• Her resme gülümsememeli yüz. Her sevgiyi her endişeyi sergilememeli duvarında. Ziyaretçilere kapalı bir bölüm olmalı hep.
  Kapatılan her yer anahtarın kudretini fisıldar çünkü. Yüz göz olmamalı asla. Yüz olmalı sadece gözleri pusuya düşüren. Hem yüzünü yönetemiyorsa neyi yönetecek.
 • "Bir umut varsa, proleterlerde, diye yazdı Winston."
  George Orwell
  Sayfa 80 - Can Yayınları (58. BASKI)
 • "Yani, hem birinden sizin için lanet bir iyilik yapmasını istiyorsunuz, hem de herifin suratına karşı esniyorsunuz."
  J. D. Salinger
  Sayfa 33 - Yapı Kredi Yayınları
 • 24 Kasım 2018 Cumartesi günü, saat.13.00’te; Kartal Belediyesi Masal Müzesi Kartal-İstanbul adresinde, Mehmet Fırat Pürselim 2 bölüm halinde bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşmasının 1.bölümünde Oğuz Atay'ın ''Korkuyu Beklerken'' isimli tek öykü kitabını derinlemesine irdeleyecek olan yazar konuşmasının 2.bölümünde ''Türk Öykücülüğü'nün Geneline Bakış'' konusu hakkında konuşma yapacak ve sorulara cevap verecektir. İsteyen herkes bu etkinliği ücretsiz olarak izleyebilir, ilgilenenlere önemle duyurulur.
 • İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kitabı okumak için Hukuk okuyor olmak zorunda değilsiniz. Veya şöyle söyleyeyim, bu kitabı okumak için herhangi bir kriter gerekmiyor. İslam Fıkhı ve Fıkıh Usulüne merakınız varsa çok sevineceksiniz :)

  •Ahmet Cevdet Paşanın 7 yılda (bir heyetle beraber) bu eseri nasıl ve hangi şartlarda kaleme aldığını öğrenmiş olacaksınız. Çok tuhaf olaylar geçmiş başından malesef.

  •Mecellenin niçin kaleme alındığı güzelce anlatılmış.

  •Mecelleye yönetilen bazı yersiz eleştiriler ve bunlara gayet mantıklı ve ikna edici cevaplar diye bir bölüm hazırlamışlar. Yersiz diyorum çünkü eleştirmek için eleştirmişler malesef.

  •En son olarak da, Mecellenin ilk 100 maddesinin teker teker anlatıldığı bölüme geçiyorsunuz. Her madde Osmanlıca (ve latince yazılmış arapçasıyla) aslıyla yazılmış, bize yabancı gelen her kelimenin manası verilmiş, hemen peşinden günümüz Türkçesiyle kâidenin anlamı verilmiş. Ve son olarak da bol bol misaller verilerek mesele açıklanmış. (Hatta kâidenin istisnaları bile gözardı edilmemiş.)

  Kitabın (bence) en güzel bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum.+++++++++++++++++++++++++++++++

  ***MECELLEYİ BİZ BIRAKMIŞIZ, BAKIN KİMLER KULLANMIŞ***

  Filistin'de Mecelle'nin tatbikatı Osmanlı hakimiyetinde iken başlamıştır daha sonra İngilizler burayı işgal etmiştir fakat Mecelle'yi kendi hukuki mevzuatları ile karışık olarak tatbike devam etmişlerdir. Hatta İsrail kurulduktan sonra da mecelle'yi tatbikattan kaldırma mıştır.

  Mecelle'nin tesiri Müslüman devletlerden daha çok İsrail'de görülür. İsrail hukukçularının, Osmanlı hukuk sistemini, bilhassa mecelle'yi iyi bilmeleri gerektiği ve Mecelle'nin, birçok dava ve meselelerde müracaat kaynağı olduğu kanaati hakimdir. Ayrıca İsrail ayni haklar Kanunu'nun pek çok hükümlerinin de Mecellenin ihtiva ettiği bilinmektedir
 • Ünlü selefi mutasavvıflardan Haris el- Muhasibi’nin “ Risaletü’l Müsterşidin” adıyla yazdığı eser Türkçeye “Hakikatı Arayanlara Kılavuz” başlığıyla M.Talha Odabaşı tarafından tercüme
  edilmiştir.E sere ayrıca Abdülfettah Ebu Gudde tarafından şerh
  yazılmıştır. Kitap 6 bölümden oluşmaktadır.Kitabın ihtiva ettiği konular:
  1. Bölüm
  1. Allah’ın seçtiği has kullar ve vasıfları
  2.Kur’an’a karşı sorumluluklarımız
  3.Niyet ve irade
  4.Takva
  5.Kişi başkalarının kusuru ile değil kendi ıslahı ile meşgul olmalıdır
  6.Allah’ın kulu hakkındaki muradına razı olmak
  7.Her zaman ve her yerde hakkı söyleyip hakk ile amel etmek
  2. Bölüm
  1.Kişi kimlerle beraber olmaya gayret etmelidir?
  2.Hakka boyun eğmek
  3.Sürekli Allah’ı zikretmek ve faydaları
  4.Din nasihattır
  5.Doğruluk üzere olmak ve boş işleri terk etmek
  6.Abdullah b. Abbas’ın tavsiyeleri
  7.Ebu Zer ( r.a ) in tavsiyeleri
  8.Cenabı Hakkı bilmek ve dünya
  9.Önemli tavsiyeler ve uyarılar
  3.Bölüm

  1.Hakkı belirlemekte problem yaşanırsa kitap ve sünnete başvurulur
  2.İnsanlar hakkı kabul edecek fıtratta yaratılmıştır
  3.Kesin bilgi olmadan amele kalkışmamak ve samimi bir şekilde Allah’a dua etmek
  4.Önemli tavsiyeler ve uyarılar
  5.Hak üzerinde sebat etmek mahlukatın sevgisini celbeder
  6.Kişiyi erdemli kılan en önemli özellik takvadır
  7.Akıl ve ilim

  4.Bölüm
  1.Marifet ehli büyüklerimizin belirlediği tasavvufun temel ilkeleri
  2.Sadık kulların özellikleri
  3.Sadıkların özelliklerine ulaşmanın yolları ve sayılan özelliklerin meyveleri
  4.Sadık insanların yoluna ve ahlakına tabi olmak
  5.Gereksiz boş işler , sebepleri ve kurtuluş yolları
  6.Kalbin fesada sürüklenmesi ve kurtuluş yolları
  7.Fuzuli işlere dalma isteği değişik şekillerde ortaya çıkar
  5.Bölüm

  1.Tevbe-i nasuh
  2.Tevbenin geçerli olma şartları
  3.Azaları korumak için pratik tavsiyeler
  4.Kurtuluş götüren en güvenli yol
  5.İşlenen günahlardan korkmak
  6.Zühd ve zühd anlayışını kazanma yolları
  6.Bölüm
  1.Muhasibinin ilmine ve tecrübelerine dayanarak işaret ettiği bazı hakikatlar
  2.Muhasibinin tavsiyeleri
  3.Makbul olan ilim ve amel
  4.Allahu Tealanın hayır murat ettiği kulların bağışları
  5.Temel erdemler
  dir. keyifli okumalar