Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya

Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
24 Mar 04:02

Mâziyi arar derin sularda
Öksüz öksüz bakan nazarlar;

Târîhime kök salan Hisar'lar
-Târîhimi isterim- susarlar!

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 181 - Ötüken Neşriyat)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 181 - Ötüken Neşriyat)
Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
24 Mar 03:59

Perdeleri örtük,
Lambaları sönük,
Sırtında yıllar yük,
Hatıraları kırık dökük
Bir yer olacak orada...
Adı, KERKÜK!

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 180 - Ötüken Neşriyat)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 180 - Ötüken Neşriyat)
Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
24 Mar 03:56

Balıkların,kandillerin...
Ne varsa, olsun ellerin
Bana mavini ver,deniz!

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 155 - Ötüken Neşriyat)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 155 - Ötüken Neşriyat)

En büyük acı, acıtmaz olmuş zincirlerin acısıdır; köleliği kabul etmenin, başkaldırmaktan vazgeçmenin acıdır
Arif Nihat ASYA

Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
21 Mar 04:53

Şu yakın suların
Kolu neden bükülmez
Fırat niçin,Dicle niçin,Aras niçin
Benden doğar, bana dökülmez?

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 16)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Asya (Sayfa 16)