• "Büyülü kelime" ile amaçlanan yardımın kelimenin 'ses' gücüne indirgenmiş olduğunu söylenebilinir. Anlamsız kelimelerin yinelendiği çok sayıda büyü formunun varlığı tamlamalar çoğu kez tercih sebebidir. Aynı sesli harflerin,takılan eklerle tekrarına en çok bilinen örnek, 212 yılında Roma imparatoru Caracalla'nın emriyle öldürülen gnostik şair ve hekim Serenus Sammonicus'un 'Sırlar' isimli kitabında yer alan, hastalıklar esnasında yüksek ateşe karşı iyi ruhları davet eden ünlü ABRACADABRA formülüdür. ilk kez 3. yüzyılda ortaya çıkmış olmakla beraber, formülün kullanımının çok daha eskiye gittiği kesindir. Eski Mısır kaynaklarında da yer alan gnostik büyü formülü ABRACADABRA, ters piramit formunun tipik örneğidir. Kelimedeki harflerin, tek harf kalıncaya kadar eksiltilmesi, şeytan ve hastalıkların adım adım gerilediği anlamını taşır.
  ABRACADABRA ABRACADABRA
  ABRACADABR ABRACADABR
  ABRACADAB ABRACADAB
  ABRACADA ABRACADA
  ABRACAD ABRACAD
  ABRACA ABRACA
  ABRAC ABRAC
  ABRA ABRA
  ABR ABR
  AB AB
  A A