Ahmet Leman, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okuyor

Kafamın içinde big-bang var:
Sanki bu çeşit taş duvarlar gerçekten insanı rahatlatan, sırf iki kere ikinin dört edişi gibi kesinlikleriyle kainatı etkileyebilecek kuvvetlerdir. Saçmaların en büyüğü! Öte yandan bütün imkansızlıkları, bütün taş duvarları görüp anlayabilseniz, yetersizliklerin ve taş duvarların biriyle olsun uzlaşamamaktan iğrenseniz, hatta hiç suçunuz olmadığını bile bile mantığın mutlak, kaçınılmaz kurallarına uyarak, o ölümsüz taş duvar konusunda kendinizi suçlayacak kadar çirkin sonuçlara varıp, aczinizden diş gıcırdatarak kendinizi adeta bir şehvet duygusuyla atalete teslim etseniz, sonra da ortada hırsınızı alacak tek bir varlık bulunmadığını, çevrenizde dönenlerin el çabukluğu, hileler ve düzenbazlıktan meydana gelmiş bulanık bir karışım olduğunu fark etseniz bile, bütün bilinmeyenlere, hilelere rağmen içiniz sızlar, bilmedikleriniz arttıkça sızılarınız o ölçüde çoğalır!

Yeraltından Notlar, Dostoyevski (Sayfa 14 - İş Bankası Kültür Yayınları)Yeraltından Notlar, Dostoyevski (Sayfa 14 - İş Bankası Kültür Yayınları)
BUŞRA UYSAL GÜDER, Sofie'nin Dünyası'ı inceledi.
21 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Bitti !!
️ Uzun yıllardır erteledigim ve okumaktan çekindiğim bir kitaptı. Kurada çıkınca tereddüt etmeden başladım belkide doğru zamandı. Görüp görebileceğim, okumuş olduğum ya da okuyacağım en kapsamlı kitaptı bence.
️ 15. Yaş gününü kutlamaya hazırlanan Sofie, posta kutusunda “ Kimsin sen ?” Yazılı bir kağıt bulur. Bu soruyu, diğer sorular ve günümüze kadar uzanan bir felsefe kursu takip eder.
️ Filozoflar, Yunan Mitolojisi, Soktares, Aristoteles, Helenizm, Orta Çağ, Rönesans, Descartes, Hume, Aydınlama Çağı, Kant, Romantik Çağ, Hegel, Marx, Evrim Teorisi ve Darwin, Freud ve Big Bang Teorisi. Bu yazdıklarım ve daha fazlası bu kitapta.
️ Kitap sonunda aklında ne kaldı deseniz belki hiç birşey. Çünkü aşırı derecede kapsamlı ve çok fazla bilgi içeren bir kitaptı. O kadar şeyi akılda tutmak zaten imkansız bu yüzden bir başucu kitabı olacak nitelikte. Altını Çizdiğim çok fazla yer oldu.
️ Bu tarz kitapları seven biri olarak ben çok beğendim. Kitabın genel olarak kurgusu da çok güzeldi. Kitapta bahsedilenler bir felsefe kursu içinde anlatılan konulardı çünkü. Siz de benim gibi çok şaşıracaksınız. Ama böyle kitapları sevmeyenler için gerçekten büyük eziyet olabilir bitirmek benden söylemesi Keyifli okumalar 10/10

Dilek Obut, bir alıntı ekledi.
19 May 03:27

Eski Yunan' ın dinamik tartışma ortamı, insan aklının, bilimsel verilere dayanmadan, salt düşünce ile nerelere varabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet gibi tek Tanrılı dinler ise diyalektik (akıl yürütme yoluyla tartışma) neticesinde değil, vahiy kaynaklı kitapların temelinde "yoktan yaratılışı" savunurlar. Bu yüzden bu dinler, bilimsel birikim ve felsefi diyalektik ortamına ihtiyaç duymadan iddialarını ortaya koyarlar. Çünkü bu dinler, insani birikimle oluşmadıklarını, yaratıcı Tanrı'nın mesajı olduklarını söylemektedirler. Dinlerin ve felsefecilerin bu farkının altı çizilmelidir.

Big Bang ise bilimsel yöntemlerle maddenin ve zamanın başlangıcını göstererek yoktan yaratılışı destekler. Bilimin bu kitapta incelediğimiz bulguları, tek Tanrılı dinlerin ortaya koyduğunu desteklemekle, Aristo'nun ve Platon'un ezeli madde fikrini yanlışlamaktadır.

Big Bang Ve Tanrı, Caner TaslamanBig Bang Ve Tanrı, Caner Taslaman
Dilek Obut, bir alıntı ekledi.
19 May 03:17

Gerek Lucretius, gerek Marks, gerekse Russell gibi ateistler, evrenin ezeli oluşuyla beraber bilinçli bir tasarımın ürünü olmadığını da savunmuşlardır. Bu onların felsefesinin doğal sonucudur, çünkü Tanrı'nın varlığını inkar eden kişiler, evrenin, tesadüflerin arka arkaya gelmesiyle oluştuğunu kabul etmek zorundadırlar. Oysa Big Bang sürecindeki oluşumlar, evrenin bilinçli bir Güç tarafından tasarlandığını gösterir. Big Bang başlangıcındaki patlama daha şiddetli veya daha yavaş olsaydı evrenin oluşamayacağından, evrenin başındaki madde-antimadde oranından, evrenin başlangıcındaki entropinin ayarına kadar bütün değerler, evrendeki bilinçli tasarımı göstermektedir. Bu kritik değerlerin hepsi maddenin içindeki özelliklerle oluşturulmaktadır. Bu ise hem maddenin yaratıldığını, hem de evrendeki tüm süreçlerin bilinçli bir şekilde oluşturulduğunu gösterir.

Big Bang Ve Tanrı, Caner TaslamanBig Bang Ve Tanrı, Caner Taslaman
Dilek Obut, bir alıntı ekledi.
19 May 02:23

Entropi Yasası, evrenin başlangıcı olduğunu ortaya koyarak, evrenin kendisi dışında bir Güç'e olan ihtiyacını temellendirmekte ve tek Tanrılı dinlerin evrenin başlangıcı olduğu konusundaki iddialarını desteklemektedir. Maddeyi ezeli kabul eden kimselerin ezeli ve ebedi olarak değerlendirdikleri evrenin ölüme gittiğini öğrenmeleri karşısında karamsarlığa kapılmaları doğaldır. Fakat evrenin başlangıcı ve sonu olduğundan, Tanrı'nın varlığını ve tek Tanrılı dinlerin mesajının doğruluğunu delillendiren ve ümidi Tanrı'nın varlığında bulanlar için "Entropi Yasası" karamsarlığa sebebiyet vermez.

Big Bang Ve Tanrı, Caner TaslamanBig Bang Ve Tanrı, Caner Taslaman
Dilek Obut, bir alıntı ekledi.
19 May 02:20

Entropi Yasası'nın insanlığı ümitsizlik yerine ümide sevkedecek sonuçları vardır. İnsanoğlu ölümlü olması nedeniyle, zaten Entropi Yasası olmasa da, insanlığın ürünlerini ve evrenin güzelliğini, sürekli algılamaktan mahrum kalacağını bilmektedir. İnsanoğlunun karamsarlığını yenmesini sağlayacak unsur, kendi öldükten sonra evrenin ebedi var olması değil, kendisinin ebedi yaşayabilmesidir. İnsanoğlunun bunu yapmaya gücünün yetmediği ortadadır. Öyleyse insanoğluna ümidi verecek olan, bu gücü keşfedebilmesidir.

Big Bang Ve Tanrı, Caner TaslamanBig Bang Ve Tanrı, Caner Taslaman
Dilek Obut, bir alıntı ekledi.
19 May 01:06

Yıldızların yapısı keşfedilmeden önce, yıldızların sonsuzdan beri var olduğunu, sonsuza dek var olacağını, yıldızların tükenmez bir kaynak olarak sonsuza dek ışık vereceğini, aşağı yukarı tüm materyalistler savunuyordu. Oysa yıldızların belirli bir ömrü olduğunu, yıldızların (Güneş dahil hepsinin) hidrojeni helyuma çevirerek varlıklarını sürdürdüğünü, yakıtları bitince ise varlıklarının sona erdiğini öğrendik. Bu anlaşıldıktan sonra ölen yıldızların yerine yeni yıldızların oluştuğunu, bunun sonsuza dek böyle gideceğini zannedenler oldu. Fakat bunun da yanlış olduğu artık bilinmektedir. Bir gün gelecek uzayda hiçbir yıldız kalmayacak, hiçbir ışık var olmayacaktır.

Big Bang Ve Tanrı, Caner TaslamanBig Bang Ve Tanrı, Caner Taslaman
Dilek Obut, bir alıntı ekledi.
19 May 00:58

Big Bang ile evrenin oluşumunun ilk anlarında helyumun meydana geldiği anlaşılmıştır. Evrenin başlangıcı protonlardan, nötronlardan ve elektronlardan oluşan sıcak bir karışımdır. Bu karışım soğudukça nükleer tepkimeler gerçekleşebilmiştir. Özellikle nötronların ve protonların çiftler halinde birleştiği; bu çiftlerin de birleşerek helyum elementinin çekirdeğini oluşturduğu hesaplanmıştır. Kuramsal hesaplamalarda evrende yüzde 25 oranında helyum olduğu ortaya konmuştur.

Big Bang Ve Tanrı, Caner TaslamanBig Bang Ve Tanrı, Caner Taslaman
Dilek Obut, bir alıntı ekledi.
19 May 00:24

Resmen kombo jhdbsdbhdf
Kozmik fon radyasyonunu özel aletler kullanarak bulmaya ilk teşebbüs eden Robert Dicke ve ekibi olmuştur. Dicke ve arkadaşları Roll ve Wilkinson, 1965'te Dicke'nin dizayn ettiği mikrodalga radyasyon saptayıcıyı inşa ediyorlardı. Ama kendilerine Nobel ödülü kazandıracağına inandıkları bu keşfi yapanlar başkaları oldu. Bu kişiler, Amerika'da Bell Telefon Şirketi'nde çalışan iki mühendisti ve adları Arno Penzias ve Robert Wilson'dı. Bu mühendisler kozmik fon radyasyonunu rastlantısal olarak keşfettiler. Radyo ölçümleri yaparken, belli dalga boylarında ölçtükleri ışınımda fazlalık olduğunu gördüler. Bunun yol açtığı parazit, ekibin çalışmalarına engel oluyordu. Ne yaparlarsa yapsınlar bu paraziti önleyemediler. Bunun üzerine, uzaydaki radyasyon hakkında en bilgili insanların Princeton Üniversitesi'ndeki Dicke ve arkadaşları olduğunu öğrendikleri için, onları aradılar. Dicke ve ekibi, Penzias ve Wilson'un bulgularını dinledikten sonra, onların, kendilerinin aradığı radyasyonu bulduğunu anladılar.

Böylece Hoyle'un alay ettiği "fosil" bulundu.

Big Bang Ve Tanrı, Caner TaslamanBig Bang Ve Tanrı, Caner Taslaman
Dilek Obut, bir alıntı ekledi.
19 May 00:09

Hoyle, bu sorunun mutlaka Big Bang dışında bir açıklamasını bulmaları gerektiğini düşünüyordu. Big Bang'e karşı direnmeye devam ederken ise şöyle diyordu: "Eğer evren sıcak bir Big Bang ile başlamışsa, o zaman bu patlamanın bir kalıntısı olmalı. Bana bu Big Bang'in bir fosilini bulun."

Hoyle'nin alayları sonucunda "Big Bang" isminin yerleşmesi dışında "fosil" yaklaşımı da yerleşmiştir. İleride "kozmik fon radyasyonu" bulununca birçok kişi bu radyasyonu "fosil radyasyon" olarak da isimlendirecektir. Hoyle'nin, Big Bang'in "fosilinin" bulunması için meydan okuması, Big Bang'i destekleyen çok önemli kanıtların bulunmasına neden olmuştur. Hoyle'nin itirazları, adeta bumerang olmuş; Big Bang'i öldürmek yerine, yaygınlaştırmış ve Durağan Durum modelinin sonunu getirmiştir.

Big Bang Ve Tanrı, Caner TaslamanBig Bang Ve Tanrı, Caner Taslaman