• Son yıllarda Atsız ve özellikle 1944 davasıyla ilgili ciddi yayınların olduğu hepinizce malumdur. Bu yayınlar arasında ise özellikle, Ahmet Bican Ercilasun, Nergishan Tekin, Yavuz Bülent Bakiler, Ozan Karabulak, Hayri Yıldırım, Talat Ülker, Cihan Özdemir'in çalışmaları dikkat çekicidir. Listeyi daha uzatmak da mümkündür.

  Aklınıza hemen şu sorunun geldiğini düşünmekteyim. O halde bu kitap neden? Bu sorunun iki cevabı var:
  İlki, bugüne kadar Atsız denilince akla öncelikli olarak hep 1944 davaları gelmiştir. Evet, 1944'te yaşananların Türkiye'deki Cumhuriyet dönemi, Türkçülük tarihinin en önemli kilometre taşı ve tarihi olarak her sene 3 Mayıs'ın Türkçülük Bayramı olarak kutlanmasına vesile olduğu tartışılamaz. Ama, yine Türkiye'deki Türk milliyetçilerinin birlik beraberliğini göstermesi ve yetmişine merdiven dayamış ve rahatsızlığı vaki olan Atsız'ın cezaevine konulması da, kanaatimce 1944 kadar önemlidir. Belki 1944 davasında yer alanların bir kısmının hatıralarını yazmış olması, bazı isimlerin daha sonraki yıllarda da Türkçülük için verdikleri mücadelenin gözle görülür başarı ve neticelerinden
  dolayı, 1944'te yaşanan ve tarihe Turancılık davası ismi ile geçen duruşmalar bu şahıslar sayesinde aktüel halde tutulmuştur. Ama son mahkumiyet davasında yaşananlarda Atsiz'la birlikte yargılanan sadece Mustafa Kayabek'in olması belki aktüelliğini önlemiştir. Bu da bizim böyle bir çalışmayı hazırlamamıza vesile olduğu gibi, en azından devlet arşivlerinde kayıt altına alınan vesikaları bir araya getirmenin de önemli olacağını düşünmemize sebep olmuştur. Gerçi dava açısından önemli olan vesikaların bir kısmı gerek Ercilasun ve gerekse de Tekin tarafından zikredilmiştir.
  Ancak burada hemen bir parantez açmakta da yarar var. Şu ana kadar Atsız’ın kendi makalelerinde de yazılı önerge verdiği şeklinde adı geçen CHP İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in adı herhalde sehven geçmiştir. Zira bizden önce metin içinde çalışmalarından bahsettiğimiz araştırıcılardan hiçbirisi böyle bir önergeye ulaşamamışlardır. Dolayısıyla biz bunun büyük bir hata olduğunu ve Ülker'in böyle bir önerge vermediğini net olarak ifade ediyoruz. Çünkü burada ciddi bir bilgi kirliliği olduğu, ancak aynı günlerde bir önerge değil ama 126. Birleşimde Diyarbakır TİP Üyesi Tarık Ziya Ekinci İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde söz alıp konuşurken, konuşma metninin arasına Atsız'ı ve Ötüken dergisini sokuşturarak gündeme getirdiği görülmektedir. Bu metni de ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz.
  Yine tespit ettiğimiz isim olan Ekinci'nin sonraki yıllarda kaleme aldığı eserler ve hatıraları da dikkatlice incelenmiş ve konuyla ilgili kısımlar metin içinde değerlendirilmiştir. Ekinci'nin Meclis'ten uzaklaştıktan sonra kaleme aldığı eserlerde bir gerçek de net olarak ortaya çıkmıştır. Bu gerçek de bazı aklı evvellerin araştırmadan zikrettikleri ve doğu mitingleri olarak tarihe geçen olayların müsebbibi olarak Atsız’ın kaleme aldığı ve ilki Nisan 1967 tarihinde yayınlanan Konuşmalar 1 adlı çalışması olduğunu yazabilmiş olmaları dikkat çekicidir. Ancak Ekinci, Doğu mitinglerine, aynı zamanda tertipçilerinden biri olması yanında partisi adına katılmış biri olarak, Silvan mitingiyle başlayıp yıl içinde muhtelif şehirlerde bu mitinglerin devam ettigini zikretmiş ve bu mitinglerin yoksulluğu protesto için yapıldığını itiraf etmiş dolayısıyla bu tarafımızdan bir nevi itiraf olarak değerlendirilerek Doğu mitinglerinin Atsız'ın makaleleri ile alakalı olmadığını belgelemiştir.

  Yine meseleyi araştıranlardan Ismail Beşikçi de Eylül 1967-Kasım 1967 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ve Ankara’da yapılan "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun geri kalmışlığını protesto eden mitingler"i, toplumların genel gelişim kanunları açısından ve bölgenin sosyo-ekonomik yapısı içinde ele alıp değerlendirmiştir." Bu mitinglerin Diyarbakır (16 Eylül 1967), Silvan (24 Eylül 1967), Siverek (1 Ekim 1967), Batman (8 Ekim 1967), Tunceli (15 Ekim 1967), Ağrı (22 Ekim 1967) ve Ankara (19 Kasım 1967) olmak üzere yedi miting olduğunu, bir de Erzurum (12 Kasım 1967)da bu mitinglere karşı “Anadolu Şahlanış Mitingi”, yapıldığını zikretmiştir.

  Ayrıca, Atsız'ın serbest kalmasından hatta vefatından sonra da yine Meclis'te Atsız'ı ağzına alan bir vekilin o kürsüden utanmadan "gebermediyse gebersin!" gibi cümlelerle Atsız'ın şahsiyetinde Türkçülere kin kusan konuşmasının da ilgili kısmı yine tarafımızdan ilk defa tespit edilmiş ve aynen verilmiştir.

  Böyle bir çalışmayı kaleme almamızın ikinci sebep ise, bizim özel hayatta yaşadığımız bazı hususlardan kaynaklanmaktadır. Burada belki yeri olmamakla birlikte 2011 sonrası FETÖ terör örgütü ve onun Balıkesir Üniversitesi'ndeki elemanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin psikolojik uzantılarının şehirde hâlâ devam ettiğini tespit etmem ya da kripto, uyuyan örgüt üyesi -adına ne derseniz deyin- FETÖ mensubu güçlerin Balıkesir'de hâlâ aktif olmalarını iddia etmem de söz konusudur. Zira adı milliyetçi olan sivil toplum örgütlerinde görev yapan görüntüsünün milliyetçi, perde arkasının ise artık, farklı olduğunu düşündüğüm şahısların bizimle doğru dürüst temasları dahi olmadığı halde, küçük ve dünyalık ikballer peşinde koşarak hakkımızdaki dedikodular ile şehrin salonlarında bize uyguladıkları ambargo 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden yıllar sonra da ne yazık ki kalkmamış halen devam etmektedir. Bu cümlelerimin birilerini suçlama maksadı ile yazılmadığının aksine vakıanın bir nevi tespiti olduğunu özellikle vurgulamalıyım. Bu cümlelerle kendileri kastedilmediği halde “acaba beni mi ima ediyor" şeklinde düşünenler çıkabilir. Onları da zan altında bırakmamak için iki hususu daha izaha ihtiyaç vardır.

  Birincisi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden meslektaşım Prof. Dr. Erkan Göksu 2018 Kasım ayında Balıkesir’e bir konferans için gelmişti. Konferans sonrası 20-30 kişi bir çay ocağında çay içip geç vakit dağılmış idik. Orada şahsıma “Hocam bir konferans da siz verir misiniz?" dediklerinde “Irkçılık İle Ümmetçilik Arasında Sıkışan Türkçülük adı ile hemen Aralık ayında olabilir.” dedim. Olmadı. Daha sonra o akşam konunun şahidi olan bir arkadaşımı malum şahıslara göndermeme rağmen bugüne kadar böyle bir konferansımız Balıkesir'de maalesef gerçekleşememiştir.

  İkincisi ise, Ağustos 2019'da çocukluk arkadaşım ve aile hekimi Dr. Necdet Önsöz'ün aracılığı ile Aralık ayında Balıkesir’imizin değerli romancısı Metin Savaş ile Atsız için birlikte bir panelde konuşup konuşamayacağım sorulunca, hiçbir tereddüt göstermeden ve düşünmeden “konuşuruz” dedim. Ve uzunca bir süredir üzerimde zaman zaman balyoz etkisi yapan malum terör örgütü zihniyetinin psikolojik uzantılarının artık kırıldığını düşünüp gelenlere karşı mahcup olmamak maksadı ile yaklaşık 3 ay nerede ise elimdeki her işi bırakıp, Atsız ile ilgili başta yukarıda isimlerini zikrettiğim kitapları tekrar okumaya ve bir konuşma metni hazırlamaya başladım. Necdet Bey ile de hemen hemen her hafta görüştüğümüz için olumsuz bir gelişme gözükmüyordu. Hatta “7 Aralıkta mi, 14 Aralıkta mı olsun” konusuna kadar geldik. Ona da “salon hangi tarihte uygunsa olur, problem yok her iki tarih de olur, konuşuruz” dedim. Benimle bir kez bile görüşmeyen, Necdet Beyi aracı olarak kullanan bu sivil toplum örgütüne de, bizim iyi niyet göstermemiz bir işe yaramadı, sebebini bugün de bilmediğim bir rüzgâr esip Kasım ayı sonunda yine Necdet Bey vasıtası ile programın iptal edildiği söylendiğinde, doğrusunu söylemek gerekirse şaşırmadım. Necdet Beyi de üzmemek için "sıkma canını" dedim. Maalesef etrafımızda, taşıdıkları etiketin ve koltuklarının bir şey olduğunu, o koltukların onları bir yerlere götüreceğini, belki vekillik, belediye başkanlığı, ya da hiç olmazsa belediye meclis üyeliğine razı olacaklarını sandığım, görüntüde milliyetçi olduğu mesajları veren, ama maalesef gerçekte ise "milli etçi" olmaktan öte gidemeyen o kadar çok unvan sevdalısı var ki, bir şey diyemiyorum,

  İşte elinizdeki kitap bir panel için hazırlık yaptığım dönemde, yukarıda zikrettiğim daha ziyade Ahmet Bican Ercilasun ve Nergishan Tekin'in kitaplarında geçen bazı belgeleri Arşivde görme merakımla başladı. Sonra da, Atsız'ın son davası üzerine müstakil çalışma olmadığını görünce, hem gelecek nesillere o günkü Türkçülerin cesaretini göstermek, hem de günümüzün kaypaklarını kıyaslamalarına vesile olmak ve havanın kararması ile gizli buzlanmaların sürekli olacağını zanneden, güneşin bir daha doğmayacağını, sanki baharın hiç gelmeyeceğini düşünen "yufka yüreklilerle çetin yolların aşılamayacağı” mesajını da vermek hedeflenmiştir.

  İnanıyorum ki, özellikle genç, pırıl pırıl Türkoloji öğrencileri için resmi arşiv vesikaları ve bazı hatıraların bir araya getirilmesi faydalı olacaktır. Tabi çalışmaya mahkeme sürecine ve davanın açılmasına sebep olan yazıları vererek başladım. Sonra, Savcının suç unsuru bulamaması üzerine başta Ankara olmak üzere bazı şehirlerde ve Cumhuriyet Senatosu kürsüsünde Atsız aleyhine yapılan girişimler sonucu açılan dava ve Büyük Türkçü'nün tutuklanması ile neticelenen dava süreci. Ardından gerek Cumhuriyet senatosunda, gerekse başta üniversiteler olmak üzere sivil toplum örgütlerinin Atsız için başlattıkları girişimleri, bazı şahısların bireysel mücadelesi ve nihayetinde de sağlık raporları ve Atsız'ın Cumhurbaşkanı tarafından affı ile neticelenen vesikalar bir araya getirilmiştir.
 • Cumhuriyet gazetesinin 15 Mart 1968 tarihli sayısının "Görüşler" sayfasında "Faruk Sükan'a Açık Mektup" başlığı ile ortaya çıkan bu yazıyı Koyulhisar Savası Şiar Yalçın adında bir vatandaş (ama ne vatandaş) yazmıştır. Kanık Sükan'ın Millet Meclisindeki bütçe görüşmeleri sırasında, Türk hâkimleri tarafından mahkûm edilmiş Nâzım Hikmeti hâlâ büyük bir Türk
  şairi sayıp saymadığını Çetin Altan'a sormasını konu olarak alan bu açık mektup şu fikir incilerini ihtiva ediyor:
  Nâzım Hikmet bir ideolojiye inanmış, namuslu ve vatanperver bir insandır. Bazı kişilerin gayretkeşlikleri yüzünden haksız yere mahkûm edilmiş olduğu da yayınlanmış belgelerle sabittir. Bu itibarla, Nâzım Hikmeti ideolojisinden ve mahkûmiyetinden dolayı tezyif etmeye, küçük düşürmeğe kimsenin hakkı yoktur. Olgun ve kültürlü bir insansak kişiliğine hürmet etmemiz lâzımdır.
  Farzı muhal olarak, Nâzım Hikmet'in kötü, ahlâksız bir insan, hattâ bir vatan haini olduğunu kabul edecek olsak dahi, bu onun bütün medenî dünyaya ün salmış olan büyük şairlik vasfına zerre kadar halel getirmez. Oscar Wilde, Rimbauve Verlaine birer homoseksüel, son ikisi belki birer serseri idiler. François Villon iki defa idama mahkûm edilmiş bir haydut, bir katildi. Böyle olduğu halde İngiliz ve Fransız edebiyatının medarı iftiharları olmaktan çıkmamışlardır, işte bu bakımdan da, Nâzım Hikmet hakkındaki sözlerini Faruk Sükan'ın dirayetine yakıştıramadık.
  Şahsî kanaatimize çekinmeden ifade edebiliriz ki Nâzım Hikmet yalnız Türkiye'nin değil, belki dünyanın yetiştirdiği en büyük şairlerden biri ve son derece namuslu ve vatansever bir insandır.
  Şiar Yalçın Koyulhisar C. Savası
  Bir hukuk adamının bir vatan hainini vatansever diye övmesine söyleyecek söz bulamıyor, bu savcının, üstüne aldığı konularda delilleri hangi mantıkla toplayacağını düşünmek bile istemiyoruz. Herhalde bu sava hiç düşünmeden konuşuyor. Böyle olmasaydı Nâzım Hikmetof'u dünya edebiyatları çerçevesinde mütalaa etmeye kalkmazdı. Acaba dünya edebiyatını ne kadar biliyor?
 • Artık millet Cumhuriyet'lei devletle barıştı diyebilir miyiz?

  Milletimizin ne imparatorlukla ne de Cumhuriyetle problemi vardı. Ama hala bu ikisi üzerinden nemalanmak isteyenler, gürültü çıkartanlar var. İstiklal Harbi komutanlarını sıralamaya çalışanlar, abartılı bir Cumhuriyet tarihi yazmaya çalışanlar var. Bunların geçerliliği yok. Türk halkı bilgisayar başından kalkmıyor ve internette ciddi bir bilgi kirliliği var ama bir müddet sonra bunların kayda değer olmadığı anlaşılacak.
 • Eski Roma ve Yunan’da özgür kılınan kölelerin taktıkları başlık, bir özgürlük ve cumhuriyet simgesi olarak Fransız Devrimi sırasında kadınların temsilinde görülmüştür
 • ***
  “Güzel! Yaz ve takip et.

  İlk olarak: Zaferden sonra hükûmet şekli Cumhuriyet olacak. Bu bir.

  İkincisi: Padişah ve ailesi hususunda gerekli tedbir zamanı geldiğinde alınacak.

  Üçüncüsü: Kadınların örtüleri kaldırılacak.

  Dördüncüsü: Fes kaldırılacak ve yerine diğer medeni milletlerde olduğu gibi şapka giyilecek.

  Mazhar Müfit şöyle dedi: Burada kalem elimden istemeden düştü. Ona baktım. Bana bakıyordu. Bana ‘Neden durdun?’ diye sordu. Ben de ona ‘Ütopik bir tarafınız olduğunu söylersem bana kızar mısınız ey Paşa?’ dedim. Bana gülerek şöyle dedi: “Zaman bunu gösterecek, sen yaz.” Ben de yazmaya devam ettim.

  Beşincisi: Latin harflerini alacağız...

  Yeter Ey Paşa yeter...!
  Sonra yıkım planını yaptı. Planın bir kısmını tamamladıktan sonra göz ucuyla Mazhar Müfit’e bakarak ona şöyle dedi:

  “Aziz Mazhar Müfit Bey, kaçıncı fıkraya ulaştık? Muhtıra defterine bir bakar mısın?"
 • Divan edebiyatında kaside yazma geleneği Tanzimat'tan sonra da sürmüş, hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaside düzenleyen şairler çıkmışsa da modern Türk şiiri kasideyi tamamen terk etmiştir.
 • Öğretmenimiz, sanki içimden geçenleri anlamış gibi,
  - Cumhuriyet kurulduktan sonra kadınla erkek artık eşit olmuştur. Kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur, dedi.
  Hiçbir fark olmamasını erkekliğine yediremeyen Yaşar,
  - hiç mi fark yok öğretmenim? dedi.
  -Yok.
  - küçücük bir fark da yok mu?
  Öğretmen sert,
  -Yok! dedi.
  Yaşar,
  - Evet ama öğretmenim, dedi, Kadın haklarını koruma derneği var, oysa erkekler böyle bir dernek kurmamışlar. Annem, Kadın Haklarını Koruma Derneği 'ne üye...