• "Eşten Gizli Kredi Çekmek Boşanma Sebebi Sayıldı"
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden habersiz banka kredisi çeken kişiyi, boşanma davasında kusurlu saydı.
 • Ahmet Taner Kışlalı
  Türk Kadını'na bu dünyada cehennemi yaşatan sistemi sorgulamaktan korkanların aksine Ahmet Taner KIŞLALI daha o yıllarda bu acı gerçeği haykırmaktan çekinmemişti;
  ''İslam dini, İranlı ve özellikle de Arap kadınını, bir mal ya da hayvan konumundan kurtarıp, “ikinci sınıf” da olsa “insan” konumuna getirdi. Erkeğin yarısı kadar da olsa, bazı haklara kavuşturdu.
  Kızların öldürülmesi yasaklandı. Evlenme dört kadınla sınırlandırıldı. Boşanma erkeğin keyfine göre “sınırsız” bir hak olmaktan çıktı. Erkeğin karısına “iyi muamele” etmesi, çocuğun anasına da “saygı” göstermesi yükümlülüğü kondu.
  Müslümanlığın getirdiği kurallar, öncelikle Arap toplumundaki bozuklukların düzeltilmesine yönelikti. Ama Arap kadını, bu sayade erkeğin yarı değerindeki bir insan konumuna yükselirken, Türk kadını, erkekle eşit düzeydeki haklarını yitirdi.'
 • İrokua yerlileri ve diğer yerli kabileler insanda ahlaksızlık şüphesi uyandırıyordu. Kocaların kendilerine ait kadınları cezalandırma hakkı dahi yoktu. Kadınların ise kendi fikirlerini, kendi malları, topluluk kararlarında oy kullanma ve boşanma hakları vardı.
  İstilacı beyazlar artık huzur içinde uyuyamıyorlardı : Pagan vahşilerin gelenekleri onların kadınlarına da bulaşabilirdi.
  Eduardo Galeano
  Sayfa 22 - Sel Yayıncılık
 •    Anahtar sözcük: Sevgi.
         Artık bütün albenisini yitirmiş, bayağılaşmış ve aşınmış bir sözcük: Sevgi...
         Her yerde aynı bıktırıcı sözcük yineleniyor; her yerde sevgi mağdurları, sevgi kırgınları, sevgi yorgunları ve o mağduriyetlerin, kırgınlıkların, yorgunlukların enkazından beslenen sevgi tüccarları, sevgi ihraççıları...
         Sevgisiz hayatların sahtekâr sevgileri, her gün sevgi adına yeni bir mevziyi daha yağmalıyorlar. Sevgi adına ıslah , sevgi adına ifşa ediyorlar…
        “Öteki”lerin farklılıklarını da “toplum sevgisi” adına, “ahlâk” adına rötuşlayıp, toplumdaki inanç farklılıklarını homojenleştiriyorlar.
         Bu toplumun sevgiye dair fütûrsuz cesareti, benimse korkularım şimdi. Artık her rezilliğin üstünü sevgiden söz ederek örtüyorlar. Artık her kötülüğün ibresinde sevgiyi de vurgulayan bir yan var...
        Yıllar önce izlediğim “14 Numara” adlı filmin finalinde, aktristin âşığını bıçaklayan psikomanyak, elindeki kanlı bıçakla genelev sokağında bağırıyordu:
       “Seviyoruz laaannn!”
        Hâlâ bu toplumun patolojik sevgileri, bu ülkenin varoşlarından bulvarlarına bir olağan merasim gibi hep aynı uğultuyla yankılanıyor sanki:
       “Seviyoruuuuz laan!”
        Anahtar sözcük: Sevgi...
        Derin devlet, vatandaş seviyor... Öyle sevgiler var ki, “ıslah” etmek için “infaz” edecek kadar (!) Bazı babalar evlatlarını, komutanlar eratlarını, amirler memurlarını, üstler astlarını; özetle bu ülkede her erk kulunu seviyor: Evire çevire, döve söve...
        Bir yerleri rastgele, içindeki “biz”leri ayırt etmeden bombalayanlar, bir “dava sevgisi” kararlılığını mazaret olarak iliştiriyorlar zalim eylemlerine...
        Gazetelerde sık sık sevgi cinayetleri. Fail: “Aşkım için yaptım, sevgim için” deyince, maktul olmak adeta bir hak oluyor; katil masum oluyordu (!)
       “Eşkıya” adlı filmde, arkadaşını jandarmaya ihbar edip sevdiğini alan Berfo, “Ne yaptımsa aşkım için yaptım” deyince, izleyicinin kolu kanadı kırılıyor; “hain adam” imgesi, anestezik etkisi olan bu cümleyle altüst oluyordu.
        Cinayetle sonuçlanan bazı evliliklerde fail, “sevişerek evlenmiştik,” diye söze giriyordu.
        Adliye koridorlarında boşanma adayı çiftler, “Biz eskiden birbirimizi çok severdik,” diye söze başlasalar da, tümü de sevgisizlikten söz ediyordu.
        Taraftarlar, takım sevgileriyle silahlanıp yollara dökülüyordu..

        Anahtar sözcük: Sevgi...
        Alkolü seviyorlar; cinnetleri malûm.
        Otomobilleri seviyorlar; katliamları malûm.
        Vatanı seviyorlar; infazları, yolsuzlukları, entrikaları malûm.
        Parayı seviyorlar; “Para için neleri yapıyorlar?” diye sorarak sürdürürsek, bu yazı hiç bitmez. Bu yüzden, “Para için neleri yapmıyorlar?” gibi yanıtsız kalacak bir soruyu yeğleyelim biz.
        Doğayı seviyorlar; çevre yağmacılığı irkiltici boyutlarda. Dünyamızda iklim dengeleri değişiyor, buzullar eriyor, erozyon sürüyor, ozon tabakası mağdur. Ormanları seviyorlar; pikniklere gidiyor, yakıp dönüyorlar.
        Çocukları seviyorlar; çalıştırıyor, kaçırıyor, satıyor, iğfal ediyor ya da sakatlıyorlar...
        Hayvanları seviyorlar; gezegenimizde birçok hayvanın nesli tükenmek üzere. İnsanlığın gereksinimleri için her gün dünyada milyonlarca hayvan boğazlanıyor. Etini yiyemediklerinin sütünü içiyor, sütünü içemediklerinin yumurtasını yiyor, hiçbir işlerine yaramayanların ise ya derilerini yüzüyor ya da kafeslere kapatıyorlar. Karada, denizde, havada ne bulurlarsa hırsla, hınçla avlıyorlar. Bazı hayvanları ise ehlileştirerek onları doğalarına yabancılaştırılıyorlar; artık papağanlar uçmaz, köpekler havlamaz, kanaryalar ötmez oluyorlar. İnsanın insanlıktan çıktığı yetmezmiş gibi, hayvanları da hayvanlıktan çıkarmayı bir maharet sayıyorlar.
        Ölüleri seviyorlar; körler öldüklerinde “badem gözlü” oluyorlar.Ölülerin ardından mevlüt okutuyor, helva dağıtıyorlar...
        Kadınları seviyorlar. Başlıkla ya da fuhuşla onları bir biçimde satıyorlar. Kadın etinden bir sektör yaratıyorlar. Kimileri bazı ünlü “manken” orospuların bir geceliğine binlerce dolar ödüyorlar; fakat  sevgi, onların dünyasında sevgi beş para etmiyor. 
        Bir “cinsel obje”ye indirgenen kadın imgesi, reklam, tekstil, hatta otomotiv sektörünün ve medyanın yegâne materyali artık... Kadın eti, cinsel açlıkların da istismarıyla sistemin teminatlarından biri oluyor giderek. Kadın imgesi, "insan" kimliğinden yalıtılarak bir metaya, bir cinsel haz nesnesine dönüştürülüyor.
        Her kentte, mahallede, sokakta aşkı, zarafeti, mutluluğu hiç tatmamış nice kadın, “godu mu oturtan” adamlar tarafından sevgisizliğin kalplerini kemiren kıskacında intihar boğuntularına terk ediliyorlar...
        Analar, yüzlerinde bir çağın matemiyle kayıp evlatlarını soruyorlar...
        Hepimizi bir ana doğurdu ve hepimiz mutlaka bir kadını çok sevdik; ama kadınlar, büyük aşklarında, yaşam ve ekmek kavgalarında, o çaresiz ve anaç acılarında  –büyük oranıyla- erkek zulmünün saçaklarından kurtulamıyorlar.
        Çünkü onlar için (de) her kötülüğün ibresinde sevgiyi de vurgulayan bir yan var...
        Anahtar sözcük: Sevgi...
        Sevgi, artık bir istila mazereti...
        Ne çok sevgisiz sevgi; artık sevgisiz sevgi... İncil’den bir cümleyle, “Bizim sevgimiz ve bütün insanlığın sevgileri...” 
        Her şeye panzehir sevgiler, kurutulmuş sevgiler, satılık sevgiler... Adı çok telaffuz edilen, ama kendisi pek ortalarda görünmeyen sevgi: “Bizim sevgimiz ve bütün insanlığın sevgileri.”
        Bu “büyük sevgi”lerin pervasız basıncı, geride yaralı kalpler, parçalanmış hayatlar, mağlup insanlar bırakarak ilerliyor; sarsarak, artarak, kırıp dökerek,imha ederek; insanlar artık bayraklarını, inançlarını, uyruklarını  birbirlerinin gözüne sokarak aslında sadece kendilerini seviyorlar.
        Seviyorlar! Amansız, acımasız seviyorlar! Sevdiler mi “Allahına kadar” seviyorlar; ölesiye, öldüresiye seviyorlar.
        Tekil, öznel, hakiki sevgilere aşina değiller; bu yüzden sevgilerini hep birlikte, adeta bir toplumsal histeriye dönüştürerek mangalar, düzneler halinde bağıra çağıra duyuruyorlar. Hırsla, hınçla ölüm kokan sevgilerini birlikte haykırıyorlar:
        “............... mezar olacak!”
        Bazen sevgilerine merhametsiz bedduâlar iliştiriyorlar:
        “Seni sevmeyen ölsün!”
        Yetmiyor, faşizanlaştırıyorlar:
        “Ya sev ya terk et!”
        Hazır, şablon sevgiler tüketiyor ve hep aidiyet öğeleri içeren sevgilerin özneleri oluyorlar. Ötekilere ise asla bu dayatma sevgileri reddetmek gibi bir şans tanımıyorlar...
        Hâlâ bu toplumun sevgileri, bu ülkenin varoşlarından bulvarlarına bir olağan merasim gibi hep aynı uğultuyla yankılanıyor sanki:
        “Seviyoruz laaannn!”

         Anahtar sözcük: Sevgi, artık istilanın meşruiyeti. Sarsarak geçiyor bu sevgi, yıkarak, artarak, boğarak! Günbegün meşrulaşan bir “sevgi” bu: Öyle hoyrat, öyle örseleyici...  
         
        Anahtar sözcük: Tiksinti!
        Şimdi bir temmuz akşamı, dışarıda güneşin bir güne daha vedasıyla üzerimize kapısı kilitlenen bir cezaevi koğuşunda ter içinde on kişiyiz. Koğuşumuzun kapısının mazgalından, dar pencerelerin demir parmaklıklarından sanki gaipten sesler kulaklarımda uğulduyor; sanki varoşlarından bulvarlarına bütün kentleriyle, kasabalarıyla bir ülke o daracık koğuşta topyekûn üzerime eğilmiş bağırıyor:
        “Seviyoruz laannn! Seviyoruuuuuuz!”
        O an, bir gün yine dışarıda serviler arasında rüzgârların hafifçe avurtlarımı okşayacağı yıldızı bir yaz gecesi düşüm birden heba oluyor! O an kalbimin sokaklarında kuşlar ölüyor...
        Anahtar sözcük “tiksinti” olunca, yüzümü de tiksintiyle buruşturuyorum. Sonra sol cebimdeki kâğıt mendili çıkarıp sıcak, havasız koğuşta alnımdaki ter tanelerini boğuntuyla silerek mırıldanıyorum:
        “Ben sevmiyorum! Ben sevmiyorum laaan! Siz de beni sevmeyin! Siz, benim sevdiklerimi sevmeyin! Çünkü kirletiyorsunuz, çünkü imha ediyorsunuz!”
        Sonra kalemimi yeniden elime alıp sımsıkı kavrayarak, kırarcasına, bağırırcasına yazıyorum:
        “Kaçalım sevgili, bu karanlıkta bir şeyimiz yook biziiiiiim!" 

        Tekirdağ Saray Kapalı Cezaevi, Temmuz 1999- (Aynı adlı kitabından/ 7.Baskı Siyah Beyaz Yayınları)
 • Adam, kitabının Kadın versiyonu.

  Ülkemizdeki saygın ve bunun zitti olan kadınlar üzerine yazarın değerlendirmelerini barındıran bir kitap. Adam kitabını begendigim gibi bu kitabı da oldukça beğendim.

  Ülkemizde kadınlara yapılan zulumler, esitsizlikler her zaman olmus, oluyor özellikle son 10 senede bu alenen ve çokça olmaya başladı. Daha fenasi sözde hocalar tarafından kadınların nasıl giyinmesinden tutun nasıl yürümesi nasıl gulmesine varan kadar kadının her seyine karışan fetvalar söylenmeye daha doğrusu açıkça dillendirilmeye başlandı. Hatta Çocuklarınızı erkeklerle aynı sınıfta koymayın aman diyen sözde bir hoca bile var. Bu kafa aslında günümüzün sorunu değil de buna girmeyecegim. Kitapta değinilen bence saygı duyulamayacsk bir kadın olan ve zamanından aile danışmanı yapılan kadın, cok eslilige kaeşi olmadığını, dayagin boşanma sebebi olmadigini ve kocasına arkadaşını tavsiye ettiğini söylemiş. Bir aile danışmanının yani konferanslar veren bir yetkilinin verdiği demeç bu. Ayrıca başta Bülent Arınç olmak üzere yakın geçmişin siyasetcilerinin kadınlar hakkında yaklaşımı neticesinde tureyen ve yüksek sesle şekillenen ülkede kadınlar giderek ikinci plana itiliyor, eve hapis edilmeye çalışıliyor. Beni ençok şaşırtan ve korkutan ise bu sacmaliklara bazı kadınların destek vermesidir. Kitapta diğer bir kadın yabancı ismini hatırlamıyorum şimdi, Avrupayi geziyor bir sürü ülkeden geçiyor ve hiçbir şey başına gelmiyor ama türkiyeye geliyor ve tecavüze uğrayıp öldürülüyor. Başka bir tecavüz olayında tecavuzcuye kravat taktı diye indirim yapıyor bir başkasına kadinini öldürdüğü bıçağı ölüme sebep olacak kadar uzun değil diye indirime gidiliyor bir başkasında kadın mini etek giydi diye indirme gidiliyor. Ayıptir ayıp ! Lafa gelince yüzde 99 u Müslüman ülkede bunlar oluyor bin kat ayıptır ! Küçük ççocuklara yapılan tecavüzler, tacizler ve bunları yapan bir çok hoca hacı.

  Yazarın çok güzel bir sözü var, ' Ben bir ülkenin, şehrin medeni olduğunu kadınlar gece ikide serbestçe korkmadan dolasabiliyorlar mi, oradan anlarim' diyor. Altına imzami atıyorum bu söze.