Bahar, bir alıntı ekledi.
11 Mar 12:30 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Tüm psikiyatristler birlesmis gibi ayni seyi söylediler bana yillarca:
-Deniz yok! Onu sen yarattin ve yok edecek olan da sensin! Yok Düsler Ülkesi, yok kanatli atlar; unicornlar da yalnizca eski bir Yunan masali ve artik icmelisin sana verdiğimiz ilaclari!
Ben de cok iyi biliyordum senin hic olmadigini, ama senin var olduguna inanmak zorundaydim. Yoksa bu katil dünya ile nasil bas ederdim? Nasil ayakta kalirdim? Nasil hayal kurardim? Nasil?! Nasil?! Nasil?!"

Şizofreni Yalnız Oynanmaz, Rahmi Vidinlioğlu (Sayfa 28)Şizofreni Yalnız Oynanmaz, Rahmi Vidinlioğlu (Sayfa 28)
feylesof:, Ütopya'yı inceledi.
 18 Şub 22:36 · Kitabı okudu · 2 günde

500 YILLIK BİR ARAYIŞ

Ütopya'yı İş Bankası Kültür Yayınlarından Mîna Urgan'ın incelemesiyle birlikte okudum.
Haliyle Thomas More'un hayatı, fikirleri ve dramı ile de ilgili epey bilgi edindim.
*
Ütopya; hiçbir yerde olmayan, düşler ülkesi, gerçekleşmesi imkansız düşünce anlamlarına geliyor.
Ütopya kavramını fikir ve edebiyat dünyasına kazandıran Thomas More.
*
Önce kuş bakışı hayatına bakalım:
*
Thomas More, 16. yüzyılda İngiltere'de Rönesans ve hümanizmin temsilcilerinden biri.
Erasmus'un yakın arkadaşı...
Yunanca ve felsefe ile uğraştıktan sonra hukuk eğitimi alıyor.
Babası yargıç...
Kendisi aslında bir müddet rahip olmayı düşünmüş.
Dindar bir Katolik.
Bazı sebeplerden dolayı bundan vazgeçmiş.
Erasmus'a göre; bir kıza sevdalanmış ve ''İffetsiz bir rahip olmaktansa iffetli bir koca olmayı tercih ettim'' demiş.
Şakacı, ironik, güler yüzlü, sakin bir adammış...
Sonuç olarak avukat olmuş önce, sonra parlamentoya girmiş. Kral 7. Henry'nin vergi politikasını eleştirince Fransa'ya kaçmak zorunda kalmış.
Kral 8. Henry zamanında yargıç olmuş.
Londra'da geniş kitlelerin güvenini kazanmış.
Daha sonra 8. Henry'nin en yakınlarında yer almış hep ve başyargıç, hükümet temsilcisi, Lordlar Kamarası Başkanlığı gibi yetkileri olan Lord Chancellor görevine kadar yükselmiş.
Aslında More hiçbir zaman ihtiraslı bir adam değilmiş, yüksek mevkileri sevmemiş; ancak kader onu en yüksek mevkilere çıkarmış; daha sonra ise yine aynı 8. Henry döneminde idam cezasına çarptırılmış.
*
Olay şu: Kral 7. Henry ölünce büyük oğlu Arthur İspanyol prensesi Arragonlu Catherine ile nişanlanmış. Fakat Arthur 1 yıl içinde ölmüş. Onun yerine 8. Henry ünvanıyla geçen kardeşi ise ağabeyinin dul karısı ile evlenmiş. Fakat günün birinde başka bir kadına aşık olunca Catherine'den boşanmak istemiş. Ancak Katoliklerin boşanmaları Papa'nın iznine tabi olduğundan Papa bu yetkisini siyasi sebeplerden ötürü kullanmayınca kriz çıkmış. Bunun üzerine İngiltere Kralı 8. Henry bir yasa çıkartarak Papalığın egemenliğini tanımadığını ve kendisinin İngiltere Kilisesi'nin başı olduğunu ilan etmiş.
Fakat Katolik inancına sıkı sıkıya bağlı olan More buna katılmamış ve bulunduğu görevden çekilmiş.
*
More zaten makam delisi bir adam olmadığından görevden çekildikten sonra şöyle söylendiği rivayet ediliyormuş:
''Aman ne güzel! Artık güneşe günaydın diyorum, devlete iyi geceler!''
*
Fakat More'un bundan sonraki hayatı ıstırap ve dramdır.
Düşüncelerini ve inançlarını Kral baskısıyla değiştirmeye yanaşmadığından idam cezasına çarptırılır ve öldürülür.
Bu bakımdan ona ikinci Sokrates benzetmesi yapan yazarlar var.
*
Ütopya 1516 yılında kaleme alınmış. Yani 500 yıl önce...
İçindeki bilgiler bugün için bile çok kıymetli.
Çağını aşan fikirlerle Rönesans ve hümanizm akımlarına ciddi katkılar sunmuş More.
Ve dünya siyasi / edebi / hukuk düşünce hayatına bir şaheser bırakmış.
*
Kitap iki kısımdan oluşuyor.
Birinci kısım kitabı öyküleştirmeye yarayan bir girizgah, ikinci kısım ise tamamen monolog şeklinde.
*
Birinci kısımda Amerigo Vespucci ile seyahatler eden ve sonra ondan ayrılarak Utopia adında bir ada devleti keşfeden Hythloday ile tanışma ve onun 2. kısımda bu devleti bütün yönleri ile anlatması için gelişen diyaloglar yer alıyor.
Bu arada yeri gelmişken Hythloday ''saçma sapan konuşan'' anlamına geliyor.
More bu şekilde kelimeler seçerek hedef haline gelmekten kurtulmaya çalışmış.
Nitekim bu bölümde ülkesi İngiltere'ye yönelik ciddi eleştiriler de var. Fakat More dikkatli olmak adına bu bölümde kralları eleştirip ve onlara söz anlatılamayacağını izah ederken her şeye karşın Fransa'dan örnek vermeyi tercih ediyor.
Bu bölümde genel olarak Kralların sarayında felsefenin yer alamayacağını More adeta kendisinin yarattığı bir hayali kahramanla kendisini tartıştırarak ironik bir şekilde ortaya koyuyor.
*
İkinci kısıma gelirsek...
Artık burada Hythloday büsbütün monolog şeklinde bir yeryüzü cenneti olan devletin bütün özelliklerini uzun uzadıya anlatıyor.
Batı Dünyasında ilk sosyalist olarak ilan edilecek olan More'un Utopia'sında özel mülkiyet bulunmamakta, para kullanılmamakta, herkes eşit kabul edilmektedir.
Herkes günde 6 saat çalışmakta, ihtiyacına göre yiyecekleri almakta, geri kalan zamanda ise kendini geliştiren bilimsel, sanatsal, zihinsel faaliyetlerde bulunmaktadır.
Ütopia'da demokrasi vardır. Seçimle yöneticiler belirlenir.
Hatta More, papazların bile seçimle belirlenmesi gerektiği görüşünü ortaya atmıştır.
Ütopia devletinde genel olarak;
Kadın ve erkek eşitliği söz konusudur.
Evliliklerde belli şartlarla boşanma hakkı vardır.
Savaş aşağılanmaktadır.
Öldürmeye dayalı bütün mitler ve güç gösterileri şeref dışı ilan edilmektedir.
Altın ve gümüş gibi madenler yaratıldıkları yer olan ''yerine dibine'' sokulmaktadır.
Gösteriş ve debdebe kınanmıştır.
Yasaların az, kısa ve öz olması gerektiği vurgulanmıştır.
Ruhani zevklerle birlikte bedensel zevkler de ortaya konulmuş, mutluluk, zevkin erdemleşmiş hali olarak anlatılmıştır.
Ötanazi hakkı tanınmıştır.
Rahiplere evlenme hakkı verilmiştir.
Kölelikte ''umut hakkı''ndan bahsedilerek kölelerin özgürlüklerine kavuşmalarının yolu açılmıştır.
Sınıfsal statüler yoktur.
Ölüm cezası tenkit edilmektedir. Cezalarda ölçülülük savunulmaktadır.
Din ve vicdan özgürlüğü tanınmış ve önemi belirtilmiştir.
Dinlerin birleştirici ve bütünleştiriciliğine çalışılmıştır.
Yaşam boyu eğitim fikri ortaya atılmıştır.
Zorunlu askerlik kaldırılmıştır.
Paralı askerlik düşüncesi ortaya konulmuştur.
Bilim, sanat ve düşüncenin değerinden bahsedilmiştir.
Kumar, avcılık gibi eğlenceler tenkit edilerek yasaklanmıştır.
*
Bütün bu fikirler 16. yüzyılın başındaki bir dünya için çok ileri ve dikkat çekici fikirlerdir.
İşte bu yüzden 500 yıldır Ütopya hala dipdiri....
Thomas More hümanist fikirlerine rağmen reform hareketlerine karşı mesafeli duruşu nedeniyle birçok kesim tarafından çelişkili / kafası karışık / eseriyle hayatı arasında zıtlık bulunan adam diye tenkit edilse de bazılarına göre ise More sanıldığı kadar kafası karışık bir adam değildi.
Bu kimselere göre onun birtakım pratik sebeplerden dolayı ( savaş karşıtlığı / Hristiyanlıkta birlik arzusu) reform hareketlerine mesafeli duruşu laikliğe dayalı seküler yaşama geçişe mani olucu sonuçlara yol açsa da o inandığı değerler uğrunda fikir / inanç hürriyetini ortaya koyucu kahramanlıkla can veren bir fikir adamı olarak kabul edilmekte.
(Bu konuda Mina Urgan incelemesinde uzun uzadıya farklı fikirlere yer vererek izahta bulunmakta.)
*
Sonuç olarak Thomas More fikirlerinden dolayı öldürülmüş bir hukukçu ve devlet adamıdır.
Ve ölümünden 400 yıl sonra Katolik Kilisesinin azizleri arasında yer alarak Saint Thomas More diye anılmaya başlanmıştır.
Onun tartışmalı hayatından geriye ise 500 yıldır okunan bir dünya klasiği kaldı:
Yeryüzünde cenneti arayan :
Ütopya!
*
Bununla birlikte 20. yüzyıl ütopyaların değil anti-ütopyaların (distopyaların) egemenlik kuramaya başladığı bir yüzyıl oldu!...

Düşler ülkesi
Küçücük bir mutluluk ışığı bulduğunuzda mutlaka biri onu söndürmeye çalışır

Onur Özkan, bir alıntı ekledi.
18 Ağu 2017 · Kitabı okumayı düşünüyor

1300
Yıl 1300.
Avrupa, dünyaya özgürce bakmasını olanaksızlaştıran
teolojinin kukuletasını kafasından çekip atar.
Salt Tanrı üzerine kafa yormanın, eski metinleri tekrar
tekrar ele alıp dogmatik biçimde yeniden yorumlamanın,
tartışmanın anlamı yoktur. Tanrı yaratandır, insanı kendi suretinde
yarattığına göre, onun da yaratıcı olmasını istemektedir.
Hâlâ tüm sanat ve bilim dallarında Yunanlılardan, Romalılardan
kalma örnekler vardır; belki onlara yetişilebilir, eskiden Antik dönemin
yapabildikleri şimdi yeniden yapılabilir. Hatta, belki onların
üzerine bile çıkılabilir. Batı’yı yeni bir cesarettir alır.

İnsanlar yeniden yazmaya, resim yapmaya ve felsefeyle
uğraşmaya başlar. O da ne? Oluyor, gerçekten de mükemmel
bir biçimde işe yarıyor. Önce bir Dante çıkar, sonra bir Giotto,
bir Roger Bacon ve katedral ustaları. Uzunca süredir
kullanmadığı kanatlarını bir kez açmasıyla özgürleşen
insan ruhu, tüm uzaklıkları yakın kılmaktadır.
Peki ama üzerinde yaşadığı topraklar neden bu denli küçük kalsın?
Bu ölümlü, coğrafi dünya, neden bunca sınırlarla çevrili olsun?
Dört bir yanda deniz var, deniz ve yine denizle sarılı tüm o bilinmeyen,
ayak basılamayan kıyılar ile ötesi görülmeyen ultra nemo scit quid contineatur,
yani kimsenin içinde neler gizlediğini bilmediği okyanus.
Sadece güneye, düşler ülkesi Hindistan’a, Mısır üzerinden ulaşan
bir yol olduğu bilinmektedir ama o yol da dinsizler tarafından
kapatılmış durumdadır. Herkül Sütunları’nın, Cebelitarık Boğazı’nın
ötesine geçmeye ise hiçbir ölümlü cesaret edememektedir.
Dante’nin sözleri uyarınca orası sonsuza dek tüm
maceraların son durağı olacaktır:

İnsanlar öteye geçmesinler diye Herkül’ün direkler diktiği dar geçide...

Ah, mare tenebrosum’a açılan hiçbir yol yoktur,
burnunu bu karanlık çöle çeviren hiçbir gemi geri gelmeyecektir.
İnsanoğlu bilmediği bir mekânda, boyutlarını ve biçimini herhalde asla keşfedemeyeceği bir dünyaya hapsolmuş halde yaşamaya mahkûmdur.

Amerigo, Stefan Zweig (Sayfa 17 - Can Yayınları - Tarihsel durum)Amerigo, Stefan Zweig (Sayfa 17 - Can Yayınları - Tarihsel durum)
Littlefinger, bir alıntı ekledi.
28 Haz 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

"Eğerlerin olabilirdilerle oynaştığı bir çeşit mistik düşler ülkesi."

Sonsuzluğun Sonu, Isaac Asimov (Sayfa 234)Sonsuzluğun Sonu, Isaac Asimov (Sayfa 234)
pandanın kitaplığı, bir alıntı ekledi.
14 Haz 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bu kadar korktuğunu hatırlamıyor, belki de bundan daha heyecanlısını yaşayacağını sanmıyordun.
Yanılıyorsun...

Paradokya Düşler Ülkesi, Cem Gülbent (Sayfa 5 - Timaş)Paradokya Düşler Ülkesi, Cem Gülbent (Sayfa 5 - Timaş)
Özlem İmamoğlu, bir alıntı ekledi.
20 Ara 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Nasıl ki siz bu oyunu oynayanların maceralarını okudunuz, elbette ki başkaları da sizin heyecanınıza ortak olacak.Hayat devam ettikçe bu kısır döngü her gece yaşanacak.Adalet Yıldızı ve Kayıp Pusula ile Sırlar Geçidi'ne artık Düşler Ülkesi de eklendi. Siz uyandıktan sonra Paradokya yeni oyun ve oyuncuları için hazırlanacak.Bakalım yeni maceranın adı ne olacak?"

Paradokya Düşler Ülkesi, Cem Gülbent (Sayfa 351)Paradokya Düşler Ülkesi, Cem Gülbent (Sayfa 351)