• Viktor Frankle, dört farklı toplama kampında üç yıl boyunca kalır.

  ‘’İnsanın Anlam Arayışı’’ adlı kitabında o dönemin adeta bir cehennem olduğunu ve her şeyin anlamsızlaştığını anlatır.

  Yaşam akıl almaz fiziksel ve ruhsal sıkıntılarla doludur.

  Kampta tifüs salgını başlar.

  Esir tutulan doktorlar olabildiğince, tifüs koğuşunda çalışmaktan kaçınırlar.

  Frankle, kampta her nasılsa kısa bir süre içinde öleceğini bilmektedir.

  Bir doktor olarak olduğu yerde çürüyerek ölmek ya da öldürülmek yerine, hastalara yardım ederek ölmenin daha anlamlı bir ölüm olacağını düşünerek, tifüs koğuşunda çalışmak üzere gönüllü yazılır.

  Tifüs, bitlerle bulaşan ve lekeli humma adı da verilen ağır bir enfeksiyondur.

  Baş ağrısı, bitkinlik, bacak ve sırt kaslarında ağrı, vücutta lekeler, kalp ritmi bozukluğu yapan bu hastalık, böbrek yetmezliği , bilinç kaybı ve komaya da yol açar.

  Frankle hastalara bakarken, çok ağır bir tifüse yakalanır.

  Ateşler içinde günler ve geceler boyu acıyla kıvranır.

  Bilinci gidip gelirken zihnine, kendine geldiğinde ise bulabildiği kağıt parçalarına notlar alarak kitabını yazar.

  Lekeli hummada yükselen ateş, ya iyileşme ya da ölümle biter.

  On altı günün sonunda, Frankle iyileşir.

  Kampta gözlemlediği şey, bir amaca tutunanların, hayatta kalabildiğidir.

  Bir başka gözlemi, derinlikli bir ruh yapısına sahip içe dönük insanların, dışa dönük ve güçlü bireylere oranla hayatta kalmada daha fazla şansa sahip olduğudur.

  Çünkü böylesi insanların, dışarıda olup biten akıldışı zorluklardan kaçıp sığınabilecekleri bir iç dünyaları vardır.

  Frankle’ın kültürel birikimi ve içgörüsü ona, Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, Tolstoy ve Dostoyevsky gibi, felsefe ve edebiyat tarihinin devlerinden beslenerek direnme gücü kazandırır.

  İnsanın hayata tutunmasının, herşeyin geçici olduğunun bilincine varmasına ve kendisi için anlamlı olan bir konuda sorumluluk üstlenmesine bağlı olduğunu söyler.

  İnsan ömrü sınırlıdır.

  Ölüm bize bu sınırlılığı hatırlatarak, zamanın ve ömrün değerini gösterir.

  Dolayısıyla ölüm, hayatı anlamsız kılan değil, anlamlandıran bir gerçekliktir.

  Acı da öyle!

  Yaşamak acı çekmektir, yaşamı sürdürmek, çekilen bu acıda bir anlam bulmaktır.

  Eğer yaşamda bir amaç varsa, acıda ve ölümde de bir amaç olmalıdır.

  Ama hiç kimse, bir başkasına bu amacın ne olduğunu söyleyemez.

  Herkes bunu kendi başına bulmak ve bulduğu yanıtın getirdiği sorumluluğu üstlenmek zorundadır.

  Geliştirdiği teoriye göre, kişinin yaşamında bir anlam bulma arayışı, insandaki temel güdülendirici güçtür.

  Anlam bulmaya başlarken, insan yaşamının ne olduğuna ilişkin sorularının yanıtlarını bulmuş gibi görünen insanlarla, bulamayan insanların yaşamlarını araştırmayı önerir.

  Yaşamın anlamına ilişkin soruların genel ifadelerle yanıtlanamayacağını, hiçbir insan ve hiçbir kaderin, bir başka insan ya da kaderle karşılaştırılamayacağını söyler.

  Frankle, geçmişin değişmezliğinden söz eder.

  Zamanın akışıyla toza dumana karışır gibi görünse de; yaptığımız herşey kalıcıdır.

  Bu günü ve geleceği şekillendiren şeydir, geçmiş…

  Dolayısıyla geçmiş, sonsuzdur; sonsuza şekil verendir…

  Gelecekse, şekillendirilmeyi bekler!

  Çoğu kez umutla!

  Peki, sorumluluk nedir?

  Frankle, sorumluluğu korkunç derin bir uçuruma benzetir.

  Ona ne kadar uzun süre bakarsak, başımız o kadar çok döner.

  Frankle’a göre, seçeneklerini fark edebilen insanın sorumluluğu sınırsızdır!

  Yaşamda kaldığımız sürece, tüm hatalarımız ve suçlarımızın sorumluluğunu üstlenme ve mümkün olabildiğince telafi etme olasılığımız vardır.

  Bu da geçmişin yani sonsuzun değişmesi anlamına gelir.

  Frankle için kamptaki en anlamlı sorumluluk, hayatta kalma sorumluluğudur.

  Ve bu sorumluluğun amacı, özgürlüğüne ve eşine kavuşmak, temelini attığı Logoterapi adlı psikoterapi programını hastalarıyla uygulamaya koyabilmektir.

  Kampın dehşet dolu ortamında gelecek umudunu canlı tutabilmek için hayaller kurar.

  Kendisini iyi aydınlatılmış ve şık bir salonda, kamp deneyimlerini ve yaşamın acı ve zorluklarıyla nasıl mücadele edilebileceğini anlattığı konferanslarda büyük dinleyici kitlelerince coşkuyla dinlenen bir konuşmacı olarak hayal eder.

  Hayallerinde eşiyle konuşur, ona sarılır, gözlerinin içine bakar; adeta gerçek gibidir her şey.

  Yaşadıkları zordur; çünkü, insanı en çok yaralayan şey fiziksel acı değil, haksızlığın ve mantıksızlığın yol açtığı ruhsal ısdıraptır.

  Logoterapiye göre yaşamın anlamını üç farklı yoldan keşfedebiliriz der; Frankle:

  1. Bir eser yaratarak veya bir iş başararak,

  2. Önemli bir deneyim yaşayarak ya da bir insanla güçlü bağlar kurarak

  3. Yaşamdaki kaçınılmaz acılara karşı, cesaret, sabır ve sebatla bir duruş geliştirerek

  Bu üç yolun üzerine düşünmenizi öneririm!

  Bunlardan hangileri, anlam katmak üzere yaşamınızda var?

  Viktor Frankle’ın, insanın gelişimine dair umudu, romantik bir iyimserlik taşımaz; bize gerçekçi bir yol gösterir:

  "İnsan potansiyelini en yüksek noktaya çıkarmak istiyorsak, ilk önce bunun varlığına inanmamız gerekir. Aksi taktirde insan "sürüklenecek," yozlaşacaktır, çünkü insanın en kötüye yönelik bir potansiyeli de vardır. Potansiyel insanlığa olan inancımızın, bizi insancıl insanların bir azınlık olduğu ve belki de hep azınlık olarak kalacağı gerçeğine karşı köreltmesine göz yummamalıyız."

  Frankle’ın bu saptamasına ne dersiniz?

  İnsana dair umudunuzu yitirdiğiniz zamanlarda, hatırlamanızda fayda olan satırlar bunlar, kanımca!

  Çünkü bizler, sandığımız kadar yüce erdemlere sahip bir canlı türü değiliz, ne yazık ki!

  Anlam dünyamızın peşine düştüğümüz anlarda bile!
 • Toplumlarda en tehlikeli tutum sorunları erteleme tutumudur. Ağrısı olan kişiye durmadan ağrı kesici verirseniz ona yıkımın ya da ölümün yolunu açmış olursunuz.
 • Saat dördü gecenin uykudaydı yıldızlar
  Rüzgar yaman vurdukça yorgun tepeler sızlar
  İki aslan parçası döndü operasyondan
  Sırılsıklam oldular,üşüdüler bir yandan
  Süratle abdest alıp başladılar namaza
  Yasin dedi gidip de bakayım yaramaza
  Ağır şartlar, sonunda hanıma çark etmişti
  Yuvasını dağıtıp evini terk etmişti
  Beş yaşındaydı Yusuf, sevimliydi oldukça
  Bakıcı gelir idi sabah fırsat buldukça
  Bayburt'taki annesi yatalaktı Yasin'in
  Yüzü de somurtgandı ağabeyi Tahsin'in
  Kıyıp da veremedi Yusuf'u ellerine
  Bir bakıcı buldular Mardin'de evlerine
  Salih'in de Maraş'ta bir tek anası vardı
  Babasının yüzünü güç bela hatırlardı
  Kara gözlü Salih'im iki gündür uykusuz
  Bayburtlu Yasin ise çok yorgun aç ve susuz
  Her biri bir an önce uyumak istiyordu
  "Allah'ım yurdumuzu koru şerden" diyordu
  Tam yatağa uzandı,gözü azdan dalmıştı
  Ardı kesilmeksizin telefonu çalmıştı
  "Sus artık be telefon" dedi çalarsın niçin?
  Uzanıp aldı ele tezden kapatmak için
  Baktı ki annesiymiş arayan gözü doldu
  Durduk yerde aramaz yoksa bir hâl mi oldu?
  Aradı annesini hayır olsun diyerek
  Çoktandır aramamış affını isteyerek
  Anası bakmaksızın boynundaki ağrıya
  Panikle cevap verdi bir an önce çağrıya
  Dedi "Yavrum üç defa rüyada gördüm seni
  Peygamber'im giydirdi elleriyle kefeni
  Hayır olur inşallah gözümü uyku tutmaz
  Ağrı sızı değil de hasret beni uyutmaz
  İyi misin,hoş musun ne yer de ne içersin?
  Dualarım sizinle Mevla'm kolaylık versin
  Ne zaman geleceksin Bayburt'a sen izine
  Bizi hasret bırakma Yusuf'umun yüzüne"
  Dedi ki "Merak etme anneciğim bizleri
  Hele şu terör bitsin tezden dönelim geri
  Burada olmak bizim alnımızın yazısı
  Dinsin diye burdayız anaların sızısı"
  O esnada Salih'in telefonu da çaldı
  Salih ise deliksiz derin uykuya daldı
  Müsaade istedi çağrıya bakmak için
  Telefona öfkeyle dedi çalarsın niçin
  Baktı ki arayana yazıyor Komser Hasan
  Ulan bir çift söz derdim amirimiz olmasan
  Açtı "Buyur amirim Salih uyumuş çoktan"
  Dedi "Kusura bakma görev çıktı hiç yoktan
  Teröristler pusuya düşürmüş Osmanları
  Kurtarmaya acele etmeliyiz onları
  Salih'i de uyandır geç kalmayalım lütfen
  Bu saatte aramak hiç de istemezdim ben"
  Yasin, Salih'i sarstı pek derindi uykusu
  Dedi "Uyan be Salih yine kurulmuş pusu
  Osman ile ekibi zor durumda kalksana
  Bizim şu Çelik Hasan demin söyledi bana"
  Salih zorla da olsa yatağından fırladı
  Yasin de silahını doldurup hazırladı
  Üstü başı iyice kurumamıştı daha
  Görev kutsal diyerek sarıldılar silaha
  Karakoldan bir araç geldi sokaktan aldı
  Araç da kaygan yolda kayacaktı az kaldı
  Gönlüne Yusuf düştü Yasin'in bir ah çekti
  Gün yüzüyle yavrusun ne zaman sevecekti
  Bir de rüyası geldi annesinin,fikrine
  Döner dönmez bir daha arayacaktı yine
  Bir vadiye geldiler tehlikeli yer idi
  Yanlarında amiri, Çelik diyorlar idi
  Dört beş araçtan daha başka polisler indi
  Ekipleri görünce Osman hayli sevindi
  Teröristler çapraza almıştı üç kişiyi
  Biri yaralanmıştı, şükür durumu iyi
  Kaçmaya yeltendiler,gelince yeni ekip
  Bizim Yasin birini etmek istedi takip
  Ateş açıp nihayet indirdi başlarını
  Döndü çağırmak için tüm arkadaşlarını
  O esnada tepeden mermi geldi sırtına
  Düştü doğruldu tekrar bakamadan ardına
  Salih yetişti hemen kucakladı dostunu
  Yarayı sarmak için biraz yırttı üstünü
  Bir can daha yakmıştı kuduz itler kaçmadan
  Araçlara bindiler ağzı bıçak açmadan
  Dayan Yasin diyordu dolu dolu gözleri
  Salih dedi bulalım tezden pansuman yeri
  "Hastaneye gidecek zaman yok dayanamaz
  İnşallah daha fazla yaraları kanamaz
  Ulaşalım evvela Nevşehirli doktora
  Adı neydi adamın ya Burhan'dı ya Bora"
  Doktorla sözleştiler bir sağlık merkezinde
  Aklı,zihni donmuştu telaştan herkesin de
  Salih de komseri de gözünü yumuyordu
  Bir an önce hayırlı haberler umuyordu
  Bir an dayanamadı atıldı içeriye
  Yasin'den bir manidar bakış kaldı geriye
  Bir şey söyleyecekti elvermedi lisanı
  Allah diye haykırıp teslim eyledi canı
  Komser Hasan yıkıldı,en çok Salih ağladı
  Osman da kabahati kendisine bağladı
  Göz gözü görmüyordu,ciğere kor vurunca
  İçi sevgiyle dolu koca bir kalp durunca
  Beraber ne belalar atlatmıştı bu canlar
  Gözlerinden film gibi şeritle geçti anlar
  Salih yıkıldı hepten bayıldı düştü yola
  Oğlu görmesin diye Yasin'i karakola
  Götürdü omuzunda iki polis sırtlayıp
  Salihse uzun zaman uyudu ayılmayıp
  Ne oldu bana diye hafızayı yokladı
  Birden bire Yasin'in resmini kucakladı
  Acısı tazelenip tekrar düştü sineye
  Nasıl haber vereyim o zavallı anneye
  En iyisi bu işi amirim halletmeli
  Beklemek çok yararsız emniyete gitmeli
  Toparlanıp ofise uğradı taksi ile
  Meğer acı haberi çoktan vermişler bile
  Sonra birden aklına Yusuf düşünce yersiz
  Dedi o yavrucağız olanlardan habersiz
  Bir başına ne yapar acaba şimdi evde
  Muhakkak babasını biliyordur görevde
  Eve dönüp çocuğa nasıl anlatsam dedi
  Babasını sormaz mı nasıl atlatsam dedi
  Ekipden arkadaşı eve kadar bıraktı
  Yaya gidecek yol da Bağdat kadar uzaktı
  Yasin'siz bu sokaktan adım atmamıştı hiç
  Bu vedayı hesaba yazık katmamıştı hiç
  Velhasıl odasına baktı Yusuf'un lakin
  Göremedi çocuğu ortalık da pek sakin
  Sağa sola bahçeye baktı telaşa düşüp
  Komşuları yetişti feryadına üşüşüp
  Garip bir durum vardı,onlar da görmemişti
  Komser de telefonda haberim yok demişti
  Nasıl olur, nereye giderdi ki aniden
  Her tarafı telaşla arıyordu yeniden
  Bu esnada durmadan telefon çalıyordu
  Yasin'in abisinden mesajlar geliyordu
  Ya gönderin çocuğu ya biz gelip alalım
  Böylesi kara günde nasıl rahat kalalım
  Salih tamam ben onu gönderirim diyordu
  Tahsin illa bir tarih konulsun istiyordu
  Anlatamadı gitti içinden geçenleri
  Hem konuşup hem hızla arıyordu her yeri
  Bakıcıyı aradı bakmıyordu cebine
  En sonunda bir haber gönderdi ekibine
  Yusuf için seferber oldu bütün birlik de
  Mardin'i baştan sona aradılar birlikte
  Evvela bakıcının kapısını çaldılar
  Üç günden taşındığı haberini aldılar
  Bütün şüpheler şimdi çekildi üzerine
  Kadın için malumat verdi amirlerine
  Sonrasında soluksuz bütün Mardin arandı
  Hastanede cesetler teker teker tarandı
  Ekiplerce şehirin çıkışları tutuldu
  Yaşam durdu bir anda Yasin de unutuldu
  Mardin Kenan'a döndü Yusuf'u yuttu sanki
  Birileri kuyuda onu unuttu sanki
  Sabaha dek arandı bir tek işaret yoktu
  Bu ıstırap Salih'in bağrına düşen oktu
  "Gardaş emanetine sahip çıkamadım ki
  Yüzüne doya doya dönüp bakamadım ki"
  Günler geçer Yusuf'dan ne haber var ne de ses
  Yusufçuk dönmeyince kahıra düşmüş herkes
  Bayburt'ta da acılar ikiye katlanmış hem
  Bir ocakta iki köz,bir evde iki matem
  Ninesi günden güne eriyip,hasta düşmüş
  Bu karanlık günlerin ışığı dosta düşmüş
  Şingah'tan yirmi yiğit koşup gelmiş Mardin'e
  Bütün Bayburt tutuşmuş yavrucuğun derdine
  Ne bir iz var ne haber bunca zamandan beri
  Zaman durdu saniye geçmez oldu ileri
  Ardı kesilmeksizin telefon çaldı birden
  Üşenerek eline aldı olduğu yerden
  Yabancı bir numara Salih abi diyordu
  Sesi boğuk geliyor bazen kesiliyordu
  Dedi ki "Duydum meğer Yusuf'u aramışsın
  Gece gündüz demeden her yanı taramışsın
  Merak etme ben onun annesiyim bilinsin
  Amcası alır diye istemedim bulunsun
  Yanımda afiyette, bakmayın kusuruma
  Ailemin yanına döndüm ben Erzurum'a"
  Başından kaynar sular aktı Salih'in birden
  Telefonu fırlattı duvarlara sinirden
  Öfke,sevinç ve hüzün derin indi bağrına
  Hem mutluluktan uçtu,hem çok gitti ağrına
  Şehidin emaneti çıkmıştı gün yüzüne
  Şimdi doyabilirdi gönlündeki hüzüne
  Saat dördü gecenin uykudaydı yıldızlar
  Rüzgar yaman vurdukça yorgun tepeler sızlar

  Önder Eryılmaz
  Bayburt
  12.06.2018
 • Yar.3: 13 RAB Tanrı kadına, "Nedir bu yaptığın?" diye sordu. Kadın, "Yılan beni aldattı, o yüzden yedim" diye karşılık verdi. 

  Yar.3: 14 Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, "Bu yaptığından ötürü Bütün evcil ve yabanıl hayvanların En lanetlisi sen olacaksın" dedi, "Karnının üzerinde sürünecek, Yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. 

  Yar.3: 15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın." 

  Yar.3: 16 RAB Tanrı kadına, "Çocuk doğururken sana Çok acı çektireceğim" dedi, "Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, Seni o yönetecek." 

  Yar.3: 17 RAB Tanrı Adem'e, "Karının sözünü dinlediğin ve sana, Meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için Toprak senin yüzünden lanetlendi" dedi, "Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. 
 • bak bu şey, elini üzerine koyup; ‘bak burası iz’ diyebileceğin bir yara değil. ‘bak burası kül’ diyebileceğin. burası acıdı. burası yandı. diyebileceğin bir yara değil. başkasına öptürerek geçirebileceğin bir ağrı değil. anne şefkatinin her zaman yaptığı gibi göğsünden kopartıp atabileceği bir yara, bir ağrı, bir gâm, hiç değil. kilometrelerce koşmana gerek kalmadan bacaklarındaki tüm gücü. kırk gün dayak yemene gerek kalmadan içindeki tüm cesareti. bir kalabalık tarafından aldatılmana gerek kalmadan içindeki tüm güven duygusunu. infaz edebilecek bir his bu. çiviyle sökebileceğin bir çivi değil işte. ‘çocuk, her kim böyle bir yarayı öpmeye kalkarsa geçsin diye; dudakları parçalanacak onun’ da demez kimse sana böyle durumlarda. empatisi yapılamaz her acının. seni, dayanamadığın bir ağrı bahanesiyle bir kaçışa başlatıp; peşine, içinde sevgi kalan her tanıdığını sürükletecek bir his bu. kızgınlığından kör edecek belki seni. kalbin kuduzluğu başlayacak. öldüreceksin belki birilerini içinden de olsa. bak, kimseye neler olduğunu anlatamayacağın bir sızı bu. sana gözünün yaşına bakmadan tecavüz edip, içine; milyon tane dilinle atamayacağın cümle bırakacak bir his bu.


  bak, bu. kimseye, ben şimdi ne yapacağım diyemeyeceğin bir duruma sokacak seni. ki belki sen çoktan girmişsindir ve bu yüzden hiç konuşmuyorsundur.


  çünkü, istenmemek sancısı bu. istenmemenin ağrısı bu. hiçbir şeye benzemiyor. değil, mi?
 • Zararı yok, dedi kız, kısa parmaklıya. O vakit yazmayı büsbütün bıraktı kısa parmaklı. Öyle demişti ki kız: zararı yok. Kıza baktı kısa parmaklı. Sadece haplarımı içmek için, dedi kız yine sıkılgan; gözleri fincanındaydı. Zararı yok, soğuk olsun. Başınız mı ağrıyor, diye sordu kısa parmaklı. Hayır, dedi kız yine sıkılgan; gözleri fincandaydı. O kadar uzun süre fincanına baktı ki, sonunda kısa parmaklı elindeki kurşun kalemi masanın üzerinde tıklatmaya başladı. Bunun üzerine gözlerini kaldırıp ona baktı kız. İntihar etmem gerekiyor da. Başımda ağrı yok. İntihar etmem gerekiyor da. Ve bunu öylesine söyledi ki, sanki on-bir-treniyle gidiyorum der gibi.