Ekrem Yasin, bir alıntı ekledi.
22 dk. · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Mao Zedong Düşüncesi ...
Mao Zedong Düşüncesi'nin yaşayan ruhu, içerdiği tutum, yaklaşım ve yöntemlerdir. Onun üç temel noktası var: Hakikati olgularda arama ilkesi, kitle ve çizgisi ve bağımsızlık.

Çin'in Yönetimi, Xi Jinping (Sayfa 55)Çin'in Yönetimi, Xi Jinping (Sayfa 55)
Batu Han, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okudu · 10/10 puan

Burada,yüzü düşmana dönük,nice vatan mücahitleri savundukları kimselerin eliyle arkadan vuruldu.Burada,millî timsalin,millî bağımsızlık sembolünün yolu kaç defa kesildi ve kaç defa oturduğu şehrin etrafı isyan silahlarıyla çevrildi.Burada,ben,vatan delisi millet divanesi;burada,ben harp malulü Ahmet Celâl yapayalnızım.

Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Sayfa 110)Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Sayfa 110)
vaveylali, Yaban'ı inceledi.
 24 May 23:39 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bu kitap öğretmeninizin inkılap dersinde okuyana artı puan vereceği bir zorunluluktan daha fazlası sizin için akranlarım.Kitap,paşa oğlu Ahmet Celal'in subay vasfıyla katıldığı Birinci Dünya Savaşı'ndan kolu yitik bir gazi olarak dönmesiyle başlar.Ama tüm bunların başlamasıyla hayata dair umudu biter.Tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı dercesine İngilizlerin İstanbul'a girmesi Ahmet Celal'in hislerine tuz biber olur ve oraya gitmeme kararı alır.Ardından guvenli şekilde Anadolu'da bir köye gider.Halk cahildir,laf anlamazdır.Hatta öyle ki "sanırsın benim ağzımdan çıkanlar ile kulakları arası beş kilometredir" diyecektir Ahmet Celal onlar için.Köylü de boş durmayacak,bu yana yakıla Mustafa Kemal'in bağımsızlık mücadelesini anlatan adamı hor görecek anlattıklarını hurafe sayacaktir.Yetmezmiş gibi bir de isim takacaklardir! "yaban".Yaban sadece birkaç kişiyle dostluk kuracaktır.Ama şansı yaver gidip bir aşk bile yaşayacaktır.Okudukça insanı o dönemlere götüren, günümüz dizilerinden daha iyi canlanan bir eserdir kendisi.
İçimizdeki 'yaban'ların bitmemesi dileği ile.

Hatice, bir alıntı ekledi.
24 May 23:33 · Kitabı okuyor

Abd-ab ve yerli işbirlikçileri rahatsız eden!!!
Madem bugün Kemalist ideoloji yok, madem bugün Kemalist tarih anlayışı egemen değil, peki devşirilmiş aydınlarımızın ve güdümlü siyasilerimizin sabah akşam “resmi ideoloji” ve “resmi tarih” diye Kemalizme, Atatürk’e saldırmalarının nedeni nedir? Yanıt verilmesi gereken asıl önemli soru budur. Bence bu durumun temel nedeni Kemalizmin 1919-1938 arasındaki 19 yıllık sürede yarı bağımlı, yenilmiş, teslim olmuş bir ümmet imparatorluğunun enkazıyla gerçekleştirdiği “tam bağımsızlık” ve “çağdaşlaşma ” mucizesinin gücüdür. Türkiye’de Kemalizm 19 yılda, dünyada benzerine rastlamadık bir şekilde çok güçlü ve derin kökler salmıştır. Kemalizmi bir ağaca benzetecek olursak, 1950’den sonra, evet emperyalizm ve yerli işbirlikçileri o ağacın dallarını neredeyse tamamen budamışlar, hatta gün gelmiş o ağacı en dibinden kesmişlerdir, ama ağacın derinlere işleyen köklerinden aldığı güçle yeniden yeşermesini bir türlü engelleyememişlerdir. Ağaç sürekli yeni sürgünler vermiş ve vermektedir. İşte 2013’te bugün hâlâ Kemalizmle ve Atatürk’le mücadele edilmesinin nedeni budur? Amaç, ağacın bir daha sürgün vermemesi için Kemalist kökleri kurutmaktır. İşte yüzleşme adı altında yapılan kepazeliğin asıl amacı budur.

El- Cevap, Sinan Meydan (Sayfa 82)El- Cevap, Sinan Meydan (Sayfa 82)
lilâ, bir alıntı ekledi.
23 May 04:31

Müslümanlığı seçmekte olan öbür uluslarla da, Müslüman olmasalar bile Batı sömürgeciliğine karşı bağımsızlık savaşı veren uluslarla da, sıkı ilişkiler kurmalıyız. Müslüman ülkelerle sıkı ilişkiler kurmanın, bugünkü rejime ters düşen yanı yoktur.

Batı Notları, Nuri Pakdil (Sayfa 30 - Edebiyat Dergisi Yayınları)Batı Notları, Nuri Pakdil (Sayfa 30 - Edebiyat Dergisi Yayınları)
lilâ, bir alıntı ekledi.
23 May 04:26

İlgi duymalıyız Afrika'daki bağımsızlık hareketlerine. Kaldı ki, oralar hiç de yabancı yerler değildir bizim için. Tarihsel yönden, Afrika anılar yurdudur. Peygamber'in yanında, onun buyruğuna uygun olarak, Allah Öğretisi'nin bildirisi ezanı, ilk kez okuyan, Afrikalı Bilâl değil midir? Peygamber'in bu seçiminde, ezanı alenî olarak ilk kez bir Afrikalı Müslümana okutuşunda, Müslümanlar için, Afrika'ya bir işaret, "Afrika'ya dikkat ediniz!" bilgeliği yok mudur? Bunları çok duygusal da bulsanız, Peygamber'in Afrika'ya verdiği önem büyük olmuştur.
Ayrıca Habeşistan'a elçi de göndermişti Peygamber. Bu somut gerçeği unutabilir miyiz?

Batı Notları, Nuri Pakdil (Sayfa 29 - Edebiyat Dergisi Yayınları)Batı Notları, Nuri Pakdil (Sayfa 29 - Edebiyat Dergisi Yayınları)

Ne Mutlum Türk’üm diyene.
Türkiye Cumhuriyetinde soykırım yapılmamıştır. Savaş halinde olan bir toplum savaşmıştır. Kaybetse karşı ülkeler galip diye yazılacak. Ama Ülkem kazandığı için galip yerine soykırım avuntuları ile kendileri gibi ahmakları kandırıp yanlış Bilgi ile ahmakları ve beynini satanları bu naralar ile kandırıyorlar. Soykırım dediğiniz bağımsızlık mücadelesi idi. Soykırım mı istiyorsunuz binlerce kefensiz yatanları ve Hale’n çocuklarını eşlerini ve yarınlarını mahşere bırakanları düşünün.

Sağduyu
Thomas Paine tarafından yazılan eser, 1776 yılında yayınlanmıştır. Kitabı önemli kılan esas mesele ise Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin hazırlanmasındaki etkisidir. Çünkü Paine, köleliğin kaldırılmasını ve Amerikan kolonilerinin İngiltere’den ayrılmaları gerektiğini vurgulayan metinler kaleme almaktaydı.

Semiha, bir alıntı ekledi.
21 May 14:02 · Kitabı okuyor

Özgürlük ve bağımsızlık kaygısı, ancak hâlâ umutla yaşayan bir varlıkta duyulur.

Mutlu Ölüm, Albert Camus (Sayfa 44)Mutlu Ölüm, Albert Camus (Sayfa 44)