Ayşenur YAŞAR profil resmi
Adana
116 okur puanı
11 May 2017 tarihinde katıldı.
 • 152 syf.
  "İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan'lara..."

  Sadece balık avlamak ve teknelerden atılan ekmekleri yakalayabilmek için uçan martılar arasında, gerçekten uçmak isteyen Martı Jonathan'ı anlatıyor. Alışıldık olmayan güzel ve yetenekli uçuşu sebebiyle ailesinde dışlanan,
  yetenekleri yaşadığı toplumda kabul edilmeyen bir martı. Uçuş denemelerinde ölümlerden dönmesi, annesinin 'bir deri bir tüy kalmışsın' sitemlerine rağmen vazgeçmemesi, sınırlarını ortadan kaldırması, yaşadığı toplmda kendi cennetini olştrması vb. yerleriyle çok samimi bir kitap.
  94 s. olan kitapta 40 s. martı resimleri olduğundan açıp kapatmanız bir oluyor :)

  Kendimi bulduğum, birçok yernde istemsizce gülümsediğim bir kitap oldu. Dolmuşta, yarım saatliğine içinde yaşadığım bu dünyayı çok iyi unutturdu. Samimi teselliler bulabileceğiniz güzel bir kitap.
 • 152 syf.
 • 112 syf.
  ·10 günde
 • 184 syf.
  ·2 günde
  "Geçlik bütün davaların motorudur."
  Şimdiye kadar veya batıl bütün davalar geçliğin eliyle yükselmiş ve yine gençliğin ihmaliyle duraklamış veya çöküşe geçmiştir.

  •Yazar, hadisler ışığnda gençliğn problemlerine değinmiş. Adab-ı muaşeret kurralarından, haya ve iffete, davete kadar içeren ve dili yalın olmakla birlikte çok akıcı bir kitap. Muhammed Kutub'un birçok noktaya bakışına hayran kalmakla birlikte sayfaların nasl ilerlediğini farketmedm. Bilp ihmal ettiğimiz, tozlanmış birçok hasleti hatırlatması açısından çok iyi bir ktap. Mutlaka okunmalı.
 • 184 syf.
  ·2 günde·İnceledi
 • 507 syf.
  ·26 günde
  “İslam’da Sosyal Adalet” kitabı, Seyyid Kutub’un temel kitaplarından biridir. İslam toplumunu ve bu toplumu oluşturmadaki esas ve amaçları ele aldığı 505 sayfalık bu eserin içeriği oldukça geniş.

  Üstat, kitabını gençliğe ithaf ederek başlamış. Ve sonrasında “Hıristiyanlık ve İslam açısından Din ve Toplum” konusunu ele almış. Bu bölümde Hıristiyanlığın dini inancının nasıl asimile edildiği; ilk etapta dünya perest Roma iken ardından tam tersi bir yaşayış ile ruhbanlığa geçilmesi; bunun sonucu olarak insanların dine düşman kesilmesi ve ardından kilisenin de hakimiyeti ele almasıyla müntesiplerini sömüren bir din anlayışı peyda oluyor. Kilise; endülijans, aforoz ve engizisyon mahkemeleri ile sonunu hazırladı. Gelişen bilimin önünde duramadı ve Rönesans’a karar verildi. Bu kısımdan sonra materyalist inanışın “Din Afyondur” sözü hayat buldu. Hıristiyanlığın o zamanki mevcut durumu ve halkı sömüren kilise ile din gerçekten bir afyondu. Ancak bu anlatılanların hepsi İslam ve onun toplumundan uzaktır. 


  İslam ve Hıristiyanlık Arasındaki Farklar:


  1-      İslam’da kâhinlik ve ruhbanlık sınıfı bulunmadığı gibi, yaratıcı ve yaratılmış arasında da herhangi bir aracı bulunmaz.

  2-      İslam’da sadece din âlimleri vardır. Diğer taraftan dini bilgilere vakıf olan bu âlimin insanlar üzerinde özel hakları yoktur.

  3-      Engizisyon mahkemelerinde görüldüğü gibi, düşüncelere ve bilim adamlarına zulüm yapıldığı İslam tarihinde görülmemiştir.

  Bu maddelerden sonuçla; onların Hıristiyanlığı bırakması ve bundan sonra gelişmesi normaldi. Çünkü din onları alıkoyuyordu. Ancak İslam tüm bunlardan uzak olmakla birlikte Müslümanların İslam’ı bıraktıktan sonra geriledikleri aşikârdır.


  Sonrasında yazarımız, “İslam’da Sosyal Adaletin Yapısı” konusunu ele almış. Bu konuda yine diğer ideolojiler ve İslam arasındaki farklara değindikten sonra; İslam ve mahlûkat arasındaki uyumu ve bu uyumun “vahdet” prensibinden ileri geldiğini anlattıktan sonra komünizm ve İslam arasındaki farklılıkları anlatmış. 


  Bölümün özetini 4 madde ile yapacak olursak:

  1-      İslam’da hükümler fıtrata göre verilir. Ferdin fıtratına aykırı bir hüküm vermek sadece ferdi değil, toplumu da ifsat eder.

  2-      İslam’da özel mülkiyete adaleti sağlamak suretiyle izin verilmiştir.

  3-      İslam yetenekli insanların önünü açmış ve topluma fayda sağlamıştır.

  4-      İslam’ın hükümleri hem maddi hem de ruhi hükümlerdir. Sadece bir tarafı alıp diğer tarafı eksik bırakmaz.


  Sonrasında “İslam’da Sosyal Adaletin Esasları” konusunu anlatmış.

  İslam’da Sosyal Adalet dediğimiz şey bireyi hem madden hem de ruhen ele almaktır. İnsan bu ikisinden oluşan bir bütündür. Bir yönü eksik bırakılırsa hedeflenen adalet ve sosyal düzen gerçekleşmez.

  İslam’ın hükümleri sadece bir çağa-nesle veya topluluğa değildir. İslam’ın hükümleri baştan bu yana tüm insanlık içindir. Bu hükümler fertleri, nesilleri ve çağları kapsar. Kuşatıcı olmayan hükümler ile gerçek adalet sağlanamaz.  İslam’da Sosyal Adaletin Esasları 3 başlık altında toplanmıştır:

  1-      Vicdan Özgürlüğü

  İslam, fertleri düzeltmek suretiyle toplumu ıslah eder. Paydadan bütüne gittiği bu eğitim metodu en sağlam olanıdır. İslam’da tüm ibadetlerin ortak maslahatı Müslüman ı disipline etmektir. Ve İslam’ın vicdan özgürlüğünden kastı Allah’a kul olmaktır. Kişi hayatında çok yardımlarda vb. bulunmuş olsa da iman etmemişse bizim gözümüzde vicdan yoksunudur.

  2-      İnsani Eşitlik

  İslam’ın eşitlikten bahsettiği dönem, efendi-köle ilişkisinin toplumun ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir dönemdi. İslam böyle bir durumda insana insan olduğu için değer vermiş; kadını içinde bulunduğu meta konumundan kurtarmıştır. Anlaşıldığı üzere bugün hümanist söylemlerin sahibi olan batının iddiaları ancak safsatadan ibarettir. İslam ırklar arasındaki dengesiz düzeni kaldırarak üstünlük ölçüsünü takva olarak belirlediği gibi; peygamberlerinde birer insan olduklarını belirtmiş ve kutsallaştırılmasını yasaklamıştır. İslam’ın ölçü koyduğu Salih amel ve takva toplumu birleştiren büyük etkenlerin başında gelir. (Yazar bu bölümde kadın-erkek eşitliğini, kapitalizmde, komünizmde ve İslam da kadını çok güzel betimleyerek ele almış. Ancak uzamaması açısından yer veremiyoruz.)

  3-      Sosyal Dayanışma

  Bu konuyu 3 alt başlıkla açıklamak daha anlaşılır olacaktır;

  a)      Bireyin kendi nefsi ile dayanışması.

  b)      Aile olarak dayanışma.

  c)       Birey ve toplum, toplum ile birey arasındaki dayanışma.

  Yazar bu bölümde yine diğer ideolojiler ile İslam’ın farkını ele alarak İslam’ın mükemmel nizamını bir kez daha göstermiştir. Sosyal adaleti sağlamadaki araçları, ferdi mülkiyeti ve bu mülkiyeti kazanma ve tasarruf etme konusundaki kuralları anlatmıştır. Bu kurallardan sonra toplumun yapısını bozan stokçuluk ve faizi uzunca anlatmış ve toplum-insan üzerindeki etkilerinden bahsetmiş.

  İslam’da Sosyal Adaleti sağlayan 2 temel vardır:

  1-      Teşri (Şeriat-yasa)

  Bundan kasıt, insana farz olan zekât görevidir. Zekât toplumsal adaletin temel gereğidir ve zekât vermeyenlerle savaşılır.

  2-      Tevcih (Yönlendirme-teşvik etme)

  Bundan kasıt İslam’ın insanları sadaka ve infaka yönlendirmesidir ki bu toplumda kardeşlik, beraberlik ve iç huzur sağlar.


  Seyyid Kutub İslam’ın muhteşem nizamını gözler önüne serdikten sonra “İslam’ın Bugünü ve Yarını” konusunda insanlığın İslam’a olan ihtiyacından, yegâne zaferin İslam’ın olacağından ve insanın sisteme muhtaçlığından bahsederek Müslümanların duraklama sebeplerini, Haçlı Seferlerinin sebep ve sonuçlarını, Müslümanların Batı karşısındaki tutum ve sınırlarını anlattıktan sonra İslam’da edebiyat ve Tarih konularına değinmiş. Son bölüm olan “Yolların Ayrımında” konusunda ise; dünyanın doğu ve batı olmak üzere iki bloğa ayrıldığından bahsederek bu iki bloğun karşısında yalnız İslam’ın durabileceğinden bahsederek ve Müslümanların ümitsiz olmayıp çalışmaları gerektiğini vurgulayarak kitabı bitirmişti. Kitabın özü İslam’ın Teşri ve Tevcih yönüdür.


  505 sayfalık bu dolu dolu eserin tahlilini en yalın haliyle yaptığımı belirttikten sonra birçok meseleye burada değinemediğimi belirtmek istiyorum. Her Müslümanın öncelikle dinine hayran olması açısından okuması gereken bir eser. Seyyid Kutub’un diğer kitaplarına kıyasen çok daha yavaş okunması gereken ve kalınlığından ötürü notlar almayı gerektiren bir kitap. Kitabın tek sayfalık içindekiler bölümüne ilaveten üstadın konu içlerinde anlattığı bir yığın meseleyi sayfa sayılarıyla birlikte not etmek ve uzun bölümlerin sonlarına bölüm özeti yapmak ve mümkünse maddelemek kitabı çok daha akılda kalıcı kılmakla birlikte zihninizde somutlaştıracaktır. Rabbim onun hayatını örnek alıp okuduğunu yaşayan ve anlatan kullarından eylesin. Ana kitabı okumayı unutmadan, kitapla kalın.
 • 507 syf.
  ·26 günde·İnceledi
 • 198 syf.
  ·3 günde
  Secret: Sır

  Kitap boyunca yazarın "büyük sır" diye bahsettiği aslında evrenin çekim yasası. Yani düşünce eğitimini esas alan bir kitap. Kitabın mottosu şu: Siz ne düşünürseniz kendinize çekersiniz. Bu sebeple düşünce dilini iyi kullanmalı ve beyin gücünüzün farkına varmalısnz. Ortak noktalarınızın old. insanla bir şekilde birbirinizi çekersiniz, almayı düşündüğünüz kitap mutlaka önünüze çıkar. Ya da başınıza gelmesinden korktuğunuz şey mutlaka sizi bulur vb. konuları yazar daha vehametli şekilde anlatmış. Yazar şükretmenin önemine de değinmiş.
  Ancak yazarın dini doğru olmadığı için kitapta büyük bir boşluk var. Mesela tevekkül ya da kanaate yer verilmemiş. Servet odaklı bir düşnce eğitimini esas alıyr. İslamda bu yoktur, hayat daha ulvî değerler üz. kuruludur.
  Kafa dağıtmak ve arada-derede okumak için uygun bir kitap.
 • 198 syf.
  ·3 günde·İnceledi
Adana
116 okur puanı
11 May 2017 tarihinde katıldı.
2019
383/105
365%
383 kitap
89.155 sayfa
46 inceleme
91 alıntı
En çok okuyanlar'da 15. sırada.

Şu anda okudukları 2 kitap

 • Son Sözler
 • Muhtasar İhyau Ulumiddin

Okuduğu kitaplar 394 kitap

 • Martı Jonathan Livingston
 • Hz. Peygamber'den Gençlere 50 Nasihat
 • The Secret
 • Savunma Saldırıyor
 • Yöntem Üzerine Konuşmalar
 • Celladıma Gülümserken
 • Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık
 • Martin Eden
 • İslâm'da Sosyal Adalet
 • Şeytandan Korunmanın Yolu

Okuyacağı kitaplar 14 kitap

 • A'mak-ı Hayal
 • Sivil İtaatsizlik
 • Geliştiren Anne-Baba
 • İslam'ın Vadettikleri
 • Yobazlıklar
 • Siyonizm Dosyası
 • Geleceğimizde İslam Var
 • Okurluk Üstüne
 • Risaleler
 • Körlük

Beğendiği kitaplar 1 kitap

 • Lekeliler