Yusuf-İ İffet,Züleyha-i Aşk
Allah : Mahlukuna Suret Ve Rızık Veren,Ona Kader Çizen Ve Nasip Kısmet Belirleyen...

Kul : Halikine (yaratıcısına) İbadet Eden,Emir Yasaklarına Uyan,Yazdığı Kader Ve Kısmete Boyun Eğen....

Öyle Bir Peygamber Yaratmış ki Allah,Ne Geçmişte Nede Gelecekte Onun Bir Benzeri Daha Gelmeyecektir.

Onu Öyle Bir Surette Yaratmıştır Ki,İnsan Ve Cin Şöyle Dursun,Salınıp Gül Bahçesinde Yürüdüğün'de,Güller Hicap Duyar Boyunlarını Bükerler.

Ve O Güller Bakışlarını Ondan Utanarak Kaçırırlar,"Nazarımız Deymesin Yusuf-i Güzellik Tenine" Derler Adeta.

O Bahçede ki Güller,Kokusunu En Derinden Teneffüs Ederek İçlerine Çektiklerin'de
"Allah'ım Sana Şükürler Olsun" Diyerek Verirler Nefeslerini...

Ayağını Bastığı Toprak İftihar Eder "Yusuf'un Ayağı Bana Deydi" Diye...

Güneş Ve Ay Onu Biraz Daha İzlemek İçin İtişiryor Adeta...
Ne Güneş Batmak İstiyor,Nede Ay Geceyi Bitirmek.

Sultan-ı Ebed,Alemlere Rahmet Adı Gökte Ahmet Yer Yüzünde Muhammed Olan Efendimiz Aleyhisselam Bile Asırlar Sonra Onun Güzelliğinden Bahsetmiş Ve ''Siz mi güzeldiniz, Yusuf Aleyhisselam mı güzeldi'' diye sorduklarında Peygamber Efendimiz, ''Kardeşim Yusuf, benden güzel'';
"Ben ondan melihim sevimliyim'' Demiştir.

Adının Söylenmesindeki Tınısı Bile Yetiyor Onun Güzelliğini Anlamaya...
Asırlara Ve Çağlara Yayılan Benzetmeler Onunla Oluyor..."Yusuf-i Güzellik Vermiş Allah" Diye.

Böyle Bir Güzelliği Gören Gözler,Ondan Mahrum Kalınca Görmeyi Bırakıyor...

Gözler : " O Yoksa, Görmenin'de Bir Manası Yok" Der Gibi Kör Oluyor...

Tıpkı Babası Yakup Aleshhisselamın Kör Olması Gibi...

Öyle Bir Peygamber Yaratmış Ki Allah,Peygamber Olan Babasını Bile Oğluna Aşık Ediyor Ve Onu Göremeyince Gözleri Hayata Küsüp Kör Oluyor...

O Güzelliğe Hasret Babası,Rubailer Söyleyerek Yüreğini Ferahlatmaya Çalışıyor.

" Gözümün Nuru Yusufum

Sen Gidince Kesildi Nefesim Soluğum
Eridim Günden Güne,Yandım Kavruldum

Dalından Kopan Kuru Yaprak Gibi
Ordan Oraya Savruldukça Savruldum

Her An Her Saniye Seni Rabbime Sordum
İmtihanındır Dedi,Büktüm Boynumu Sustum

Ey Benim Ciğer Parem Can Tanem
Ne Olur Gel Baba Ocağına

Gel'de Bitsin Artık Bu Özlem Bu Hasret Yusufum
Bak Gözlerimde Kalmadı Yaş,Ağlamaktan Kör Oldum "


Böyle Bir Aşktı Babasının Yusufa Duyduğu...Onun İçin Gece Hava Kararmış Yahut Güneş Etrafı Aydınlatmış Bir Anlamı Yoktu...
Dünyasını Aydınlatan Tek Işığı Yoktu Artık...

Kim Bilir Nerede Ne Yapıyor,Karnı Açmı Yoksa Tokmu?...Kurtlarmı Yedi,Yoksa Eşkiyalarmı Kaçırdı? Belki de Köle Olarak Satıldı.

Ona Ne Olduğunu Ancak Kendisi Bilirdi...Yusuf;Yaşayacaklarını Kendisi Dahi Bilmiyordu...

Murad-ı İlahi Ona Öyle Bir Kader Yazmış Ki,Emsali Olmayan Güzelliği Onun İmtihanı Olacak Ve imtihanı Bile Kendisi Gibi Güzel Olacak...

Kardeşlerinin,Onu Kuyuya Atmasına Üzülse'de Yüzü Gibi Güzel Olan Kalbi
Onları Af Edip,İlk İmtihanı Vermesine Vesile Oluyor....


Yusuf : " Onlar Benim Kardeşlerim,Beni Mutlaka Buradan Çıkarırlar" Niyeti İle Kalbini Bozmayarak Sabırla Beklese'de,İlahi Yazgı Onu Bir Kervana Köle Olarak Satılmak İçin Çoktan Yazılmıştır...


Onu Karanlık Kuyudan Çıkartan Kervan Sahibi ;O Karanlık Kuyudan
Nur-u Efşan (nur Saçan) Çıktığını Görünce Nutku Tutulur,Kalbi Yerinden Çıkacak Gibi Olup Öylece Kalakalır...

O Lă Emsal-i (Misali Olmayanı) Görüp İlk Hayreti Atlattıktan Sonra,Nefs Denen İllet Kervan Sahibinin de Aklını Çeler Ve Böylesi Bir Güzelliğe Kaç Dirheme Satacağını Hesap Dahi Edemez...

Ama Bir Yandan'da İçi el vermez Böyle Birşey Yapacağı İçin...Her Ne Kadar Dünyalık Kazanç İçin Nefsi İle Kalbi Arasın'da Gidip Gelmeler Yaşasa'da,
Taktiri İlah-i Kervancıya Tecelli Etmiş Ve Onu Satması Yönünde Çoktan Karar Aldırmıştır Bile...

Mısıra Gelip Pazar Yerinde Müzayede İçin Kervancı Bağırmaya Başladığında,O Güzellik Abidesini Anlatacak Kelimeleri Bile,İmkanı Olsa En Kıymetli Maden Olan Altına Çevirip Söylemek İstiyordu...

Kıymetini Ve Pahasını Ancak En Öyle Anlatabilirdi...


Böylesi Bir Bağırmaya Daha Önce Şahit Olmamış Pazar Halkı,Dikkatlerini Celp Eden Bu Sese Doğru Yürüdükçe Kalplerin'de Anlam Veremedikleri Bir Heyecan Ve İlahi Bir Huzur Oluşur...

"Evet Satıyorum Bu Nurullah-ı (Allah'ın Nurunu) Alan Yok Mu?"

Nasıl Olmaz?

Öylesi Bir Güzelliği Gören Pazar Halkının konuşmaya Dermanı Yoktur ki Biri'de Çıkıp Paha Biçsin Ona...Sanki Cümle Alem Kervancıyı Duymaz Gibi Dikilip Onu,Yusuf'u Seyre Dalmıştır...

Kalabalık Gittikçe Çoğalır Hatta Öyleki,En Arka dan Fiyat Verenin Neredeyse Sesi Duyulmaz Hale Gelir...

Mesafe O Kadar Uzak Olsa'da,O Nur-u Efşan (Nur Saçan) Bütün Bir Pazar Yerini Kaplamıştır Bile....

Sesler,Sesleri Öylesine Bastırır ki Kervancı Verilen Teklifleri Neredeyse Duyamayacak Hale Gelir...

Tevafukun Vuku Bulması İçin İlah-i Murad Oyalamaktadır Kervancıyı....
İlah-i Yazgının Gerçekleşmesi İçindir Bu Oyalamak...

Yusuf'u,O Pazar Yerinde Olmayan Birisine Yazmıştır Aşkı Yaratan Allah...Evet Züleyha'ya...

Onu Züleyha'ya Götürecek Olan Vesile İçin,Mısırın Maliye Veziri İçin Bekletiyor Cenab-ı Hak...

Asırlarca Konuşulacak Olan Bir "Aşkın" Nasıl Birşey Olduğunu Gösterecektir Aşkullah...

Bu Yüzden Kimseler Satın Alamaz Yusuf'u...Ta Ki Kalabalığın Bağrışması O Vesile'nin Dikkatini Çekene Kadar...

Başını O Kalabalığa Çevirmesiyle,O Nuru Görüp tutulup Kalması Bir Oldu...
Farkına Varmadan Adımlar Atıp O Emsalsiz Güzelliğe Doğru Yürüdü...

Yanın da ki Koruma Muhafızları Onun İçin Yolu Açmaya Çalışırken,Onların Bile Gözleri Yusuf'tan Ayrılamıyordu...

O Güzelliği Satın Almak İsteyen İnsanlardan Biri Olmuştu Artık O Maliye Veziri...

Kervancı Servet Denecek Fiyatlar İstesede Mühimi Yok...
Onun Bir Pahası Yok,Alabileceği En Yüksek Fiyatı İstiyor Kervancı...

O Pazar Halkının İçinde O kadar Yüklü Parayı Verebilecek Tek Kişidir Maliye Veziri...Çoktan Vermiştir Bile...

Allah'ın Yarattığı Böylesi Bir Güzelliği,Adeta Cümle Aleme Göstermek İçin Hizmetli Olacağı Konağa Doğru Adımlar Artarken Herkesin Ona Dikkat Kesilmesi'de İlah-i Bir Mucize...


Allah Onu Cümle Mısıra Gösteriyor,Sonra Yazdığı Kadere Uyması İçin Yusuf'u Konağa Gönderiyor...

Konak da ki Hizmetli Kadınlar,Kapıdan Giren Nura Dikkat Kesiliyor Ve Onlara Seslenen Veziri Duymuyorlar Adeta...

Ama Bu Durumu Anlayışla Karşılıyor Vezir...Zira Kendisi Bile Ona Her Baktığında Aynı Tutulmayı Yaşıyordu...

Tekrar Hizmetlilere Seslendikten Sonra,Asıl Görmesi Gereken Biri Geliyor Konağın Uzunca Koridorundan...

Henüz Onu Görmeden Sağa Sola Bakarak Ona Doğru Yürüyor...
Züleyha'dır Bu Gelen...Daha Farkına Varmadığı Ve Kendisini Yakıp Kavuracağı'nın Bilincinde Olmadığı Bir Aşk Ateşine Doğru Adımlar Atıyor...

O Nurdan Aşk Ateşine Yaklaştıkça Sıcaklığını Hissedip Başını Yavaş Yavaş O Aşka doğru Çeviriyor...

Artık Geriye Dönülmez,Kaçmak İstese Kaçamaz...Bir Kere Yakaladımı O Ateş Seni,Yaktıkça Yakar,Yaktıkça Yakar...


Züleyha'da Tutulmuştu Bu Ateşe,Ona Baktıkça Yanıyor Yandıkça Eriyordu...

Çaresi Olmayan Bir Derde Düşmüştü,Ya Bu Dert İle Ömrünü Yaşayıp Kimselere Birşey Demeden İçine Atıp,Ölüp Gidecekti Yada Bu Derdin Esiri Olup Günahını Üstlenecek Ve Cehennemde Yanmaya Razı Olacaktı...

Razı Oldu'da Nitekim...O Emsalsiz Güzelliği Olan Yusuf İçin Cehennemde Yanmaya Razı Oldu...

Yusuf Büyüdükçe Nurlandı,Serpildikçe Serpildi,Yağız Bir Delikanlı Oldu...
Çocukluğu Ayrı Güzeldi Şimdi İse Ayrı Bir Güzelliğe Erişti...


Ahlakı Ve İffeti de Aynı Münasebetle Güzelleşti...Değil Züleyhalar,Cennet-i Aladan Huriler Gelse,Rıza-i İlahi Olmadan Dönüp'de Bakmaz Bir Hale Geldi...

O Bu Dirayet Ve Allaha Olan Teslimiyetle İffetini Korurken,Nam-ı İsmi Bütün Mısırlı Kadınların Dilinde Çoktan Dolaşıyordu....

Ama O Kadınların İçinde En Bahtlı Ve Bahtsız Olanı Züleyha İdi...

Onu Her Daim Görüyor,Gördükçe Eriyor...Ama Elini O Aşkın Ateşine Uzatamıyordu...
Kendine Hakim Olmaya Çalışıyor,Her Seferinde O Aşka Biraz Daha Tutuluyordu...

Geceleri Yatağında İken Aklına Geliyor,Gündüzleri İse Karşısında Duruyor...

"Buna Kim Nasıl Dayansın?" Diyerek,Yüreğin de Olan Acısını Dindirmek Ve Nefsine Hakim Olmak İçin Kendine Telkin Veriyor Aşkı Anlatan Sözcüklerle...

"Sen Yüreğimde Yanan Ateş
İçimi Aydınlatan Güneş

Ne Sana Bakabiliyorum
Nede Senden Kaçabiliyorum

Varlığında Yanıyor Eriyorum
Elimde Değil Yokluğunda Seni Düşlüyorum

Dokunsam Haramsın Bana
Dokunmasam Kapanmıyor Kalbimdeki Yara

Söyle Beni Bu Hale Getiren Sevgili
Sen mi Suçlusun Yoksa Ben mi?"


Ne Kadar Uğraşsa'da Züleyha Bu Halinden Kurtulmak İçin Nafile...
Çünkü Bir Kere Tutulmuştur Aşka...Atılmıştır O Ateşin İçine...

Ve Son Demlerine Gelmiştir İçindeki Engelleme Duygusu...

Geri Dönüşü Olmayan Kararı Almıştır Artık... Tüm Benliğiyle Atılmak İster O Ateşin İçine...

Ve Atılır'da ; İffet Abidesi Olan Yusuf'u Çağırır Odasına...Ve "Ben İki Türlü Yandım" Der Züleyha ..."Hem Sana Yandım Hemde Cehennemde"

Yusuf'a Doğru Yürür Niyeti Bir Murad Almak İçin...O Cazibesinden Kaçılması İmkansız Olan Güzellik Abidesi Yusuf Görür Kendisine Yaklaşmakta Olan Zina Ateşini...

Tüm Gücüyle Kaçmaya Çalışır Tenine Haram Değmesin Diye...Arkadan Gömleğini Tutmuştur Bir Kere Kararlı Ve Gözü Dönmüş Bir Kadın...


Bu Güzelliğe Dokunmanın Bir Bedeli Varsa Ödemeye Hazırdır Züleyha Ve Onun Gibi Niceleri...

Son Bir Gayret İle Kurtulup Koşarak Çıkar Odadan Yusuf...Adeta Başka Bir İmtahana Doğru Koşarcasına...

Asırlar Sonra Adı Medrese-i Yusufi-ye Diye Anılacak Olan Hapishaneye Doğru Var Gücüyle Koşar...

Ve Bir İftira İle Düşer O Hapishanenin İçine...Ama Bu Durum Onu Mutlu Etmiştir...Zira Hapishane Onu Zinaya Çağıran Evli Bir Kadının Teklifinden Daha Emin Ve Allaha Sığınılacak Olan Güvenli Bir Yerdir...

Allah Onu Bu Kez Cümle Alemden Sakınmıştır...Kimselere Göstermemiştir...
Adeta Gözleri Ona Hasret Bırakmış Yürekleri Dağlayarak Gizlemiştir Yusuf'u...

Züleyha'nın Bu Davranışını Kınayan Alay Kadınları,Evine Davet Eder...
En Keskin Bıçakları Önleri Koyup,Yusuf'u Çağırtır...

Kapılar Açıldığında O Nur-u Efşan-ı Ve Harikulade İnsanı Gördükleri Vakit,Tutulup Kalırlar...

Tıpkı Diğer Herkesin Kaldığı Gibi Kalakalırlar...
Ve Acısını Dahi Hissetmezler Ellerini Kesen Bıçakların...

Çünkü Bıçakların Ellerini Keserek Verdiği Acı,Yüreklerinde Bir Anda Yanan Aşk Acısının Yanında Bir Hiçtir...


Ve Hak Verirler Züleyha'ya...Zira Artık Onlarında Akıllarından Bir An Olsun Çıkmaz Yusuf'un Hayali...

Aşka Tutulmuşların Hali Böyle Olur...Kendinden Geçerde Ne Yaptığının Farkında Olmazlar...

Tıpkı Züleyha Gibi....Zira O Bu Aşk Acısı İle Yıllarca Yaşadı...Yusuf'un Ona Meyil Etmeyeceğini Anlayıp Yıllarını Bu Acı İle Geçirdi...

Allah Aşıkın Haline Acır...Yanan Gönüle Nazar Eder Bakar,Samimiyetini Görmek İster...

Kul Aşkında Sadık İse,Allah O Aşkı İçin İmkansızları,Mucizeyle Mümkün Kılar....

Her Ne kadar Züleyha;İlk Başlarda İffetsiz Evli Bir Kadın Olsa'da,Sonraları Aşık-ı Sadık Olmasından Dolayı Allah Onun Günahlarını Örtmüş,Yaşlanmış Bedenini Gençleştirmiş Ve Onu Yusuf'a Yakışır Bir Edep Ve Ahlak Yıllarca Pişirmiş Ve Onunla Nikahlamıştır...


Allah;Günaha Batmış Bir Kulun Geçmişine Değil,Yüreğin deki Aşkına Bakar...

Kime Ne Kadar Yandığına Bakar...Kul İstediği Kadar "Benim Günahlarım Af Olmaz" Desin Dursun...

Allah İstediği Kulunu Bir Başka Vermeyi Yazmışsa Eğer,Kul İstediği Kadar Ben Buna Layık Değilim,Onu Bana Vermez Desin Nafiledir...

Muhyiddin İbn-i Arabi'nin De Dediği Gibi :

Allah Verirse Engelleyecek Yok,Engellerse Verebilecek Yok


Yaşadığımız Bu Çağda Nice Züleyhalar Vardır ki,Sadık Ve Samimi Bir Tövbe İle Geçmiş Hayatlarını Sildirerek Allah'ın,Onların Karşılarına Zamane Yusufları Çırkartmıştır...

Allah ; Dilerse En Büyük Günaha Meyleden Kadını Bile,Tövbesinden Sonra Bir Peygambere Nikahlar...

Yeterki O Kişi Aşıkı Sadık Olsun...


Son Olarak : Bu Anlayış Ve Ahlak İle Yaşayan Hem Zamane Yusuflarına,Hemde Yusuf-i İştiyak İle Aşıkı Sadık Züleyhalara Selam Olsun...

Allah'a Emanet Olun.

Emrah Yıldırım
@MenDehliZeman

Efruzane, bir alıntı ekledi.
04 Mar 19:24

"iade ettiği bütün sükûnete rağmen af, aşkın külliyatı içinde en pahalı makamdır. bedeli bizatihi aşkın kendisidir çünkü."

Yerli Yersiz Cümleler, Nazan BekiroğluYerli Yersiz Cümleler, Nazan Bekiroğlu

Murat Başaran
Her baktığımda, ilk defa görüyormuşum gibi... 
Ama; kendimden bile önce tanıdığım...
Her saniye yeniden doğmak gibi... 
Ama, asırlardır süren...
Kışa dönmeyen sonbahar; derin, duygulu...
Yaza dönmeyen ilkbahar; serin, coşkulu...

Ilık avuçlarında, kar taneleri...
Güneş sıcağı, gözleri...
Ve sözleri...
Ve sesi...

Böyle olmalı aşkın tarifi...
Ki, tarif edilememeli...

'Resmini çiz!' deseler...
Bacası tüten bir ev belki...
Belki gece yarısı terkedilmiş bir şiir...
Veya kaldırımların kanına giren...
Aşkın ayak sesleri...

'Resmini çiz!' deseler...
Her köşe başı ıhlamur kokar...
Yağmur kokar...
'Resmini çiz!' deseler...
Şehit akıncının dudaklarındaki tebessüm...
Veya...
Gecenin koynuna bırakılan gözyaşları...
Gizli ve mahcup...

Aşk, istemektir belki...
Belki bir ticaret; pazarlıksız...
Bedeli kalbinizdir... Bedeli herşeydir...
Sonrası bir uzun yolculuk...
Sonrası; nasip!

Tarifini sorsalar....
Her baktığımda, ilk defa görüyormuşum gibi...
Az kalsın ölüyormuşum gibi...

Moira, bir alıntı ekledi.
24 Şub 13:55 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

“Ey göğü ve yeri yaratan,ey kadir ve mutlak olan. O sevgilinin mübarek yüzünü bana göster!”
Onu,bana vaat eden demişti ki:
“Buna teşekkür borcu olarak ne verirsin?”
Hiç düşünmeden uzatmıştım boynumu.
“Başımı!”
Onu,bana vaat eden demişti ki:
“Mana budur işte. Aşk budur. Aşkın tek bedeli vardır, oda candır. Ölümle kutsanmayan aşk,aşk değildir.

Bab-ı Esrar, Ahmet Ümit (Sayfa 121)Bab-ı Esrar, Ahmet Ümit (Sayfa 121)
Suzan Koçaklı, Silahlara Veda'yı inceledi.
 23 Şub 22:16 · Beğendi · 8/10 puan

Okuduğum sayısız trajik aşk romanlarını bir kenara bırakıp,kafamı dağıtacak daha başka öyküler okumaya karar verdiğim,kütüphane raflarını didik didik ederken tesadüf eseri karşılaştığım bir kitap .Sizi bilmem ama beni en önce kitap isimleri cezbeder.İlk intibahta ilginç diyip ,sonrasında kaçınılmaz olarak başladığım ,elimden düşürmediğim,yemek arasında ,çay molasında,arkadaş sohbeti sırasında,hatta ve hatta ders esnasında dayanamayıp gizliden gizliye okuduğum dominant bir kitap oldu benim için .Silahlara veda deyince tamam dedim bu sefer trajik bir savaş kitabı okuyacağım .Gelin görünki belalının belasını şıp diye çekmesi gibi ,bende ağır bir aşk romanı seçivermişim .Öyle aşk dediğime bakmayın ,aşkın en acı halı bir de savaşla birleşince acının tadından yenmiyor dostlarım .Daha başlarken yine mi yahu ,yine mi aşk deyipte ,bir sayfa daha okuyayım bırakacağım deyip ,tabağın dibini sıyıran biri gibi kitabı son sayfasına kadar sıyırıverdim . Doydunmu derseniz ;sevgili Hemingway çok güzel ukdelerle doyurdu yüreğimi.Canı sağolsun :)

Kitap ;birinci dünya savaşı sırasında İtalyanlar-Almanlar arasında geçen savaşı anlatıyor .Bunun yanı sıra Tenente isimli bir subayın,Catherine adında bir hemşireyle gönül bağını da konu edinen kitap ,zamansız ve güzel süprizlere yer veriyor .Savaşın lüzümsuzluğundan,insanların bundan hosnutsuzluğundan bahseden kitap aynı zamanda aşk ile savaşın büyük bir harmanıyla adeta trajik bir öyküye dönüşüyor.İtalya’dan İsviçre’ye uzanan bir firar,Korku ve cesaretin bedeli elbette kaçınılmaz vahim bir son getiriyor.Aşk ve savaşın tezatlığını hiçe sayan muhteşem bir uyum .Kitabı özetleyen bir alıntı varki ;
“Ölmekten başka yapacağımız ne iş vardı ki.Ölmek sadece.Neden ölündüğünü bilmeden .Öğrenmeye vaktiniz olmazdı ki.Atıveriyorlardı dünyaya sizi,kuralları söylüyorlardı,üssünüzden başka bir yer bulur bulmaz da Aymo’yu öldürdükleri gibi öldürüveriyorlardı insanı.Ya da Rinaldi gibi frengi veriliyordu size.Ama ergeç öldürülüyordu insan .Bundan emin olabilirdiniz.Siz nereye giderseniz gidin,öldürüyorlardı.” diyor Hemingway amcamız.

Her ne kadar kırgın olsamda Hemingway amcamıza ,hakkını
vermeden edemeyeceğim.Övgüleri bir yana bırakıp birde ruhuna bir fatiha gönderip ebediyete uğurladım .Kitabı size tavsiye etmeyi bir borç bilir ,şiddetle okumanızı tavsiye ederim.İyi okumalar dostlar...

Emine Bozkurt, bir alıntı ekledi.
13 Şub 19:47 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Mana budur işte. Aşk budur. Aşkın tek bedeli vardır, o da candır. Ölümle kutsanmayan aşk, aşk değildir."

Bab-ı Esrar, Ahmet ÜmitBab-ı Esrar, Ahmet Ümit
fulden ufacık, Yeşil Mürekkep'i inceledi.
 10 Şub 14:10 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

Ankara ismini vereceği romanını yazamadı Sabahattin Ali. Devletin nasıl yürütüldüğünden bahsedecekti romanında. Olmadı. Yazamadan öldürüldü. Hem de kimsenin başına gelmesini istemeyeceğim şekilde. Bulgaristan'a kaçarken ona kumpas kurdular. Burada durmamız gereken asıl soru "bir yazarı Bulgaristan'a kaçmasını isteyecek kadar ona neler yaşatılmış" olduğudur.

Sabahattin Ali kırklı yaşlarında geldiğinde yazılarından dolayı artık hapishaneye girmek istemiyordu.Bu durumu eşine yazdığı mektuplarda da okuyoruz. (Eşine ve kızına yazdığı mektupları Yap Kredi Yayınları Canım Aliye Ruhum Filiz ismiyle okuyuculara sunmuştur.) Fakat o yanlış gördüğü durumları yazmalıdır. Yoksa topluma nasıl yardımcı olacaktır?

Yazdığı her yazı, roman, hikaye ya mahkemelik olmasına neden oluyordu ya da hapishaneye girmesine. Bu durum onun Bulgaristan'a kaçmasını istemesine neden oldu. Kaçarsa orada istediği gibi yazacaktı ve sevgili karısını ve biricik kızına hasret kalmayacaktı. Planı istediği gibi yürümedi. Ona kurulan kumpasta öldürüldü. Üstelik katilleri sadece 3 ay hapis yedi.

Üç ay sizce Aliye Ali'nin ve Filiz Ali'nin yaşadıkları üzüntünün bedeli olabilir mi?

Osman Balcıgil'in Yeşil Mürekkep kitabında Sabahattin Ali'nin yaşamına konuk oluyoruz. Okurken ona yapılan kumpaslara sinirlenirken buldum kendimi. Kitabın sonunda ise yazılacak nice yazılar kalmış ve bize ulaşamadan öldürülmüş Sabahattin Ali.

"Diktatörlerden arınmış, kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı, eşit çalışmanın karşılığında eşit gelir elde edilen bir dünyada nefes almaktı genç yazarın hayali."

"Bütün dünyayı, kocaman bir ülke olarak görmek istiyordu Sabahattin.

Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmayan, kavgasız gürültüsüz, barış ve huzur içinde yaşanan bir dünyanın vatandaşı olmak istiyordu."

Belki de üstadı olarak gördüğü Nazım Hikmet gibi kaçabilseydi nasıl olurdu hayatı diye düşünürken buldum kendimi. Onunla yaptığı sohbetlerde edebiyatın buram buram kokusunu hissettim.

"Kendini yeterince rahat hisseder hissetmez "Çok merak ediyorum şu Si-Ya-U'nun gerçek hikayesini" dedi Nâzım'a. Ve ekledi: "Biliyorum bin kere anlatmışsındır ama kısaca da olsa, bir kere de bana anlatır mısın?"
Nâzım'ın gözlerine hüzün düştü.
Si-Ya-U'nun Moskova'dan arkadaşı olduğunu söyledi önce. Biraz duraksadı ve masalsı bir ifadeyle anlattı Jokond ile Si-Ya-U'nun hikayesini.
İyi arkadaşıydı Çinli Si-Ya-U. Moskova'da çok güzel günler geçirmişlerdi. Sonra yolları ayrılmış, kendi Türkiye'ye gelmiş Çinli arkadaşı da Paris'e gitmişti. Louvre'da tanışmıştı Jokond'la. Defalarca gitmiş, her ziyaretinde biraz daha âşık olmuştu Si-Ya-U güzel kadına.
Hikaye bu ya, aşkı karşılıksız kalmamıştı Si-Ya-U'nun. Jokond da genç Çinliye âşık olmuştu.
Devrimci Si-Ya-U, Paris'te gerçekleşen 1 Mayıs törenlerinde gözaltına alınmış ve sınır dışı edilerek Çin'e gönderilmişti.
Dayanamamıştı Jokond bu duruma. Çerçevesinden atlamış, tek boyutlu olarak Si-Ya-U'nun peşine takılmış, Çin'e gitmişti.
Anlattıkça hüzünleniyordu Nâzım. Her kelimesiyle, hikâyesini gerçeğe biraz daha yaklaştırıyordu.
Sabahattin de onunla birlikte, Jokond'un sahiden tablonun içinden fırlayıp genç Çinli'nin arkası sıra Çin'e gittiğine inandırdı kendini.
Sonra olanlar olmuştu işte!
Nâzım'ın Moskova'dan arkadaşı, canı gibi sevdiği devrimci Si-Ya-U'nun boynu, Zorba Çan-Kay-Şek'in bir adamı tarafından vurulmuş, sarışın güzel başı Jokond'un ayaklarının dibine yuvarlanmıştı.
Gerisini biliyordu hikâyenin Sabahattin. Nâzım'ın tabiriyle Jokond'un boyut kazandığını, kendini Si-Ya-U'nun davasına adadığını, sevgilisinin yolundan gittiğini biliyordu.
"Ve..."dedi koca şair son söz olarak." Hayatı yakılarak son buldu Jokond'un."
Bir süre konuşmadı Sabahattin ve Nâzım.
Havayı dağıtmak görevini koca şair üstlendi.
"Hep yapmaya çalıştığım gibi, bildiğimiz şiiri aşan bir şey olsun istedim. Oldu mu olmadı mı bilmem. Bildiğim bir şey varsa, o da sanatta, şiirde güzellik tek başına bir anlam taşımaz. Bir manası olmalı güzelliğin.""

Sabahattin Ali hakkında bilmediğim bir çok özelliğinin olduğunu fark ettim. Bunlardan birisi de onun aşksız yaşamayacağı oldu. Aşkın olmadığı bir gün Sabahattin Ali'nın ruhundaki kanların çekilmesiydi. Aşksız bir dünya Sabahattin Ali için var olamaz. O aşk ile besleniyordu.

"Her dem aşık olmalıydı genç adam. En azından her güne, yeniden aşık olma umuduyla başlamalıydı."

Yazdığı eserlerin derinlerine inmek bende o eserleri tekrardan okuma isteği yarattı . Tekrardan sindirerek okuma isteği. Eğer siz de Sabahattin Ali'nin yaşadıklarını merak ediyorsanız kesinlikle bu kitaba bir şans vermelisiniz.

Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
06 Şub 11:57 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Yoktu yolların kabahati, aşkın kendisi bedeli ile vardı... Tutunduğu dal; aşkın dalıydı. Aşkın da seven kadının kalbine tutunduğunu bir tek âşıklar bilirdi..

1453 Fetih, Eda Bildek1453 Fetih, Eda Bildek
Taha, bir alıntı ekledi.
05 Şub 13:19 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Candır aşkın bedeli

Şiirler, Akif İnan (Sayfa 47 - İz Yayıncılık- "Sarnıç")Şiirler, Akif İnan (Sayfa 47 - İz Yayıncılık- "Sarnıç")