• Kdz.Ereğli'den olan arkadaşlar varsa aramızda Ahmet Selçuk İlkan yarın (Cumartesi ) saat 18:30'da Amfi Tiyatro'da kitap fuarında olacak
  Çok tatlı bir adamdır ,hoş sohbettir
  Ben tanıştım kendisiyle
  Kaçırmayın
 • 1. Dervişliğin şanındandır, abdal olan aptal olanı bağışlar.
  2. Abdal, (hali) ‘değişen’ demektir, aptal ‘değişmeyen’. O nedenle ilki evrilir, ikincisi devrilir.
  3. Abdal anlamak, aptal anlaşılmak ister, oysa hakikatte ilkinin anlaşılma’ya, ikincisinin anlama’ya ihtiyacı vardır.
  4. Abdal olan hazzın (güzelin) peşinden koşar, aptal olan yararın (çıkarın). Bu yüzden ilki hep acı çeker, ikincisi daima zarar eder.
  5. Bazı abdallar ‘aptal’, bazı aptallar ‘abdal’ görünür. Abdal görünmek kolay, olmak zordur.
  6. İyiler ‘aptal’ görünür, aptallar ‘masum’. Abdallara gelince, onlar görünmez.
  7. Abdal anlar ve susar, aptal anlamaz ama yine konuşur.
  8. Derin çelişkiler karşısında, abdal olan tarafsız kalır, aptal olan kayıtsız. Kuşku irfan’ın alametidir çünkü.
  9. Abdal dünyadan kurtulmaya, aptal dünyayı kurtarmaya çalışır. En sonunda abdal kendine kavuşur, aptal dünyaya.
  10. Abdal yaptığı kötülükten, yapmadığı iyilikten pişman olur, aptal’sa yaptığı iyilikten, yapmadığı kötülükten.
  11. Abdal düşteyken uyarılınca uyanır ve utanır, aptal ise ne uyanır, ne utanır, sayıklamaya devam eder.
  12. Abdal tebessüm eder sevindiğinde, aptal sırıtır, bu yüzden, üzüldüklerinde ilki ağlar, ikincisi zırlar.
  13. Abdal vasat değildir ama vasat’ta (itidal’de) durmayı bilir, aptal ise vasat’tır ama vasat’ta durmayı bilmez.
  14. Abdal borçlu gibi sever, asla bedel ödemekten çekinmez, aptal ise alacaklı gibi sevdiği için en küçük anlaşmazlıkta hacze gelir.
  15. Abdal durur ve düşünür, aptal düşünür ve durur. Ne ki düşünen hemen susar, ama duran susmak bilmez.
  16. Abdal aşk ile mest, aptal mey ile hoş olur. Sonuçta ser-mest olan ebediyyen ayılmaz, ser-hoş olan zariflerden sayılmaz.
  17. Abdal sevdiğini beğenmek, aptal ise beğendiğini sevmek ister. İlki önce içe, sonra dışa bakar, diğeri tam aksini yapar.
  18. Abdallar genellikle kördür, yani gözleri dünyaya kapalıdır. Bu yüzden aptalların, yani gözü açıkların göremediklerini görürler.
  19. Aptal yaptığından nadim olur, yere çöker, abdal tevbe eder, ayağa kalkar. (Aradaki farkı oluşturan, pişmanlık hissine eşlik eden bilinçtir.)
  20. Aptal hep haklı olmayı marifet bilir, abdal hep haklı olmamayı.
  21. Aptal bir oylama’nın sonucunun “oy birliği” ile alınmasına sevinir, abdal “oy çokluğu” ile.
  22. Abdal abdal’ı bulunca susar, aptal aptal’ı bulunca aptal aptal konuşur.
  23. Abdal aptal’ın yanına düşse de susar, ama aptal yine aptal aptal konuşmaya devam eder.
  24. Güzel deyince aptal’ın aklına ‘kadın’ gelir, kadın deyince abdal’ın aklına ‘güzel’.
  25. Abdal sorularıyla tanınır, aptal cevaplarıyla.
  26. Abdal uzak görür yakın söyler, aptal yakın görür uzak söyler. O yüzden ilkinin bikrine kanma, ikincisinin zikrine.
  27. Abdal sözün hakikatinden etkilenir, aptal ise retoriğinden. Sen sen ol, ey talib, aptal olma!
  28. Aptal’ın hâli bardağın içinde kaşık gibi durmak veya altında tabak gibi uzanmak, abdal’ınki ise çayın içinde şeker gibi erimek.
  29. Aptal Batı’ya (Doğu’ya) ya hayranlık duyar, ya nefret eder, abdal ise ne hayranlık duyar, ne nefret eder, sadece anlamaya çalışır.
  30. Abdal’a malum olur, aptal’a bir şey olmaz, başkaları bile değil, kendisi kendisine meçhuldür çünkü.
  31. Günlük yaşamın seni işgal etmesini istemiyorsan ey talib, aptal gibi önemli olana değer vermek yerine, abdal gibi değerli olana önem ver!
  32. Abdal mesud olmayı marifet bilir, aptal ise memnun olmayı.
  33. Aptal için başarmak önceliklidir, abdal içinse denemek.
  34. Abdal sık ama yumuşak bir şekilde yere düşen kar taneleri gibi sükûnetle konuşur, aptal ise hınçla yağan sert dolu taneleri gibi öfkeyle.
  35. Aptal laf eder, abdal söz eder. Lafı bırak, söze kulak ver!
 • KADIN MIYIZ & BAYAN MIYIZ?

  1.Kadın akıllıdır. Bayan zekidir.

  2.Kadın teslimiyetçidir. Bayan mücadeleci ve iddiacı.

  3.Kadın mutlu etmeyi bilir. Bayan mutlu edilmek için bekler.

  4.Kadın detaylarla ilgilidir. Bayan detaylara takılır, kalır.

  5.Kadın erkeğini olduğu gibi kabul eder. Bayan değiştirmeye çalışır.

  6.Kadın duygusaldır. Bayan romantiktir.

  7.Kadın gönüllü hizmet eder. Bayan gönlü edilirse hizmet eder.

  8.Kadın süslüdür, takar takıştırır. Bayan bakımlıdır, saçıyla, tüyüyle oynar.

  9. Kadın cilvelidir, işvelidir. Bayan ya seksi olmaya çalışır ya da tam aksi hiç süslenmez.

  10. Kadın uzun donla bile erkeği kendine bağlar. Bayan dekolte her şeye yeter zanneder; fakat uzun vadede işine yaramaz.

  11. Kadın gül ağacı gibi esnektir. Bayan odun gibidir, eğilip bükülmez.

  12. Kadın konuşmayı bilir. Bayan laf yetiştirmeyi.

  13. Kadın güçlüdür; ama zayıf görünmeyi bilir. Bayan zayıftır; ama güçlü gibi görünür.

  14. Kadın takdir etmeyi bilir. Bayan eleştirmeyi bilir.

  15.Kadın söyler. Bayan söylenir.

  16.Kadın affedicidir. Bayan kincidir.

  17.Kadın özür dilemeyi bilir. Bayan bahane bulmayı ve savunmayı yapmayı bilir.

  18. Kadın kurnazdır, duruma göre adım atar. Bayan plancıdır, menfaatına göre adım atar.

  19. Kadın erkeği nasıl elinde tutacağını bilir. Bayan nasıl elinden kaçırdığını bir türlü anlamaz.

  20. Kadın erkeğe saygı duyar, sevgi görür. Bayan erkeğe saygı duymaz, sevgiyi de kaçırır.

  21. Kadın bakışı ile yakalar, dili ile elinde tutar. Bayan bakışı ile soğutur, dili ile kaçırır.

  22. Kadın yapamadığı işler için didinmez. Bayan her işi yapacağını ispat etmeye çalışır.

  23. Kadın erkeğe kendini erkek hissettirir. Bayan erkeğe kendini gereksiz hissettirir.

  24. Kadın bir erkeğe ihtiyacı olduğunu bilir. Bayan erkeksiz de yapabileceğini sanır.

  25. Kadın istediklerini tatlı tatlı yaptırmayı bilir. Bayan erkeğe “mecbursun” demeyi bilir.

  26. Kadın söz hakkını erkeğe verir, idareyi kendi yapar. Bayan söz hakkı derdindedir.

  27. Kadın kavgayı sevmez. Bayan suçlamayı ve kavga etmeyi iyi bilir.

  28. Kadın neşelidir, çocuksudur. Bayan ağırdır, gururlu, kibirlidir.

  29. Kadın sahip olduklarını görür, şükreder. Bayan sahip olmadıklarını görür, nankörlük eder.

  30. Kadın yumuşaktır. Bayan serttir.

  31. Kadın kızsa da ağzını bozmaz. Bayan küfürlü konuşur.

  32. Kadın daha çok elbise, etek giymeyi tercih eder. Bayan daha çok pantolon giyer .

  33. Kadın mutluluğa önem verir. Bayan haklılığa.

  34. Kadın fedakardır. Bayan eşitlikçidir.

  35. Kadın bu karşılaştırmadan alınmaz. Bayan sinirlenir.

  Değerlendirme: Değerlendirme kadın bölümü üzerinden yapılır. Her soru 1 puandır. 30-35 arası puan alanlar tam kadındır. 25-30 puan arası alanlar kadın sayılır. 25 puan ve altı alanlar bayandır.
 • Harvard Halk Sağlığı Okulundan bilimsel çalışmaya göre çocukluk ve ergenlik döneminde düzenli olarak günlük veya haftalık “dini/manevi uygulama”da bulunan insanlar;

  1. Yetişkinliklerinde daha sağlıklı oluyorlar.
  2. 20’li yaşlarında diğer kişilere göre %18 daha mutlu ve pozitif bir hayata sahip oluyorlar.
  3. Depresyon, sigara, madde kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalık risklerinden korunuyorlar.
  4. Madde kullanımı riskleri %33 daha düşük oluyor.
  5. Erken yaşta cinsel tecrübe oranları %30 daha düşük oluyor.
  6. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riski %40 daha düşük oluyor.

  Çalışmanın haber olarak yayınlandığı Harvard Üniv. haber bülteni:
  https://www.hsph.harvard.edu/...inging-adult-health/
 • ... Biz kazanırsak başımız dik olarak 30-40 sene sulh içinde göstereceğimiz faaliyet ile bütün Şark'ı sefaletten kurtaracağız. Biz batarsak yüz milyonlarca zeki, masum şarklılar, Türkler, İslamlar uzun esaret ve sefalet devirleri geçirmeğe mahkum olacaklardır. Allah adildir, maksadımız pek büyüktür, azmimiz meziddir (boldur), tedabirimiz (tedbirlerimiz) mümkün olduğu derecede ... iyidir. Binaenaleyh muvaffakiyetimiz emindir" (Günlüğüne
  18 Aralık 1914'te yazdıklarından).
 • 1-Shelley - Frankenstein (Roman)

  2 - Sofokles - Kral Oedipus (Oyun/Tragedya)

  3 - Homeros – Odysseia (Destan)

  4 – Homeros – İlyada (Destan)

  5 – Sofokles – Antigone (Oyun)

  6 - Joseph Conrad - Karanlığın Yüreği(Uzun Öykü)

  7 - William Shakespeare – Hamlet(Oyun)

  8 - Geoffrey Chaucer - Canterbury Hikâyeleri (Hikâyeler)

  9 - Chinua Achebe – Parçalanma (Roman)

  10 - John Milton - Kayıp Cennet (Epik Şiir)

  11 - Charlotte Perkins Gilman - Sarı Duvar Kağıdı (Öykü)

  12 - Toni Morrison – Sevilen (Roman)

  13 - William Shakespeare – Fırtına(Oyun)

  14 – Vergilius – Aeneas (Destan)

  15 - Thomas More – Utopia (Roman)

  16 - Kate Chopin – Uyanış (Roman)

  17 – Euripides – Medea (Oyun/Tragedya)

  18 - Voltaire - Candide ya da İyimserlik(Roman)

  19 - F. Scott Fitzgerald - Muhteşem Gatsby (Roman)

  20 - T. S. Eliot - J. Alfred Prufrock’un Aşk Şarkısı (Şiir)

  21 - Ralph Ellison - Görülmeyen Adam (Roman)

  22 - Zora Neale Hurston - Tanrıya Bakıyorlardı (Roman)

  23 - Mark Twain - Huckleberry Finn'in Maceraları (Roman)

  24 – Ovidius – Dönüşümler (Öyküsel Şiir)

  25 - Nathaniel Hawthorne - Young Goodman Brown (Öykü)

  26 - Aristofanes – Lysistrata (Oyun/Komedya)

  27 – Aiskhylos (Eshilos) – Oresteia (Oyun)

  28 - Herman Melville - Kâtip Bartleby(Öykü)

  29 - Virginia Woolf - Mrs. Dalloway (Roman)

  30 - Franz Kafka – Dönüşüm (Uzun Öykü)

  31 - T. S. Eliot - Çorak Ülke (Şiir)

  32 - William Shakespeare - V. Henry (Oyun)

  33 - Art Spiegelman - Maus - Hayatta Kalanın Öyküsü (Çizgi Roman)

  34 - William Faulkner - Emily İçin Bir Gül (Öykü)

  35 – Euripides – Bakkhalar (Oyun/Tragedya)

  36 - Robert Browning - Son Düşesim (Şiir)

  37 - William Shakespeare – Othello (Oyun)

  38 - Aldous Huxley - Cesur Yeni Dünya(Roman)

  39 - Samuel Taylor Coleridge ve William Wordsworth - Lirik Baladlar (Şiir)

  40 - Leslie Marmon Silko – Ceremony (Roman)

  41 - Jane Austen - Gurur ve Önyargı (Roman)

  42 - Toni Morrison - En Mavi Göz (Roman)

  43 - Upton Sinclair - Şikago Mezbahaları (Roman)

  44 - Herman Melville - Moby Dick (Roman)

  45 - Walt Whitman - Çimen Yaprakları (Şiir)

  46 - Bram Stoker – Drakula (Roman)

  47 - William Gibson – Neuromancer (Roman)

  48 - Alice Walker - Günlük Kullanım (Öykü)

  49 - William Shakespeare - Kral Lear (Oyun)

  50 - Nathaniel Hawthorne  - The Scarlet Letter (Roman)