Murat çakır, bir alıntı ekledi.
12 Mar 09:00

İslamiyet’te felsefe diye bir şey yoktur. Hikmet vardır, fikir vardır, tefekkür vardır, felsefe yok… Vakıa, felsefe ‘Hikmet dostluğu’ demek ama, onunki bağımsız bir arayıcılık, İslam’ınki de tam bağımlı tefekkür olduğu için, felsefeyle hiçbir alaka kabul etmez. Onun içindir ki ‘Kur’an felsefesi’ denemez. ‘Kur’an hikmetleri’ denir. İslam felsefesi değil, İslam hikmetleri…

Felsefe, hakikati başı boş bir merkezden yola çıkarak, sayılar boyunca ‘bir çok’ da aramanın; din ise, onu, tam bağımlı olarak ‘Tek’i de bulduktan sonra ‘birçok’ da tefekkür etmenin müessesesi… Bu bakımdan, din ve felsefe, biri şimale ve öbürü cenuba doğru iki zıd hareket… Ve elbette ki, İslamiyet’çe kıymet hükmü bu… Felsefe, hakikati bulmanın değil, ancak birbirinin yanlışını bulup çıkarmanın ve ebediyen hakikatten mahrum kalmanın aleti…

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl KısakürekBatı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
12 Mar 08:59

Birinci Dünya harbi süperiz şekilde yıkıma götürdü insanlığı...
Hiçbir anane ve dayanak kalmadı. Kadınların eteği topuklardayken birden dizinin üstüne çıkıverdi.
Klâsik musiki, kapısında bir vahşi gördü, "caz" diye...Afrika vahşisinin müziği...
Resim, şiir ne hale geldi? Eşya, mimarî vesaire...
Bütün bu gördüğünüz insanlar o zamanın dölleridir.
Gördüğünüz sözde yeniciler, hep o ilklerin kopyacı azmanları...
Neticede uzatmayalım cihanın bütün ruhî metabolizma bünyesi alt üst oldu, Birinci Dünya Harbiyle...
Mimari bile değişti. Eski vecdin ifade ettiği mermerler yerine bağırsaktan çekilmiş kırk katlı binalar...
VE BÜYÜK BİR İNANIŞ YOKSUNLUĞU...HERŞEY DEĞİŞTİ, PİÇLESTİ, YOZLAŞTI.
(Batı tefekkürü ve İslâm tasavvufu)

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl KısakürekBatı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek
Hikmet Dokuzuncu, bir alıntı ekledi.
11 Mar 16:08

"Şarlo, 20. Asrın hakikatte darmadağın olmuş kıymetleriyle alay etmeyi en iyi bilen adamdır."

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 88 - Büyük Doğu Yayınları)Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 88 - Büyük Doğu Yayınları)
Hikmet Dokuzuncu, bir alıntı ekledi.
11 Mar 16:07

"Duygu düşünceden önce gelir, o gelince de akıl ölçmeye başlar. Her şeyi ânî olarak idrak ederiz."

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 86 - Büyük Doğu Yayınları)Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 86 - Büyük Doğu Yayınları)
Hikmet Dokuzuncu, bir alıntı ekledi.
11 Mar 16:06

"... müslümanın hususi hayatı olmaz!.. Müslümanlık bizi her yerde takip eder. Helâda bile..."

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 84 - Büyük Doğu Yayınları)Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 84 - Büyük Doğu Yayınları)
Hikmet Dokuzuncu, bir alıntı ekledi.
11 Mar 15:38

"(Niçe) (pesimizm)e ve intihara doğru giden Batı tefekkürü içinde insanı bulutlar üstüne çıkarmanın bir nevi marazi ve şairane vecdini arayan sanatkar ve tamamen idealist..."

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 76 - Büyük Doğu Yayınları)Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 76 - Büyük Doğu Yayınları)
Hikmet Dokuzuncu, bir alıntı ekledi.
11 Mar 15:04

"En güzel iman, Muhiddin-i Arabî'nin dediği gibi, küfrün menşeini, kaynağını görerek vücuda gelendir. Küfrün kaynağını tanımak her mümine borç..."

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 69 - Büyük Doğu Yayınları)Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 69 - Büyük Doğu Yayınları)