Soygun Filmleri;
  1-)Inside Man
  2-)Rezervuar Köpekleri
  3-)Snatch
  4-)Heat
  5-)Ocean's Serisi
  6-)The Bank Job
  7-)American Hustle
  8-)Three Kings
  9-)Point Break
  10-)Public Enemies

  En İyi 10 Yerli Filmler;
  10. Pardon
  9. GORA
  8. Organize İşler
  7. Kabadayı
  6. Vizontele
  5. Sınav
  4. Barda
  3. Musallat
  2. Bir Zamanlar Anadoluda
  1. Sen Aydınlatırsın Geceyi?

  En İyi Hüzünlü ve Ağlamaklı Filmler;
  Piyanist
  Schındlerslist
  La Vita E Bela
  The Stonin Of Soraya M.
  Paradiso
  Green Mile
  Black
  The Pursuit Of Happyness
  Haciko

  Korku Filmleri ;
  1-)Se7en
  2-)The Conjuring 1-2
  3-)The Exorcist (1973)
  4-)The Shining
  5-)Paranormal Activity
  6-)The Blair Witch Project
  7-)Curse of Chucky

  Savaş Filmleri;
  1.Er Ryan'ı Kurtarmak/IMDB 8.6
  2.Thin red line/IMDB 7.6
  3.Fury/IMDB 7.9
  4.The great escape/IMDB 8.2
  5.Das Boot/IMDB 8.4
  6.Hacksaw Ridge/IMDB 8.5
  7.Dunkirk/IMDB 8.5
  8.Full metal jacket/IMDB 8.3

  Dram-Gerilim Filmleri;
  1.Esaretin bedeli/IMDB 9.2
  2.Godfather/IMDB 9.2
  3.12 Angry man/IMDB 8.9
  4.Leon Sevginin gücü/IMDB 8.5
  5.Whiplash/IMDB 8.5
  6.Shutter Island/IMDB 8.1
  7.Schindlerin Listesi/IMDB 8.9
  8.Forrest Gump/IMDB 8.8
  9.Truman Show/IMDB 8.2
  10.Bir rüya için ağıt/IMDB 8.3
  11.Yeşil yol/IMDB 8.5
  12.Scarface/IMDB 8.3
  13.Titanik/IMDB

  Karmaşık Zeka Filmeri Konulu ;
  01- Sınav/ The Exam (2009)
  02- Kapan / Fermat's Room (2007)
  03- Metot / El método (2005)
  04- Kimlik / Identity (2003)
  05- Akıl Defteri / Memento (2000)
  06- Başlangıç / Inception (2010)
  07- Olağan Şüpheliler / The Usual Suspects (1995)
  08- Prestij / The Prestige (2006)
  09- Zindan Adası / Shutter Island (2010)
  10- Dövüş Kulübü / Fight Club (1999)
  11- Yıldızlararası / Interstellar (2014)
  12- Makinist / The Machinist (2004)
  13- Yaşam Şifresi / Source Code (2011)
  14- Kader / Predestination (2014)
  15- Çatı Katı / Loft (2008)
  16- Gitme / Stay (2005)
  17- Da Vinci Şifresi / The Da Vinci Code (2006)
  18- 23 Numara / The Number 23 (2007)
  19- 1408 (2007)
  20- Vanilla Sky (2001)
  21- Düşman / Enemy (2013)
  22- Mulholland Çıkmazı / Mulholland Drive (2001)
  23- 13. Kat / The Thirteenth Floor (1999)
  24- Kayıp Otoban / Lost Highway (1997)
  25- Oyun / The Game (1997)
  26 - Akıl Oyunları / Beautiful Mind (2002)
  27- Tetikçiler / Looper (2012)
  28- Sihirbazlar Çetesi / Now You See Me (2013)
  29- Sihirbaz - The Illusionist (2006)
  30- Yarının Sınırında - Edge Of Tomorrow (2014)
  31- Gülün Adı / The Name Of The Rose (1986)
  32- Bıçak Sırtı / Blade Runner (1982)
  33- Geleceğe Dönüş - Back To The Future (1985)
  34- Matrix (1999)
  35- Evrim / Transcendence (2014)
  36- Kaynak - The Fountain (2006)
  37- Pi (1998)
  38- Dünyalı / The Man From Earth (2007)
  39- Ölüm Kitabı / Misery (1990)
  40- Gizli Pencere / Secret Window (2004)
  41- Dokuzuncu Kapı / The Ninth Gate (1999)
  42- 13. Kat / The Thirteenth Floor (1999)
  43- 6. His / The Sixth Sense (1999)
  44- Küp - The Cube (1997)
  45- Kelebek Etkisi / The Butterfly Effect (2004)
  46- Bulut Atlası / Cloud Atlas (2012)
  47- Zamanın Ötesinde / Predestination (2014)
  48- John Malkovich Olmak / Being John Malkovich (1999)
  49- Bay Hiçkimse / Mr. Nobody (2009)
  50- 12 Maymun / 12 Monkeys (1995)
  51- Cinnet - The Shining (1980)
  52- Gözü Tamamen Kapalı / Eyes Wide Shut (1999)
  53- Bugün Aslında Dündü / Groundhog Day (1993)
  54- Karanlık Yolculuk / Donnie Darko (2001)
  55- Truman Şow / The Truman Show (1998)
  56- Pan’ın Labirenti / El Laberinto Del Fauno (2006)
  57- Yedi / Seven (1995)
  58- Kuzuların Sessizliği / The Silence Of The Lambs (1991)
  59- Kemik Koleksiyoncusu / The Bone Collector (1999)
  60- Tutsak / Prisoners (2013)
  61- Kuzgun
  62- Zodiac
  63- Düşman / Enemy (2013)
  64- Gece Vurgunu / Nightcrawler (2014)
  65- Ben Kimim
  66- Imition Geme
  67- Kehanet
  68- Oxford Cinayetleri
  69- Karanlık Cinayetler / Frozen Ground (2013)
  70- Savaş Tanrısı / Lord Of War (2005)
  71- Şeytanın Avukatı
  72- Rezervuar Köpekleri
  73- Köstebek / The Departed (2006)
  74- Benjamin Buttom'un Tuhaf Hikayesi
  75- Azınlık Raporu
  76- Gerçeğe Çağrı
  77- Vampirle Görüşme
  78- Diğerleri / Others
  79- Sıfır Teorisi / The Zero Theorem (2013)
  80- Kader Ajanları
  81- Stigmata
  82- 12 Kızgın Adam
  83- Bülbülü Öldürmek
  84- Yeşil Yol
  85- Schindler'in Listesi
  86- İçerideki Adam
  87- Bakış Açısı
  88- Deja Vu
  89- Kara Şovalye
  90- Sil Baştan
  91- Sıkıysa Yakala
  92- Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi
  93- Tanrıyı Oynayanlar
  94- Cehennemden Gelen / From Hell (2001)
  95- Kurda Tuzak
  96- Terminatör
  97- İlk Gün
  98- Pelikan Dosyası
  99- Cani Ruh
  100- Kod Adı Kılıçbalığı
  101- Köstebek / Johnny Brasco (1997)
  102- Mavi Elbiseli Şeytan / Devil In A Blue Dress (1995)
  103- Şanslı Slevin / Lucky Number Slevin (2006)
  104- Milyonluk Bebek / Million Dolar Baby (2004)
  105- Düş Kapanı / Dreamcatcher (2003)
  106- Kar Küreyici / Snowpiercer (2013)
  107- Adalet Peşinde / Puncture (2011)
  108- Adalet Peşinde / Het Vonnis (2013)
  109- Beni Suçlu Bulun / Find Me Guilty (2006)
  110- Poker Gecesi / Poker Night (2014)
  111- Casuslar Köprüsü / bridge Of Spies (2015)
  112- Wikileaks Beşinci Kuvvet / Wikileaks The Fifth Estate (2013)
  113- Philadelphia (1993)
  114- Yapay Zeka / A.I. Artificial Intelligence (2001)
  115- Hırsızlar Şehri
  116- Armageddon
  117- Can Dostum
  118- Hesaplaşma / Paycheck (2003)
  119- Sis / The Fog
  120- Ölüm Yolu / Riding The Bullet
  121- Tehlikeli Aslar
  122- Fahrenheit 451
  123- Otomatik Portakal
  124- Ucuz Roman
  Salo Ya Da Sodom'un 120 Günü
  Ateşten Kalbe Aklıldan Dumana
  Çarpışma / Snatch
  Devlet Düşmanı
  Büyük Kumar
  Guguk Kuşu
  Koku
  Limit Yok
  Beyin Avcıları
  Solace (2015)
  Wanted
  Sherlock Holmes
  Büyük Hazine
  Lucy (2014)
  Paranoya (2013)
  Süper 8
  Köstebek / Tinker, Tailor, Soldier, Spy (2011)
  Van Helsing
  Jüri / Runaway Jury (2003)
  The Omen
  Yüksek Tansiyon
  Amistad
  Affedilmeyen / Unforgiven
  Büyük Dava
  Bonnie Ve Clyde (1967)
  Komplo (2008)
  Şehrin Azizleri
  Ronin (1997)
  Büyük Hesaplaşma / Heat (1995)
  Temel İçgüdü
  Makas Eller
  Günaha Davet
  Amerikan Sapığı
  88 Dakika
  Muhteşem Gatsby
  Büyük Lebowski
  Düzenbaz
  Üçkağıtçı Mortdecai
  Malavita Belalı Tanık
  Orjinal Cinayetler
  Kirli Oyun
  Kirli Sırlar
  Komplo
  he Hunger Games 1-2-3
  The Maze Runner 1-2 (3 çıkacak)
  Snowpiercer
  Matrix
  Interstellar
  Memento
  The Lost Highway
  Inland Empire
  Mulholland Dr.
  Inception
  World War Z
  I'am Legend
  28 Weeks Later
  12 Monkeys
  The Return of the Living Dead
  Zombieland
  The Lord of the Rings 1
  The Lord of the Rings 2
  The Lord of The Rings 3
  Hobbit 1
  Hobbit 3
  Pirates of the Caribbean(The Curse of the Black Pearl, Dead Man Chest,At World's End, On Stranger Tides, Dead Man Tell No Tales)
  Titanic
  Avatar
  Braveheart
  The Green Mile
  Narnia The Lion,The Witch and Wardrobe
  Percy Jackson
  Harry Potter
  Pan's Labyrinth
  Mummy
  Kong:Skull Island