Halil Korkmaz, Yemen Sızısı'ı inceledi.
19 Mar 22:05 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Mehmet Sami Şepitçi bir yemen gazisi olan dedesi ‘Asker Ağa’yı görmemişti ama dedesini görenlerden dinlediklerini adeta yaşayarak anlatmış. Fakat sadece dedesinden dinledikleri ile yetinmemiş Osmanlı’nın tüm Yemen macerasını da enine boyuna araştırdıktan sonra bu kitap ortaya çıkmış.
Hatta o kadar ki, Şepitçi, dedesinin Yemen hatıralarını tama olarak anlamak için, Osmanlıca öğrenmiş ve Osmanlı arşivlerinde uzun süreli araştırmalar yapmış.
1517’de Yavuz’un Mısır ile birlikte halifeliği de ele geçirmesiyle sözde Osmanlı’ya geçen Yemen’de, terk ettiğimiz 1919 yılına kadar, yani 400 yılda yaklaşık beş yüz bin Osmanlı askeri şehit olmuştu.
Dünya nüfusunun toplam 600 milyon civarı olduğu o yıllarda ne olmuştu da 500 bin insanımız Yemen’de ölmüştü?
Bunlar için belki “öldü” demek bile doğru değildi. Zira Yemen “gidenin gelmediği yer”dir.
Gencecik insanlar gidiyor ve “öldü” haberi de dâhil, onlardan bir daha da hiçbir haber alınamıyor. Ve on, yirmi, otuz yıl geçince de onu öldü sayıyorsunuz.
İşte Şepitçi tüm bu soruların cevapları ve daha fazlasını kitabında anlatıyor, anlatmakla kalmıyor, sanki “Asker Ağa” dedesi ve sizi de alıp “eli Yemen gülü çemen” ellere Hudeyde – Cizan – Sana - Taiz şehirleri, Mefhak – Cahiliyye - Huş kaleleri, Şuûb – Hıraz - Mafke dağları, Yazil Köprüsü, Timsah Gölü, Süveyş Kanlı’na götürüyor, oralarda asker ölüleriyle beslenerek semirmiş kartal, çakal, kurt, sırtlanlarla karşılaşıyorsunuz.
Ve bu kitabı bitirdiğinizde "Yemen hakkında ben hiç bir şey bilmiyormuşum" diyor, eğer hâlâ takatiniz kaldıysa da şu Yemen türküsünü mırıldanarak derin düşüncelere dalıyorsunuz.

Havada bulut yok bu ne dumandır
Mehlede ölüm yok bu ne şivandır
Bu Yemen elleri ne de yamandır

Eli Yemen’dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir

Kışlanın önünde çalınır sazlar
Ayağım yalın yüreğim sızlar
Yemen'e gidene ağlıyor kızlar

Kışlanın önünde redif sesi var
Açın çantasını bakın nesi var
Bir çift potin ile bir de fesi var

Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir

Tuncer TAMTÜRK, bir alıntı ekledi.
14 Mar 22:19 · Kitabı okuyor · Beğendi · 8/10 puan

TÜRK BUĞDAYI’NIN HİKÂYESİ ( KARSLI KAVULCA’DAN ABD’Lİ CENTURK’E)
Mennonit. Protestan bir mezhep.
Alman etnik-dini bir grup olarak da bilinir; bozuk Almanca'yla konuşurlar.
Hollanda'da doğdu, dünyaya yayıldı. Yayılmasının tek nedeni mukaddes kitap'taki bilgiyi insanlara öğretmek değildi: din baskısından da kaçtılar. Örneğin...
Ortodoks Rusların baskılarından bıktılar: 1880'den itibaren Kuzey Amerika’ya göç ettiler.
Kırım. Kars gibi bölgelerden ABD'ye giden 9 bin Mennonit. Rusya'daki arazi ve iklime benzer yerler aradılar: ve bunları Kansas ve Nebraska'da buldular.
Yanlarında altın değerinde hazineleri vardı: buğday!
Her aile yanında, birkaç kilo arasında değişen tohumluk buğday getirmişti.
Bu: kışa-kuraklığa dayanıklı, mevsim ortasında olgunlaşan, başakları tüylü, rengi kırmızı olup, tanesi kabuğundan zor ayrılan sert dokuya sahip tahıla ABD'de. “Türk buğdayı” adı verildi.
Bu; dünyanın en eski Kavılca/kabulca buğdayı idi.
ABD'de 1896-1897 kışı çok sert geçti: ve sadece Türk. Big Frame ve Currell buğdayları hayatta kalabildi.
Bu: Türk buğdayı Kavılca’'nın ABD'de tanınmasına yol açtı. Amerikalı tarım uzmanları 1902'de test edilen türler arasında Türk buğdayı/Kavılca’nın rekolte, soğuğa, genel hastalıklara karşı dayanıklı, kalite açısından en iyi tür olduğunu belirlediler.
Fakat. Bir sorun vardı; altın değerindeki Kavılca'nın yeterli tohumluk buğdayı yoktu. Bunun üzerine ABD'de. Türk buğdayı ıslah çalışmaları başladı.

ALTIN DEĞERİNDE
İlk güvenilir 1919 mahsulü ölçümlerine göre: Nebraska’da buğday ekilen alanların yüzde 83'ünde. Kansas'ta yüzde 82'sinde. Colorado'da yüzde 67'sinde. Oklahoma'da yüzde 69'unda ve Teksas't3 yüzde 34'ürıde Türk buğdayı ekildiği belirlendi.
33 eyalette ekiliydi. Bu, önemli bir rekordu.
1939'da yapılan bir araştırma: soy seleksiyonu ile Türk buğdayından elde edilen 16 yeni tür oluşturuldu. Ancak...
Nebraska’da dağıtımına başlanan 60 No'lu Nebraska. Türk buğdayı ile benzerlik göstermesine karşın daha geç olgunlaşıyordu. Keza...
Cheyenne. Türk buğdayına göre daha kısaydı ve samanı sertti. Vs.
Uzatmayayım...
Amerika'daki Nebred. Blackhull. Scout. Centurk gibi melez buğdayların soy kütüğü Türk buğdayına dayanıyordu.
Bitmedi...
Japon bilim insanları. Daruma adlı yerel buğday çeşitlerini Türk buğdayı/kavulca'yla melezleyerek yüksek verimli Norin 10 çeşidini geliştirdi.
Devreye Rockefeller Ailesi girdi. “Verimli tohum" aldatmasıyla “ari tohum ırkı" yarattırdı. Norin 10 ve Brevorile buğdayların kromozomlarıyla oynayarak laboratuvarda melezleme yaptı.
Bu hibrit buğdaylar Meksika/Sonora bölgesinde ekildi. Kimyasal gübre ve zirai ilaçlar sayesinde üretim artışı üç kat oldu!
-Sapının kısalığından dolayı- bu buğdayımsı “Cüce buğdaylar" Pakistan ve Hindistan'a da ihraç edildi: üretim rekoru kırıldı.
Dünyanın verimli tarlalarının, buğdayların kimyasal gübrelerle, zehirli ilaçlarla tanışma dönemi başladı. Tehlikenin farkında değillerdi.
Buğdayın genetiğiyle sürekli oynandı: ortaya çıkan "buğdayımsı* bir şeydi! Kavulca artık tanınmaz haldeydi...

ASIL MESELE BU
"Türk buğdayı/kavulca...
Yıllar sonra genetiği değiştirilmiş halde anayurdu/Anadolu'ya döndü!
ABD. "ihtiyaç fazlası" diye "yardım" adı altında bu buğdayımsı ürünü Türkiye'ye soktu.
Kısa zaman sonra ABD'den hibrit tohumlar geldi. Ardından...
Binlerce yıllık Anadolu'nun -neredeyse tüm- tarımsal topraklarını zamanla öldürecek: sentetik kimyasal gübreler ve bitki hastalıklarına karşı kullanılan zehirler Türkiye'ye dolduruldu. Türk köylüsü -meselenin farkında değildi- mutluydu: Amerikan patentli tohumlar, gübreler, ilaçlar ürün rekoltesini artırmıştı.
II. Dünya Savaşı bitmişti: ama savaş sanayiinin ortaya çıkardığı nitrojen bombası, nitrat gübresi; sinir gazı böcek ilacı Anadolu topraklarını zehirliyordu.
ABD bunları kullanmaya Türkiye'yi mecbur bıraktı. Başbakan Menderes'in imzaladığı 1956-57 tarım anlaşmalarına göre hangi tarımsal ürünün yetiştirileceğine ABD karar veriyordu!
ABD dayatmasına karşı çıkan "Tarhana Osmanlar" (Osman Nuri Koçtürk) gibi bilim insanları veya TÖS. DİSK gibi öğretmen-işçi örgütleri dinlenmedi.
Maalesef... ABD'ye boğazından bağlandı Türkiye!
Bugün...
Türk buğdayı/ kavulca -çağımızda hızla artan çölyak hastalığının sebebi- glüteni çok az bulundurması nedeniyle altın değerini koruyor. ("Cüce buğdayın tek sorunu glüten değil: kan şekerini de hızla yükseltiyor. Vs.)
Kavulca -bir avuç insanımızın büyük emekleri sonucu- bugün sadece Kars'ta yetiştiriliyor.

CENTURK
Rusya, 1972'de kendi stoklarını takviye etmek amacıyla ABD'den 400 milyon kilo sert kırmızı kış buğdayı satın aldı. Bu buğdayın büyük bölümü, orijinal Türk buğdayı Kavılca’dan elde edilen türlerin karışımıydı. Colorado, Illinois, Kansas, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, South Dakota ve Texas Tarım Deney istasyonları ile ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Kurumu, 1971'de Türkiye buğdayının bu ülkedeki yüzüncü yılını kutlamak amacıyla "Centurk" adlı yeni bir türünü piyasaya sürdü. ABD'nin özellikle orta batı bölgelerinde bu türün ilk üretimini anmak amacıyla kutlamalar yapılır. Türkiye'de ise, geleneksel olarak bulgur olarak tüketilen ve lahana sarması, süt çorbası yapılan Kavılca’nın tarı¬mı ne yazık ki durdu. Çünkü hasadı günümüz koşullarında çiftçiye zor geliyor, tanesi kabuğundan zor ayrılıyor, unu tek başına iyi ekmek olmuyor ve bulgur yapımı zahmetliydi. Birkaç çiftçinin ambarında yok olacağı günü bekliyordu. Ancak Kavılca’nın kaderini bir avuç insan değiştirdi. Bir grup gönüllü tarafından Kars'ta 2006'da keşfedildi. Sayısı beşi geçmeyen çiftçi ambarından, son Kavılca’ tohumlan satın alınarak toplandı. Daha fazla sayıda çiftçi bu atadan kalma çeşi¬din ekimi için ikna edildi. Toplanan tohumlar yüzer kilolar halinde dağıtıldı. Bu¬gün Kars'ta iki yüzün üzerinde çiftçi, toplam yüz tondan fazla Kavılca’ üretiyor. Kavılca’, endüstriyel buğdaylara karşı yiğit bir mücadele veriyor.
Not1: Dünyada ilk kültüre alman buğday türleri "Einkorn" ve "Emmer" buğdaylarıdır. "Einkorn" (Triticum monococcum) ve "Emmer" (Triticum dicoccum) buğdaylarına Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden Diyarbakır Çayırönü'nde M.Ö 7 binde rastlandı. Konya Çatalhöyük, Burdur Hacılar kazılarında ekmeğin ilk kimler tarafından yapıldığını yanıtlayan bulgular bulundu. Kastamonu'nun siyezi ile birlikte Kars'ın Kavılca’sı da bu antik buğday grubu içinde yer alır. Siyez, Kavılca’ ile akraba olsa da görünüş bakımından daha çıplaktır. Bu nedenle de Karslılar, siyeze "cıbıl arpa" der. Kavılca’, siyezin daha çatallısı anlamında "çatal siy ez" adını da alır.

Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın (Sayfa 33 - kırmızıkedi)Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın (Sayfa 33 - kırmızıkedi)
Murat Ç, bir alıntı ekledi.
14 Mar 20:14 · Kitabı okuyor · Beğendi

"...yazılarında "İslam'da kadın ve erkek eşit değildir" diyen Şeyhülislam Mustafa Sabri, 19 Haziran 1919 tarihli bir kanunla, kararnameyi yürürlükten kaldırdı."
(1917 - Aile Hukuku Kararnamesini)

Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 44 - İnklâp 91.Yıl, İleri Bir Adım)Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 44 - İnklâp 91.Yıl, İleri Bir Adım)
Sevgi, Bir Bilim Adamının Romanı'ı inceledi.
 14 Mar 14:22 · Kitabı okudu · 5 günde · 9/10 puan

Bilime adanan bir ömür…
Anadolu’nun bağrından kopup bilime ışık olan bir Mustafa’nın hikayesi.

Mustafa’dan çok kitabı ilgili kılan Oğuz Atay’ın yazmış olması, Mustafa İnan’ın Oğuz Atay’ın hocası olması artırmıştır. İçerik olarak zengin bir eser. Biyografi oluşu farklı bir tad.

Ülkesine aşık bir bilim adamı; savaş görmüş, beyin göçlerinin sık olduğu zamanda yetişmiş, Güneydoğulu olmanın etkilerini taşımış dolu dolu bir ömür. Bizden birinin hikayesi.

Batıl inanışların olduğu bir yerde hayata gözlerini açmış. Üst üste birden çok çocuğunu kaybetmiştir İnan ailesi. Mustafa’ya hamile olan annesi, bebek için hazırlık yapmaz. Bu çocuğun gelişi batıl inanışları sindirmeye başlamıştır hayatlarına. Müjdeli, eğlenceli bir tören yapılmamış, bebeğe kıyafet dahi hazırlanmamıştır. Annesi loğusa yatağına kara battaniye örtmüş. Ne olursa olsun bu erkek çocuğu yaşamalıydı o yüzden çok temkinli olmaya çalışmışlardır. Gösterilecek bir sevgi gizlenirse, ölüm belki durumu haber alıp gelemez diye düşünüp, böyle inanıp, böyle davranmışlardır.

Bilimin ışığı hayata batılla başladı.

Her insanın hayatının temel taşları anne ve babasıdır. Anneye sonsuz bir bağımlılık varken, babaya sevgi gösterilemiyor. Muatafa bunun izlerini de taşır. Damdan düşmüş ve babası aldığı bu darbeden dolayı “bu çocuk adam olamaz“ der. Hayatı boyunca bu damdan düşme ve babasının sözleri ile yaşamıştır. Tüm hayatı boyunca bu sözün yanlış olduğunu göstermeye çalışmıştır Mustafa.

Tüm bunlar tanıdık hikayeler. Bunu anlatmakta mahsur görmedim. Spoi de değil, bence asıl iş bunu bilip, bilime hayranlık duyan bu insanın hayat görüşünü, tutunuşunu, fikirlerini, mücadelesini öğrenmeye çalışmak. Bunlar da kitapta gerçek bir hikayeden satırlar arasında serpilen bir hayatta.

Biyografik bir eser olduğu için bir çınarın büyüyüp serpilmesi derinden ele alınmış. Tarihsel olaylara da değinir. Birinci Dünya Savaşında yaşanan kaç kaç olayına.

Kaç kaç “Kara Gün“ olarak anılan 1919-1920 yılları arasında Fransız orduları ve Ermeni’lerin Güneydoğu Anadolu da Adana’yı işgal etmesi ve Adana halkına uygulanan zulüm sonucunda halkın kırsal ve çevre illere kaçarak verdiği yaşam mücadelesidir.


Mustafa Inan'ın en önemli özelliklerinden biri her şeyin aslını öğrenmeye meraklı her şeyi doğrularıyla öğrenmeye çalışan bir insan olmasıdır. Damdan düşmesini “beynim yerine oturdu“ diye tabir eden bir bilim adamıdır. Olumsuzluklara sığınan bir insan değildir. Olumsuz ülke şartlarından kaçıp faklı ülkelere katkı sağlayan “beyin göçü”ne karşı çıkmış bir vatanseverdir.

Ayrıca Edebiyata Divan Edebiyatına düşkün biridir Mustafa Inan. Çok yönlü olmayı ilke edinmiştir. Tanzimat Edebiyatı sanatçılarının mesleki, siyasi ve toplumsal bakışlarının yanında Batıdan alınma yenilikleri katmasını, yeniliğe açık olmayı takdir etmiştir. Kendimize yetecek edebiyatımız ve teknolojimiz bizim elimizde yeterki inanalım der. Inanmak, çalışmak ve başarmak üzerene bir hayatın örneğidir. Bu kitapla birlikte büyük bir Bilim insanını tanımak kendi adıma çok büyük bir kazanç ama geç bir kazanç. Kitapta geçen bir cümle ile bu kazancın gecikmesinin nedeni söyle "gazetede boy boy fotoğrafları olmayanları tanımaya gerek duymuyorduk" işte iki kelime ile yitip giden değerlerin geç keşfi ve yaşarken değer görmemesinin nedeni budur.

Umut aşılayan bir hayat hikayesi. Bu yüzden MEB ‘in 100 temel eser arasına aldığı bir romandır. Üniversiteye gidecek tüm adayların okuması gereken bir eserdir. Oğuz Atay’ın iç dünyasından biraz olsun sıyrılıp dış dünyaya ve sevdiği, örnek aldığı hocasının hayatına açtığı bir pencerenin romanıdır. Hayattan, ülkemizden, gelecekten umudunu kesmeyen bir enerjinin hikayesi.Herkesin okumasını tavsiye ederim.

Keyifli okumalar!

14 Mart Tıp Bayramı'mız kutlu olsun. 14 Mart 1919'da düşmana karşı direnen 190 tıbbiyeli ruhuyla...

Günün önemine binaen...
.Pi Günü
1919 - Tıp Bayramı ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluş yıldönümü. Hikmet Boran önderliğinde, tıp camiasının emperyalist güçlerin karşısına resmen çıkışı nedeniyle bugün Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.
2000 - Naim Süleymanoğlu, Ankara'da devam ettiği idmanlarda koparmada 145 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı.

İddia :
Said Nursi ve Şeyh Said, İngilizler tarafından doğudaki vatandaşları kullanmak için kurulan “Kürt Teali Cemiyeti”ne mensuptular.

Cevap:

Şeyh Said’in, Kürdistan Teali Cemiyeti (KTC) üyesi olduğuna dair bugüne kadar hiçbir belge ortaya konulamamıştır. KTC’nin tespit edilebilen üyelerinin listesi bilinmektedir ve bu listede Şeyh Said’in ismi yoktur.[16]

Bu sloganzedelerin iddiasına göre adı geçen Cemiyeti Ingilizler kurdurtmuş!.. Bu arkadaşlar ya sahtekardır, ya da kandırıldıklarının farkına varamayacak kadar kendilerini kaybetmişler. İşte insanlarımız maalesef böyle aldatılıyor.

Mahmut Çetin, İtilaf güçlerinin, Ermeni ve Arapları öne çıkaran ve bazı yerleri onlara verme düşüncesi ile yaptıkları faaliyetlere karşı olarak, İstanbul hükümetinin ustaca bir manevra ile Kürdistan Teali Cemiyeti’ni kurdurarak, Kürt ve Zazaları aktif hale geçirdiğini belirtmektedir.[17]

Yani bu cemiyeti Osmanlı Hükumeti kurdurtmuştur.

Şimdi bu arkadaşlar “hadi canım sen de” deyip Yeşilçam’ın kötü adamı Erol Taş vari sinir bozucu kahkahalar atarken, biz başka bir delil daha sunalım…

İttihat ve Terakkici Tarık Zafer Tunaya bile, bu cemiyetin Tevfik Paşa hükümeti tarafından kurdurulduğunu belirtmektedir. Tunaya’ya göre, Kürtlerin yaşadıkları bölgelerin Itilaf devletlerince Ermeniler ve Araplar arasında paylaştırılması için çalışmalar yapılması üzerine, ilerde anlaşma yapılması daha kolay olduğu düşünülen Kürtlerin bu hususta çalışmalara girmesi hükümetçe istenmiş ve bunun sonucunda Kürdistan Teali Cemiyeti kurulmuştur.[18]

Ayrıca bu cemiyetin bütün üyeleri arasında fikir birliği olduğunu sanmak, herhalde İttihat ve Terakkicilere mahsus bir düşüncenin ürünü olsa gerek. Bilakis, cemiyet içinde hizipleşme vardı. Bazı üyeler bağımsız bir Kürdistan taraftarı iken, bazıları buna karşıydı. Cemiyetin kurucularından Şeyh Abdülkadir bile belirli bir Türk taraftarlığı göstermektedir.

Şeyh Abdülkadir, 1919 yılında, “…Türklerin şu düşkün zamanında onlara darbe indirmekliğimiz Kürtlük şiarına yakışmaz…” diyerek Türklere karşı mücadele edilmesine karşı çıkmıştır.[19]

Cemiyet’te etkin rol oynayan Şükrü Mehmet Sebkan’ın daha sonraki dönemde yazdıklarına bakılırsa, ayrı bir Kürt devletinin kurulması, Kürt halkının gerçek menfaatleri yönünden bir felakettir.[20]

Prof.Robert Olson ise Cemiyet içindeki bir kısım Kürtler’in Pan-İslamist olduğunu ve bunların İngiliz karşıtı faaliyetlerde bulunan Türk gruplarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını yazmaktadır.[21]

Madem Kürt Teali Cemiyeti’ne üye olmak “hainlik” idi, o halde neden M.Kemal Meclis’te Said Nursi’ye “hoşgeldin” karşılaması yaptı? Neden ona ihtiram etti?[22]

[22] no’lu dipnot ile alakalı… Said Nursi 9 Kasım 1922 Perşembe günü Meclis’te alkışlarla karşılanıyor…

**********
KAYNAKLAR:
[1] Celal Bayar’ın bankanın ilk Genel Müdürü olduğuna dair bakınız; Uygur Kocabaşoğlu, G. Sak, F. Erkal, S. Sönmez, Ö. Gökmen, N. Şeker, M. Uluğtekin, “Iş Bankası Tarihi”, Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul 2001,

[2] Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye, Milliyet Yayınları, Istanbul 1970, sayfa 112, 113.

[3] Feroz Ahmad, Bedia Turgay Ahmad, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi (1945-1971), Bilgi Yayınevi, Istanbul 1976, sayfa 16, 17.

[4] Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mevkii, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1965, sayfa 131.

[5] Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), cild 1, 6. Baskı, Iletişim Yayınları, Istanbul 2012, sayfa 136.

Ahmet Emin Yalman da Bayar’ın bu tutumunu methediyor. Bakınız; Ahmet Emin Yalman, Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1945-1971), cild 4, Rey Yayınları, Istanbul, sayfa 39, 40.

[6] Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mevkii, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1965, sayfa 144.

[7] Inönü’nün Hatıra Defteri’nden sayfalar. (Metin 11), Hürriyet gazetesi, 23 Ocak 1974.

Ayrıca bakınız;

Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), cild 1, 6. Baskı, Iletişim Yayınları, Istanbul 2012, sayfa 227.

[8] Mahir Iz, Yılların Izi, Irfan Yayınevi, Istanbul 1975, sayfa 334.

[9] Ilber Ortaylı, Cumhuriyet’in Ilk Yüzyılı (1923-2023), 9. Baskı, Timaş Yayınları, Istanbul 2014, sayfa 160.

[11] Yavuz Güler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Kadar Kıbrıs Meselesi” Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cild 5, sayı 1, (2004), sayfa 102

[12] Bakınız; Lozan Antlaşması’nın 20’inci maddesi.

[13] Bakınız; Lozan Antlaşması’nın 15’inci maddesi.

[16] Ismail Göldaş, Kürdistan Teali Cemiyeti, Doz Yayınları, Istanbul 1991, sayfa 39-45.

[17] Mahmut Çetin, Isyancı Bedirhan Bey’in Yaramaz Çocukları ve Bir Kardeşlik Poetikası Kart-Kurt Sesleri, Biyografi.net, Istanbul 2005, sayfa 40.

[18] Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, cild 2, Hürriyet Vakfı Yayınları, Istanbul 1986, sayfa 188, 189.

[19] Ismail Göldaş, Kürdistan Teali Cemiyeti, Doz Yayınları, Istanbul 1991, sayfa 190.

Naci Kutlay, Ittihat ve Terakki ve Kürtler, Beybun Yayınları, Ankara 1992, sayfa 330.

[20] Şükrü Mehmet Sekban, Kürt Sorunu, Kamer Yayınları, Istanbul 1998, sayfa 28, 29.

Yaşar Ertürk, Doğu Güneydoğu ve Musul Üçgeni (1918-1923) Büyük Oyunun Eski Perdesi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Istanbul 2007, sayfa 162.

[21] Robert Olson, Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Said Isyanı 1880-1925, (Tercüme: Bülent Peker-Nevzat Kıraç), Öz-Ge Yayınları, Ankara 1992, sayfa 47.

[22] TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, cild 24, Içtima 135, 9 Kasım 1922, sayfa 439.

[23] Hüsamettin Ertürk’ün Hatıraları, Iki Devrin Perde Arkası, (Kaleme alan: Samih Nafiz Tansu), Sebil Yayınevi, Istanbul 1996, sayfa 470, 471.

Fatma Nur, bir alıntı ekledi.
13 Mar 13:51 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Hayatı nasıl ele alacağız hakkında sizi daha başka nasıl yüreklendirebilirim? Genç hanımlar, diyebilirim, ve dikkat edin kapanış konuşması başlıyor, benim nazarımda sizler utanç verecek derecede cahilsiniz. Önemli sayılacak hiçbir keşifte bulunmadınız. Hiçbir imparatorluğu sarsmadınız, ya da bir ordunun başında savaşa gitmediniz. Shakespeare’in oyunlarını siz yazmadınız, bir barbar kavimi asla uygarlıkla tanıştırmadınız. Mazeretiniz ne? Dünyadaki, hepsi de alışverişle, işletmelerle ve sevişmekle meşgul olan siyah, beyaz ve esmer tenli insanlar kaynayan sokakları ve meydanları ve ormanları işaret ederek başka işimiz vardı diyebilirsiniz, içiniz rahat olarak. (…) Biz, istatiklere göre şu anda yaşayan bir milyar altı yüz yirmi üç milyon insanı doğurduk, besledik, yıkadık ve eğittik, belki altı-yedi yaşına kadar, ve bu da, bir kısmının yardımla olduğunu göz ardı etmeyelim, epeyce zaman alır.
Sözlerinizde gerçeklik payı var- inkâr etmeyeceğim. Ama aynı zamanda 1866 yılından beri İngiltere’de kadınlar için iki yüksek okul bulunduğunu size hatırlatabilir miyim; 1880 yılından sonra evli bir kadının yasa gereği kendine ait bir mülke sahip olma hakkını kazandığını; 1919 yılında –ki aradan tam dokuz yıl geçmiştir- seçme hakkını kazandığını? Şunu da hatırlatabilir miyim ki, neredeyse on yıldır pek çok meslek sizlere kapılarını açmıştır. Bu geniş ayrıcalıkları ve onlardan ne kadar zamandır yararlanıldığını düşünürseniz, ve şu anda iki bin kadar kadının şu ya da bu şekilde yılda beş yüz puond’dan daha fazla kazandığını unutmazsanız, o zaman fırsat, eğitim, teşvik, boş zaman ve para yokluğunun artık geçerli olmadığı konusunda bana hak verirsiniz.

Kendine Ait Bir Oda, Virginia Woolf (Sayfa 120)Kendine Ait Bir Oda, Virginia Woolf (Sayfa 120)
Cansu Altprmk, Menekşeler Fısıldarken'i inceledi.
11 Mar 23:43 · Kitabı okudu · 8 günde · 7/10 puan

Ne kadar biliyoruz?

-Gerçekler-

John Groom Londra'da büyümüş, henüz 21 yaşındayken bir yardım kuruluşun da yönetici olarak en büyük hayaline doğru adım atmıştır.
**Kimsesiz ve bedensel engelli kızlara yardımcı olabilmek.
Küçük bir kuruluştan yetimlerin barındığı bir köye, yapay çiçek üreten bir atölyeden fabrika kurulmasına uzanan, genç kızların hem yaşama tutunup hem de kurumların çoğalmasına neden olan bir başarı öyküsüdür John' ın hayatı.
**1866 Fabrika
**1890 Yetimlere yönelik köyün kurulumu

1912 'de Kraliçe Alexandra Gül Günü için kızların yapay çiçek üretimlerinden talep edilmesiyle genişleyen kuruluş "Su Teresi ve Çiçek Satan Kızlar Hristiyan Birliği" ile günümüzde birçok yardım kuruluşlarıyla birleşip faaliyetlerini devam ettirmektedir.
1919 yılında ki ölümünün ardından John Groom ismi unutulmamış saygıyla anılmaya devam etmiştir.

-Kitabımız-

Londra'nın fakir sokakların da kimsesiz kalan Flora ve kardeşi Rosie' nin yürek burkan öyküsü, John Gromm isminin Albert Shaw olarak vücut bulmasına bağlanan etkileyici bir anlatım.

Bir kardeş, edinebilen herkes için dünyalar verilse değişiminin yapılamayacağı kadar değerli, güldüren, ağlatan can yarısı.
Bir kardeş, ne kadar uzak ve farklı karakterler olsa da kendini asla yalnız hissedememenin en mutlu artısı. Kelimelere dökülemese bile sevgi bağlarının kopmayacak olması..
Tanımları ifadeleri bitmez diğer yarılarımızın peki sorumluluğumuz da olan kardeşimizi kaybetsek birgün.. Başına ne geldiğini bilmeden yaşamak zorunda bırakılsak.

8 yaşında ki Flora'nın mahkum olduğu buydu. Görme engelli henüz 4 yaşında ki kardeşi kaçırıldığından beri zorlu yaşam şartlarına en ağır darbe indi.
Yoksulluk, açlıktan kıvranan mideler, soğukta gezen çıplak ayakları değildi artık düşündüğü. Tek düşündüğü kız kardeşiydi.

**Matilda( Tilly ) Harper, Albert Shaw' ın Çiçek Evlerin de annelik yapmak için ailesini bırakıp, geçmişinden kaçarken yüreği Flora' nın hikayesine takılır. Kaybolan kardeşlerin acısı asla ulaşmayı başaramadığı kardeşi Esther'a ve kaçtığı annesine olan duygularını etkileyecektir. Kendini kardeşlerin kavuşmasına adarken kalbinin kırıklığının da tamir olduğunu hissedip geçmişine kucak açabilecek midir?

İçeriğinde bir çok kişi ve hikaye barındıran eser 1876 yılında bir dergide teşekkür mektubu yayınlayan Albert Shaw ( John Groom )' ın sözleriyle yola çıkarak oluşturulmuş gerçekle harmanlanmış etkileyici bir kurgu.
Yazarın anlatımı sıkmadan, merakta bırakan olay örgüsüyle oluşturulmuş.
Araştırma ve emekle bir araya gelen kitaplara saygım sonsuz.
Özellikle **Çiçeklerin Dili** üzerinde ki araştırmalarını kitabında bana katmış olması çok sevdiğim yönü oldu.

Kendimi, Floriography' nin ( Viktoryen geleneklerin de çiçeklerin diline verilen isim ) muhteşem dünyasın da hissetmek o dönemin narin ruhlu insanlarını bir nebze olsun kıskanmamı sağladı.
Toplumun çok tutucu olduğu dönemler de insanların duygularını( aşk, keder, fedakarlık, kıskançlık ) çiçeklerin diliyle ifade etmesi nasıl bir incelik, düşünün.

Yazar da kitabını oluştururken bu araştırma ve duygulardan esinlenerek başarılı bir kitaba imza atmış. Ben sevdim.
İlgisini çeken herkese rahatlıkla tavsiye edebileceğim bir kitap.
İyi okumalar..

Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
11 Mar 02:39 · Kitabı okudu · İnceledi

Mustafa Kemal Paşa anlatıyor
Mustafa Kemal Paşa; Kazım Karabekir Paşa'nın Nisan 1919'ta İstanbul'dan Erzurum'daki 15. Kolordu kumandanlığına gitmeden önce kendisini ziyaret ettiğini ve Kazım Karabekir'in 15. Kolordu kumandanlığına tayin edilmesinden çok memnun kaldığını, çünkü oradaki kolorduya vaktiyle kumanda ettiğinden halkın itimat ve muhabbeti olduğunu söyledi. Karabekir Paşa " Vaziyetin İstanbul'dan durdurmanin imkansız olduğunu, İstanbul'da ancak galip devletlerin arzularının tatbikinden başka bir şey yapılamayacağını " ilave etti.

Milli Mücadele Hatıraları, Ali Fuat CebesoyMilli Mücadele Hatıraları, Ali Fuat Cebesoy