Yakuphan Güleç'in Kapak Resmi

Kara gözlerinde mahmurca gülüş,
Gayrı uyanılmaz uykunda mısın?
Kanın cemre gibi toprağa düşmüş,
Şehadet yolunun ufkunda mısın?

Bugün Amerikalı Müslüman Kardeşimiz Malcolm X, asıl adıyla Malik El-Şehbaz'ın doğum günü. O'nu bir şubat soğuğunda toprağa vermiştik. Allah şehadetini makbul, makamını âli eylesin.

Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
16 May 21:34 · Kitabı okudu · 9/10 puan

“Sen vazifende gayeye vardın; hiçbir şeytan senden daha usta olamaz. Sen yaratıldığın işi noksansız ve kusursuz başardın. Sıra benim… Şeytan mıyım, insan mı, alacamın meydana vurulacak zamanı geldi.”

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 270)İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi (Sayfa 270)
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
16 May 21:34 · Kitabı okudu · 9/10 puan

“Lale bana fenalık etmedi; kendim kendimi yaktım. Gıda ve nafaka savaşında, karga, atmacayı avlayamaz; kendinden küçüklere saldırır. Ben de bu kadından daha zayıf, daha aciz ve biçare imişim ki, kolayca lokması oldum.”

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdiİnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
16 May 21:34 · Kitabı okudu · 9/10 puan

“Şeytan ölmüş.
Gözle görülen, elle tutulan şeytanların ölmesi kolay… fakat benim içimdeki şeytanım öldü mü, ben benden kurtuldum mu?”

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdiİnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
16 May 21:34 · Kitabı okudu · 9/10 puan

“Bilmiyor muyum ki Şevket, hayatının enkazı altında ezilmiş bir kazazededir; o enkaz kalksa da, altından çıkacak olan, cansız bir cesetten başka nedir?”

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdiİnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
16 May 21:32 · Kitabı okudu · 9/10 puan

“Ne olurdu ya Rabbi, şu yay gibi bükülen, doğrulan, gerilen, atik, ateşli vücuttan, ölümden kaçar gibi kaçsaydım. Ne olurdu ya Rabbi, şu zehirli yılanın, vücudumu sarıp hurdahaş etmesine izin vermeseydim. Artık kuşatıldığım çemberden çıkmak benim için muhal. Her şey yapabilirim, fakat bunu asla!...”

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdiİnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
16 May 21:31 · Kitabı okudu · 9/10 puan

“Eğer nefsin şehveti aşk olmuş olsaydı, eşek ve öküz, âlemde âşıkların baş defterine yazılırdı.”

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdiİnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
16 May 21:31 · Kitabı okudu · 9/10 puan

“O ben ki otopsi görmüş, insan vücudunun içini dışını en hurda parçalarına kadar öğrenmiş bir adamdım. Nasıl oluyor da bir deri, et ve kemik yığınına bu ihtirası hissedebiliyordum? Bahusus manası manamı karşılamayan, deruni hiçbir benzerlik ve yakınlık hissetmediğim bu kadına (Lale) olan iptilamı, idrakim nasıl tahammül ediyordu?”

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdiİnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
16 May 21:30 · Kitabı okudu · 9/10 puan

“Allah’ın kudreti karşısında, insan oğlu, iğne önünde gergef gibi acizdir; ezel nakkaşı âlem karargâhında, bahusus insan vücudunda kah Âdem, kah Şeytan nakşını eyler.” (Konağın Paşası Halim Paşa)

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdiİnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
16 May 21:30 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Her göz, kadını kendine nispeti cihetiyle bir çeşit görür. Seven adam için o, olduğu gibi değil, tahayyül ettiği gibidir. Ana baba gözü, ona karşı hemen hemen kördür. Cemiyet dalkavuktur. İlim adamı ise onu hiç göremez. Kadın, hislerimiz üzerinde yaptığı tesir ve mevkie göre mahiyet değiştirir. Belki dediğiniz gibi saçmadır da!” (Ferhat’ın kadın bahsini açması üzerine Doktor Murat tarafından verilen yanıt)

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdiİnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi
Yakuphan Güleç, bir alıntı ekledi.
16 May 21:28 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Doğruluk
“Doğruluk, kendi vücudu memleketin gizli, aşikâr ihtiraslarına hâkim olarak, hırsı, tamahı, kibri ve gururu silmektir. Bunları yapabilen, zaten hayatın dış yüzünde de doğrudur. Hatta ihtiraslarını ezecek iradeye sahip oluş da doğruluğun icabıdır. Bence kökten ayrı düşmüş kupkuru fakat dosdoğru bir dal olmaktansa, biraz eğri fakat yaş ve semere verici bir dal olmak evlâdır.” (İsmet Hanım)

İnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdiİnsan Ve Şeytan, Samiha Ayverdi