Pink, bir alıntı ekledi.
9 saat önce

Yeni sömürgecilik.. zavallı demokrasi..
1929 iktisadi bunalımından sonra, federal yönetimin tröstlere karşı aldığı önlemlere karşın,sisteme bugün de yön veren belli tekelci gruplardır ''general elektrik, İTT, general motors, U. S. Steel'' amerikan iktisadi yaşamının dizginlerini elinde tutan büyük tekelci gruplar içinde ilk akla gelenler. Bu tekelci gruplar, birleşik amerikada yalnız iktisadi ve sosyal yaşama değil, siyasal yaşama da yön veriyorlar. Emperyalizmin özü gereği az gelişmiş ülkelerdeki siyasal iktidar değişikliklerine varıncaya dek uzanıyor bu yön veriş. İçerd, silah fabrikatörleriyle yüksek rütbeli askerlerin oluşturduğu-kendi de bir tür faşizm olan- ''pentagonizm'', az gelişmiş ülkelerdeki bağımsızlık isteklerine karşı oralara ''ihraç '' edilecek faşizmi belirliyor

Uygarlık Tarihi, Server Tanilli (Sayfa 160)Uygarlık Tarihi, Server Tanilli (Sayfa 160)
Yasee, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okuyor

Oysa, Türk'ün onuru, gururu ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir !..
O halde, ya bağımsızlık ya ölüm !

Nutuk - Gençler İçin Fotoğraflarla, Mustafa Kemal Atatürk (Sayfa 9 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)Nutuk - Gençler İçin Fotoğraflarla, Mustafa Kemal Atatürk (Sayfa 9 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
araftabirmevsim, bir alıntı ekledi.
 19 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Millet
“ Oysa bir topluluğu millet yapan şey dil, din,ırk birliğinden daha önemlisi ,ortak düşmana , emperyalist ya da yabancı tahakkümüne karşı verdiği ortak bağımsızlık kavgasıdır. En doğru tanım budur. Kurtuluş Savaşı’mız da bunun en güzel örneğidir. ....Bir ülkeyi veya ulusu var eden dil ile din gelenekler değil ‘bağımsızlık’ kavgasıdır, bağımsızlığı için kim mücadele vermişse ‘dilini’belirleyen de onlar olmuştur.”

Yurduma Alçakları Uğratma!, Nihat Genç (Sayfa 54)Yurduma Alçakları Uğratma!, Nihat Genç (Sayfa 54)
Şevval Sarpbalkan, Ali ve Nino'yu inceledi.
22 saat önce · Kitabı okudu · 14 günde · 7/10 puan

Kültür farklılığına sizi Ali ve Ninoyla inandıran ancak buna rağmen biraz özveri biraz da sevgiyle bunu aşacağınızı düşünmenize neden olan konusuyla birlikte aynı zamanda bağımsızlık mücadelesini çok güzel anlatan bir kitaptı.

Murat Ç, bir alıntı ekledi.
22 Mar 17:11 · Kitabı okuyor · Beğendi

"Emperyalizme karşı tam bağımsızlık, saraya/sultana karşı milli egemenlik mücadelesi olan ~İSTİKLÂL SAVAŞI~ güçlü Meclis'le kazanıldı."

Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 65 - İnkılâp 91.Yıl, Güçlü Meclis)Yüzyılın Kitabı-Yüzyılın Lideri, Sinan Meydan (Sayfa 65 - İnkılâp 91.Yıl, Güçlü Meclis)
Gülçin başar, bir alıntı ekledi.
22 Mar 14:51 · Kitabı okuyor · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ya bağımsızlık ya ölüm
Türkün onuru gururu ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür.Boyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha ıyidir!..

Nutuk - Gençler İçin Fotoğraflarla, Mustafa Kemal Atatürk (Sayfa 9 - Türkiye iş bankası kültür yayınları)Nutuk - Gençler İçin Fotoğraflarla, Mustafa Kemal Atatürk (Sayfa 9 - Türkiye iş bankası kültür yayınları)
острый, Darağacında Üç Fidan'ı inceledi.
21 Mar 21:25 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

1968'ler. yazılı tarihin en barbar asrının en umutlu, en ışıklı, en cesur günleriydi. coşkun bir devrimci dalganın bütün dünyayı sarstığı, onlarca ülkede milyonlarca insanın ayağa kalkarak, "gerçekçi ol, imkânsızı iste," diye haykırdığı günlerdi...

böyle bir dünyada, denizler de özgürlük bayrağını türkiye'de yükseklere taşıdılar. abd'ye, nato'ya, yurtlarını yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekmek isteyenlere en iyi cevabı eylemleriyle, yürüyüşleriyle, cesaretleriyle verdiler.

ve egemenler, bu özgürlük kabarışının intikamını 12 mart karanlığında üç gençten çıkarmak istediler.

somut hiçbir yasal dayanak olmadan deniz'i, yusuf'u, hüseyin'i ve nice arkadaşlarını idamla yargılayıp, "asalım, asalım!" çığlıklarıyla darağacına göndererek özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini boğmaya çalıştılar...

Nur Akdemir, bir alıntı ekledi.
21 Mar 16:44 · Kitabı okuyor

Bu kişiler tek bir olguya varma çabasındalar: Özgürlük olgusuna. Toplumun akılla bağdaşmayan zincirleri karşısında, bireyin kazanmak istediği bağımsızlık olgusuna

Yaşamın Ucuna Yolculuk, Tezer Özlü (Sayfa 47 - Yapı Kredi Yayınları)Yaşamın Ucuna Yolculuk, Tezer Özlü (Sayfa 47 - Yapı Kredi Yayınları)
Ayşe Nur, bir alıntı ekledi.
21 Mar 02:06 · Kitabı okuyor · Beğendi

Müslüman aydınlar ve yöneticiler, Avrupa kökenli milliyetçilik ve ayrılıkçılık/bağımsızlık hareketlerine karşı İslam birliği ve kardeşliği fikrini savunmuşlardır.

Ben, Öteki ve Ötesi, İbrahim Kalın (Sayfa 303 - İnsan Yayınları)Ben, Öteki ve Ötesi, İbrahim Kalın (Sayfa 303 - İnsan Yayınları)
Ebru Şahin, bir alıntı ekledi.
21 Mar 00:31

Amerikan Bağımsızlık Bildirisi
Tüm insanlar eşit yaratılmıştır. İnsanlar Tanrı tarafından bağışlanmış yaşama, özgürlük ve mutluluğa erişme gibi belirgin ve vazgeçilmez haklara sahiptirler. İnsanlar bu hakları güvence altına almak amacıyla kendi aralarında yönetimler kurar ve bu yönetimler gerçek güçlerini, yönetilenlerin onayından alırlar. Herhangi bir yönetim, bu hakların kullanılmasını engellemeye başladığında halkın o yönetimi değiştirme ve yeni bir yönetim kurma hakkı doğar.

Batı'ya Yön Veren Metinler 3, Alev Alatlı (Sayfa 935 - Açıköğretim 10 Ders Kitabı)Batı'ya Yön Veren Metinler 3, Alev Alatlı (Sayfa 935 - Açıköğretim 10 Ders Kitabı)