1000Kitap Logosu
Bu durumda, sürekli kılınmış kriz ve seferberlik havası, özveriler, sıkıntı ve yokluklar, meşruiyet temellerini, anlamlarını, ikna edici gerekçelerini yitiriyordu. Sonuç, geniş halk yığınlarında inançsızlığın körüklenmesi, yayılması, inisiyatifin ortadan kalkması, sinisizm, apati, yaygın hoşnutsuzluk, güvensizlik, neme lazımcılık, uyuşukluk, boşvermişçilik, kopuş, özel alana çekiliş, bireyciliğe yöneliş, yolsuzluğa duyarsızlık, çürüme ve felç durumu...
Annesiyle çok kötü bir ilişki içinde yaşayan oğlan, ileride sevgi ve evlilik yaşamına doğru dürüst hazırlanamaz, hatta karşı cinsten olanların bedensel çekiciliği karşısında pek duyarlılık gösteremez. Bu duyarsızlık çeşitli derecelerde açığa vurabilir kendini; en ileri derecede oğlan, karşı cinsten olanları tamamen dışlar ve soluğu eşcinsellikte alır.
Umarsızlık (apati), yani duyguların körleşmesi ve kişinin artık hiçbir şey umurunda değilmiş gibi hissetmesi tutsağın psikolojik tepkilerinin ikinci evresinde ortaya çıkan bir belirtiydi ve onu günlük ve saatlik dayaklara karşı duyarsızlaştırıyordu. Bu duyarsızlık sayesinde tutsak kendine çok faydalı bir muhafaza kabuğu örebiliyordu.
Türk şehirlerinin sefaleti, konut sorunu ve mimarî seviyesizlik karşısındaki kayıtsızlık ve duyarsızlık, gerçek çözümleme ve gerçek bilginin yol göstericiliği yerine şekilciliklerin egemenliğinin tercih edilmesi bütün Türk halkını kaba, sahte, seviyesiz ve çirkin bir biçim dünyasında yaşamaya mahkûm ederken, çok küçük azınlıkların yabancı, taklitçi, pahalı ve gösterişçi, sözde sanat ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi, hakim kılınmaya çalışılması kabul edilemez bir yanılgıdır.
1
...
1.436 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.