Cemre Kara'nın Kapak Resmi

Vicdan," der Nietzsche, "kendini feda edemeyen insanın en hastalikli hınçsızlık zeminidir"

Martın Slattery/sosyolojide temel fikirler
"Dil ve bir etkinlik' olarak konuşma sadece
dünyayı anlamakta değil, aynı zamanda onu
'yaratmak'ta kullandağimız merkezi bir araçtir.
Sözcükler sadece olan şeyi ifade eden semboller
değil, aynı zamanda şeyleri yapmanın, toplumun
işleyişinin temel araçlaridır" .

Kitap 6 bölümden oluşuyor.Kısa bir batıl inanca giriş niteliği taşıyor zaten yazarın kendisi de din ve kilise gibi kurumlar hakkında değinmeyeceğini ve dört önerme üzerinden batıl inancın kurumlarımızın nasıl gelişimini etkileyeceğini söylüyor.Bu dört önerme için dört bölüm ayırmış ve hepsini kanıtlamaya çalışmış.Bu dört kurumdan bahsedicek olursak yönetim,özel mülkiyet,evlilik ve insan yaşamına saygı.Bunu da dört önermeyle açıklıyor önermeleri de;
1. Batıl inanç belli ırklarda ve belli dönemlerde yönetime özellikle de monarsik yönetime duyulan saygıyı güçlendirmiş ve dolayısıyla kamu düzeninin oluşmasına ve sürdürülmesine katkıda bulunmuştur.
2. Batıl inanç belli ırklarda ve belli dönemlerde özel mülkiyete duyulan saygıyı güçlendirmiş ve dolayısıyla mülkiyet güvencesine katkıda bulunmuştur.
3.Batıl inanç belli ırklarda ve belli dönemlerde evliliğe duyulan saygıyı güçlendirmiş ve dolayısıyla hem evliler hem de evli olmayanlar arasında cinsel ahlak kurallarının
daha katı bir biçimde gözetilmesine katkıda bulunmuştur.
4.Batıl inanç belli ırklarda ve belli dönemlerde insan yaşamına duyulan saygıyı güçlendirmiş ve dolayısıyla insan yaşamının korunmasına katkıda bulunmuştur.
Yukarı da belirtiğim gibi kitap bölümlerde bu önermeleri destekleyen kanıtlar var bazıları kanınızı donduracak bazıları acaba şimdi olsa nasıl olurdu diye düşüneceğiniz kısa dolgun bir kitap.Keyifli okumalar.

Cemre Kara, bir alıntı ekledi.
08 Oca 01:06 · Kitabı okudu · Beğendi · 6/10 puan

1 Turgeniev bir arkadaşına söyle yazar: "Aşk kendi benlerimizi yıkan tutkulardan biridir" (Merezhkovsky'den, a.g.e., s.65). Erkeğin nar-
sizminin bu sorunla nasil başa çıkmaya çalıştığı, Legends'ta yer alan,
Strindberg'in kadına karşı genel tavrina özgü olan bir pasajla gösterilir: "Bir kadını sevmeye ruhlarımızın tortusunu ona yavaş yavaş bırakarak başlarız;ve öncesinde ilgisiz ve tarafsız olan kadın eş benliğimiz haline gelerek diğer benliğimizin görünümünü almaya başlar.
S.293

Eş Benlik, Otto Rank (Sayfa 137)Eş Benlik, Otto Rank (Sayfa 137)
Cemre Kara, bir alıntı ekledi.
08 Oca 00:56 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 6/10 puan

insanların yanlış güdülerle doğru şeyler yapmasi, iyi niyetle yanlış şeyler yapmasından iyidir, hatta çok daha iyidir.
Toplumu ilgilendiren şey fikir değil davranıştır: Davranışlar doğru ve iyi ise düşüncelerimizin iyi veya kötü olması
önemli değildir. Yanlış düşüncenin tehlikesi, ki bu ciddi bir tehlikedir, genellikle yanlış eyleme yol a㎝asidir, dolayısıyla bu tartışmasız olarak büyük bir kötülük olup her
halükârda düzeltilmesi gerekir. Ama iki kötülük arasında yanlış eylem, yanlış düşünceden bin kat daha kötüdür;
doğru düşünceye doğru eylemden daha fazla önem veren,ortodoksluğu erdemin üstünde tutan bütün dini ve felsefi
sistemler bir yere kadar insanlığın çıkarları açısından ahlakdışı ve önyargılıdırlar: Düşünce ve eylemin gerçek göreli önemini, gerçek etik değerini tersine çevirirler, çünkü
başkalarina karşı ne düşündüğümüzle değil, ne yaptığımızla yararlı veya yararsız ya da iyi veya kötüyüzdür.

Psişik İşler  Batıl İnançlar Kurumlarımızın Gelişimini Nasıl Etkiledi?, James G. Frazer (Sayfa 100)Psişik İşler Batıl İnançlar Kurumlarımızın Gelişimini Nasıl Etkiledi?, James G. Frazer (Sayfa 100)
Cemre Kara, bir alıntı ekledi.
08 Oca 00:50 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 6/10 puan

Batıl inanç yanılan birçok zavallı insanın adımlarını destekleyen yokluğunda insanın tökezleyip düştüğü bir bastondur, kırık bir bastondur.

Psişik İşler  Batıl İnançlar Kurumlarımızın Gelişimini Nasıl Etkiledi?, James G. Frazer (Sayfa 100)Psişik İşler Batıl İnançlar Kurumlarımızın Gelişimini Nasıl Etkiledi?, James G. Frazer (Sayfa 100)