Friedrich Engels
“Ne mutlu yoksullara ki öbür dünya onlarındır. Pek yakında bu dünya da onların olacaktır.”

Furkan ÇANKIR, Komünist Manifesto'yu inceledi.
Dün 00:44 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bu iki büyük düşünür daha insanca,daha onurlu bir yaşamın anahtarını sunuyor insanlığa...

Kapitalizmin insanlığa ve dünyamıza büyük bir yıkım getirdiği ortadadır.Her geçen gün patronların,ağababalarının ve işbirlikçilerin demir pençeleri altında ezilmekteyiz.İnsanca ve onurlu yaşamın tek alternatifi olan bu kitabı her bireyin okuması gerektiğini düşünüyorum

Sosyal Düşünceler Tarihi Okuma Önerileri
Bu listeyi daha kolay ulaşabileyim diye buraya yazıyorum. Bu liste Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin SDT dersinde verilmiş okuma önerileridir. Sizlerin de ilgisini çekebilir. Herkese keyifli okumalar.

1)Alâeddin Şenel: İlkel Topluluktan Uygar Topluma
2)Alâeddin Şenel: Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi (başvuru kitabı)
3)Alâeddin Şenel: Siyasal Düşünceler Tarihi
4)Arthur Koestler: Spartaküs-Özgürlük Tarihinin İlk Bireyi (Antik Yunan)
5)Azra Erhat: Mitoloji Sözlüğü (başvuru kitabı)
6)Bartolomeo de las Casas: Kızılderililer: 16. Yüzyılda Yaşamış Bir Rahibin Anıları
7)C. W. Cream: Tanrılar, Mezarlae ve Bilginler (edebiyat-arkeoloji)
8)Carlo Ginzburg: Peynir ve Kurtlar: Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni
9)Cemal Bali Akal: Modern Düşüncenin Doğuşu: İspanyol Altın Çağı
10)Charles Dickens: İki Şehrin Hikayesi (edebiyat)
11)Charles Dickens: Zor Zamanlar(edebiyat)
12)Charles Fourier: Geleceğin Aşk Dünyasından(edebiyat)
13)Chris Harman: Halkların Dünya Tarihi(başvuru kitabı)
14)Colette Estin ve Helene Laporte: Yunan ve Roma Mitolojisi*
15)Dee Brown: Kalbimi Vatanıma Gömün (Amerika Yerlileri: anı-tarih)
16)E. P. Thompson: İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu *
17)Eduardo Galeano: Latin Amerika'nın Kesik Damarları (tarih-inceleme) **
18)Elizabeth Gaskell: Kuzey ve Güney (Sanayi Devrimi, edebiyat)
19)Ellen Meiksins Wood: Eskiçağlardan Ortaçağlara Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi**
20)Ellen Meiksins Wood: Özgürlük ve Mülkiyet: Rönesans'tan Aydınlanma'ya Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi**
21)Ellen Meiksins Wood: Kapitalizmin Arkaik Kültürü**
22)Emile Zola: Germinal(edebiyat)
23)Emma Marriot: Bir Nefeste Dünya Tarihi*
24)François Rabelais: Gargantua (ütopya-edebiyat)
25)François Rabelais: Pantagruel (Gargantua'nın devamı)
26)Friedrich Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
27)Friedrich Engels: İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu**
28)Georg Fülberth: Kapitalizmin Kısa Tarihi
29)George Orwell: 1984 (edebiyat)
30)George Orwell: Hayvan Çiftliği (edebiyat)
31)Gerard Dumenil, M. Lövy & E. Renault: Marksizmin 100 Kavramı
32)Gordon Childe: Kendini Yaratan İnsan (antropoloji)
33)Hans Kirk: Köle (edebiyat)
34)Henry Pirenne: Ortaçağ Avrupa'sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi
35)Henry Pirenne: Ortaçağ Kentleri - Kökenleri ve Ticaretin Canlanması
36)Herodotos: Tarih (Antik Yunan)
37)Hesiodos: İşler ve Günler (Antik Yunan)
38)Homeros: İlyada (çev. Azra Erhat)(mitoloji)
39)Homeros: Odysseia (mitoloji)
40)İbn-i Haldun: Mukaddime**
41)Jack London: Alın Teri (edebiyat)
42)James Davis: İnsanın Hikayesi- Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz (tarih-inceleme)*
43)Jared Diamond: Tüfek, Mikrop ve Çelik (tarih-araştırma)
44)John Steinbeck: Bitmeyen Kavga(edebiyat)
45)John Steinbeck: Fareler ve İnsanlar (edebiyat)
46)John Steinbeck: Gazap Üzümleri (edebiyat)
47)Karl Marx: Kapital
48)Kemal Tahir: Devlet Ana (edebiyat)
49)Ksenophon: Anabasis Onbinlerin Dönüşü (Antik Yunan)
50)Leo Huberman: Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla Tarih (tarih)
51)Louis Althusser: Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş
52) National Geographic: UYGARLIK DİZİ (Aztek, Maya, İnka, Çin, Hint, Mezopotamya, Roma, Mısır Uygarlığı)
53)Nigel Warburton: Felsefenin Kısa Tarihi*
54)M. İlin ve E. Segal: İnsan Nasıl İnsan Oldu (antropoloji)
55)Marc Bloch: Feodal Toplum**
56)Michel Beaud: Kapitalizmin Tarihi 1500-2010
57)Miguel de Cervantes: Don Quijote (edebiyat)
58)Muzaffer Oruçoğlu: Grizu (edebiyat)
59) Oğuz Tekin: Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş
60) Robert Hammond: Farabi Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi
61)Ronald Wright: İlerlemenin Kısa Tarihi (antropoloji)*
62)Samuel Noah Kramer: Tarih Sümer'de Başlar (antropoloji-arkeoloji)
63)Server Tanilli: Uygarlık Tarihi*
64)Spencer Welles: İnsanlığın Yolculuğu (antropoloji)
65)Stephen Hawking: Zamanın Kısa Tarihi
66)Steven Pressfield: Ateş Geçitleri - Üç Yüz Spartalı'nın Öyküsü (Antik Yunan)
67)Thomas More: Ütopya/ Utopia
68)Tommaso Campenalla: Güneş Ülkesi (ütopya-edebiyat)
69)Upton Sinclaire: Chicago Mezbahaları (edebiyat)
70)Ursula K. Le Guin: Mülksüzler (ütopya-edebiyat)
71)Victor Hugo: Sefiller (edebiyat)
72)William McNeill: Dünya Tarihi (başvuru kitabı)
73)William Morris: Hiçbir Yerden Anılar (ütopya-edebiyat)
74)Yaşar Kemal: İnce Memed (edebiyat)
75)Yuval Noah Harari: Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi (antropoloji)
76)Yves Lacoste: İbni Haldun: Tarih Biliminin Doğuşu

NOT: İlk okumalar/ temel bilgiler için (*), ileri düzey okumalar için (**) işareti tercih edilmiştir.

arifsahin, Biricik ve Mülkiyeti'yi inceledi.
11 Mar 16:56 · Kitabı okudu · 15 günde · Beğendi · 10/10 puan

"Herkes için ve hiç kimse için bir kitap"

Friedrich Nietzsche bu sözü "Böyle Buyurdu Zerdüşt" için yazar, benim de bu incelemeye başlarken bu sözü seçmemin birçok nedeni var, sırayla bakalım.

Öncelikle, yıllardır Böyle Buyurdu Zerdüşt'ün benim için en değerli eser olduğunu belirteyim... Ta ki, bu kitaba kadar; Max Stirner bu kitabı hazırlamak için ne kadar çalışmış bilmiyorum ama Nietzsche'ye oranla çok daha aklı başında, kelimeleri ölçe ölçe, her cümleyi yerine koyarak ilerlediği anlaşılıyordu. Kitabın çevirisi için de oldukça detaylı ve uzun süren bir çalışma yürütülmüş ki çevirmenin de belirttiği gibi "Stirner'in yetkin bir felsefe kurmasının yanında dil konusunda da ne kadar yetenekli ve becerikli olduğu her satırda tekrar ispat ediliyor."

İkinci noktaya gelelim; bu kitap direkt herkese hitap edebilecek bir kitap olmadığı için 'hiç kimse için bir kitap' diyebiliriz. Zaten yazar da
"Ben düşündüklerimi sizin için söylemiyorum, hatta hakikati açıklamış olmak için de söylemiyorum." diyerek bunu doğruluyor. Üstadın tek derdinin kitabın da teması olduğu üzere Biricik Ben'ini tatmin etmek olduğunu söyleyebiliriz.

Nietzsche ile Stirner arasındaki ilişkiye bakalım; kitapların derinine bakarsak, Zerdüşt ile Biricik arasında da benzerlikler görürüz. Nietzsche hiçbir eserinde Stirner'e doğrudan atıfta bulunmamış olsa da yakın arkadaşı Overbeck'e göre "Nietzsche'nin Stirner'den haberi olmaması ve doğduğu yıl yazılmış olan büyük eseri okumamış olması imkansızdır." Buna karşılık, "Nietzsche'yle sohbet eden kimse onun Stirner'den direkt olarak etkilendiğini söyleyemez." diye devam ediyor. Nietzsche'nin 'kopyacı' falan olduğunu söyleyecek değilim elbette ama eserlerinde belki de en çok yaklaştığı kişi Stirner iken ondan neden hiç bahsetmediği de kafa karışıklığı yaratan bir durum.

Stirner'le ve bu eserle biraz geç tanışmış olabilirim ama kimsenin de aceleci olmaması gerekir. Tamamen berrak bir zihin ve oldukça geniş bir zaman gerekiyor bu eserin hakkını verebilmek için. Öncelikle dinle ilgili, devletle ilgili tüm fikirleri unutmasak da 'Çıkartıp portmantoya asmak' gerekiyor okumaya başlamadan önce.

Stirner de Genç Hegelciler'in sol kanadında yer alır tahmin edileceği üzere. Friedrich Engels başta kendisine hayranlıkla yaklaşsa da, Karl Marx tamamen nefretle yaklaşmıştır ve Alman İdeolojisi kitabının büyük bölümünü de Stirner'e saldırmaya ayırmıştır. Stirner bu kitapta özellikle Feuerbach ve Bruno-Edgar Bauer biraderlerin düşünceleriyle ilerlemiştir.

Feuerbach üzerinden giderken, Feuerbach'ın 'dini değerleri insana atfetmesi' fikrinin oldukça boş olduğunu vurgulamakta ve "Her türlü idealleştirme, insanı kısıtlayan, tahakküm altına sokan bir olgudur." diyerek toplumsal kalkınmanın asla böyle bir sığ görüşle olamayacağını belirtmektedir.

Stirner kitapta asla 'insanın şöyle ya da böyle davranması' gerektiği gibi bir söyleme bulaşmamıştır. Üstad, herkesin Biricikliğinin değerini bilmesi durumunda Dünya'nın tahakkümden yoksun kalacağını ve böylece güzelleşeceğini bildiriyor. Peki üstada göre bu mümkün mü? Pek değil gibi duruyor, aslında ne evet, ne hayır diyebiliriz, çünkü onu ilgilendiren dünyanın kusursuz bir resmini çizmek; dünyaya veya insana yön vermek onu ilgilendiren konular değil.

Stirner için en çok söylenenler anarşist-egoist-nihilist kategorilerine girebileceği yönünde. Bu tip bir kategorize etme ısrarı zaten baştan sakat olsa da, Stirner gibi özgün bir düşünür için komple saçmalık olur. Kitapta 'ego' kavramını sıklıkla vurgulasa da, kavramsal olarak 'egoist' demek ve kategoriye sokmak olmaz. Onun için, en doğru kavram 'bireysel anarşist' olabilir belki ama anarşi gibi bir kavramı savunduğu da yok, sadece İnsan yerine Ben, Biricik konulması gerektiğini söylüyor.

İnsan demişken, iki önemli eleştiri alanına gelelim. Dönemin popüler akımları olduğu için, komünizm ve liberalizm karşısına çıkıyor ve iki teoriyi de yerle bir ediyor. Nietzsche'den en çok farklılaştığı alanın burası olduğunu söyleyebiliriz, Nietzsche siyaset teorisiyle açıkça uğraşmıyor, Stirner'in ise bu konuda çok ciddi çalıştığını görüyoruz. Liberalizm veya Komünizm'in sonuçta aynı yere çıktığını ve devletin gücünü korumanın, Ben'i ezmenin peşinde olduğunu söylüyor. 'Liberalizm İnsan olduğun için, Komünizm ise emekçi olduğum için bana değer veriyor, bana yeni bir görev yüklüyorlar.' diyor. Çok sağlam elestirileri, uzun paragraflarda olduğu için burada devam edemiyorum.

Albert Camus, Stirner'in felsefî başkaldırısını en iyi okuyan kişidir. "Daha önce Stirner, Tanrıyı yıktıktan sonra, insanda her türlü Tanrı düşüncesini de yıkmak istemişti. Ama, Nietzsche’nin tersine, yoksayıcılığı hoşnuttu. Stirner çıkmazda güler, Nietzsche duvarlara saldırır." yazar... Nietzsche'nin bu konuda yazabildiği "Tanrı öldü"... Basit bir slogan ama neden öldü, nasıl öldü cevabı yok. Öldü demekle ölmüş olmuyor, Nietzsche ondan sonra da yerine somut birşey koymuyor; "üstinsan" diyor ama nerede bu üstinsan veya ne zaman gelecek, belirsiz... Stirner ise çıkmazda gülüyor, başka bir açıdan yoksayıyor. Kitabın giriş cümlesinde yazdığı üzere "Tanrısal meseleler, Tanrı'nın meselesidir." diyerek konuyu dışarıda bırakıyor. Devamında "Benim meselem ne tanrısaldır ne insanî; hakikat, iyilik, adalet, özgürlük vs. de değil, sadece ve sadece Benim olandır ve genel olmayıp tıpkı benim biricik olduğum gibi o da biriciktir." yazıyor... Tanrı'yı ideal almak veya Feuerbach gibi Tanrı'yı çıkarıp insanı oraya yerleştirmek; hiçbir farkı yok Stirner için. Ben ben olamadıktan sonra, Biricik engellendikten sonra öne konulan kavramların değişmesinin, Hayalet'in adının değişmesinin hiçbir önemi yok.

Bu eseri, uzunca bir çalışmadan sonra çeviren Selma Türkis Noyan ve ekibine, hummalı çalışmalarını yıllarca sürdüren Kaos Yayınları'na teşekkürü borç bilirim.

Friedrich Engels
"Gerçek bir kadın ve erkek hak eşitliği, benim kanımca ancak ikisinin de sermayece sömürülmesi ortadan kaldırılır ve özel ev emeği bir kamu sanayiine dönüşürse bir gerçeklik olabilir. "

Talha ACAR, Komünist Manifesto'yu inceledi.
02 Mar 20:32 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Yıllardır okuyacağım diye diye bir türlü okuyamadığım kitap... Fakat yıllardır biriken merak ve beklentimi tam anlamıyla karşılamadı. Belki de bunca zamandır bu alanda okuduğum daha derin ve ayrıntılı kitapları okumuş olmamdan da kaynaklanıyor olabilir. Fakat yine de okumanızı tavsiye ederim zira bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için gayet fevkalade bir kitap. Komünizm ve Marx ve Engels.. aslında çok şey söylenebilir bu üçü hakkında ancak kitabı okuduktan sonra göreceksiniz ülkemizde tabulaşan Komünist anlayışın çok farklı bir raktede olduğu aşina. Zira biz de komünist vatan haini düşman ajan çok bilmiş olarak lanse edildiği için aslını bilmemiz biraz zorlaşıyor. Aslında tam anlamıyla bakıldığında Komünizm toplumda varolan eşitsizlikleri sert bir dille eleştirip yine sert adımlarla önlemeyi amaç ediniyor ve en güzel yanıda bunu tamamıyla ayan beyan açık bir şekilde dile getiriyor. Görüşlerini, gayelerini ve hedeflerini gizli tutmayı sevmediklerini kitapta da belirtiyorlar. İstedikleri sadece bir devrim ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem ama proletaryanın üstünlüğü geçirmesi ile ön gördükleri unsurlarda hoşuma gitmiyor değil. Misal eğer proletarya egemen olursa insanın insanı sömürmesi sona erecek e böylece ülkelerin ülkeleri sömürmesi de sona erecektir. Buna binaen de düşmanlık da son bulacak. Velhasılkelam komünizm iyi ve kötü yanları (bana göre) bir gerçekliği dile getiriyor. Bu gerçekliği ise bir devrim ile istiyor...

Hayvan doğadan yalnızca yararlanır ve salt varlığı ile onda değişiklikler oluşturur; insan onda değişiklikler oluşturarak, amaçlarına yarar duruma sokar, ona egemen olur. İnsanın öteki hayvanlardan son temel farkı budur, bu farkı oluşturan da gene emektir. Bununla birlikte, doğa üzerinde kazandığımız zaferlerden dolayı kendimizi pek fazla övmeyelim. Böyle her zafer için doğa bizden öcünü alır.

Doğanın Diyalektiği, Friedrich EngelsDoğanın Diyalektiği, Friedrich Engels
Eylem, Konut Sorunu'yu inceledi.
 02 Mar 01:21 · Kitabı okudu · 17 günde · Beğendi · Puan vermedi

Kitabın fiziksel görüntüsüne bakıp küçümsemeyin; broşür imajının altından temel tezler çıkıyor. Engels, söz konusu sorunun anarşist çözümünün eleştirisini; yazarına -A. Mülberger- 'Proudhoncu' diye hitap ettiği makaleler, burjuva eleştirisini ise E. Sax'ın çalışması üzerinden yapıyor ve her iki ideolojik yaklaşımı da kapitalist sistem içinde çözüm aradıkları için ayakları yere basmaz buluyor. Engels kitabın başında net konuşuyor; '...konut darlığı günümüzdeki kapitalist üretim biçimi sonucu ortaya çıkan sayısız daha küçük, ikincil kötülüklerden biridir...'
Anarşist çözümü eleştirirken basit meta satışı ile işgücünün meta olarak satılması arasındaki farka değiniyor ve artı-değere geçiş yapıyor. "Proudhoncu Çözüm"ün faiz ile ilgili kısmını eleştirirken de faiz'e, kar'a ve artı-değerin kapitalist sınıf içinde dağılımına değiniyor. Anarşizme sağlam bir 'küçük burjuva sosyalizm'i yaftası yapıştırdığını söyleyebilirim.
Sax'ın kitabının üzerinden burjuva çözüm/ burjuva sosyalizmi/hayırsever burjuvalar vs isimlerle anılan ideolojinin eleştirildiği bölümde ise çözüm için önerilen; kapitalistlerin işçilere konut yapması, işçilerin kendi aralarında kurdukları birlikler ve devlet yardımı önerilerinin ele alındığı kısım dikkat çekiyor. Bu bölüm için hoşuma giden şu alıntıyı yapmak isterim; "Böyle bir toplumda konut darlığı bir rastlantı değildir; gerekli bir kurumdur..."

Elif, Komünist Manifesto'yu inceledi.
01 Mar 22:07 · Kitabı okudu · 5 günde · Puan vermedi

Kitap,tüm Avrupada devrimin başgösterdiği dönemde Londrada basıldı.
Manifesto heö çok eleştiridi hem de bir çok fikre öncülük etmekle beraber toplumsal ve siyasal anlamda da reevaçtaydı.
Manifesto hakkında bilgi veren bu kitap aynı zamanda Marx ve Engels. halkı sömüren ,işçiyi ezen düzeni eleştir


"Toplumun çalışan üyeleri hiçbir şey elde edemezken, her şeyi elde edebilen üyeleri hiç çalışmamamaktadır." Bütün kitabı ,düzeni,işçiyi,patronu,ezeni,ezileni, herşeyi tam manasıyla bütün sistemi özetleyen cümle..

“Nasıl ki gönüllü, üretken etkinlik insanoğlunun tattığı en üstün haz ise, zorunlu çalışma da en haşin ve aşağılayıcı bir cezadır. İnsanın kendi iradesine karşın, her gün, sabahtan gece vaktine kadar belli bir şey yapmakla sınırlanmasından daha dehşet verici bir şey yoktur. Ve işçi kendisini ne kadar daha çok insan hissederse, işi ona, o kadar çok nefret edilesi görünür; çünkü sınırlanmışlığını görür, işin kendisi için amaçsızlığını görür.”

[Friedrich Engels, İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu, s.179]