Milli Bayramlarımızdan Korkan İnsanlık Düşmanları
Türkiye Cumhuriyetinin Millî Bayramları, bu ülkede yaşayan herkesin gerçek insan onuruna kavuşmasının merhalelerini hatırlatan önemli günlerin ve o günlerde cereyan etmiş olan olayların milletçe tekrar hatırlama ve tekrar o günlerde cereyan eden olaylara sevinme vesileleridir. Ama her şeyden önce bu bayramlar ve onların kutlanması bizlerin insan haysiyetine kavuşmamızın kutlanmasıdır. O bayramları kutlamak istemeyenler, onlara cephe alanlar insanlık düşmanı olmalıdırlar. Bu düşüncelerimi açıklayayım:

23 Nisan Çocuk Bayramı: Bu bayramda kutlanan 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıdır. Bu olayla Türkiye’de yaşayan insanlar kendi kaderlerini kendi ellerine almaya karar verdiklerini dünyaya duyurmuşlar ve bu kararlılıklarını fiile geçirecek olan en mühim organı teşkil etmiş olduklarını tüm âleme ilân etmişlerdir. O yüce mecliste her etnik kökenden Türkiye insanı vardır ve bu insanlar kendilerini liderliği ile bir arada tutup selâmete çıkaracağına inandıkları Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçmişlerdir. Daha sonra milletin ilk kez kendini bulduğu, kendi kendine karar vermeye başladığı bu gün çocuk bayramı ilân edilerek tüm çocuklara aynı konuda ilham olunması kararlaştırılmıştır. Bu bayramı istememek, ona gölge düşürmeye çalışmak çocuk düşmanlığıdır. (Bu bayramı gölgelemek için İslam Peygamberi Muhammed’in doğduğu haftayı temel alan bir kutlu doğum haftası icat edildiği söylenmektedir. Nisan’ın ortasına yerleştirilmeye çalışılan bu haftanın zamanlamasındaki ciddî yanlışlık bu söylentileri ne yazık ki destekler görünmektedir. İslâm Peygamberi muhtemelen 570 miladi senesinin Mart sonunda dünyaya gelmiştir, zira Rebiülevvel’de olduğu iddia edilen doğumunun o sene Rebiülevvel’in baharın başına, yani bahar ekinoksu olan 21 Mart’ı izleyen haftaya müsâdif olduğuna eldeki tarihler işaret etmektedirler. Ancak bu tarihleme tüm Avrasya’da Nevruz ve diğer isimler altında kutlanan Ekinoks Bayramı’na rast gelmesi için yakıştırılmış bir tarih de olabilir. Muhammed’in doğumunun tarihini yazan ve daha sonraki İslam tarihçilerinin kullandığı İbn İshak’ın Resûlallah’ın Hayatı adlı eseri ne yazık ki kayıptır. Gerçi bu eser bile Hicretten 150 sene sonraya aittir. Yani İbn İshak eserini yazarken, peygamberi kişisel olarak tanımış kimse artık hayatta değildi.)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 1919, genç bir Osmanlı generalinin Samsun'a ayak basarak Osmanlı’yı Orta Anadolu’ya hapsetmek isteyen müttefiklere karşı bir direniş ve ayaklanma hareketini başlattığı tarihtir. O zaman onun çevresindekiler de Balkan ve 1. Dünya Savaşı’nda pişmiş, bu felâketlerin acılarını kalplerinde en derin şekilde hissetmiş genç insanlardı. Onlar, kararlı, bilgili ve akıllı bir grup gencin neler yapabileceğini dünyaya gösterdiler. Bu nedenle o bayram daha sonra gençlik ve spor bayramı ilân edilerek gençlere o kararlılık, o bilgi ve o akıl hatırlatılmak istenmiştir. Bayramın aynı zamanda spor bayramı olması gençliğin sağlığına vurgu yapmak içindir. Bu bayramı gençlik ve spor bayramı yapanlar bunu “sağlıklı akıl sağlıklı vücutta bulunur” düşüncesine dayanarak yapmışlardır. Bu bayramdan çekinenler, gençlerden çekinen, gençleri bastırmak isteyen karanlık kafalar olabilir ancak.

30 Ağustos Zafer Bayramı: Bu gün 23 Nisan’da kendi kendine karar vermek istediğini dünyaya duyuran, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan ve ondan sonra bir araya gelen gençlerin rüyası olan kendilerini zincirlemek isteyenlerin zincirlerinin ve kafalarının kırıldığı mutlu bir tarihtir. Bu mutlu ânı millete tattıran onun genç çocuklarından oluşan ordumuzdur. Onun için 30 Ağustos milletin ordusunu kutladığı, kurtarıcısını ve koruyucusunu tekrar tekrar bağrına bastığı tarihtir. 30 Ağustosa düşman olan, hürriyet ve şahsiyet arayan insanların bu isteklerine kavuşmalarını istemeyen insan müsveddeleri olabilir ancak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise, 30 Ağustos’ta artık hürriyetine, şahsiyetine, haysiyetine kavuşmuş olan bir insanlar topluluğunun bundan böyle kimsenin kulu olmayacaklarını, kendi kendilerini yöneteceklerini dünyaya ilân ettikleri tarihtir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu bu günü bayram addetmeyen, Türkiye’deki insanları sadece kulluğa, şahsiyetsizliğe ve haysiyetsizliğe lâyık gören bir insanlık düşmanı olabilir.

10 Kasım ise bir bayram değil, bir yas ve düşünce günüdür. O gün, Türkiye’de yaşayan insanlara yukarıda saydığım özgürlüğü, saygınlığı ve insan olarak yücelme şansını veren insanların kendilerine lider ve önder olarak seçtikleri, bütün dünyanın hayranlıkla kutsadığı o büyük insanın insanlığa veda ettiği kara gündür. O günü düşünerek üzülmeyene ise insanlık' sevgisinden, insana saygıdan hiç nasibini almamış bir zavallı olarak bakılabilir ancak. Türkiye Cumhuriyeti’nin millî bayramları insanlık şölenleridir. Bunu böyle görmemek için insanın gerçekten gaflet, dalâlet veya insanlığa karşı bir hıyanet içinde olması gerekir.

Prof.Dr.A.M.Celal Şengör, Aptalı Tanımak, KA Kitap, V.Baskı, İstanbul, 2015, s.192-194.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!
"Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlâtları, yorulsanız bile beni takip edeceksiniz. Ben bu akşam buraya yalnız bunu size anlatmak için gelmiş bulunuyorum. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca, bizim yüksek idealimize, durmadan yorulmadan yürüyecektir. Biz de bunu görmekle mutlu olacağız."

Mustafa Kemal Atatürk;
Ankara Halkevi'nde bir konuşma, 1.04.1937

Murat Ç, bir alıntı ekledi.
 18 May 21:31 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Padişah Emri Üzerine Hainler Takımının Yaptıkları -1
1) Damat Ferit 7 Nisanda ingiliz Y. Komiserini ziyaret eder, bazı isteklerde bulunur ve amacını açıklar. Bu tutanağın özetini vermiştim, şimdi tamamını aktarıyorum:

”Ferit Paşa, milli hareketi bastırmak programıyla başa geçtiğini belirterek, bu hareketin liderlerine karşı, Padişahın manevi nüfuzundan başka, silah kullanmak kararını açıkladı,

Bandırma bölgesinde Anzavur'dan başka, İzmit, Bolu, Trabzon, Kayseri ve Elazığ taraflarında bazı kişilerin, milliyetçilere karşı sevk edilebileceğini söyledi, Hükümetin Anzavur’u paşa/ığa yükselttiğini belirtti, Anzavur kuwetleri için silah istedi,

Milliyetçiler aleyhine yayımlanacak bildiri ile fetvaları, uçakla Anadolu’ya dağıttırmak için yardım istedi. Anadolu'ya gizli ajanlar yollanması için Y. Komiser yardım vaadetti, Ferit Paşa, tamamiyle İngilizlere uygun bir yol izleyeceğini söyledi. ”

19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da, Turgut Özakman (Sayfa 67 - Bilgi Yayınevi, 10.Basım, İki Cilt Birleştirilmiş)19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da, Turgut Özakman (Sayfa 67 - Bilgi Yayınevi, 10.Basım, İki Cilt Birleştirilmiş)
Murat Ç, bir alıntı ekledi.
18 May 20:05 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Net...!
"Ben Vahidettin’in hain olduğunu, daha 25 Eylül 1920’de TBMM'de söyledim. Aramızda birçok muhafazakâr, sarıklı, medreseli, padişahçı ve şeriatçı vardı. Ama biri bile itiraz etmedi. Çünkü hainliği o kadar açıktı ve ortadaydı. Giderek daha da belirgin bir hal aldı."

Saltanat; Vahidettin ’in hainliğini açıklayan, lanetleyen görüşmelerden sonra, TBMM'nin 1 Kasım 1922 gün ve 308 sayılı kararıyla kaldırılmıştır.

"Verdiğim bilgiler, açıkladığım belgeler gizli saklı değildir. Bir çok ciddi kitapta yer almaktalar. Herkese açıktır. Milli Mücadele hakkında konuşmak ve yazmak isteyenlerin ulaşabileceği, mutlaka okumaları gereken belgelerdir. Açıkladığım ve aktardığım olgu ve kanıtlara rağmen Vahidettin’i ve yandaşlarını savunmak, hangi amaçla olursa olsun, ayıp değil, düpedüz hainliği paylaşmaktır!"

19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da, Turgut Özakman (Sayfa 59 - Bilgi Yayınevi, 10.Basım, İki Cilt Birleştirilmiş)19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da, Turgut Özakman (Sayfa 59 - Bilgi Yayınevi, 10.Basım, İki Cilt Birleştirilmiş)
Murat Ç, bir alıntı ekledi.
18 May 19:55 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Biri Vahidettin'in Hain Olmadığını ileri Sürüyorsa;
Vahidettin'i övmek ve aklamak için bir değil, bin tane kitap yazılsa, bu acı, utanç verici gerçekler değişmez.

Biri Vahidettin'in Hain olmadığını ileri sürüyorsa, bunun üç anlamı var demektir:

1- Milli mücadele tarihini iyi bilmiyor,
2- Osmanlı Devleti'ne ve hanedanına vefa duyuyor,
3- İdeolojisi dolayısıyla Milli Mücadele'ye karşı.

Bunlar, Vahidettin, Damat Ferit ve ayakdaşları gibi düşünen ve o bitik, çürümüş, çağdışı düzeni özleyenlerdir.

Ama Milli Mücadele ’yi yok sayamadıkları için iki şey yapıyorlar:

->> Ya Milli Mücadele’ nin şerefini Vahidettin' e yazmak için akla ve iz ’ana aykırı, gülünç masallar uyduruyorlar,

->> Ya da Milli Mücadele’ yi küçültmek, sulandırmak için yırtınıyorlar. Bu ikinci tutuma başka amaçlarla bazı solcu yazarlar da katılıyorlar.

Yazık ki bu dayanaksız, kanıtsız, belgesiz, uyduruk iddiaalar etkisiz kalmıyor. (!)

19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da, Turgut Özakman (Sayfa 58 - Bilgi Yayınevi, 10.Basım, İki Cilt Birleştirilmiş)19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da, Turgut Özakman (Sayfa 58 - Bilgi Yayınevi, 10.Basım, İki Cilt Birleştirilmiş)
Murat Ç, bir alıntı ekledi.
 18 May 19:02 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Milli Mücadele Karşıtı, Emperyalist Sever Vahidettin - 1
Yüksek Komiser Amiral Calthorpe'un raporundan:
“Padişahın yalnız kendi kişisel güvenliğini düşündüğü...” (6 Haziran 1919)

Vahidettin’in Erzurum Valiliğine atanan Reşit Paşa 'ya söyledikleri:
“(Kuva-yı Milliye'yi kastederek) Birtakım Celali eşkıyası türedi ise de bunlar imha (yok) edilecektir...” (1919 Temmuz sonu)

Yüksek Komiser Amiral de Robeck’in raporundan: “Sultan, Ingilizlerin, kuvvet kullanarak milliyetçileri durdurmalarını istedi. ” (30 Eylül 1919)
Amiral de Robeck’in raporu: “Sultan kendisini bize teslim etti.” (15 Aralık 1919)

19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da, Turgut Özakman (Sayfa 52 - Bilgi Yayınevi, 10.Basım, İki Cilt Birleştirilmiş)19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da, Turgut Özakman (Sayfa 52 - Bilgi Yayınevi, 10.Basım, İki Cilt Birleştirilmiş)

19 Mayıs 2018 Cumartesi günü, saat.14.00-17.00 arasında;Sakarya Yazarlar Şairler Derneği- Kavaklar Caddesi, Deprem Müzesi Karşısı, Türkoğlu İş Hanı, Kat.1 Sakarya adresinde, 14.00-15.30 arasında ''Şiir Yazma Teknikleri''. 15.30-17.00 arasında ''Hikaye Yazma Teknikleri'' isimli çalışma ve öğretisi Sakarya Yazarlar ve Şairler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kirişçi'nin anlatımıyla gerçekleştirilecektir. Bu proğram sırasında, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri de okunacak ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacaktır. İsteyen herkes bu etkinliği ücretsiz olarak izleyebilir, ilgilenenlere önemle duyurulur.
Çetin Elveren
Sakarya Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı
Tel.0-530-4997930

Murat Ç, bir alıntı ekledi.
 18 May 14:50 · Kitabı okuyor · Beğendi

Atatürk'ün Mayıs 1919 Günlüğü - 1 Mayıs 1919;
Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın, Atatürk'ü -9. Ordu Müfettişliği'ne atanma işlemlerinin tamamlanmasını takiben makamına daveti ve kendisini aynı gün Babıâli'de Sadrazam Damat Ferit Paşa ile tanıştırması: “Efendimiz, yeni vazife ile Anadolu'ya giden Mustafa Kemal Bey'i zat-ı devletinize takdim ederim"

Kafasına Göre Dergisi - Sayı 20, Kolektif (Sayfa 8 - Kafasına Göre, Sayı: 20, Atatürk'ün Mayıs 1919 Günlüğü)Kafasına Göre Dergisi - Sayı 20, Kolektif (Sayfa 8 - Kafasına Göre, Sayı: 20, Atatürk'ün Mayıs 1919 Günlüğü)

Şimdi biraz sponsorlu içerik gibi olacak ama yine de paylaşayım :D
BKM Kitap'ta "1 Milyon Kitap 5 TL" diye bir kampanya başladı. Biraz karıştırırsanız ilginizi çeken bir şeyler çıkabilir. Mayıs sonuna kadar kargo bedava. Mobilden sipariş verene çiçek açan kalem de hediyeymiş. Artık o da neyse?
https://www.bkmkitap.com/1-milyon-kitap-5-tl

{Ç News}'te Bugün;
Merhabalar Efendim...!!

Kahveler Hazırsa....! {Ç News} Yayında...!!!!

Günün Sözü:
"İnsanlığın iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uygulamadığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz."

~Bertrand Russell

Test ister misiniz Test? İster gibisiniz.. Sizi biraz zorlayacak bir test bırakıyoruz haberlere.. Yoruma sonuçları bekliyoruz.. :))

Bugün seni yansıtan şarkı hangisi? Yoruma bırak, bizde bilelim bugün nasıl olduğunu.. :)

[Şimdi; Üç Edebiyat haberi, Üç İnceleme ve Üç Alıntı...!
Yerli - Yabancı Film önerisi ve Müzik Paylaşımı..!
Hazırsanız, haydi başlayalım....!]

~
Edebiyat Dünyasından Haberler:
~

Türkiye İş Bankası Türk Edebiyat Klasikleri yayınlamaya başladı demiş ve haberini yapmıştık. O seri den Hüseyin Rahmi Gürpınar incelemesi yapmış KayıpRıhtım. Keyifle okudum. "Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç: Hurafe Kazanlarını Deviren Klasik" Buyrunuz;

https://kayiprihtim.com/...-deviren-klasik/amp/

Ve TEST...!!! Dünya'da yasaklanan kitaplara aşina mısın? Değil misin? Biliyorsan çözersin, bilmiyorsan öğrenirsin.. Belki yeni bir şeyler öğrenmek için bu testi çözmelisin.. Sonuçları yoruma bekliyoruz..!!

http://www.neokuyorum.org/...nmis-kitaplar-testi/

"Bilim ve Din neden birbirine karşıt gibi görünür?" adlı bir yazı çevirisi yapılmış.. Bir bakın bakalım.. Nedenmiş? :)

https://dusunbil.com/...karsit-gibi-gorunur/

~
Haberlerimiz bitti... Şimdi sıra günün incelemelerinde;
~

Oğuz Aktürk 'ün -->> #25444906

Hesna 'nın -->> #27455021

Pembe Karanfilli Kız 'ın -->> #10070427

~

"Özenle ve emek harcanarak yazılmış bu incelemeleri öneriyoruz... Her gün üç inceleme diyoruz.. Bu incelemeler kişisel beğenim karşılığında eklenmiştir..! İyi okumalar...!"

~
İncelemerimiz bitti. Şimdi sırada günün Alıntılarında;
~

Fox Mulder 'un bugün için seçtiği üç alıntı;

"Felaketten kaçamayız, ama tohum ekebiliriz.
Bu evrenin çöküşü, tohumların büyümesini engellemeyecektir."

Kaos'un Kutsal Kitabı, Albert Caraco #17900818

~

"Beni sev
Hayatımızın bir anlamı olsun.
..."

Çırak Aranıyor - Toplu Şiirler 1, Refik Durbaş #29448562

~

"Bir insanın kendisine zulmedene gülümsemeye mecbur bırakılmasından daha beter bir zulüm olamazdı yeryüzünde."

Heba, Hasan Ali Toptaş  #25577633

~

 "Alıntıların sonlarında ki linklere giderek, asıl alıntı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Desteği ve emeği için Fox Mulder'a Teşekkürlerimizle.."

~
Alıntılarımız bitti. Şimdi sıra Film önerilerimizde;
~

Yerli Film Önerisi (Fox Mulder Tarafından):

Lütfi Ö. Akad - Kader Böyle İstedi - (1968)

Detaylar İçin ->>
http://www.sinematurk.com/...-kader-boyle-istedi/

Yabancı Film Önerisi:

Tom McCarthy - Spotlight - (2016)
(Kesinlikle İzleyin...!!)

Detaylar İçin ->> http://www.beyazperde.com/filmler/film-222271/

Yerli filmlerin detayları için genellikle sinemalar.com ve beyazperde.com, yabancı filmler için ise TurkceAltyazi.com'u kullanacağız.. Yerli Filmler Fox Mulder, Yabancılar tarafımca önerilecektir.

İzlemeyenlere iyi seyirler dileriz...

~
Film Önerilerimiz bitti. Şimdi sıra Günün Şarkısında;
~

https://youtu.be/g1iyJELaEy0 (Safe dizisi giriş müziği.)

Tuco Herrera "Ramazan dolayısıyla şiddetin dozunu sıfırlayıp sizler için seçti...!!!" =))

https://www.youtube.com/watch?v=muHv9GLi4yU

https://www.youtube.com/watch?v=J1qIEfa-2S8

https://www.youtube.com/watch?v=ufL85FJAgZQ

~

Bizler paylaşımlarımızı yaptık.. Beğenmeniz dileğiyle.. Sizlerin paylaşımlarını da yorumlara bekliyoruz..

Test Sonuçlarını da paylaşmayı unutmayınız...!!

Birlikteliğimizin bugün de sonuna gelmiş bulunmaktayız... Yarın görüşmek dileğiyle...!!

Keyfiniz eksik olmasın..

Yarın 19 MAYIS Özel Yayını ile sizlerle olacağız...!

Hergün;
Üç Edebiyat haberi, Üç İnceleme ve Üç Alıntı...!
Yerli - Yabancı Film önerisi ve Müzik Paylaşımı..!  ile sizlerleyiz...

Dolu dolu bir içerik sunduk ve ayrılık vakti geldi...!

Sağlıcakla kalın....!