Kevser Dülek, bir alıntı ekledi.
 24 Nis 20:11 · Kitabı okuyor

Tüketti Bizi Tüketim Zihniyeti
Modern olmayan zamanların insanları için ihtiyaç ve tüketmek, öncelikle hayatta kalmayı veya hayatı kolaylaştırıcı şeylerie elde etmekle ilgiliydi. Modern dönemle birlikte ihtiyaçlar sınırsız geldi. Bunu isteyen ve yaygınlaştıran ise, modern zihniyetin bizzat kendisi, ya da başka bir deyişle kapitalist sistem oldu. Kâr güdüsü ile hareket eden kapitalist sistem, varlığını sürdürebilmek için mevcut ihtiyaçları kamçılaması ve yeni ihtiyaçlar yaratması gerekiyordu. Ancak böylelikle ürettiklerini satabilirdi. Amacına da ulaşmakta zorlanmadı. Bunu ise ihtiyaçları kesintisiz bir şekilde eskileme ve yenileme sürecine tabi kılarak gerçekleştirdi. Artık eskimek, eşyanın kullanılmaz hale gelmesiyle değil, moda, trend gibi kavramlarla ilgiliydi.

Modern Çöküş, Celaleddin VatandaşModern Çöküş, Celaleddin Vatandaş

Hz.Ali
Hz.Ali

İlim Hakiki bir Mürşiddir.

İlim tükenmez bir hazine, akıl eskimek bilmez bir elbisedir.

İlim maldan hayırlıdır: İlim seni korur, malı sen korursun.
Mal vermekle azalır, ilim öğretmekle artar.
İlim hakimdir, mal ise mahkum.
İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur.
İlim ruhun hakimidir.
İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur.
İlim ruhun gıdasıdır, mal ise cesedin gıdasıdır.
Mal uzun zaman sürecinde tükenir, ilim uzun zaman sürecinde tükenmez ve eksilmez.
İlim kalbi aydınlatır, mal ise kalbi katılaştırır.
İlim peygamberlerin mirasıdır, mal ise eşkıyaların mirasıdır.

İnsanlar; akıl, ilim, huy, yoksulluk ve zenginlik yönünden farklı oldukları sürece, birbirleriyle güzel geçinirler. Eğer mezkur sıfatlarda eşit olsalardı, (yükümlülük üstlenmekten kaçarak) helak olurlardı.

Eğer ilim, ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.

Gayb sırlarından bana sorunuz, Mürsel peygamberlerin tüm ilimlerine varisim ben.

Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir; akıl eskimeyen, yıpranmayan bir elbisedir.

Sorun bana beni yitirmeden; Çünkü andolsun Allah'a, Kur'An'da hiçbir Ayet yoktur ki niçin ve kimin hakkında indi, nerde indi, düzlükte mi, dağlıkta mı, hepsini de en iyi bilenim ben. Gerçekten de Rabbim bana, anlayan bir akıl, söyleyen bir dil ihsan etmiştir.

Fazîletlerin başı ilimdir.

Fazîlet, en iyi maldır. Cömertlik, en güzel mücevherdir. Akıl, en güzel zînettir. İlim, en şerefli meziyettir.

Her şeyin en büyüğü İlim ve Bilimdir. Çünkü ilim ile Hakk'a yol bulunur, bilim ile halka tahammül edilir.

İlim uygulamayla eşittir. Bilen uygular. İlim uygulamaları ile seslenir. Uygulama cevap verirse ne ala, vermedi mi İlim de göçer gider.

İlim bayrağımdır, nereye gitsem benimledir kalbim onun ilmiyle doludur, sanma ki boş bir sandıktır.

İlim; insanı akla götürür, kim ilim öğrenirse akıllanır. İlim; rûhu ihya eder, diriltir. Aklı aydınlatır, cehaleti öldürür.

Akıl gibi zenginlik cehalet gibi yoksulluk yoktur. Edebe uymak bir kazanç, danışmak bir güçtür.

Erdemin başı ilimdir.

Akıl ve ilim, birbirinden ayrılmayan ve zıt olmayan iki kardeş gibidir.

Cehalet ve gaflet alimin kalbinde olmaz. Fakat alimler, zengin cahillerin karşısında, ancak ilim sayesinde yükselirler.

İlim ve tecrübenin asıl merkezi akıldır.

Ey insanlar! Bilgi edindiğiniz zaman hidayet´e ermeniz için bilginize uyunuz. Çünkü ilminin tersine hareket eden alim, cehaletten ayrılmaz, yolunu kayıp etmiş cahile benzer.

İlim, insanı Allahın emrettiği şeylere götürür, zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.

Sen öyle bir kitap ilmisin ki, harflerin, esrarı çözer.

İlim hiç bir servet ile satın alınmaz. Onun içindirki, bir cahil ne dercede zengin olursa olsun, en fakir bir alim ile mukayese olunmaz.

İlmin veraseti olmaz, ölülerinizin kemikleriyle övünemezsiniz.

Şu (Kur'An), Allah'ın suskun kitabıdır; ben ise Allah'ın konuşan kitabıyım.

İki şey vardır ki sonu bulunmaz; ilim, akıl.

Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime.