N.B, bir alıntı ekledi.
16 saat önce

seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını.
Düşman üç saatlik yerdedir.
Ve Hıdırlık Tepesi olmasa Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek.

Memleketimden İnsan Manzaraları, Nazım Hikmet RanMemleketimden İnsan Manzaraları, Nazım Hikmet Ran

Güne hasret, gönle hüzün, geceye şiir düştü...
29 Kasım 2015 Afyonkarahisar

N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
10 Oca 00:33 · İnceledi

Saygıdeğer Efendiler, olayları Sakarya Meydan Muharebesi’ne getirmek istiyorum. Fakat, bunun için müsaade buyurursanız, ufak bir giriş yapacağım.İkinci İnönü Muharebesi’nden sonra, üç ay kadar bir zaman geçti. Ondan sonra 10 Temmuz 1921 tarihinde, Yunan ordusu yeniden cephemize genel taarruza girişti. Bu tarihten önceki günlerde tarafların durumu şöyleydi:Bizim ordumuz, başlıca Eskişehir ve Eskişehir’in kuzeybatısındaki İnönü mevzileri ile Kütahya – Altıntaş dolaylarında yığınak yapmıştı. Afyonkarahisar dolaylarında iki tümenimiz vardı. Geyve ve Menderes dolaylarında da birer tümenimiz bulunuyordu.Yunan ordusu da, Bursa’da bir, Uşak doğusunda iki kolordusunu toplu olarak bulunduruyordu. Menderes’te de bir tümeni vardı.Yunanlıların bu taarruzu ile başlayan ve Kütahya – Eskişehir Muharebeleri adıyla anılan bir sıra muharebeler vardır. Bunlar on beş gün sürmüştür. Ordumuz 25 Temmuz 1921 akşamı büyük kısmıyla Sakarya’nın doğusuna çekilmişti. Ordumuzun çekilmesini zarurî kılan sebeplerin başlıcasına işaret edeyim:İkinci İnönü Muharebesi’nden sonra genel seferberlik yapmış olan Yunan ordusu, insan, tüfek, makineli tüfek ve top sayısı bakımından ordumuzdan önemli derecede üstündü. Temmuzda, Yunan ordusu taarruza geçtiği zaman millî hükûmetin durumu ve MillîMücadele’nin gelişmesi, bizim genel seferberlik ilân ederek, milletin bütün kaynak ve imkânlarını, başka bir şey düşünmeden düşman karşısında toplamaya daha elverişli ve yeterli görülmemişti. İki ordu arasındaki kuvvet, vasıta ve şartlar bakımından kendini gösteren nispetsizliğin elle tutulur başlıca sebebi budur.Bunun sonucu olarak, biz, daha tümenlerimizin taşıt araçlarını bile tamamlayamadığımızdan, bunların hareket güçleri yoktu. Yunan milletinin bütün kuvvetiyle yaptığı bu taarruz karşısında, bizim askerlik bakımından asıl görevimiz, Millî Mücadele’nin başından beri yürüte geldiğimiz görev idi ki, o da, her Yunan taarruzu karşısında kaldıkça, bu taarruzu direnerek ve uygun hareketler yaparak durdurup etkisiz bırakmak ve yeni orduyu kurmak için zaman kazanmak şeklinde özetlenebilir. Son düşman taarruzu karşısında da, bu aslî görevi gözden uzak tutmamak şarttı. Bu düşünceyle, 18 Temmuz 1921 tarihinde, İsmet Paşa’nınEskişehir’in güneybatısında, Karacahisar’da bulunan karargâhına giderek, durumu yakından inceledikten sonra, İsmet Paşa’ya genel olarak şu direktifi vermiştim: «Orduyu, Eskişehir’in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra, düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki, orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin.Bunun için Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmek yerindedir. Düşman hiç durmadan takip ederse, hareket üssünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak; herhalde beklemediği birçok güçlüklerle karşılaşacak; buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır.Bu şekildeki çekilişimizin en büyük sakıncası, Eskişehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok topraklarımızı düşmana bırakmaktan dolayı kamuoyunda doğabilecek manevî sarsıntıdır. Fakat kısa zamanda elde edebileceğimiz başarılı sonuçlarla, bu sakıncalar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Askerliğin gereğini kararsızlığa düşmeden uygulayalım. Başka türden sakıncalara karşı koyabiliriz.»

Nutuk, Mustafa Kemal AtatürkNutuk, Mustafa Kemal Atatürk
İsmail | Stalker, bir alıntı ekledi.
11 Ara 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Başkomutanları Hep Saraylarda mı Yaşar Zannettin?
Afyonkarahisar'ın hatlarının çözülmesi sonunda, birkaç Yunanlı tutsak, geceleyin Mustafa Kemal'in çadırına getirilmişti. Bunlardan birisi, Muzaffer General'in doğup büyümüş olduğu Selanik'ten gelmişti. Yüz, kendisine yabancı gelmediğinden ve üniformasında da hiçbir belirti görmediğinden, kim olduklarını ve rütbelerini sormaya başlamıştı.
-Binbaşı mısınız?
-Hayır.
-Albay mı?
-Hayır.
-Korgeneral mi?
Hayır.
-Peki nesiniz?
- Ben Mareşal ve Türk Orduları Başkomutanıyım! Şaşkınlıktan ağzı açık kalan Yunanlı kekeledi:
-Bir başkomutanın, savaş hattına bu kadar yakın yerlerde dolaşması işitilmiş değil de!...

Atatürk'ten Anılar, Yüksel İsak (Sayfa 12)Atatürk'ten Anılar, Yüksel İsak (Sayfa 12)

General Sherril - Atatürk Nezdinde Bir Yıl Elçilik, 1935
Türk Orduları Başkumandanıyım

Afyonkarahisar'ın hatlarının çözülmesi sonunda birkaç Yunanlı tutsak, geceleyin Mustafa Kemaı'in çadırına getirilmişti. Bunlardan birisi, Muzaffer Generalin doğup büyümüş olduğu Selanik'ten geı mişti. Yüz, kendisine yabancı gelmediğinden ve üniformasında da hiçbir bellilik görmediğinden kim olduklarını ve rütbelerini sormaya başlamıştı.
- Binbaşı mısınız?
- Hayır.
- Albay mı?
- Hayır.
- Korgeneral mi?
- Hayır.
- Peki nesiniz?
- Ben Mareşal ve Türk Orduları Başkomutanıyım! Şaşkınlıktan ağzı açık kalan Yunanlı kekeledi:
- Bir başkomutanın savaş hattına bu kadar yakın yerlerde dolaşması işitilmiş değil de!..

Arkadaşlar merhaba. Sizden bir ricam var. Afyonkarahisar'da bir kasabada öğretmenim ve okulda kütüphanemiz yok, bir kütüphane yapmayı düşünüyorum. 5-6-7-8. sınıf öğrencilerine uygun kitap gönderip katkı sağlamak isterseniz sevinirim. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyi olur, paylaşırsanız mutlu olurum. Şimdiden ilgilenen herkese teşekkürler... :)

Ordular; İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri.
Çok bilinen "Ordular; İlk hedefiniz Akdenizdir, İleri." Sözünün geçtiği tam metni, tarih merakı olanlar için paylaşmak istedim..

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları!

Afyonkarahisar, Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesin de zalim ve mağrur bir ordunun anasırı asliyesini (tamamını) inanılamayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve necip milletimizin fedakârlıklarına lâyık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk Milleti istikbalinden emin olmaya haklıdır. Muharebe meydanındaki maharet ve fedakârlıklarınızı yakından müşahede ve takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdiratına delâlet etmek vazifemi mütevaliyen ve mütemadiyen ifa edeceğim. Başkumandanlığa teklifatta bulunulmasını Cephe kumandanlığına emrettim. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini nazarı dikkate alarak ilerlemesini ve herkesin kuvayi ahlâkıyesini ve menabii celâdet ve hamiyetini müsabaka ile ibzale devam eylemesini talep ederim.

Ordular; İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri.

1 Eylül 1338 (1922)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan Mustafa Kemâl."

Kaynak : Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Arşivi. Arşiv numarası: 126/19244 19248

busunkitapligi, Kimsenin Bilmediği Yerler'i inceledi.
30 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 7 günde · 2/10 puan

"Ben ne okudum yine ya?" temalı bir kitabın yorumuyla daha merhabalar. Bu ay okuduğum kitapların çoğu vasattı, güncel okumak bana yaramıyor galiba. Hep bir hüsran, hep bir hezeyan...

Afyonkarahisar'dayken başladığım son pdf kitaptı bu. Eve gelince devam etmek istemedim hemen, kitap kokusunu özlemiştim. Öyle çok sevmeyince de elim gitmemişti ama dün dedim bitireyim de kurtulayım en iyisi. Çok söylerim, kolay kolay yarım bırakmam kitapları diye.

Astral seyahat üzerineydi bu kitap da arka planda. Aklıma iki hayat arasında kitabını getiren bir temelsizlik ve nedensizlikle yaşanan bu paranormal olaylar kitabı sevmemem için esas sebep olsa da yalnız değil. Kitapta kızımız rastgele bir mum buluyor, o mumu yakınca kendini aynı zamanda lakin farklı mekanda buluyor vs. Neden o mum? Ya da neden mum? Anlayan beri gelsin. Çok da spoiler vermek istemediğim için detaya girmiyorum ama siz ana sorunu kaptınız bence. Evde denemeyin.

Bunun yanında karakterler ilginçti ama yazar tam olarak bunu asla veremiyor. Biri ruhsuz, biri aşırı duygusal olsa da bunu okurken hissetmiyoruz. Kitabın sonuna doğru yazar bize bunu defalarca söyleyip aklımızda bu izi bırakmaya çalışıyor ama olmuyor tabii öyle şeyler. Bahsi geçen ruhları hiç yansıtamadı. Tabii bunda çeviri ve redaksiyon da etkili olabilir zira okuduğum en rezil çevirilerden biriydi. Asla ama asla paranızı böyle bir kitap için zayi etmeyin derim ben, bu kadarı biraz fazla olmuş. Belki kitabın bu kadar hissiz oluşu da bundandır, bilemiyorum.

Olaylar da çok tutarsız ve yüzeysel geldi bana. Söz konusu ruhsuz bir karakter olunca derinlikli bir aşk hikayesi olmasını, bir şeylerin sizi duygulandırmasını bekliyorsunuz ama tek derdimiz tabii ki fiziksel çekimdi. Hatta bana sorarsanız kızın çocuğa âşık olması hiç verilmiyor bile sayılabilir. Net olarak bildiğim bir şey varsa ortada duygu olmayışı. Yazar her şeyi bize tek tek söyleyerek vermek istemiş gibiydi kitapta. Hele o korkunç son...

Bir de şunu es geçemem. Kitap okurken minik detaylar gözüme çarptı, bu hataların yazar tarafından bilinçli olarak yapıldığını hissettim. Yani benim hata gördüğüm şeyler onun üslubu gibi bir şeydi ve bu kitabı gözümde daha da düşürdü.

Bunun yanında Türkler hakkında kişisel fikrini beyan ettiği iki kısmı da görmezden gelemeyiz tabii. Tarih objektif bir ders değil ama bunu yazarın bilmediği ortada...

Kısacası kesinlikle tavsiye etmediğim, boş bir kitaptı. Çok okumak isterseniz de böyle bir kitaba para vermeyin derim ben. Gerçekten böyle bir redaksiyon olamaz, dehşete düştüm okurken.