1000Kitap Logosu

Emma Goldman

İnsanlık, tanrıları yarattığı için çok uzun ve ağır cezalara çarptırılıyor. Tanrıların yaratıldığı günden beri insanlığın payına düşen acı ve cezadan başka bir şey olmadı. Bu hatadan dönmenin tek bir yolu var: İnsanlık, kendisini ayaklarından cennetin ve cehennemin kapısına zincirleyen prangalarından kurtulmak zorundadır; bu sayede, yeniden uyanan ve aydınlanan bilincinde, yerküre üstünde yeni bir dünya kurmaya başlayabilir. EMMA GOLDMAN
4
Bu ülke, parmaklıkların ardına tıktığı 'suçlular'ın muhafazasına milyonlarca dolar harcamakta; yine de suç oranında ve sayısında bir azalma yok. Şüphesiz mevcut koşullar, kanunların yetersizliğinden kaynaklanmıyor! Suçların yüzde doksanı, kökü ekonomik eşitsizliğimiz- den beslenen düzen suçları.
7
Milyonlarca insanın bir hiçlik gibi, inisiyatif gücü ya da yeteneğinden yoksun canlı cesetler gibi, başkalarına servet yığarken, bunun faturasını solgun, donuk ve perişan hale gelmekle ödeyen etten kemikten makineler olmalarını talep eden şey, özel mülkiyettir. Ben şuna inanıyorum; insan hayatında -genç, yaşlı ve doğacak olan hayatlarda- mülkiyet var oldukça, gerçek refah, toplumsal refah olamayacaktır.
2
'Mülkiyet' , şeyler üzerinde hakimiyet kurarak başkaları- nın bu şeyleri kullanmasına izin vermemektir. Üretim normal talebe denk olmadığı zaman, kurumsal mülkiyetİn varlık sebebini bulması muhtemeldir. Sadece ekonomiye bile baksak, emeğin üretkenliğinin son birkaç on yıldır muazzam bir artışla normal talebi yüz kat aştığını ve mülkiyetin insan refahı adına bütün iledernelere biricik engel, ama ölümcül bir engel teşkil ettiğini anlayabiliriz.
1
'Benim inandığım' , nihai hedeften ziyade bir süreçtir. Kesin olan şeyler, insan zekasından ziyade, tannlara ve hükümetlere göredir. Herbert Spencer'ın özgürlüğü, toplumun siyasal temelinde formüle edişi doğru olabilir; yine de hayat, formüllerden ibaret değildir. Henrik Ibsen'in çok güzel saptadığı üzere, özgürlük mücadelesi, sadece özgürlüğe ulaşmak değildir; bu mücadele, insan karakterinin en güçlü, en kararlı ve en mükemmelini geliştiren bir kurtuluş mücadelesidir.
5