Ervahi Ezelden Levh-i Kalemden
https://youtu.be/dR8enIV2GWw

Ervah-ı ezelde levh-i kalemde, 
Bu benim bahtımı kara yazdılar, 
Gönül perişandır devri alemde,
Bir günümü yüz bin zara yazdılar

Bulmadım şadlığın iradesini,
Çekerim bu gamın ziyadesini, 
Herkes dosta verdi ifadesini,
Bizimkini ülüzgara yazdılar

Aşk benimle eyler daim kıyl-ü kal,
Daha sabretmeye kalmadı mecal,
Derdim taksimdara kıldım arzuhal, 
Dedi neylim bahtın kara yazdılar.

Gönül gülşeninde har oldu deyu,
Hasretlik cismimde var oldu deyu, 
Sevdiğim, sevdiğin pir oldu deyu,
Erbabı garezler yare yazdılar.

Dünyayı sevenler veli değildir, 
Canı terkedenler deli değildir,
İnsanoğlu gamdan hâli değildir, 
Her birini bir efkara yazdılar.

Nedir bu sevdanın nihayetinde, 
Yadlar gezer yarin vilayetinde, 
Herkes diyarında muhabbetinde, 
Bilmem bizi ne civara yazdılar.

Kadrimi bilmeze eyledim minnet, 
Derdimi artıran görmesin cennet, 
Sarraflar verdiler yare bin kıymet, 
Benim kıymetimi nere yazdılar.

Döner mi kavlinden sıdk-ı sadıklar, 
Dost ile dost olur bağrı yanıklar,
Aşk kaydına geçti bunca aşıklar, 
Sümmâni’yi derkenara yazdılar.
Âşık SÜMMANİ

Aşık Sümmani
Kadrimi bilmeze eyledim minnet,
Derdimi artıran görmesin cennet,
Sarraflar verdiler yare bin kıymet,
Benim kıymetimi nere yazdılar...

Aşık Sümmani
Nedir bu sevdanın nihayetinde,
Yadlar gezer yarin vilayetinde,
Herkes diyarında muhabbetinde,
Bilmem bizi ne civara yazmışlar

https://www.youtube.com/...52&v=dR8enIV2GWw

Aşık Sümmani
Elifin sevdiği cim ile mimdir
Elif bir amma bir harfi bindir
Elif ki maşukdur,aşığı kimdir
Matlup elif,Mahbub elif,Yar elif